Evlatlıktan Ret Olur Mu? Baba Oğlunu Kızını Mirasçılıktan Çıkarabilir Mi? İşte Mirasçılıktan Çıkarma Şartları...

Evlatlıktan Ret Olur Mu? Baba Oğlunu Kızını Mirasçılıktan Çıkarabilir Mi? İşte Mirasçılıktan Çıkarma Şartları...
Türk hukukunda, evlatlık veya mirasçı olarak reddedilme, miras haklarının kaybına yol açar. Mirastan çıkarma işlemi, yasal şartlar ve geçerli sebepler doğrultusunda gerçekleşir. "Evlatlıktan ret" resmi bir dava türü değildir.

Evlatlıktan reddedilme veya mirastan çıkarılma, Türk hukuk sistemi içinde önemli bir yer tutan ve çeşitli şartlar altında gerçekleşebilen bir durumdur.

Bu süreç, miras hukuku ile ilgili detaylı düzenlemeleri içerir ve hem miras bırakanın hem de mirasçının haklarını etkileyebilir. İşte, evlatlıktan reddedilme, mirastan çıkarılma ve ilgili süreçler hakkında ayrıntılı bilgiler:

Evlatlıktan Reddedilen Miras Alabilir mi?

Evlatlık veya mirasçı olarak reddedilmiş kişiler, mirasçılık haklarını kaybederler. Bu durum, kişinin mirastan herhangi bir pay almasının önüne geçer. Özellikle, saklı pay hakkına sahip olsalar bile, mirastan çıkarılmaları bu haklarını da ortadan kaldırır. Dolayısıyla, reddedilmiş kişiler mirastan pay alamazlar ve tenkis davası açma hakları da bulunmaz.

Evlatlıktan Red (Mirasçılıktan Çıkarma) İptal Sebepleri Nelerdir?

Mirastan çıkarma işlemi, belirli hukuki şartlara bağlıdır. Eğer bu işlem, kanunda belirtilen şartları taşımıyorsa veya geçerli bir sebep olmadan, aldatma, zorlama veya korkutma sonucu yapılmışsa iptal edilebilir. Ayrıca, işlemin içeriğinin ya da koşullarının hukuka veya ahlaka aykırı olması ya da miras bırakanın ehliyetsiz olması durumunda da iptal gerekçesi oluşturur.

Evlatlıktan Ret Davası Var mı?

Türk hukukunda "evlatlıktan ret" olarak adlandırılan bir dava türü bulunmamaktadır. Bu kavram halk arasında, dizilerde veya filmlerde sıkça karşılaşılan bir ifade olmasına rağmen, resmi olarak böyle bir düzenleme yer almaz.

Evlat Mirastan Çıkarılır mı?

Türk hukukunda, bir çocuğu evlatlıktan çıkarma, yani çocuğun aile hukukundaki yeri itibariyle bir değişiklik yapma olanağı yoktur. Ancak miras hukuku çerçevesinde, çocukların mirastan çıkarılması mümkündür. Bu, mirastan mahrum bırakma veya mirastan ret anlamına gelir.

Kişi Çocuğunu Mirastan Mahrum Edebilir mi?

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca, belirli şartların varlığında anne ve baba çocuklarını mirastan mahrum bırakabilir. Bu, yasal şartlar sağlandığında ve yasal süreçler takip edildiğinde mümkündür.

Mirastan Çıkarma Sebepleri Nelerdir?

Türk Medeni Kanunu'nda mirastan çıkarma, cezai ve iyi niyetli olmak üzere iki temel nedene dayanır. Cezai çıkarma, mirasçının miras bırakana karşı işlediği ağır bir suç veya aile hukukundan kaynaklanan önemli görev ihlalleri sonucu gerçekleşir. İyi niyetli çıkarma ise, daha çok miras bırakanın özgür iradesiyle, belirli koşullar altında yapılan bir işlemdir.

Yasal Mirasçılar Kimlerdir?

Yasal mirasçılar, zümre sistemi ile belirlenir. Birinci derece, ikinci derece ve üçüncü derece mirasçılardan oluşan zümre sistemine göre, kişinin alt soyu yani çocuklar ve torunları birinci derece, anne ve babalar ikinci derecede, büyük anne ve büyük babalar ise üçüncü derece mirasçılar olarak tanımlanır.

Evlatlıktan Reddetme Mirastan Mahrum Bırakma Olur Mu?

Türk hukuk sisteminde evlatlıktan reddetme yönünde düzenlenmiş bir kanun, düzenleme bulunmamaktadır. Ancak kişi isterse, kendi çocuklarından birini ya da birkaçını mirasından yoksun bırakma hakkına sahiptir.

Bu durum, Türk Medeni Kanununda mirasçılıktan çıkarma diğer bir deyişle ıskat olarak tanımlanmıştır. Kişiler ıskat hakkını kullanarak, istediği yasal mirasçısını kendi isteğiyle ölümünden sonra intikal ettirilecek olan mirasından çıkarabilir. Ancak bu mirasçılıktan çıkarma durumu TMK'nin ilgili maddeleriyle kanunlarla düzenlenmiştir.

Hangi Durumlarda Kişi Mirasçılıktan Çıkarılabilir?

Bunun için TMK'nin 510 ve 513. maddelerinin arasında düzenlenen şartların gerçekleşmesi gerekir. Miras hakkı bulunan kişinin, miras bırakan kişiye ya da miras bırakan kişinin yakınlarına karşı ağır bir suç işlemesi bu şartlardan biridir.

Diğeri ise miras hakkı bulunan kişinin, aile hukukundan doğan yükümlülüklerine karşı aykırı davranmasıdır. Miras bırakan kişi bu iki maddedeki şartların oluştuğunu kanunlar çerçevesinde ispatlarsa, ilgili mirasçısını mirasından çıkarma hakkını kullanabilir.

Ancak mirasçılıktan bırakılma hakkı önceden belirtilmemişse bu durum geçerli değildir. Mirasçılıktan mahrum bırakılma durumundan fayda sağlayan ya da vasiyet ile miras alacaklısına düşen kişiler de mirasçılıktan çıkarma gerekçelerini ispat edebilir. Eğer bu durum ispat edilemezse, mirastan mahrum bırakılmak istenen kişi yasaların ona sağladığı miras hakkını talep edebilir.

Mirastan çıkarılma durumunun ispat edilmesi halinde ise, mirastan çıkarılan kişilerin söz konusu mirastan pay alabilmesi ya da tenkis davası açabilmesi mümkün değildir. Evlatlıktan Ret ve Mirasçılıktan Çıkarma Olur Mu?

Miras hukuku alanı içerisinde yer alan Evlatlıktan Ret nasıl olur ve Mirasçılıktan Çıkarma Olur Mu hakkında avukat ve danışmanlık hizmeti ile süreç hakkında geniş bilgi alabilirsiniz.

Bu haber toplam 586 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara