Evlatlıktan Ret ve Mirasçılıktan Çıkarma Olur Mu?

Evlatlıktan Ret ve Mirasçılıktan Çıkarma Olur Mu?
Evlatlıktan Ret ve Mirasçılıktan Çıkarma Olur Mu? | Türkiye'de miras hukuku, kişilerin ölümü ya da gaipliği halinde kendisine ait mal varlığının kimlere nasıl kalacağını düzenler. Kişinin mirası, ölümünün ardından yasal mirasçılarına ya da ölümünden önce düzenleyeceği vasiyetname ile kendi belirleyeceği kişilere intikal eder. Ancak bazı durumlarda kişi isterse, ölümünden sonra mirasının yasal mirasçılara kalmasını engelleyebilir.
Evlatlıktan Ret ve Mirasçılıktan Çıkarma Olur Mu, Türkiye'de miras hukuku, kişilerin ölümü ya da gaipliği halinde kendisine ait mal varlığının kimlere nasıl kalacağını düzenler. Kişinin mirası, ölümünün ardından yasal mirasçılarına ya da ölümünden önce düzenleyeceği vasiyetname ile kendi belirleyeceği kişilere intikal eder. Ancak bazı durumlarda kişi isterse, ölümünden sonra mirasının yasal mirasçılara kalmasını engelleyebilir.

Mirastan Çıkarma Nasıl Olur

Yasal Mirasçılar Kimlerdir?

Yasal mirasçılar, zümre sistemi ile belirlenir.  Birinci derece, ikinci derece ve üçüncü derece mirasçılardan oluşan zümre sistemine göre, kişinin alt soyu yani çocuklar ve torunları birinci derece, anne ve babalar ikinci derecede, büyük anne ve büyük babalar ise üçüncü derece mirasçılar olarak tanımlanır.

Evlatlıktan Reddetme Durumu ve Mirastan Mahrum Bırakma

Türk hukuk sisteminde evlatlıktan reddetme yönünde düzenlenmiş bir kanun, düzenleme bulunmamaktadır. Ancak kişi isterse, kendi çocuklarından birini ya da birkaçını mirasından yoksun bırakma hakkına sahiptir. Bu durum, Türk Medeni Kanununda mirasçılıktan çıkarma diğer bir deyişle ıskat olarak tanımlanmıştır. Kişiler ıskat hakkını kullanarak, istediği yasal mirasçısını kendi isteğiyle ölümünden sonra intikal ettirilecek olan mirasından çıkarabilir. Ancak bu mirasçılıktan çıkarma durumu TMK'nin ilgili maddeleriyle kanunlarla düzenlenmiştir.

Hangi Durumlarda Kişi Mirasçılıktan Çıkarılabilir?

Bunun için TMK'nin 510 ve 513. maddelerinin arasında düzenlenen şartların gerçekleşmesi gerekir. Miras hakkı bulunan kişinin, miras bırakan kişiye ya da miras bırakan kişinin yakınlarına karşı ağır bir suç işlemesi bu şartlardan biridir. Diğeri ise miras hakkı bulunan kişinin, aile hukukundan doğan yükümlülüklerine karşı aykırı davranmasıdır. Miras bırakan kişi bu iki maddedeki şartların oluştuğunu kanunlar çerçevesinde ispatlarsa, ilgili mirasçısını mirasından çıkarma hakkını kullanabilir. Ancak mirasçılıktan bırakılma hakkı önceden belirtilmemişse bu durum geçerli değildir. Mirasçılıktan mahrum bırakılma durumundan fayda sağlayan ya da vasiyet ile miras alacaklısına düşen kişiler de mirasçılıktan çıkarma gerekçelerini ispat edebilir. Eğer bu durum ispat edilemezse, mirastan mahrum bırakılmak istenen kişi yasaların ona sağladığı miras hakkını talep edebilir. Mirastan çıkarılma durumunun ispat edilmesi halinde ise, mirastan çıkarılan kişilerin söz konusu mirastan pay alabilmesi ya da tenkis davası açabilmesi mümkün değildir. Evlatlıktan Ret ve Mirasçılıktan Çıkarma Olur Mu?

Evlatlıktan Ret ve Mirasçılıktan Çıkarma Olur Mu - Danışmanlık

Miras hukuku alanı içerisinde yer alan Evlatlıktan Ret nasıl olur ve Mirasçılıktan Çıkarma Olur Mu hakkında avukat ve danışmanlık hizmeti ile süreç hakkında geniş bilgi alabilirsiniz.

HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara