Miras Davalarına Hangi Mahkeme Bakar?

Miras Davalarına Hangi Mahkeme Bakar?
Miras Davalarına Hangi Mahkeme Bakar Dava mirasbırakanın yerleşim yeri mahkemesinde görülür. Görevli mahkeme dava değerine göre Sulh ya da Asliye Hukuk Mahkemesidir. Yasal veya atanmış mirasçı, terekeyi veya bazı tereke mallarını elinde bulunduran kimseye karşı mirasçılıktaki üstün hakkını ileri sürerek miras sebebiyle istihkak davası açabilir. Bu davada hakim...
Miras Davalarına Hangi Mahkeme Bakar? Miras davalarına hangi mahkemenin bakıyor olduğu, Türk Medeni Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre, ölen kişinin son yerleşim yeri mahkemesi olarak belirlenmiştir ancak bu durumun istisnaları mevcuttur.

Miras Davalarına Hangi Mahkeme Bakar?

Miras, mal paylaşımı davasında, miras bırakan yani ölen kişinin son yerleşim yeri mahkemesinin kesin yetkili olan mahkeme olduğu durumlar;
  • Mirasın paylaşımı gerçekleşene kadar mirasçıların açacakları tüm davalar,
  • Miras bırakan kişinin tasarruflarının iptali durumu,
  • Miras sebebiyle açılan istihkak davaları
Ölen kişinin son yerleşim yeri mahkemesinin yetkili olmadığı durumlar şu şekildedir;
  • Miras içerisinde yer alan bir mal hakkında miras paylaşımı davası açılmak istendiğinde, dava malın bulunduğu yerde açılabilir.
  • Mirasçılık belgesi ya da belgenin iptali gibi davalarda, davacı kişilerin ikamet yerlerinde bulunan mahkemelerde dava görülebilir.
Miras davalarına hangi mahkeme bakar? sorusunun cevabı aynı zamanda, Sulh Ceza Mahkemeleri ve Asliye Hukuk Mahkemeleri olacaktır.

Mirasta Saklı Pay Davalarına Hangi Mahkeme Bakar?

Kanun koyucunun ön gördüğüne göre, vasiyetnamede aksi belirtilmediğinde, ölen kişinin altsoyu olan kişilerin mirastan yararlanma hakkı saklıdır. Bu haklar;
  • Ölen kişinin sağ eşi için, mirasın tamamı,
  • Ölen kişinin çocukları için, mirasın yarısı,
  • Ölen kişinin anne babası için mirasın 4’te 1’i
Şeklindedir. Vasiyetnamede, ölen kişi bu payların verilmemesini öngördüyse, kişiler, tenkis davası açma hakkına sahiptirler.

Mirasta Tasarruf Davalarına Hangi Mahkeme Bakar?

Tasarruf oranı, murisin serbestçe tasarruf edeceği oranın adlandırılmasıdır. Bu oranın belirlenmesi için, saklı pay oranları toplam terekeden çıkarılır. Bu noktada belirlenmesi gereken terekedir. Terekenin belirlenmesi bilirkişi tarafından yapılır. Tasarruf oranı bilindiğinde, saklı paylarla ilgili bir problem varsa, tenkis davası açılabilir.

Tenkis Davası Davalarına Hangi Mahkeme Bakar?

Tenkis davası, mirasçı kişilerin, miras bırakanın yapmış olduğu haksız tasarrufun giderilmesi adına açtıkları miktardır. Miras bırakan, herhangi bir biçimde, mirasta saklı payı olanların paylarına zarar vermişse, durumun düzeltilmesi için, tenkis davası açılabilir. Tenkis davasının açılabilmesi için, miras bırakan kişinin ölmesi gerekir. Kişi ölmediyse, kişinin ölümüyle, mirasçıların saklı paylarının büyük zarar göreceği kesin olarak bilinse dahi, tenkis davası açmak mümkün değildir.

Kimler Tenkis Davası Açabilir?

Tenkis davasını yalnızca, mirasta saklı payı bulunanlar açabileceklerdir. Bunlar, mirasçının alt soyu, anne ve babası, eşi şeklindedir. Tenkis davasını, vasiyeti yerine getirmekle yükümlü olan memur açamaz. Tenkis davasını, tasarrufun kendi paylarını etkilediğini düşünen tüm mirasçılar ayrı ayrı açabilirler. Davayı açmamış olan kişi, bir başkası bu davayı açmış olduğundan dolayı herhangi bir kazanım elde etmeyecektir. Miras Davalarına Hangi Mahkeme Bakar, Miras Davası miras bırakanın ikametgahı olan yerleşim yeri mahkemesinde görülür. Görevli mahkeme ise dava değerine ve özelliğine göre Sulh ya da Asliye Hukuk Mahkemesidir.

Vasiyetname ve miras sözleşmesi Davalarına Hangi Mahkeme Bakar?

Türkiye'de Miras Hukukuna konu olan davaların sayısı oldukça fazla... Kişinin ölümünün ardından kişinin mirasının kimlere, hangi oranda ve nasıl bırakılacağına ilişkin kuralları açıklayan Miras Hukuku çok kapsamlı alanlardan biridir. Mirasın reddi, vasiyet ve miras sözleşmelerinin düzenlenmesi, veraset ve intikal davaları, ecri misil, izale-i şuyu, tasarrufların iptali gibi çok önemli süreçleri içeren avukatlık danışmanlığı gibi hususlar mevcuttur. Miras hukukunda, ölümünden sonra menkul, gayri menkul ve tüm mallarının akıbeti hakkında karar veren ya da verilen kişiye mirasçı denir. Söz konusu mirasın intikal edeceği ya da ettirileceği kişiler de mirasçılarıdır.  Mirasçıların iktisap ettikleri haklar da miras hakkı olarak tanımlanır. Mirasçılar, yasal mirasçılar ve atanmış mirasçılar olarak iki şekilde açıklanır.

Yasal mirasçı ve atanmış mirasçılar kimlerdir?

Kişinin ölümünden önce menkul, gayrimenkul ve malları hakkında özel bir düzenleme yapılmadıysa, bu mallar Türk Medeni Kanununa göre yasal mirasçılara kalır. TMK'ya göre yasal mirasçılar, çocuklar, torunlar, anne ve baba, büyük anne ve büyük baba, evlilik dışı hısımlar, sağ kalan eş, evlatlıklar dır. Eğer miras bırakan ölmeden önce kendi rızasıyla ve yazılı olarak mirasını belirli kişi ya da kişilere bırakırsa bu kişilere de atanmış mirasçılar denir. Atanmış miras için mirasçının bu talebini yazılı olarak bırakması için vasiyetname düzenlemesi gerekir.

Vasiyetname nedir, Vasiyet Davalarına Hangi Mahkeme Bakar?

Vasiyetnameler, yaşarken hazırlanan ve kişinin ölümünden sonra hükümler doğuran tek taraflı hazırlanmış olan sözleşmelerdir. 15 yaşını doldurmuş olan ve ayırt etme gücüne sahip bireyler tarafından hazırlanabilen vasiyetnamelerde  menkul, gayrimenkul ve mallarının kime, hangi oranlarda bırakılacağı belirtilir. Vasiyetnameler resmi, el yazısı ile ve sözlü olmak üzere 3 farklı şekilde hazırlanabilir. Noter, sulh hakimi ya da yetkili memur ile yapılanlar resmi vasiyetnameler olurken; kişi kendi el yazısı ile de vasiyetname hazırlayabilir. BU iki yöntemle vasiyet bırakılması mümkün olmadığı özel durumlarda sözlü olarak da vasiyetname bırakılabilir. Kişiler hazırladıkları vasiyet namelerden dönme hakkına da sahiptir. Hazırlanan vasiyetnameyi yok ederek, yakarak ya da karalayarak bu vasiyeti ortadan kaldırabilir. Ya da kişi vasiyetnamesindeki malları yaşarken kendi iradesi ile satabilir. Bu durumda kişi üçüncü kişiye sattığı mallarda vasiyetinden dönmüş sayılacaktır. Mevcut bir vasiyetname üzerine yeni bir vasiyetname hazırlayarak kısmen ya da tümüyle ilk vasiyetnamesindeki hükümlerden dönebilir.

Miras sözleşmesi nedir?

Miras sözleşmeleri, vasiyetnamelerde farklı olarak iki taraflı olarak hazırlanan sözleşmelerdir. İki kişi buna benzer olarak karşılıklı şekilde anlaşarak mirastan feragat sözleşmesi de düzenleyebilir. Miras sözleşmeleri noter veya yetkili memur önünde her iki tarafın imzalanması ile düzenlenir. Makalemizde Miras Davalarına Hangi Mahkeme Bakar? konusu yer almıştır. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Miras Hukuku Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 684 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara