Mirasın Reddi Halinde Emekli Maaşı Alınır Mı?

Mirasın Reddi Halinde Emekli Maaşı Alınır Mı?
Mirasın Reddi Halinde Emekli Maaşı Alınır Mı? | Vefat ile birlikte murise ait olan tüm mal varlığı, hak, alacak ve borçları toplamı mirasçılarına intikal eder. Mirasçıların kimlerin olduğu ve miras hisselerini gösterir veraset belgesi alınmasa dahi mirasçılar ölüm ile mirasa sahip olmuşlardır. Mirasçılar ölenin borçlarının fazlalığı ya da özel nedenlerle de miras...
Mirasın Reddi Halinde Emekli Maaşı Alınır Mı? | Vefat ile birlikte murise ait olan tüm mal varlığı, hak, alacak ve borçları toplamı mirasçılarına intikal eder. Mirasçıların kimlerin olduğu ve miras hisselerini gösterir veraset belgesi alınmasa dahi mirasçılar ölüm ile mirasa sahip olmuşlardır. Mirasçılar ölenin borçlarının fazlalığı ya da özel nedenlerle de miras haklarını almak istemeyebilirler. Hukukumuzda bu durum için reddi miras terimi kullanılmaktadır. Mirasın reddedilmesi belirli bir süreye bağlıdır. Bu süre vefattan veya vefatı geç öğrendiğini ispatlamak koşuluyla vefatın öğrenildiği tarihten itibaren işlemeye başlar. https://youtu.be/zEIP0r62meU?list=PLdtGZa0crx5Ff2n7QEIk5u6r2ZtPYXYEg Mirası reddetmek isteyen mirasçıların Sulh Hukuk Mahkemesine başvurarak reddi miras talebinde bulunması ve buna ilişkin karar alması gerekmektedir. Her bir mirasçının miras payı diğerlerinden ayrı olduğu için, mirasın reddi başvurusu birlikte talep edilebileceği gibi ayrı ayrı da yapılabilmektedir. Buradaki en önemli husus mirasın kayıtsız ve şartsız olarak reddedilmesi gerekliliğidir. Şayet mirasçıların tamamı birlikte mirası reddederse miras tasfiye edilir. Tasfiyeden artan bir mal varlığı olursa da miras payları oranında mirası reddeden mirasçılara paylaştırılır. Mirasın reddi kararını mahkemeden alan mirasçı bundan sonra miras bırakanın haklarına sahip olamayacak ve borçlarından da mesul tutulamayacaktır. Borçları mal varlığından fazla olan mirasçılar reddi miras talebinde bulunmadan önce, müteveffanın maaşını da alamayacağı kuşkusu yaşarlar ve bu nedenle reddi mirastan cayabilirler. Halbuki bu yanlış anlaşılmaya dayanan hatalı bir durumdur. Çünkü müteveffanın aldığı emekli aylığı ile mirasçısının aldığı ölüm aylığı birbirinden ayrı şeylerdir. Bir başka deyişle, kendi çalışmasına dayalı olarak emekli maaşına hak kazanan kişinin bu hakkı ölüm ile sonlanacaktır. Bu nedenle ölen kişinin emekli maaşı miras olarak mirasçılarına kalmamaktadır. Vefat halinde mirasçılar, vefat edenin sağlığında ödemiş olduğu primler nedeniyle ve yasalar gereğince ölüm aylığı hakkını kazanırlar. | Mirasın Reddi Halinde Emekli Maaşı Alınır Mı?

Reddi Miras Yapan Eş Maaş Alabilir Mi? | Mirasın Reddi Halinde Emekli Maaşı Alınır Mı?

Ölüm aylığı müteveffa tarafından bırakılmış bir hak değil, yasalar tarafından mirasçılara tanınmış bir haktır. Terekenin içinde bulunmadığı ve sadece mirasçıya tanınan bir hak olduğu için, reddi miras halinde de ölüm aylığı alma hakkı kaybedilmemiş olacaktır. Halk arasında “babamın emekli maaşını alıyorum” şeklinde belirtilen durumun doğru anlatımı aslında “babamın ölümü nedeni ile emekli maaşına hak kazandım” şeklindedir. Bu haliyle belirtildiğinde reddi miras ile ölüm aylığına hak kazanmak arasında bağlantılı bir durumun olmadığı açık bir şekilde anlaşılmaktadır. Bu nedenle reddi miras değerlendirilirken, Sosyal Güvenlik Kurumundan ölüm aylığı bağlanmayacağı kaygısı yersizdir. Çünkü reddi miras halinde de ölüm aylığı alınabilecektir. | Mirasın Reddi Halinde Emekli Maaşı Alınır Mı?

Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara