Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nasıl Bozulur?

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nasıl Bozulur?
Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nasıl Bozulur? | Türk Borçlar Kanununda hüküm altına alınmış olan ölünceye kadar bakma sözleşmesi tam 2 tarafa borç yükleyen bir sözleşme türüdür. Bu sözleşme türüne göre taraflardan biri bakım borçlusu ve diğeri de bakım alacaklısıdır. Bakım borçlusu bakım alacaklısı olan tarafa bakım alacaklısı ölene kadar bakmakla...
Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nasıl Bozulur? Ölünceye kadar bakma akdinin iptali bazı durumlarda mümkün olsa da tarafların ölünceye kadar bakma sözleşmesi kapsamında bilmesi gereken, bu sözleşmesinin iki taraf için de yükümlülükleri olan bir sözleşme olduğudur. Ölünceye kadar bakma sözleşmesi adki nasıl bozulur:
  • Ölünceye kadar bakma sözleşmesinin iptal edilmesi için bakmakla yükümlü olan kişinin artık bakmayacak bir konumda olması gerekmektedir.
  • Bu noktada iptal edilmesi için alanında uzman bir avukata başvurulması gerekmektedir.
  • Bakmakla yükümlü olan kişinin neden bakamayacağına dair durumu delillerle ispatlaması önemlidir.
Bu noktada ölünceye kadar bakmak ve gözetmek sözleşmelerinde tarafların karşılıklı olarak birbirlerine borç ve sorumlulukları olduğunun unutulmaması gerekmektedir. Taraflar arasında yapılmış olan ölünceye kadar bakma sözleşmesinde, bakım alacaklısı olan kişi, sözleşmeye konu olmuş olan malların mülkiyetini, bakım borçlusuna geçirdikten sonra bakım borçlusu olan kişi de bakım alacaklısına yasanın düzenlediği şekilde ölünceye kadar bakmakla sorumlu olmaktadır.

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Sağlık Raporu

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi tmk kapsamında taraflar anlaşmayı yaptıktan sonra yasalara karşı belirli bir yükümlülük taşımak durumundadır. Bu noktada bakmakla sorumlu olan kişinin hasta ya da bakıma muhtaç olmasına gerek yoktur.

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinin İptali Davasında Yetkili Mahkeme

Ölünceye kadar bakma sözleşmesinin iptali bakım alacaklısı, ölünceye kadar bakma sözleşmesi nedeni ile kanuna göre nafaka yükümlüsü olarak sorumlu olmaktadır. Ancak, bakmakla yükümlü olduğu kişilere karşı yükümlülüklerini yerine getiremeyecek bir durumda ise bu noktada sözleşmenin iptalini talep etmeleri mümkün olmaktadır. Yapılan sözleşmelerde mirasçı atanması içermediği hallerde miras sözleşmeleri yapılması gerekmektedir. Eğer bu gibi durumlar söz konusu değilse sözleşmenin geçerliliğinden bahsetmek söz konusu olamaz. Bu noktada yapılacak olan sözleşme devlet tarafından tanınmış olan bakım kurumu tarafından, yetkili olan makamlar tarafından tespit edilmiş koşullara uyularak yapılması gerekmektedir. Ölünceye kadar bakma sözleşmesinin iptal davası kapsamında bakım alacaklısı, ölünceye kadar bakma sözleşmesi nedeniyle kanuna göre nafaka yükümlüsü olan kişilere karşı yükümlülüğü yerine getirme fiilini kaybetmektedir. Bu gibi durumlarda ise sözleşmenin iptali talep edilebilir.

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nasıl Bozulur?

Türk Borçlar Kanununda hüküm altına alınmış olan ölünceye kadar bakma sözleşmesi tam 2 tarafa borç yükleyen bir sözleşme türüdür. Bu sözleşme türüne göre taraflardan biri bakım borçlusu ve diğeri de bakım alacaklısıdır. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nasıl Bozulur? Bakım borçlusu bakım alacaklısı olan tarafa bakım alacaklısı ölene kadar bakmakla yükümlüdür. Bakım içerisinde günlük hayat içerisinde bulunan her şey girmektedir. Giyecek, yiyecek ve barınma ihtiyaçları gibi ihtiyaçların yanında bakım alacaklısı hastalandığında doktor ve tedavi masrafları gibi masraflar da girmektedir. Bakım alacaklısı da kendisine bakan bakım borçlusuna bir ya da birden fazla taşınmazını vermeyi taahhüt etmektedir. Kanun koyucu bu sözleşmede hem bakım borçlusunu hem de bakım alacaklısının korumak için birtakım hususlar getirmiştir. Örneğin bakım borçlusu taşınmaza ipotek veya rehin hakkını kullanarak taşınmazı garantileyebilmektedir. Bakım alacaklısı ölene kadar bakma sözleşmesi ile bakım borçlusunun aile efradına katılmıştır. Yani sorumluluk o derce büyüktür. Her sözleşmede olduğu gibi bu sözleşmeden de dönülebilir ya da fesih edilebilir. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nasıl Bozulur?

Ölene Kadar Bakma Sözleşmesinden Taraflar Nasıl Döner ya da Nasıl Sözleşme Fesih Edilir?

Türk Borçlar Kanunun 616. Ve 617. Maddelerinde sözleşmeden nasıl fesih edilebileceği hüküm altına alınmıştır. Kanun hükümlerini ifade ederek ve onları açıklayarak fesih sürecini anlatırsak şunları ifade edebiliriz. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nasıl Bozulur?

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Önel Verilerek Fesih

MADDE 616 Kanun hükmüne göre ölünceye kadar bakma sözleşmesinde tarafların edimleri arasında büyük ölçüde bir orantısızlık bulunduğunda zarara uğrayan taraf 6 ay önceden haber vermek koşulu ile sözleşmeyi fesih etme hakkına sahiptir. Sözleşmenin feshine kadar gerçekleştirilen edimler denkleştirme sistemine göre faizi ile birlikte geri verilmek zorundadır. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nasıl Bozulur?

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Önel Verilmeksizin Fesih

MADDE 617 Bu hükümde de kanun koyucu sözleşmeye aykırılık mevcut olmalı ve bu nedenle de sözleşmenin devam etmesi diğer taraf için imkânsız olmalı yani sözleşmenin devamı çekilmez hale gelmelidir. Burada kusurlu taraf bulunmaktadır. Önel verilerek fesih ile önel verilmeksizin fesih arasındaki farkları ifade edersek şunları söyleyebiliriz. Önel verilerek fesih de tarafların edimleri arasında orantısızlık bulunmaktadır. Önel verilmeksizin fesih de taraflardan biri sözleşmenin içeriğine aykırı davranmakta, diğer tarafın da sözleşmeyi ifa etmesini güçleştirmekte ve hatta çoğu zaman imkânsız hale getirmektedir. Önel verilmeksizin fesih de kusurlu taraf bulunmaktadır. Önel verilerek fesih de süre 6 aydır. Sözleşmeyi fesih edecek olan taraf diğer tarafa 6 ay önceden bunu bildirmek zorundadır. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nasıl Bozulur? Diğer makalelerimize Ankara avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

Bu haber toplam 1049 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara