Tedbir Talepli İstihkak Davası

Tedbir Talepli İstihkak Davası
Tedbir Talepli İstihkak Davası TEDBİR TALEPLİ İSTİHKAK DAVASINDA YETKİ *Miras sebebiyle tedbir talepli istihkak davası Dava mirasbırakanın yerleşim yeri mahkemesinde görülür. *Miras sebebiyle tedbir talepli istihkak davası Görevli mahkeme dava değerine göre Sulh ya da Asliye Hukuk Mahkemesidir. Konuyla bağlantılı olan İstihkak Davası Nasıl Açılır konulu makaleyi...
Tedbir talepli istihkak davası, Arapça kökenli bir kelime olan istihkak sözcüğü hak etme, hak ediş anlamına gelir. Türk adalet sisteminde farklı hukuki alanlarda kullanılan istihkak davaları da bir malın üzerindeki sahipliğin, mülkiyetin belirlenmesi amacıyla açılır. Bir başka açıdan değerlendirecek olursak; söz konusu olan malın gerçek sahibinin kim olduğu, üzerindeki hakların kime ait olduğunun belirlenmesi için istihkak davaları açılması gerekir.  İstihkak davalarında önlem amaçlı olarak tedbir kararları da alınabilir. Bu durumda hukuki süreç için tedbir talepli istihkak davası tanımlaması yapılır.

İstihkak davaları nedir?

Miras süreçlerinde, icra iflas kanunu esaslarına göre icra ve haciz süreçlerinde, Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre ise eşya hukuku kapsamında istihkak davaları açılabilir. Bu içeriğimiz de icra iflas hukukunda açılması söz konusu olan istihkak davalarını masaya yatıracağız.

İcra takibi ve haciz süreçlerinde istihkak davaları

Borcun ödenmemesi durumunda alacaklı tarafından icra takibi ve sonrasında ise haciz süreçleri başlatılabilir. İcra takibi başlatılan borçlunun borcuna itiraz etmemesi ya da ödememesiyle borcuna yetecek kadar olan mallarına el koyulur yani haciz işlemi uygulanır. Ancak burada el konan mallarla ilgili mülkiyet sorunu söz konusu olabilir. Yani ödenmeyen borç nedeniyle haczedilen bir taşınmaz üzerinde bir başka şahıs mülkiyet hakkı iddia ederse ne olacak? İşte bu noktada istihkak davaları devreye giriyor. Borçlunun borcuna karşılık üçüncü kişilerin mallarının da haczedilmesi söz konusu olabilir. Bu durumda malların kime ait olduğuna yönelik uyuşmazlıklar yaşanabilir ve hacze konu olan mal çekişmeli mal statüsünden değerlendirilir. Hacze konu olan çekişmeli mal için bu mal üzerinde hak iddiasında bulunan herkes tarafından icra müdürlüğüne istihkak başvurusu yapılabilir. Bu başvuru malın haczinden itibaren 7 gün içerisinde yapılmalıdır. İcra müdürlüğü kendisine yapılan istihkak başvurusunu alacaklıya tebliğ eder ve bu tebliğin ardından 3 gün içerisinde alacaklının itiraz etmesi gerekir. 3 günde itiraz gelmezse ilgili mal üzerindeki haciz kaldırılır.

Tedbir talepli istihkak davası ne anlama gelir?

Basit yargılama usulü ile görülen istihkak davaları süresince hacizli malın satışı ertelenebilir, satış yapıldıysa ödemenin yapılması için dava sonucu beklenir. İstihkak davalarında davayı açan taraf talep ederse, alacağın yüzde on beşinden aşağı olmamak üzere teminat gösterilerek icra takibinin durdurulması yönünde tedbir kararı verilebilir. İcra takibinden sonra tedbir kararıyla takibin durdurulması söz konusu olmayacaktır.

Tedbir Talepli İstihkak Davası Hangi Mahkemede Görülür

Miras sebebiyle tedbir talepli istihkak davası Dava miras bırakanın yerleşim yeri mahkemesinde görülür. Miras sebebiyle tedbir talepli istihkak davası Görevli mahkeme dava değerine göre Sulh ya da Asliye Hukuk Mahkemesidir. Konuyla bağlantılı olan İstihkak Davası Nasıl Açılır konulu makaleyi okuyabilirsiniz. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Boşanma Avukatı sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 609 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara