Tenkis Davaları

Tenkis Davaları
Tenkis Davaları | Saklı pay, murisi yani miras bırakanın mirasçılarına yasal olarak yakınlıklarına göre vermesi gereken pay olarak tanımlanabilmektedir. Muris yasal olarak tüm mal varlığında dilediği gibi tasarrufta bulunabilecek olsa da bazı mirasçıların miras payları kanuni olarak güvence altına alınmıştır. Bu şekildeki paylar saklı pay olarak adlandırılmaktadır...
Saklı pay, murisi yani miras bırakanın mirasçılarına yasal olarak yakınlıklarına göre vermesi gereken pay olarak tanımlanabilmektedir. | Tenkis Davaları Muris yasal olarak tüm mal varlığında dilediği gibi tasarrufta bulunabilecek olsa da bazı mirasçıların miras payları kanuni olarak güvence altına alınmıştır. Bu şekildeki paylar saklı pay olarak adlandırılmaktadır.

Tenkis Nedir?

Tenkis davası, miras hukuku alanında karşımıza çıkan kavramlardan birisidir. Tenkis anlam olarak eksilme ve azalmayı ifade etmektedir. Tenkis davası ise mirasçıların mirasta saklı paydan, mirasçı tarafından yapılan tasarrufun tenkisi için açılan davalardır. Öncelikle miras hukukunda karşımıza saklı pay unsuru çıkmaktadır. | Tenkis Davaları

Tenkis Davası Nasıl Açılır Görülür?

Tenkis davalarının temelini saklı paylar oluşturmaktadır. Muris saklı paylardan bir ya da bir kaçına pay oranını aşacak miktarda tasarrufta bulunması durumunda diğer mirasçılar tenkis davası açabileceklerdir. Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre tenkis davası açabilme hakkı tüm mirasçılara bırakılmış bir haktır. Tenkis davalarında ortaya çıkan sorunlardan birisi bölünmez mal varlıklarıdır. Bölünmez mallar, değeri azalmadan veya eksilme, azalma olmadan bölünmesi mümkün olmayan malları ifade etmektedir. Bu malların miras işleminde bölüşülmesi sorunu tenkis davalarına konu olabilmektedir. Bölünemez mallar ile ilgili mirasçıların talep ettikleri bölümle ilgili ödeme yapması ile malın kendisine verilmesi ya da o maldaki haktan tasarruf ederek bedelinin kendisine ödenmesi şeklinde sorun çözülebilecektir. Tenkis davası, miras bırakan kişinin son ikamet adresinin olduğu Asliye Hukuk Mahkemesine mirasçılardan birinin bir dilekçe ile başvuru yapması halinde açılabilir. Tenkis davalarının işleme süreci Türk Medeni Kanunu'nun 563. Maddesinde açıklanmaktadır. | Tenkis Davaları

Tenki Davalarında Zamanaşım Süreleri Nelerdir?

Tenkis davaları için kanunda belirlenmiş iki farklı zamanaşımı kavramı bulunmaktadır. Öncelikle saklı paya sahip mirasçı zarara uğradığını öğrenmesi halinde, öğrenme tarihinden itibaren bir yıl içerisinde tenkis davası açabilecektir. Bu zamanaşımı durumu zararın oluşması halindeki zamanaşımıdır. Bununla birlikte bir de vasiyetnameye dayalı zamanaşımı süresi de bulunmaktadır. Miras bırakanın vasiyetnamesini okumasından sonra mirasçılar zarara uğrayacaklarını düşünürseler on yılık zaman diliminde tenkis davası açabilirler. On sene sonunda dava açma hakları zamanaşımına uğrayacaktır. | Tenkis Davaları

Tenkis Davaları | Sıkça Sorulan Sorular

TENKİS DAVASI - TENKİS DAVALARININ NİTELİĞİNE GÖRE DAVALININ TERCİHİNİ NAKTEN ÖDEME YÖNÜNDE KULLANMASI HALİNDE DİĞER PARA BORÇLARINDA OLDUĞU GİBİ TEMERRÜDE DÜŞEN DAVALININ FAİZ ÖDEMESİ GEREKECEĞİ - TENKİS ALACAĞI TERCİH HAKKININ KULLANILDIĞI TARİHTE MUACCEL HALE GELECEĞİNDEN FAİZE TERCİH HAKKININ KULLANILDIĞI GÜNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ ÖZET: Tenkis davalarının niteliğine göre, davalının TMK 564/1 (MK.nun 506.) maddesi uyarınca tercihini nakten ödeme yönünde kullanması halinde, diğer para borçlarında olduğu gibi temerrüde düşen davalının faiz ödemesi gerekir ( BK.md. 103. TBK 120.md). Bilindiği ve 11.11.1994 tarih, 4-4 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı'nda da belirtildiği üzere tenkis alacağı tercih hakkının kullanıldığı tarihte muaccel hale geleceğinden faize tercih hakkının kullanıldığı günden geçerli olmak üzere hükmedilmesi gerekir. Dosya içeriği ve toplanan deliller ile mirasbırakanın maliki olduğu taşınmazları davalı torunlarına devretmesi nedeniyle tenkis koşullarının oluştuğu saptanarak davanın kabul edilmiş olması kural olarak doğrudur.

Bu haber toplam 212 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara