Terekenin Taksimi Davası

Terekenin Taksimi Davası
Terekenin Taksimi Davası | Miras bırakanın ölümünden sonra mirasın açılması ve ödenmesi gereken borçların ödendikten sonra kalan mirasın mirastan pay alacaklar arasında paylaştırılması gerekir. Kanun koyucu miras bırakanın vasiyetnamesinde paylaşımının saklı paylara zarar vermediği sürece kurallar koyabileceğini öngörmüştür. Fakat diğer durumlarda mirasın...
Terekenin Taksimi Davası Nasıl Açılır Taksim Nasıl Olur? Tereke taksim dava sonuçları davanın içeriğine göre belirlenen, oldukça komplike konuları içermektedir. Miras paylaştırılmasını içeren bu konular, mirasçıların aralarında yapacakları anlaşmalar ile mümkün olmaktadır. Aksine düzenlemeler olmadığı sürece mirasçı olan kişiler, paylaşmanın nasıl yapılması gerektiğine karar vermektedir. Fakat paylaşım sırasında meydana gelen ihtilaflar durumlarında mirasçıların çözümlenememesi hallerinde her mirasçı mirasın paylaşımını mahkeme tarafından düzenlemesini talep edebilir ve her mirasçı paylaşım davası açabilir. Miras paylaşımı davası sayesinde mirasçıların tereke üzerinde elbirliği ile mülkiyet sonlandırılmaktadır. Mirasçıların belirli tereke malları üzerinde bulunan haklarının belirlenmesi gerekmektedir. Hakim bu noktada ilk olarak mirasçıların miras paylarına göre gruplara ayrılmasını sağlamaktadır. Bu noktada hangi payın hangi mirasçıya verilmesi gerektiğine karar verilir ve bu noktada payların tahsisi yapılır. Terekenin Taksimi Davası ise mirasçılar arasında anlaşma sağlanamazsa açılmaktadır.

Miras Paylaşımında Problem

Miras paylaşımında anlaşmazlık meydana geldiğinde bu noktada mirasçılar dava aracılığı ile uyuşmazlığın çözülmesini talep edebilir. Miras davaları oldukça komplike davalar olduğu için miras alanında uzman kişilerle çalışmak bu sebeple oldukça önemlidir. Tereke taksimi davaları Türk Medeni Kanunu’nun 650. Maddesinin 2. Fıkrasına göre düzenlenmiştir.
  • Mirasçıların genel olarak çoğunluğun arzusuna ve yerel adetlere bakmakla yükümlü olmaktadır.
  • Miras, taksim davası miras bırakanın son yerleşim yeri olan Sulh Hukuk Mahkemesi kapsamında görülmektedir.
  • Miras taksim paylaşım davası, yasal ve atanmış olan mirasçılar tarafından da açılabilmektedir.

Miras Paylaşımı ve Kardeşler Arası Uyuşmazlık

Miras paylaşımında problem ve sorunları çözmek için yasal olarak birçok yol bulunmaktadır. Bu yollardan biri de terekenin taksimi olmaktadır. Terekenin taksimi davasında mirasa ilişkin dava yolları izlenmektedir. Mirasın paylaştırılmasında, mirasçılar kendi isteklerine göre bu işlemleri halledebilir ya da dava yolu ile paylaşıma karar verebilmektedir. Dava yolunun uzun ve maliyetli olması sebebiyle, mirasçılar kendi aralarında bu sorunu çözmek isteseler de genellikle problemler meydana gelmektedir. Bu durumlarda bir avukat ile çalışarak, sorunu çözmek ya da dava yoluna gitmek gerekmektedir. Dava, mirasçı olan kişilerden birinin talebi ile yetkili olan mahkemede açılmaktadır.

Terekenin Taksimi Davası

Miras bırakanın ölümünden sonra mirasın açılması ve ödenmesi gereken borçların ödendikten sonra kalan mirasın mirastan pay alacaklar arasında paylaştırılması gerekir. Kanun koyucu miras bırakanın vasiyetnamesinde paylaşımının saklı paylara zarar vermediği sürece kurallar koyabileceğini öngörmüştür. Fakat diğer durumlarda mirasın paylaştırılması yasal ve atanmış mirasçıların iradelerine bırakılır. Terekenin Taksimi Davası. Miras paylaşımını mirasçılar sözleşme yaparak da yapabilecekleri gibi sözleşme olmadan da paylaşım yapabilirler. Miras paylaşımı oldukça sorunlu bir durumdur. Bu nedenle çoğu zaman yargıya taşınan bir durumdur. Kanun koyucu aksine bir düzenleme olmadıkça miras paylaşımını mirasçıların iradelerine bıraksa da mirasçılar miras paylaşımı sırasında çıkacak uyuşmazlıklar nedeni ile kendi haklarının mahkeme yolu ile verilmesini talep ederek miras taksim davasını açabilirler. Kendi aralarında anlaşamayan mirasçılar yargıya başvurduklarında miras üzerindeki el birliği mülkiyet sona erer. Davanın hakimi terekeyi mirasçıların payları oranına göre ayırır ve her bir mirasçıya kendi payına düşecek kısmı belirledikten sonra her bir mirasçıya payını verir. Terekenin mirasçılar arasında paylaşımını yaparken Türk Medeni Kanunun Miras Hukuku kitabındaki mirasın paylaşımı ile ilgili konulan hükümleri dikkate alır ve kanuna uygun bir paylaşım gerçekleştirir.

Terekenin Taksimi Davası Nasıl Görülür?

Kanun Türk Medeni Kanunun 650. maddesinin 2. fıkrasına göre paylaşımı yaparken mirasçıların genel durumuna, çoğunluğun arzusuna ve yerel adetlere bakmakla yükümlüdür. Miras taksim davası miras bırakanın son yerleşim yerindeki Sulh Hukuk Mahkemesinde görülür. Miras taksim –paylaşım- davasını yasal ve atanmış mirasçılar açabilmektedir. Yasal ve atanmış mirasçılar dışında miras taksim davasını açabilecek başka taraf bulunmamaktadır. Dava için bir zaman aşımı görülmemekle beraber mirasın paylaşılmamış olması gerekir. Bu koşul sağlandığında dava her zaman açılabilmektedir. Konuyla bağlantılı olması sebebiyle Terekenin Tespiti Davası hakkında ki makaleyi okuyabilirsiniz. Bu dava görülürken mirasla ilgili tapu kayıtları mahkemeye verilir, bilirkişi incelemesi yapılır ve hakim kanun hükümlerine dayanarak paylaşımı gerçekleştirir.

Terekenin Taksimi Davası Nasıl Açılır?

Terekenin Taksimi Davası açılarak şu şekilde taksimi istenir. Rızaı paylaşma: Taşınmazların müşterek malikleri olan paydaşlar, paylarını ayırarak kendi aralarında anlaşırlarsa, terekeyi rızaı olarak taksim etmiş olurlar. Kazaı Paylaşma: Taraflar, paylaşma konusunda anlaşamazlarsa, Mahkeme tarafından yapılan paylaştırma yoluna başvururlar. Bu usule "Kazaı Paylaşma" denir. miras yoluyla intikal eden terekenin tamamı ve terekedeki malların her birini göz önünde tutarak, olanak varsa taşınmazlardan her birinin tamamını bir mirasçıya vermek suretiyle paylaştırma yapabilir. Terekenin Taksimi Davası Yasal ve atanmış mirasçılar tarafından açılabilir. Bunların dışındakiler, mesela vasiyet alacaklısı, mirasçılar birinin payını almış olan üçüncü kişi veya vasiyeti yerine getirme görevlisi "Paylaşım Davası" açamaz. Dava her zaman açılabilir. Zamanaşımına tabi değildir. Davanın terekenin tamamı için açılması gerekir. Terekenin Taksimi Davası Miras bırakanın yerleşim yeri Sulh Hukuk Mahkemesinde açılır. Terekenin Taksimi Davası görülürken Miras ile ilgili tapu kayıtları getirtilir, ilgili yerde keşif yapılır. Taşınmazın paylaştırılmasının mümkün olup olmadığı araştırılır. Bilirkişi tespiti yapılarak kanaate göre karar verilir. Miras Davası Nasıl Açılır konulu makaleyi okuyabilirsiniz. Makalemizde Terekenin Taksimi Davası konusu bilgi amaçlı sayfamızda yer verilmiştir. Diğer makaleler için Ankara Avukat sayfasına göz atınız.

Bu haber toplam 451 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara