Vasi İptali - Vasi Kararına İtiraz

Vasi İptali - Vasi Kararına İtiraz
Vasi İptali - Vasi Kararına İtiraz Vasi, görevini ağır surette savsaklar, yetkilerini kötüye kullanır veya güveni sarsıcı davranışlarda bulunur ya da borç ödemede acze düşerse, vesayet makamı tarafından görevden alınır. Vasinin görevini yapmakta yetersizliği sebebiyle vesayet altındaki kişinin menfaatleri tehlikeye düşerse, vesayet makamı kusuru olmasa bile vasiyi...
Vasilik görevinin sona ermesi, Türk Medeni Yasasında düzenlenmiştir. Buna göre, vasilik görevinin sona erdiği durumlar;
 • Vasinin fiil ehliyetinin sona ermesi,
 • Vasinin hayatını yitirmesi,
 • Vasilik süresinin sona ermesi,
 • İstek üzerine görevin sonlanması,
 • Görevden alınması
Şeklindedir.

Vasi Nedir ve Neden Görevden Alınır? Vasi İptali - Vasi Kararına İtiraz

Vasi, hakları kısıtlı olan kişilerin ve henüz reşit olmamış kimselerin haklarını temsil etmek adına var olur. Vasi atanması, kısaca, bu kişilere yasal haklarının temsil edilmesi adına bir kişi tayin edilmesi anlamına gelir. Kendisine vasi atanması gereken topluluklar;
 • Alkol ve uyuşturucu madde bağımlıları,
 • Özgürlüğü bağlayıcı cezaları olan kimseler,
 • Savurganlık ve kötü yaşam tarzı içerisinde bulunanlar,
 • Kısıtlılar,
 • Akıl hastalığı ve akıl zayıflığı,
 • Küçükler
Şeklindedir. Farklı sebeplerden dolayı vasinin iptali – vasi kararına itiraz gerekebilir. Bu sebepler;
 • Vasinin yetkilerini kötüye kullanması,
 • Görevini yapmaması ya da güven sarsıcı bir biçimde yapması,
 • Vesayet altında olan kişilerin kötü bir duruma maruz kalmaları
Şeklinde Türk Medeni Yasası madde 483’te tanımlanmıştır.

Vasinin İptali Davası Nasıl Açılır?

Vasilik işlemlerinin yürütüldüğü mahkemeler, Sulh Mahkemeleri ve Asliye Hukuk Mahkemeleri’dir. İptal kararı, Sulh Hukuk Mahkemesi’ne konu ile alakalı vasinin iptali dilekçesi verilmesi üzerine açılır. Daha sonraki aşamada, hakim vasinin görevine son verir. Hakim eğer vasinin görevini yeterince yerine getirmediğini görürse, itiraz olmaksızın vasinin görevini resen sonlandırma hakkına sahiptir. Hakim, iddialar sonrasında vasiyi dinler ve eğer iddialar yeterince güçlüyse, vasinin görevini sonlandırarak yerine hemen yeni bir vasi atar. Eğer söz konusu iddilar güçlü bulunmamışsa hakimin, vasinin görevine devam etmesine izin verme hakkı vardır.

Vasinin İptaline İtiraz Davası Nasıl Açılır?

Vasinin iptali ve görevden alınması, her zaman vasinin görevini kötüye kullandığı ya da yeterince özverili çalışmadığı gerekçeleri ile gerçekleşmez. Kimi zaman kötü niyetli üçüncü kişiler, kendileri vasi olabilmek adına, vasinin iptali davası açabilirler. Bu durumda, vasi kararına itiraz edilir.

Kimler Vasi Olabilir? Vasi İptali - Vasi Kararına İtiraz

Vasi olma konusunda öncelik sahibi olan kimseler, aksi bir durum olmadığı sürece, anne ve babanın seçtiği kişiler olacaktır. Vasiler bağımsız üçüncü kişiler olabilir. Vasinin ve vesayet altına alınan kimsenin, aynı yerleşim yerinde bulunması gerekir. Vasilik, 2 yıl içerisinde sona erer ancak uzatılabilir. 4 yıl sonra, vasi, vasi olmak istemediğini belirtebilir. Vasi, görevini ağır surette savsaklar, yetkilerini kötüye kullanır veya güveni sarsıcı davranışlarda bulunur ya da borç ödemede acze düşerse, vesayet makamı tarafından görevden alınır. Vasinin görevini yapmakta yetersizliği sebebiyle vesayet altındaki kişinin menfaatleri tehlikeye düşerse, vesayet makamı kusuru olmasa bile vasiyi görevden alabilir.
 • Ayırt etme gücüne sahip olan vesayet altındaki kişi veya her ilgili, vasinin görevden alınmasını isteyebilir. Görevden alınmayı gerektiren sebebin varlığını başka bir yoldan öğrenen vesayet makamı, vasiyi resen görevden almakla yükümlüdür.
 • Vesayet makamı, ancak gerekli araştırmayı yaptıktan ve vasiyi dinledikten sonra onu görevden alabilir. Vesayet makamı, ağır olmayan hallerde vasiye görevden alınacağı konusunda uyarıda bulunur.
 • Gecikmesinde tehlike bulunan hallerde vesayet makamı, vasiye geçici olarak işten el çektirip bir kayyım atayabileceği gibi; gerekirse muhtemel zararı göz önünde bulundurarak vasinin mallarına ihtiyati haciz koyabilir ve tutuklanmasını da isteyebilir.
 • Vesayet makamı, görevden alma ve uyarıda bulunmanın yanı sıra, vesayet altındaki kişinin korunması için gerekli diğer önlemleri de almakla yükümlüdür.
 • İlgililer, vesayet makamının kararlarına karşı, tebliğ gününden başlayarak on gün içinde denetim makamına itiraz edebilirler. Denetim makamı, gerektiğinde duruşma da yaparak bu itirazı kesin karara bağlar.
 • Mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağından ya da tamamen imkansız hale geleceğinden veya gecikme sebebiyle bir sakıncanın yahut ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi hallerinde, uyuşmazlık konusu hakkında verilebilecek olan ihtiyati tedbir kararı, niteliğine uygun düştüğü ölçüde çekişmesiz yargı işlerinde de uygulanır.

Vasi Kararına İtiraz

 • Vasiliğe atanan kişi, bu durumun kendisine tebliğinden başlayarak 10 gün içinde vasilikten kaçınma hakkını kullanabilir.
 • İlgili olan herkes, vasinin atandığını öğrendiği günden başlayarak 10 gün içinde atamanın kanuna aykırı olduğunu ileri sürebilir.
 • Vesayet makamı, vasilikten kaçınma veya itiraz sebebini yerinde görürse yeni bir vasi atar; yerinde görmediği takdirde, bu konudaki görüşü ile birlikte gerekli kararı vermek üzere durumu denetim makamına bildirir.

Kimler Vasi Olamaz? Vasi İptali - Vasi Kararına İtiraz

 • Kısıtlılar
 • Kamu hizmetinden yasaklılar veya haysiyetsiz hayat sürenler
 • Menfaati kendisine vasi atanacak kişinin menfaati ile önemli ölçüde çatışanlar veya onunla aralarında düşmanlık bulunanlar
 • İlgili vesayet daireleri hakimleri

Vasi İptal Davası Nasıl Açılır? Vasi Nasıl İptal Edilir?

 • Vasi atanması olan kişi, bu durumun kendisine tebliğinden başlayarak on gün içinde vasilikten kaçınma hakkını kullanabilir.
 • İlgili olan herkes, vasinin atandığını öğrendiği günden başlayarak on gün içinde atamanın kanuna aykırı olduğunu ileri sürebilir.
 • Vesayet makamı, vasilikten kaçınma veya itiraz sebebini yerinde görürse yeni bir vasi atar; yerinde görmediği takdirde, bu konudaki görüşü ile birlikte gerekli kararı vermek üzere durumu denetim makamına bildirir.
 • Denetim makamı, vereceği kararı vasiliğe atanmış olan kimseye ve vesayet makamına bildirir.
 •  Vasiliğe atananın görevden alınması halinde vesayet makamı, hemen yeni bir vasi atar.
Makalemizde Vasi İptali - Vasi Kararına İtiraz konusu yer almıştır. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Miras Avukatı sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 1727 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara