Vasi Tayini Davası Nedir Nasıl Açılır? Vasi tayini davasını kimler açabilir?

Vasi Tayini Davası Nedir Nasıl Açılır? Vasi tayini davasını kimler açabilir?
Vasi Tayini Davası Vesayet yani vasilik kurumu; velâyet altında olmayan küçükler ile kural olmayan durumlarda velayet altında bulunmayan bazı yetişkinlerin denetimi ve korunması gayesiyle kabul edilen bir hukuki kurumdur.

Vasi Tayini Davası Nedir Nasıl Açılır? Vasi tayini davaları, vesayet altına girmeye ihtiyacı olan kişiye uygun vasi bulunması yolunda başlatılan hukuki süreçlerdir.

Küçüklerin ve kısıtlıların maddi ve kişisel haklarını korumak amacıyla Medeni Kanun ile başlatılan uygulama, kanuni zorunlulukla ortaya çıkabileceği gibi, kişinin kendi isteğine bağlı olarak da dava açılabilmektedir.

Vesayet altına alınan kişiye, maddi ve manevi olarak haklarını koruması ve resmi alanlarda kendisini temsil etmesi için bir vasi atanır. Vasinin amacı, kişinin tüm mal varlığını onun yüksek yararı için kullanmak ve kişilik haklarına zarar gelmesini önlemektir.

Vesayeti Gerektiren Durumlar Nelerdir?

Vesayeti gerektiren haller şu şekildedir:

 • Yaşın küçük olması: 18 yaşın altındaki bireylere vasi atanır. Görevi sırasında böyle bir gerekliliği gören kamu kurumlarının çalışanları, bu durumu yetkililere bildirmekle yükümlüdür.
 • Akıl hastalığı ya da savurganlık nedeniyle kısıtlanma: kendine bakamayanlar, günlük işlerini yerine getiremeyenler ve kendisine ve çevresine zarar verenlere vasi atanır. Kişi, aşırı savurganlık ve para harcama konusunda müsrifse de vasi ataması gerçekleşir. Bunun yanında alkol ve uyuşturucu bağımlılarına vasi atanması zorunludur. Mal varlığına muamelesi savurgan olan kimselerin eğer kötü duruma düşme ihtimalleri varsa, onlara da vasi atanır.
 • Bir yıl ve daha fazla hapis cezası alma: 1 yıldan fazla hapis cezası alan kişilerin özgürlüğü kısıtlanacaktır. Bu nedenle dışarıdaki malın korunması için bir vasiye ihtiyacı olacaktır. Vasi, mahkeme tarafından atanır.
 • Kişinin kendi isteğiyle vesayet: yaşlılık, sakatlık, çalışamama, ağır hastalık ve yatağa bağımlı olma gibi nedenlerle kişinin kendine bakamaması durumunda vasi atanır.

vasi-tayin-davasi-avukat.jpg

Vesayet Altına Alma Nasıl Olur?

Vasi tayini davası, kendisine vasi alınacak kişinin ikamet adresindeki Sulh Hukuk Mahkemesi’ne açılmaktadır. Bu dava açma işlemi sırasında, eğer dava kişinin kendisi tarafından açılıyor, kişi, kendisi vasi talebinde bulunuyorsa, vasi tayini dilekçe örneği baz alınarak bir dilekçe hazırlamalıdır.

Dava sırasında vesayet altına girecek kişi dinlenir, sebepler göz önüne alınır. Bunun yanında tanıkların ifadeleri de oldukça önemlidir. Dava sonucu verilen vasilik kararı 2 yıl geçerlidir. Vasi tayini soruları arasında yer alan vasiliğin kaç yıl süreceği sorusunun yanıtı 2 yıl olmakla birlikle, mahkeme 2’şer yıllık periyotlarla istediği kadar uzatabilir.

Başvuru verilen vesayet nedenlerinden yalnız biri ile yapılmak zorunda değildir. Kişi hem akıl sağlığı konusunda sıkıntı yaşıyor, hem de alkol bağımlılığından muzdarip olabilir. Bu durumlar da, dava tek bir nedene bağlı olarak açılsa da mahkemede belirtilmelidir.

Vasinin Görev Yetki ve Yükümlülükleri

Vasi neler yapabilir, sorusunun yanıtı şu şekilde verilebilmektedir:

 • Defter Tutma: Defter tutmak, vasinin yasal zorunlulukları arasında yerini almaktadır. Defterin konusu, yönetilecek mal varlığıdır. Vesayet altındaki kişi yönetme ve karar verme gücüne sahipse, tutulan defterden haberi olmalı ve deftere yazılırken hazır bulunmalıdır. Bazı koşullarda bu defterler yasal ve mühürlü olup, mahkeme tarafından kontrol edilmektedir.
 • Değerlilerin Korunması ve Saklanması: Kıymetli evrak, altın, değerli eşya ve tutanakların saklanması, vasinin görevidir.
 • Taşınırların Satılması: Vesayet altındaki kişinin menfaatine olduğu belgelenmek kaydıyla, vesayet altındaki kişinin mülkleri satılabilir. Bunun için kişinin karar verme yetisi yerindeyse, onun fikri mutlaka alınmalıdır.
 • Para Yatırma: Vesayet altındaki kişinin yararına olacak şekilde hesabına para yatırma görevi vasiye aittir. Faizli hesap veya sigorta hesabına vesayet altındaki kişi adına yatırılması gereken paranın 1 aydan fazla geciktirilmesi durumunda aradaki faizi vasi ödeyecektir.
 • Yatırımların Dönüştürülmesi: Yeteri kadar güven verici olmayan yatırımlar, başka yatırımlara dönüştürülebilir. Bunda tasarruf hakkı vasiye aittir.
 • Ticari işlemler: Kısıtlının mal varlığı içerisinde bulunan ticari işletmenin yürümeye devam ettirilmesi görevi vasiye aittir.
 • Taşınmazların Satılması: vesayet altındaki kişiye ait olan taşınmazların satılması söz konusu ise, satış işlemi vasiye aittir.
 • Vasi neler yapamaz, sorusunun yanıtı ise şudur; vasi, vesayet altındaki kişinin onurunu ayaklar altına alacak, mal varlığını değersizleştirecek ya da ilerde kişiye zarar verecek hiçbir girişimde bulunamaz. Bunun yanında mahkemeden izinsiz ikamet değişikliği yapamaz ve vesayet altındaki kişiye herhangi bir şekilde zarar veremez.

Kimler Vasi Olamaz?

Vasi olamayacaklar listesi şu şekildedir:

 • Hastalık ve yaşlılık durumu olanlar, 65 yaşı geçmiş olanlar,
 • Reşit olmayanlar,
 • Engel durumu olanlar,
 • Cumhurbaşkanı, TBMM ve Bakanlar Kurulu üyeleri
 • Mahkeme üyeleri
 • 4 çocuktan fazla çocuğun vasiliğini yapan kimse,
 • Kısıtlı ve hükümlüler,
 • Sürekli hastalık sorunu olanlar vasilik hakkını reddedebilir.

Vasi Tayini Davası Nasıl Açılır? Vesayet yani vasilik kurumu; velayet altında olmayan küçükler ile kural olmayan durumlarda velayet altında bulunmayan bazı yetişkinlerin denetimi ve korunması gayesiyle kabul edilen bir hukuki kurumdur.

Kısıtlanmayı yada vasi atanmasını gerektiren durumlar kanunlarımızda belirtilmiştir. kural olmayan durumlarda velayet altında bulunmayan yetişkinler hakkında kısıtlanması ve korunması mahkemece karar verilir. Bu yetişkinin korunması ve haklarını kullanması için vasi atanması şartlarına uyması gerekmektedir.

Vasi Tayini Davası Yargıtay Kararı

VASİ TAYİNİ DAVASI - KISITLI ADAYININ KISA ARALIKLARLA YAPTIĞI TAŞINMAZ SATIŞLARI VE BANKADAN ÇEKTİĞİ PARANIN ZORUNLU BİR İHTİYACA KULLANILDIĞININ İDDİA VE İSPAT EDİLMEDİĞİ - SAVURGANLIĞA DAYALI DAVANIN KABULÜ GEREĞİ.

ÖZET: Davacı tarafından savurganlık ve mal varlığını kötü yönetme sebebi ile ailesini darlık ve yoksulluğa düşürme tehlikesinden bahsedilerek kısıtlama kararı verilmesi istenmiştir. Kısıtlı adayı tarafından, kısa aralıklarla yapılan taşınmaz satışlarının ve bankadan çekilen paranın zorunlu bir ihtiyaca kullanıldığı iddia ve ispat edilmemiş olup, mevcut durum karşısında mahkemece, davacının savurganlık ve mal varlığını kötü yönetme sebebine dayalı davasının kabulü gerekir.

Vasi Tayini Davası Nasıl Açılır - Vasi Tayini Dava Dilekçesi

Vasi Tayini için sulh hukuk mahkemesine hitaben dilekçe başlığı yazılır. Dava davalı olarak hasımsız açılır. Dava Konusu olarak Hangi hastaneden özürlü raporu alındığı ve kimin için vasi tayini istendiği dilekçede açık olarak belirtilir.

Açıklamalar kısmında ; Özürlü raporun tarih, sayı ve davanın açıklamaları gerekçeleri yazılır. ' Vasi tayini isteyen kişinin (kardeşi-babası-ablası-annesi, v.b) olan .... ....'in ... Hastanesince özürlü sağlık kurulu raporu ile özürlü olduğu tespit edilmiştir.' Yine ek olarak '(kardeşi-babası-ablası-annesi, v.b)'in sakatlığından dolayı zaruri ihtiyaclarını tek başına giderememesi sebebiylr iş bu davanın açılması zorunlu olmuştur. ' şeklinde belirtilir.

Hukuki Sebepler bölümüne; M.K ilgili hükümleri, sair mevzuat yazılarak Deliller kısmına ..... Hastanasınden alınan Özürlü Kurul Rapor Örneği. Sonuç ve Talep olarak da: 'Yukarıda kısaca izah ettiğimiz nedenlerle sağlık kurulu raporu ile özürlü olduğu tespit edilen .... adına tasarrufları yapabilmesi için . (kardeşi-babası-ablası-annesi, v.b) yi vasi olarak tayin edilmesini saygı ile arz ve talep ederim.

Vasi Tayini Davası ve Sıkça Sorulan Sorular

KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TERKİN DAVASI - AYNI KÖYDE YAPILAN KAMULAŞTIRMALAR NEDENİYLE AÇILAN DAVA DOSYALARI. BİLİRKİŞİDEN EKİM PLANINDAN NEDEN AYRILINDIĞINA DAİR EK RAPOR ALINMASINDAN SONRA KARAR VERİLMESİ GEREĞİ.

ÖZETİ: Davacı vekili, babası olan kısıtlı adayı ...'nun ileri derecede unutkanlık ve bilişsel bozukluk hastalığı nedeniyle malvarlığını yönetemediğini açıklayarak, kısıtlı adayının tedavisinin sağlanabilmesi ve malvarlığının zarar görmemesi için kısıtlanarak en büyük torunu ..'ın vasi olarak atanmasını istemiştir. Kısıtlı adayı vekili, kısıtlı adayının kısıtlanmasını gerektiren neden bulunmadığını belirterek davanın reddine, aksi halde yasal danışman atanmasına karar verilmesini savunmuştur.

Mahkemece, ...'nun sevk edildiği ... ... Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği'nin 31/12/2015 tarih 2566 sayılı yazılarına göre "kısıtlanması için yeterli sebep bulunmamakla beraber korunması bakımından yasal danışman atanmasının uygun olabileceği" bildirildiği anlaşıldığından TMK'nun 429. maddesi gereğince fiil ehliyetinin sınırlanmasına, kendisine ...'ün TMK.'nun 429. maddesindeki işlemlerde görüşü alınmak üzere yasal danışman olarak atanması üzerine, hüküm; davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Bu açıklamalar ışığında somut olaya gelince; Mahkemece, hüküm kısmında kısıtlı adayının sevk edildiği ... ... Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinin raporu gereğince yasal danışman atandığı belirtilmiş ise de bunun gerekçe olarak kabulü mümkün değildir. Hüküm fıkrasında yapılan bu açıklama, mahkeme kararında bulunması gereken durumları içermediği gibi, Mahkemece olayın delillerin tartışılmadığı ve değerlendirilmediği anlaşıldığından bu bakımdan hukuki denetimin yapılamayacağı açıktır.

Bu haber toplam 435 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara