Vasiyetin İptali ve Tenkis Davası

Vasiyetin İptali ve Tenkis Davası
Vasiyetin İptali Ve Tenkis Davası | Tenkis davası açılması için diğer hak mirasçıların kendileri ile tenkis edilmiş olan kişiden daha az hak sahibi olduğu düşüncesi ile tenkise açılacak olan dava olarak bilinmektedir. Vasiyetin İptali Davası Vasiyetin iptali Davası Miras bırakanın son yerleşim yeri Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılır. Vasiyetin iptalinde dava açma...
Vasiyetin İptali ve Tenkis Davası | Tenkis davası açılması için diğer hak mirasçıların kendileri ile tenkis edilmiş olan kişiden daha az hak sahibi olduğu düşüncesi ile tenkise açılacak olan dava olarak bilinmektedir.

Vasiyetin İptali Davası

Vasiyetin iptali davası Miras bırakanın son yerleşim yeri Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılır. Vasiyetin iptalinde dava açma hakkı, davacının tasarrufu, iptal sebebini ve kendisinin hak sahibi olduğunu bildiği tarih başlangıç olarak kabul edilir. Bu tarihten itibaren 1 yıldır. Diğer tasarruflarda mirasın geçme tarihinde başlamak üzer 10 yıl iyi niyetli olan mirasçılara, kötü niyetli mirasçılara karşıda 20 yıl içinde dava açması gerekmektedir. | Vasiyetin İptali ve Tenkis Davası

Tenkis Davası

Öncelikle belirtmek gerekir ki tenkis davası demek; ölen kişinin miras bırakması üzerine tasarruf ederek kendi mirasından özgürce gizli mirasçıya bırakarak, mirasçıların kendi hakkında daha sonraki dönemde hakkını koruyamamaları dahilinde gizli mirasçının koruyacağına inanmasından ötürü verilen miras payıdır. Kişi bu durumda özgürce istediği gizli mirasçıya pay bırakma hakkında sahiptir. Aynı zamanda da kişi tenkis durumunda mirasın tümünü bırakamaz bu durum pay ölçümleri ile ele alınarak yapılmaktadır. Bu anlamda tenkis davası iççin yapılması gerekenler olarak; Kişi yaşadığı zaman diliminde özgür iradesi ile miras payından bir miktarını kan bağı olsa olmasa başka birine bırakma hakkına sahip olmaktadır. Fakat kişi bunu yaparken malının tümünü başka varisçileri var ise bırakamaz. Fakat yaşamı içinde malı üzerinde gizli pay olarak saklı tutabilir. Fakat ölüm durumunda varisçiler saklı pay ile birlikte kendilerine eş pay yılmadığını düşünür ise o zaman varisçiler saklı paydan pay almak için tenkis davası açabilirler. Tenkis edilen kişi dava açılmadan önce kedine ait olan malın sadece parasını varisçilerden alarak bu durumu düzenleyebilir. Yada aynı zamanda o da bu durum için ayrı bir dava açabilir. Ayrıca belirtmek gerekir ki gizli varis yani tenkis edilen kişi ölüm hali olmayana kadar ortaya çıkması gerekmez. Aynı zamanda ölüm zamanı da yine miras için bilinen evraklar yetkili kişiler tarafından açılması gerekmektedir. Yetkili kişiler ile açılmamış olan bir ölüm sonrası vasiyet daha büyük sorunları oluşturmaz aynı zamanda da varisçilerin itirazı da yerinde işleme geçirilebilinmektedir. | Vasiyetin İptali ve Tenkis Davası

Tenkis Davasının Aşamaları ve Özellikleri

En başta da belirttiğimiz gibi tenkis davası kişinin malından bir payı yaşamı süresi içinde vasiyet ederek başka birine bırakmasıdır. Bu durumu yaparken yasal yolları ile yapmalı aynı zamanda tensik ettiği kişinin akrabası yada kan bağı olması özelliği aranmamaktadır. | Vasiyetin İptali ve Tenkis Davası

Tenkis Davası Nerede Açılmalıdır?

Bu durum için özellikle başka bir şehre gitmeye gerek yoktur. Bu durumda mirasçılar kendi bulundukları ikamet ettikleri yerde en yakın asliye hukuk mahkemesine başvurabilirler. Bu davayı açmak için miras payı edilmesinin ardından 10 sene içerisinde açılması mümkün olmaktadır. Fakat 10 seneyi aşan tenkis durumları tamamen ortadan kalkmakta ve aynı zamandan mahkeme açmak mümkün olmamaktadır. | Vasiyetin İptali ve Tenkis Davası

Tenkis Davası Dilekçe Örneği

Tenkis davası diğer davalar gibi ciddiyet ve önem isteyen bir dava olmaktadır. bu durum için kişi ya avukat tayin etmeli yada bilir kişilere dilekçe yazdırmalıdır. Bu yüzden tama açıklamalı olarak her detaya inilecek bir dilekçe olması kadar aynı zamanda tüm detayların da belirtilmesi önem teşkil etmektedir. | Vasiyetin İptali ve Tenkis Davası

Vasiyetin İptali ve Tenkis Davası | Sıkça Sorulan Sorular

VASİYETNAMENİN İPTALİ İSTEMİ - MAHFUZ HİSSEYE TECAVÜZ - DAVALININ MURİSİN SAFFETİNDEN YARARLANARAK VASİYETNAMEYİ DÜZENLETTİRDİĞİ İDDİASI ÖZET: Dava istekçesinde, mahfuz hisseye tecavüz bulunduğu belirtilerek prosedürün iptali istenmiş olduğuna göre; tenkise dair talep de bulunduğu göz önünde bulundurulmak suretiyle karar verilmesi gereklidir. O halde, mahkemece, T.M.K.nun tenkise dair hükümleri doğrultusunda ilaveten inceleme ve araştırma yapılarak sonucu doğrultusunda bir karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ve eksik inceleme sonucu hüküm tesisi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir. VASİYETNAMENİN İPTALİ İSTEMİ - TENKİS TALEBİ - VASİYETİN YERİNE GETİRİLMESİ ÖZET: Derdest olduğu iddia edilen dava ise; TMK.nın ilgili maddesi uyarınca ehliyetsizlik, irade sakatlığı ve biçim eksikliği nedenleri ile belirli mal vasiyetinin iptali, bu istemin kabul edilmemesi durumunda ise saklı payları zedelediği ileri sürülen mirasbırakana ait belirli mal vasiyetinin (teberru) yasal sınıra çekilmesini amaçlayan tenkis (indirim) istemlerine dairdir. Görüldüğü üzere; temyize konu dava ile derdest olduğu iddia edilen (ilk) davanın hususları ve dava nedenleri aynı değildir. Ne var ki vasiyetnamenin iptali davasının sonucunda verilecek hüküm, vasiyetnamenin yerine getirilmesine dair bu davanın sonucunu etkileyecek niteliktedir.

Bu haber toplam 420 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara