Veraset İlamı Nasıl İptal Edilir? Veraset ilamını nerede, nasıl kimler iptal eder?

Veraset İlamı Nasıl İptal Edilir? Veraset ilamını nerede, nasıl kimler iptal eder?
Veraset ilamının iptali, mirasçıların ve diğer ilgili tarafların, miras sürecinde karşılaştıkları haksızlık veya yanlışlıkları düzeltmek için başvurdukları bir yasal mekanizmadır. Peki, Veraset İlamı Nasıl İptal Edilir?

Veraset ilamı, bir kişinin vefatı sonrası mirasçıların kimler olduğunu belirleyen resmi bir belgedir. Ancak çeşitli sebeplerle, bu belgenin iptali gerekebilir. İşte bu konudaki sorulara detaylı yanıtlar:

1. Veraset İlamının İptali Yetkili Mahkeme

Veraset ilamının iptali için gerekli yasal süreç, ilgili mahkemeler aracılığıyla gerçekleştirilir. Eğer veraset ilamı noterlikten alındıysa, iptal davası için Sulh Hukuk Mahkemesine başvurulmalıdır. Mahkeme tarafından verilen belgelerin iptali söz konusu ise, bu durumda dava Asliye Hukuk Mahkemesinde açılmalıdır. Bu süreç, başvuru yapacak kişinin dilekçe sunarak mahkemeye müracaat etmesiyle başlar.

2. Veraset İlamı Bozulur Mu?

Veraset ilamının geçersiz kılınması, mirasçılık belgesinin alındığı noter veya Sulh Hukuk Mahkemesine yapılan başvuru üzerine her zaman talep edilebilir. Bu, veraset ilamının iptal edilmesi için açılabilecek bir davadır ve Türk Medeni Kanunu'nun 598. maddesi uyarınca gerçekleştirilir.

3. Veraset İlamına İtiraz Süresi Ne Kadar?

Veraset ilamına itiraz etmek için, belgenin bildirilmesinden itibaren bir ay süre vardır. Bu süre içerisinde itiraz edilmemesi halinde, belge talep eden mirasçıya verilir. Ancak, itiraz eden mirasçı ya da vasiyet alacaklısı, itirazdan bir yıl içinde iptal ya da tenkis davası açmazsa, itirazın hukuki etkisi ortadan kalkar.

4. Veraset İlamının İptalini Kimler İsteyebilir?

Miras bırakanın vasiyeti ya da yasal düzenlemeler gereği mirastan men edilen kişiler, veraset ilamının iptali davasını açabilir. Bu, özellikle mirastan haksız yere men edildiğini düşünen veya mirasçı olarak yanlışlıkla ilan edilen kişiler için geçerlidir. Mirastan men edilmiş bir kişi, mahkemeden ilamın iptalini talep edebilir.

5. Mirasçılık Belgesinin İptali Hangi Mahkemede Açılır?

Mirasçılık belgesinin iptali davası, herhangi bir süre sınırlaması olmaksızın, her zaman açılabilir. Yaygın bir yanılgının aksine, bu dava için görevli mahkeme, Sulh Hukuk Mahkemeleri değil, Asliye Hukuk Mahkemeleridir. İlamın iptali için yetkili mahkeme, vefat eden kişinin son yerleşim yeri mahkemesidir.

6. Mirasçılık Belgesinin İptali Ne Demek?

Mirasçılık belgesinin iptali davası, miras üzerindeki haklarının ve paylarının eksik veya yanlış bir şekilde gösterildiğini düşünen mirasçıların başvurabileceği bir süreçtir. Bu dava, mirasçıların miras bırakanın mal varlığı üzerindeki hak iddialarını düzeltmek veya güncellemek amacıyla kullanılır. Bu tür bir dava, mirasçıların haklarını koruma altına alır ve mirasın adil bir şekilde dağıtılmasını sağlamak için önemlidir.

Veraset ilamının iptali, mirasçıların ve diğer ilgili tarafların, miras sürecinde karşılaştıkları haksızlık veya yanlışlıkları düzeltmek için başvurdukları bir yasal mekanizmadır. Bu süreç, mirasçıların haklarını korur ve mirasın adil bir şekilde yönetilmesini sağlar. İptal süreci, karmaşık hukuki prosedürler gerektirebilir ve bu nedenle bir avukatın rehberliği altında yürütülmesi tavsiye edilir.

Veraset İlamı Nasıl İptal Edilir - Mirasçılık Belgesi Nedir?

Bireyi sağ ve tam doğumu şartı ile ana rahmine düştüğü andan ölümüne kadar gerek özel hukuk ile gerekse de kamu hukuku ile ilişki içerisinde olup arasında kopmayan görünmez bir bağ vardır. Hatta bireyin ölümü ile başlayan her ne kadar kendisini ilgilendirmese de kanun koyucunun ölen kişi ile ilişkilendirdiği kişilerle de hukuk bağ farklı bir boyutta devam etmektedir.

İzah etmeye çalıştığımız hukuk dalı miras hukukudur. Murisin yani miras bırakanın ölmesi ile beraber kanunda ( Türk Medeni Kanunun 4. Kitabı olan Miras Hukuku bölümünde) gösterilen kişiler murisin bıraktığı mal varlığı ve borçlar üzerinde hem hak sahibi olurken hem de yükümlü olmaktadırlar.

Bu hakları ve sorumlulukları kanun hükmü şeklinde ifade eden ve bireyin günlük hayat içerisinde zorlanmadan yaşamasını sağlayan Medeni Kanunu murisin ölümünden sonra mirasçıların murisin mirasçısı olduğunu ifade eden ve mirastaki payını ifade eden belgeye de veraset ilamı ya da kanundaki ifadesi ile mirasçılık belgesi denmektedir.

Mirasçılık belgesi yasal mirasçılar tarafından alınan bir belge olmakla beraber yukarıda izah ettiğimiz Türk Medeni Kanununda hüküm altına alınmıştır. Veraset ilamı olarak da adlandırılan mirasçılık belgesini yasal mirasçılar ile mirasçı olarak atanmış kişiler alabilmektedir.

Yasal mirasçılar kanuna dayanarak mirasçı olduklarını iddia ettiklerinden dolayı delil ve ispata gerek duyulmaz iken atanmış mirasçıların mirasçı olduğunu kanıtlayan delil ve ispatlara ihtiyaçları bulunmaktadır.

Veraset İlamının İptali Davası | Veraset İlamı Nasıl İptal Edilir?

Veraset ilamı ivazsız bir işlemdir. Yani çekişmesiz yargı işine girdiğinden Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından değil Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından alınmaktadır. Ayrıca veraset ilamı noterler tarafından da verilmektedir.

Kanun koyucu veraset lamının alınabilmesi için murisin ölümünü öğrendiği andan itibaren 1 aylık süre içerisinde mirasçının bu belgeyi alması gerektiğini ifade ederken kanun koyucu veraset ilamının iptali için herhangi bir hak düşürücü süre ile ya da zaman aşımı süresi öngörmeyerek mirasçının verasetin ilamı iptali davasını istediği zaman açabilmesini öngörmüştür.

Peki, verasetin ilamının iptali davası neden açılmaktadır? Hangi hallerde bu dava açılır. Kanun koyucu bu hususu da elbette düzenlemiştir. Verasetin ilamının iptali davası 1 nedenle açılmaktadır. Bu nedeni ifade ettikten sonra açıklayalım.

  • Mirasçı mirasçılık belgesinde yazan payının hatalı olduğunu düşünerek davayı açabilir.

Miraçsı Türk Medeni Kanunun 598. Maddesinin 3. Fıkrasına göre sulh mahkemesine iddia ve ispat ederek paylarının yanlış olduğunu söyleyerek iptal edilmesini ve ayrıca da yeniden düzeltilerek hak kaybının düzelmesini sağlamasını talep edebilir. Bu dava çekişmeli bir davadır.

Davanın taraflarına baktığımızda davacı taraf veraset ilamının iptalini isteyen mirasçı olurken davalı taraflar murisin diğer mirasçıları olmaktadır.

Veraset ilamının iptal edilmesi üzerine pay düzeltildiği için iptal edilen belgeye dayanılarak yapılan işlemlerin yeniden düzeltilmesi gerekir. Ayrıca avukat hususu üzerinde şunu da belirtmek gerekir ki miras hukuk oldukça teknik bir hukuk dalı olmakla beraber miras hukukunda davaya taraf olan bireylerin avukatlar ile çalışmaması takdirde hak kaybına fazlası ile uğrayacaktır.

Bu nedenle birey alanında iyi avukatlar ile çalışarak hak kaybını engellemelidir. Mirasçılık belgesinde belgeyi çıkartanın mirastan ne kadar pay alacağı yazıyor demiştik. Bazı durumlarda örneğin mirası reddeden ya da feragat eden bir tarafın olması, gizli bir mirasçının çıkagelmesi yahut mirasçı sayısının fazla olması mirasçılık belgesindeki payların birbirinden farklı olmasına neden olabilmektedir. Bu durumda veraset ilamının iptali gündeme gelmektedir.

Bu haber toplam 328 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara