Muvazaa Nedeniyle Tapu İptal Davası İspat

Yargıtay Kararı – Muvazaa Nedeniyle Tapu İptal Davası İspat

T.C. YARGITAY 1.Hukuk Dairesi Esas:  2016/5905 Karar: 2016/5041 Karar Tarihi: 25.04.2016

TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI – DAVALI TANIKLARININ MURİSE DAVALININ BAKTIĞINI TAŞINMAZIN BUNA KARŞILIK VERİLDİĞİNİ İFADE ETTİĞİ – MUVAZAA İDDİASININ KANITLANAMADIĞI – DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Davacı bir tanık ismi bildirmiş, o kişi tanıklıktan çekilmiş, davalı tanıkları ise murise davalı olan kişinin baktığını,  bu taşınmazın da bu bakma ve hizmet karşılığında etmişlerdir. Hal böyle olunca, muvazaa iddiasının kanıtlanamadığı gözetilerek davanın reddine karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile karar verilmesi hükmün bozulmasını gerektirmiştir.(6100 S. K. m. 190) (4721 S. K. m. 6) (YİBK. 01.04.1974 T. 1974/1 E. 1974/2 K.)

 

Muvazaa Nedeniyle Tapu İptal Davası İspat