Muvazaa Nedeniyle Tapu İptal Davası İspat | Ankara Avukat

0312.995.0202

Detaylar İçin Arayın

0545.229.2505

Detaylar İçin Arayın

Ara

Muvazaa Nedeniyle Tapu İptal Davası İspat

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Miras Hukuku  > Muvazaa Nedeniyle Tapu İptal Davası İspat

Muvazaa Nedeniyle Tapu İptal Davası İspat

Muvazaa Nedeniyle Tapu İptal Davası İspat

Muvazaa Nedeniyle Tapu İptal Davası İspat, Muvazaalı işlem her zaman Tapu iptal sebebidir. Tapunun iptal edilmesi ise tamamen muvazaanın ispatı gerekmektedir.

Kız çocuklarının geri planda kalması ise genellikle mirastan mal alamamaları sonucunu doğurur şöyle ki;

 • Baba vefat etmeden tüm mallarını tapuda satış ya bağış göstererek erkek çocuklarına devreder,
 • Anne ya da baba vefat etmeden önce ölünceye kadar bakma akdi sözleşmesi ile tapuları erkek çocuklarına devreder.

Bazen ise miras, ya da terekeye dâhil olmamak üzere sözleşme yaparak mal kaçırmalar söz konusu olmaktadır.

İşte tapuda mal kaçırılması sonucunda, hakları zarara uğrayanların ki; bunlar genelde kız çocuklarıdır, haklarını geri almak için açacakları davaların adı tapu iptali ve tescili davalarıdır.

Tapu iptali ve tescil davaları en teknik davaların başında gelmektedir. Çünkü davaların kaydedilmesi halinde; hem haklarınızın kaybı, hem de karşı yan vekâlet ücreti ve dava masraflarından sorumluluğunuz doğacaktır.

Bu nedenle tapu iptal ve tescil davası açmadan önce mutlaka avukattan ya da hukuk bürosundan yardım almanız gerekir.

Örneğin muris muvazaasına dayalı tapu iptal ve tescil davalarında zaman aşımı durumu söz konusu değildir.

Yani 40 yıl önce babanız kardeşiniz üzerine mal kaçırsa bile dava açabilir. Ancak kardeşiniz bu malları ya da taşınmazları 3. kişiler üzerine satmışsa o halde açılacak olan davalar çok daha önem taşımaktadır.

Dava açılırken, 3. kişinin iyi niyetli olması, devrin içeriği, devir için banka hesapları arasında aktarım yapılıp yapılmadığı ile tapu satış değeri önem ve öncelik arz eder.

Bu nedenle bunların tümünün doğru değerlendirilebilmesi için mutlaka bir avukat ya da hukuk bürosundan hukuki yardım ve destek almanızı öneririz. Tapu iptali ve tescil davaları masraflı davalardır.

Bu sebeple bu tür davaları açmadan önce bazı hususlara azami ölçüde dikkat etmek gerekir. İşte o hususlar;

 • Doğru yer ve kişiye dava açıldığından emin olmak,
 • Kadastro Müdürlüğü’nde müracaat ederek, kadastro çalışanına pafta uygulaması yaptırmak,
 • Uygulama sonucunda taşınmazın tapuda kimin adına kayıtlı olduğunu tespit etmek,
 • Taşınmazın değerini dilekçede belirtmek,
 • Davayı Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılır.

Tapu iptali ve tescil davalarının taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinde açılması gerekiyor.

Çünkü bu davalarda yetkili taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinde bulunuyor. Bu davalarda önemli olan bir diğer husus da, keşif yapılarak tanıkların dinlenmesidir.

Bu sebeple, davayı açan kişinin tanıdıklarının isim, adres ve bildiklerini mahkemeye belirtmek gerekiyor. (Muvazaa Nedeniyle Tapu İptal Davası İspat)

Yargıtay Kararı – Muvazaa Nedeniyle Tapu İptal Davası İspat

TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI – DAVALI TANIKLARININ MURİSE DAVALININ BAKTIĞINI TAŞINMAZIN BUNA KARŞILIK VERİLDİĞİNİ İFADE ETTİĞİ – MUVAZAA İDDİASININ KANITLANAMADIĞI – DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Davacı bir tanık ismi bildirmiş, o kişi tanıklıktan çekilmiş, davalı tanıkları ise murise davalı olan kişinin baktığını,

Bu taşınmazın da bu bakma ve hizmet karşılığında etmişlerdir. Hal böyle olunca, muvazaa iddiasının kanıtlanamadığı gözetilerek davanın reddine karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile karar verilmesi hükmün bozulmasını gerektirmiştir. (Muvazaa Nedeniyle Tapu İptal Davası İspat)

Diğer makalelerimize Ankara Avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

1Soru

 • mehmet
  Cevapla 4 Şubat 2019 - 16:14

  buradaki ornekte satısmı var bakım sozlesmesimi acaba

Avukata Soru Sor