Ayrı Yaşama Halinde Nafaka

Ayrı Yaşama Halinde Nafaka
Ayrı Yaşama Halinde Nafaka | AYRI YAŞAMA HAKKI NEDİR? 4721 sayılı MK. nun 197. maddesine göre de; eşlerden biri, ortak hayat sebebiyle kişiliği, ekonomik güvenliği veya ailenin huzuru ciddi biçimde tehlikeye düştüğü sürece ayrı yaşama hakkına sahiptir. Evlilik Birliği içerisinde uyuşmazlığa düşülmesi halinde eşler ayrı ayrı veya birlikte hakimin müdahalesini...

Ayrı Yaşama Halinde Nafaka Nasıl İstenir ve bağlanır?Nafakanın ayrı yaşama halinde alınması 4721 sayılı Medeni Kanun’un 197. maddesi çerçevesinde eşlerden birine;

  • Aile huzurunun ciddi tahrip edilmesi ve tehlikeye düşmesi
  • Ekonomik güvenliğinin tehlikeye düşmesi
  • Yürütülmesi mümkün olmayan ortak hayat sebebiyle ayrı yaşama hakkı tanımıştır.

Bu durumda eşler evlilik birliğinin bozulması ve düşülen uyuşmazlık sonucunda hakimden ayrı yaşama müdahalesini hem tek başlarına yapacakları başvuruyla hem de eşler arasında yapılan anlaşmayla birlikte yapacakları başvuru doğrultusunda isteme hakkına sahiptir.

Burada karar mercii olan hakim gerekli gördüğü takdirde eşlerden sadece birinin başvurusu olsa bile kanundaki önlemleri almakla yükümlüdür.

Ayrı Yaşama Halinde Nafaka

Kanunda belirtilen ailenin huzuru, ekonomik güvenliği ve eşlerin kişiliklerinin zarar görmeye başladığı durumlarda eşlerin ayrı yaşama hakkına sahip olmasından hareketle hakimin kanunda belirtilen önlemleri ve tedbirleri alması elzemdir.

Burada bahsedilen tedbirlerden biri de ayrı yaşama halinde nafaka olarak isimlendirilmiştir. Medeni Kanun’un 197. Maddesi gereğince verilecek bu karar doğrultusunda ayrı yaşama hakkına sahip olan eşler arasındaki istem doğrultusunda istemde bulunan eşin;

  • Diğer eşe parasal katkı yapma
  • Malların yönetimi konusunda tasarrufta bulunma
  • Konuttan yararlanma
  • Konut içindeki eşyalardan yararlanma hakkı bulunmaktadır. Bu hak ancak hakim tarafından takdir edildiğinde ortaya çıkar.

Davacının Ayrı Yaşama Konusundaki Haklılığı

Davacının boşanma davası açılmadan nafaka talebi aynı zamanda yukarıda bahsedilen tedbirlerden biri olarak ifade edilse de burada belirtilen nafaka tanımlaması boşanma sonucu ortaya çıkabilen bir olgu olmakla beraber davacının boşanmaya kadar ayrı yaşama talebinin haklı nedenlere dayanması durumunda boşanma gerçekleşene kadar geçen sürede ailesi ve kendisinin hayatını idame ettirebilmesi için davalının hakim tarafından takdir edilen ödemeler tedbir ödemeleri (tedbir nafakası) olarak da ifade edilebilir.

Boşanma Gerçekleşene Kadar Nafaka Talebinde Bulunabilmek Mümkündür

Türk Medeni Kanunu kapsamında eşlerin anlaşmalı ya da çekişmeli olarak boşanma kararı alınması için yapılan başvuruları esnasındaki süreç son dönemde “ayrılık davaları” olarak da nitelendirilirken bu süre içinde hakim;

  • Eşlerin geçimi ve barınması
  • Çocukların haklarının ve ekonomik durumların garanti altına alınması çerçevesinde eşlerin maddi durumuna göre zayıf olan talebe tedbir nafakası ödemesi kararı verebilecektir.
  • Ayrı Yaşama Halinde Nafaka Nasıl Alınır.

HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara