Nafaka Borcunun Haricen Ödenmesi Halinde Ne Olur? Nafaka elden verilir mi? Nafaka Dekontuna ne yazılır?

Nafaka Borcunun Haricen Ödenmesi Halinde Ne Olur? Nafaka elden verilir mi? Nafaka Dekontuna ne yazılır?
Nafaka ödemeleri, alacaklı ve borçlu tarafların haklarının korunması için titizlikle yapılmalıdır. Ödeme yöntemi, tarafların tercihlerine ve hukuki şartlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Nafaka ödemeleri, boşanma sonrası eş veya çocukların geçimini sağlamak için yükümlü tarafından yapılması gereken mali destektir. Nafaka ödemelerinin usulü, hukuki süreçlerle sıkı sıkıya bağlıdır ve bu ödemelerin doğru bir şekilde yapılması, hem alacaklı hem de borçlu tarafın haklarının korunmasını sağlar.

Nafaka ödemelerinin elden yapılması, banka aracılığıyla veya toplu bir şekilde ödenmesi gibi çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Bu yazıda, nafaka ödemeleriyle ilgili çeşitli senaryolar ve bunların hukuki sonuçları ele alınacaktır.

Nafaka Elden Ödenir mi?

Nafaka ödemelerinin elden yapılması, taraflar arasında anlaşmazlıklara yol açabilecek bir durumdur. Bu yöntem önerilmese de, elden ödeme yapılacaksa, alacaklıdan ödeme yapıldığına dair yazılı bir belge alınması önemlidir. Bu belge, ödemenin gerçekleştiğinin kanıtı olarak hizmet eder.

Nafaka Dekontuna Ne Yazılır?

Nafaka borcunun banka aracılığıyla ödenmesi durumunda, dekont üzerine ödemenin nafaka borcu için yapıldığı ve ilgili tarihlerin belirtilmesi gerekir. Bu açıklama, ödemenin amacını net bir şekilde belirtir ve ödemenin delil olarak kullanılmasını sağlar.

Açıklamalı Banka Dekontu Delil Sayılır mı?

Açıklamalı banka havalesi dekontları, ödemenin amacını açıkça belirttikleri için delil başlangıcı olarak kabul edilir. Açıklamasız dekontlar ise, ödemenin ne amaçla yapıldığını kanıtlamada yetersiz kalabilir.

Nafaka Peşin Ödenebilir mi?

Hukuki düzenlemelere göre, nafaka borçları genellikle her ay düzenli olarak ödenir. Ancak özel durumlarda ve tarafların anlaşmasıyla nafaka borcunun bir kısmı veya tamamı peşin olarak ödenebilir.

1 Ay Nafaka Ödenmezse Ne Olur?

Nafaka borcunun ödenmemesi durumunda, alacaklı taraf icra takibi başlatabilir ve borçlu, ödeme yapmadığı her ay için tazyik hapsi ile karşı karşıya kalabilir. Bu, borçlunun borcunu ödemeye teşvik edilmesi amacıyla uygulanan bir yaptırımdır.

Nafaka Toplu Olarak Ödenebilir mi?

Evet, hukukumuzda nafaka borcunun toplu olarak ödenmesi mümkündür. Bu, genellikle sermaye biçiminde ödeme olarak adlandırılır ve borcun tek seferde ödenmesini gerektirir. İrat biçiminde ödeme ise, borcun düzenli aylık taksitler halinde ödenmesidir.

Nafaka Borcunun Haricen Ödenmesi Halinde İspat Sorunu?

Haricen nafaka borçlarının ödenmesi boşanma sonucu tarafların bağlayıcı mali ve şahsi sonuçlarından biridir. Nafaka borcunun haricen ödenmesi boşanma kararında alınmaktadır. Boşanma davalarında çeşitli sonuçlar ortaya çıkar. Bunlar:

  • Boşanma ardından kadın eşin soyadının değişmesi,,
  • Sıhri hısımlığın devam etmesi,
  • Çocukların nesebi,
  • Eşler arası mali durumlar olarak özetlenebilir.

Bu sonuçlar arasında en önemlisi ise eski eşe ödenen nafaka ve tazminat olarak belirlenmiştir. Boşanma davasının neticesi olan nafakalar arasında bulunan yoksulluk ve iştirak nafakasının tahsili, diğer alınacak tahsillerden daha farklıdır.

Boşanma Davasından Sonra Nafaka Nasıl Tahsil Edilir?

Nafaka ödendiğinin ispati çoğu durumda gerekli olabilmektedir. Bu gibi durumların yaşanmaması için nafaka ödedikten sonra belgeleri saklamak gerekir. Aile Mahkemesi tarafından eşlerden birine nafaka sorumluluğu yüklenmişse bu nafakanın tahsil edilmesi gerekir.

Mahkeme tarafından verilen nafaka kararı, icraya koyulur ve tahsil kabiliyetine sahip olur. Boşanma davası boyunca tahsil edilen tedbir nafakaları ilamsız icra kanalı ile alınabilir. Aksi halde nafakaya faiz gelecektir.

Boşanma davasının neticesinde verilen iştirak ya da yoksulluk nafakalarında ise nafakanın tahsili ilamlı icra aracılığı ile talep edilebilir.

Nafaka Ödenmezse Ne Olur?

Nafaka yerine geçen ödemeler hakkında bilgi sahibi olunmalıdır. Mahkemede eğer nafaka ödenmesine karar verilmişse, nafakanın ödenmemesi durumunda İcra İflas Kanunu ile düzenlenmiş olan Nafaka Ödememe Suçu söz konusu olur.

Nafakanın ödenmemesi halinde, nafaka alacaklısı olan kişi İcra Ceza Mahkemesine şikayette bulunabilir. Bu şikayet sebebiyle nafaka borçlusu hakkında 3 aya kadar tazyik hapsine karar verilebilir.

Hapis cezasının başlamasının ardından nafaka borcunun ödenmesi durumunda nafaka borçlusu olan eş tahliye edilir. Nafaka borçlusu olan taraf, nafaka oranlarının azaltılması için dava açabilir. Eğer ödenmeyen nafaka tedbir nafakası ise tazyik hapis cezası verilmeyebilir.

Bunun yerine, İcra İflas Kanunu kapsamında tedbiren hükmedilmiş olan nafakanın ödenmemesi durumunda nafaka borçlusu olan kişinin aleyhine ceza verilebilir. Bu noktada nafaka ödemeyen kişinin ceza alabilmesi için hükmedilen nafakanın icraya verilmesinin ardından tebliğinin nafaka borçlusu olan kişinin vekiline değil, nafaka borçlusunun kendisine yapılması gerekir.

Nafaka Borcunun Haricen Ödenmesi Halinde Ne Olur?

İİK`nun 33. maddesinde sayılan dokümanlar ile delil edemediği bahanesiyle davanın reddine karar vermiş, borçlu kararı temyiz etmiştir. İİK`nun 33/1. maddesinde, ilamlı takipte borçlunun icra duruşmasına müracaat eterek, borcun imhal veya itfa edildiği itirazında bulunabileceği, ancak itfa veya imhal iddiasının yetkili mercilerce re`sen yapılmış veya usulüne göre tasdik edilmiş yahut icra dairesinde veya icra duruşmasında veya duruşma önünde ikrar olunmuş bonoyla tevsik edilebildiği takdirde icranın geri vazgeçileceği düzenlenmiştir.

Ayrıca Yargıtay`ın devamlılık kazanan içtihatlarında; lehine nafakaya hükmedilen çocuk güzergahından borçlunun nafaka ödemekle mesul yakalanabilmesi için çocuğun alacaklı yanında bulunmasının gerektiğini, borçlunun çocuğun kendisi yanından kaldığı iddiasında bulunması halinde, bu iddianın şahit dahil her türlü kanıtla delil edilebileceği kaideyi benimsenmiştir.

Somut hadisede borçlu vekili 23.05.2013 havale tarihli itiraz arzuhalinde, elden ödeme iddiasına ait yazılı dokümanları olduğunu bildirdiği, ancak kanıtlarını arzuhaliyle sunmadığı gibi beyanname edilen ön tahlil zabtında ödeme dokümanlarının dosyaya sunulması için verilen iki haftalık kesin vakte karşın yazılı rastgele bir evrakı sunmadığı, ancak fiili olarak çocukla beraber yaşadığını iddia ettiği yarıyıla ait olarak şahit kanıtına sabrettiği, şahit adları ve adresleri bildirdiği, alacaklı taraf da yanıt arzuhaliyle bu iddiaya karşı dinletmek üzere şahit adları bildirdiği halde Duruşmaca, ilk celsede tarafların şahitlerini dinletmeleri için olanak verilmeden,

İddianın İİK`nun 33. maddesinde belirtilen dokümanlarla delil edilemediği bahanesiyle itirazın tümden reddine karar verilmiştir. Bu gidişatta yukarıyada söylenen legal tertip etme ve devamlılık talep eden Yargıtay içtihatları nazara alınarak, duruşmanın, borçlunun 2009 ekim ayından sonraki nafaka borcunu elden ödeme ve çocuğun mektep, dershane ve giyim giderlerini karşılayarak yerine getirdiği itirazı güzergahından iddia delil edilmediğinden redde ait kararı yerinde ise de; tarafların boşanma kararından sonra 2009 seneyi Ekim ayına kadar beraber yaşamayı sürdürdüklerine ait borçlu iddiası güzergahında taraflara şahitlerini dinletme olanağı verilmeden beceriksiz tahlille yazılı biçimde bu isteminde reddi güzergahında karar verilmesi isabetsizdir.

Bu haber toplam 497 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara