Nafaka Borcunun Haricen Ödenmesi

Nafaka Borcunun Haricen Ödenmesi
Nafaka Borcunun Haricen Ödenmesi | YARGITAY: NAFAKA BORCUNU ELDEN ÖDEME İDDİASI, OLGULARIN TANIKLA İSPATI T.C YARGITAY 8.HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2013/23223 KARAR NO: 2014/14835 KARAR TARİHİ: 8.09.2014 İİK`nun 33. maddesinde sayılan belgeler ile ispat edemediği gerekçesiyle davanın reddine karar vermiş, borçlu hükmü temyiz etmiştir. İİK`nun 33/1. maddesinde, ilamlı takipte...
Nafaka Borcunun Haricen Ödenmesi Halinde İspat Sorunu? Haricen nafaka borçlarının ödenmesi boşanma sonucu tarafların bağlayıcı mali ve şahsi sonuçlarından biridir. Nafaka borcunun haricen ödenmesi boşanma kararında alınmaktadır. Boşanma davalarında çeşitli sonuçlar ortaya çıkar. Bunlar:
  • Boşanma ardından kadın eşin soyadının değişmesi,,
  • Sıhri hısımlığın devam etmesi,
  • Çocukların nesebi,
  • Eşler arası mali durumlar olarak özetlenebilir.
Bu sonuçlar arasında en önemlisi ise eski eşe ödenen nafaka ve tazminat olarak belirlenmiştir. Boşanma davasının neticesi olan nafakalar arasında bulunan yoksulluk ve iştirak nafakasının tahsili, diğer alınacak tahsillerden daha farklıdır.

Boşanma Davasından Sonra Nafaka Nasıl Tahsil Edilir?

Nafaka ödendiğinin ispati çoğu durumda gerekli olabilmektedir. Bu gibi durumların yaşanmaması için nafaka ödedikten sonra belgeleri saklamak gerekir. Aile Mahkemesi tarafından eşlerden birine nafaka sorumluluğu yüklenmişse bu nafakanın tahsil edilmesi gerekir. Mahkeme tarafından verilen nafaka kararı, icraya koyulur ve tahsil kabiliyetine sahip olur. Boşanma davası boyunca tahsil edilen tedbir nafakaları ilamsız icra kanalı ile alınabilir. Aksi halde nafakaya faiz gelecektir. Boşanma davasının neticesinde verilen iştirak ya da yoksulluk nafakalarında ise nafakanın tahsili ilamlı icra aracılığı ile talep edilebilir.

Nafaka Ödenmezse Ne Olur?

Nafaka yerine geçen ödemeler hakkında bilgi sahibi olunmalıdır. Mahkemede eğer nafaka ödenmesine karar verilmişse, nafakanın ödenmemesi durumunda İcra İflas Kanunu ile düzenlenmiş olan Nafaka Ödememe Suçu söz konusu olur. Nafakanın ödenmemesi halinde, nafaka alacaklısı olan kişi İcra Ceza Mahkemesine şikayette bulunabilir. Bu şikayet sebebiyle nafaka borçlusu hakkında 3 aya kadar tazyik hapsine karar verilebilir. Hapis cezasının başlamasının ardından nafaka borcunun ödenmesi durumunda nafaka borçlusu olan eş tahliye edilir. Nafaka borçlusu olan taraf, nafaka oranlarının azaltılması için dava açabilir. Eğer ödenmeyen nafaka tedbir nafakası ise tazyik hapis cezası verilmeyebilir. Bunun yerine, İcra İflas Kanunu kapsamında tedbiren hükmedilmiş olan nafakanın ödenmemesi durumunda nafaka borçlusu olan kişinin aleyhine ceza verilebilir. Bu noktada nafaka ödemeyen kişinin ceza alabilmesi için hükmedilen nafakanın icraya verilmesinin ardından tebliğinin nafaka borçlusu olan kişinin vekiline değil, nafaka borçlusunun kendisine yapılması gerekir.

Nafaka Borcunun Haricen Ödenmesi

İİK`nun 33. maddesinde sayılan dokümanlar ile delil edemediği bahanesiyle davanın reddine karar vermiş, borçlu kararı temyiz etmiştir. İİK`nun 33/1. maddesinde, ilamlı takipte borçlunun icra duruşmasına müracaat eterek, borcun imhal veya itfa edildiği itirazında bulunabileceği, ancak itfa veya imhal iddiasının yetkili mercilerce re`sen yapılmış veya usulüne göre tasdik edilmiş yahut icra dairesinde veya icra duruşmasında veya duruşma önünde ikrar olunmuş bonoyla tevsik edilebildiği takdirde icranın geri vazgeçileceği düzenlenmiştir. Ayrıca Yargıtay`ın devamlılık kazanan içtihatlarında; lehine nafakaya hükmedilen çocuk güzergahından borçlunun nafaka ödemekle mesul yakalanabilmesi için çocuğun alacaklı yanında bulunmasının gerektiğini, borçlunun çocuğun kendisi yanından kaldığı iddiasında bulunması halinde, bu iddianın şahit dahil her türlü kanıtla delil edilebileceği kaideyi benimsenmiştir. Somut hadisede borçlu vekili 23.05.2013 havale tarihli itiraz arzuhalinde, elden ödeme iddiasına ait yazılı dokümanları olduğunu bildirdiği, ancak kanıtlarını arzuhaliyle sunmadığı gibi beyanname edilen ön tahlil zabtında ödeme dokümanlarının dosyaya sunulması için verilen iki haftalık kesin vakte karşın yazılı rastgele bir evrakı sunmadığı, ancak fiili olarak çocukla beraber yaşadığını iddia ettiği yarıyıla ait olarak şahit kanıtına sabrettiği, şahit adları ve adresleri bildirdiği, alacaklı taraf da yanıt arzuhaliyle bu iddiaya karşı dinletmek üzere şahit adları bildirdiği halde Duruşmaca, ilk celsede tarafların şahitlerini dinletmeleri için olanak verilmeden, iddianın İİK`nun 33. maddesinde belirtilen dokümanlarla delil edilemediği bahanesiyle itirazın tümden reddine karar verilmiştir. Bu gidişatta yukarıyada söylenen legal tertip etme ve devamlılık talep eden Yargıtay içtihatları nazara alınarak, duruşmanın, borçlunun 2009 ekim ayından sonraki nafaka borcunu elden ödeme ve çocuğun mektep, dershane ve giyim giderlerini karşılayarak yerine getirdiği itirazı güzergahından iddia delil edilmediğinden redde ait kararı yerinde ise de; tarafların boşanma kararından sonra 2009 seneyi Ekim ayına kadar beraber yaşamayı sürdürdüklerine ait borçlu iddiası güzergahında taraflara şahitlerini dinletme olanağı verilmeden beceriksiz tahlille yazılı biçimde bu isteminde reddi güzergahında karar verilmesi isabetsizdir.

HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara