Nafaka Davası Avukat Ücretleri

Nafaka Davası Avukat Ücretleri
Nafaka Davası Avukatları Ücretleri Günümüz Türkiye'sinde Medeni Hukuk kapsamında bulunan Aile Hukuku dahilinde çiftler tarafından belirli koşullar çerçevesinde boşanma davası açabilme hakkına sahiptir. Evlilik birliğini sürdüremeyecek kişilerin yasal hakkı olan boşanma davası süreci içerisinde evlilik birliğinin sona ermesinin ardından ihtiyaç sahibi olacak çocuk ve...
Nafaka Davası Avukat Ücretleri Nedir? Günümüz Türkiye'sinde Medeni Hukuk kapsamında bulunan Aile Hukuku dahilinde çiftler tarafından belirli koşullar çerçevesinde boşanma davası açabilme hakkına sahiptir. Evlilik birliğini sürdüremeyecek kişilerin yasal hakkı olan boşanma davası süreci içerisinde evlilik birliğinin sona ermesinin ardından ihtiyaç sahibi olacak çocuk ve eşlere yönelik olarak mahkeme tarafından diğer eşe nafaka ödemesi hükmü verebilir. https://www.youtube.com/watch?v=OIUSjusS_ZA&t=158s Nafaka davalarında danışmanlık konusu söz konusu olması durumunda, nafaka ile ilgili ortaya çıkmış veya çıkacak sorunların çözümünde yarar sağlamaktadır.

Nafaka Davası Avukat Ücretleri

Nafaka miktarının belirlenmesi, ödenmesi, nafakanın kaldırılması yada düşürülmesi, nafakanın ödenmemesi halinde ceza yolları, hangi durumlarda nafakanın ödenmeyeceği veya kaldırılacağı, nafakanın tahsili için icra takibinin nasıl yapılacağı hukuk bilgisi gerektiren detaylı konulardır. Nafaka davalarının yanlış açılması, yanlış talep edilmesi halinde karşı avukat ücret ve masrafları ödemek zorunda kalabilirsiniz.

Nafaka Davası Avukat Ücretleri ve Nafaka Davaları

Türkiye'de boşanma davalarında mahkeme tarafından verilen 3 farklı türde nafaka bulunmaktadır. Türkiye'de uygulanan bu nafaka türlerinin ilki çocuklara yönelik olarak ödenmesi gereken iştirak nafakası. İkincisi boşanma sonrasında yoksulluğa düşecek olan eşe ödenmesi gereken yardım nafakası ve sonuncusu ise boşanma davası süreci içerisinde açılmış olan nafaka davaları sona erene dek mahkeme tarafından verilebilen tedbir nafakası'dır. Bu nafaka türlerine göre mahkeme tarafından belirlenen nafaka ücretlerinin düzenli olarak nafaka borçlusu tarafından, nafaka alacaklısına ödenmesi gerekir. Nafaka, doğrudan bir kesin hüküm olmaması dolayısı ile farklı nafaka davalarının açılabilmesi mümkündür. Günümüz Türk modern hukuku çerçevesinde nafaka alacaklısı veya nafaka borçlusu tarafından nafaka davaları açılabiliyor. Bu davalar arasında nafaka alacaklıları tarafından nafaka arttırılması, nafaka icra takibi gibi davalar bulunurken, nafaka borçlusu içinde nafaka kaldırılması/iptali ve nafaka azaltılması/düşürülmesi davaları bulunmaktadır. Nafaka Avukatları Ankara ve ücretleri için diğer sayfada detaylı bilgi alabilirsiniz.

Nafaka Talepleri Nasıl Yapılır - Nafaka Davası Nasıl Açılır

Nafaka ile ilgili olarak oluşturulacak talebe yetkili mahkeme olarak Aile Mahkemesi hizmet vermektedir. Aile Mahkemesinde görülen boşanma davası dolayısı ile yoksulluğa düşecek eşe ve çocuğa, kusuru daha ağır olmaması şartı ile geçimi için diğer yönden mali gücü oranında süresiz olarak nafaka talebi gerçekleştirilebilir. Bu noktada nafaka yükümlüsü açısından herhangi bir kusur araması gerçekleştirilmez.

Evlilik Dışı Çocuklar İçin Nafaka Talep Edilir Mi ?

Türkiye'de evlilik dışı doğan çocuklara yönelik olarak da nafaka davası açılabilmektedir. Türk Medeni Hukuku kapsamında evlilik dışı doğmuş olan çocukların, evlilik içerisinde doğmuş olan çocuklar ile herhangi bir ayrımı bulunmamaktadır. Evlilik dışı doğan çocuğun ortak sahibi olan ebeveynler arasında çocuk ile ilgilenen. Taraf diğer ebeveyne karşı nafaka davası açarak, bakım giderlerinin belirli bir kısmının karşılanması yönünde talep oluşturabilir. Nafaka Avukatları Ankara ve ücretleri için diğer sayfada detaylı bilgi alabilirsiniz. Nafaka türleri arasında tedbir nafakası kapsamına giren bu nafaka, çocuk ile baba arasındaki soy bağının oluşturulmasının sonrasında diğer ebeveyn tarafından açılacak nafaka davası ile talep edilebilmektedir.

Nafaka Davaları İçin Avukatlık Ücretleri Nasıl Belirlenir ?

Türkiye'de mahkemelerde her bir hukuki yardımlar için, taraflar arasındaki uyuşmazlığın giderilmesi amacı ile her tip merci kararları için ve aynı zamanda da kanun kapsamında mahkemeler tarafından karşı tarafa yükletilmesi gerekli olan avukatlık ücretinin belirlenmesi ve uygulanmasında, Avukatlık Kanunu ve işbu tarife hükümleri geçerli sayılmaktadır.

TBB Nafaka Davası Avukatları Ücretleri Belirlenmesi

Bu çerçevede de Türkiye Barolar Birliği (TBB) Avukatlık Asgari Ücreti kapsamında nafaka için ayrı bir bölüm oluşturulmuştur. Madde 9'da belirtilen detaylara göre tahliye davalarında 1 yıllık kira bedeli tutarı, kira tespiti ve nafaka davalarında tespit edilen kira bedeli farkının ya da hüküm verilen nafakanın 1 yıllık tutarı üzerinden tarifenin üçüncü bölümü kapsamında hesaplama gerçekleştirilecek miktarın tümü, avukatlık ücreti olarak karar verilmektedir. Bu miktarlar, tarifenin 2.kısmının 2.bölümünde davanın görüldüğü mahkemeye göre belirlenmiş olan ücretten düşük olması mümkün olmaz. Ayrıca nafaka davalarında reddi yapılan bölümler için avukatlık ücretine hüküm verilmez. Makalede Nafaka Davası Avukatları Ücretleri Konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Nafaka Avukatları Ankara Ücretleri konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Nafaka Davası Avukatları Ücretleri | Sıkça Sorulan Sorular

Temyiz ilamında bildirilen gerektirici sebeplere, özellikle davalı-davacı erkek tarafından, kadının davasının kabulü, kusur belirlemesi, nafakalar ve tazminatlar yönünden temyiz isteğinde bulunduğunun anlaşılmasına göre, Hukuk Usul Muhakemeleri Kanununun 440.maddesinde sayılan sebeplerden hiçbirine uygun olmayan karar düzeltme isteğinin REDDİNE. Nafaka Davalarında Örnek Yargıtay Kararı Tedbir nafakasının kaldırılması davasının reddine ilişkin ilk hüküm kesinleşmiştir. Kesinleşen yönlerle ilgili hüküm kurulamaz. O halde mahkemece bozmadan sonra yapılan yargılama sonunda davalı kadına .... 2. Aile mahkemesinin dosyası ile verilen tedbir nafakasının kaldırılmasına karar verilmesi doğru olmamıştır. Ne var ki bu husus ilk inceleme sırasında gözden kaçırıldığından davalının bu yöne ilişkin karar düzeltme isteğinin kabulüne, bağımsız tedbir nafakasının kaldırılmasına yönelik onama ilamının kaldırılmasına, hükmün yukarıda açıklanan sebeple bağımsız tedbir nafakasının kaldırılması yönünden bozulmasına Nafaka Avukatları Ankara karar vermek gerekmiştir.

Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara