Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması Davası

Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması Davası
Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması Davası | Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması Davaları Boşanma davalarının ardından yoksulluk nafakası almaya hak kazanmış olan kişilerin davanın sonlandırılmasının ardından yaptığı farklı eylemler sonucunda diğer tarafın yoksulluk nafakasının sonlandırılması yönünde bir talebinin bulunması söz konusu olabiliyor. Açılacak...
Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması Davası Nasıl Açılır? Yoksulluk nafakası kaldırılabilir mi sorusunun yanıtı olumlu olabilmesi için bazı şartların oluşması gereklidir. Boşanmaların ardından geçim sıkıntısında olan kişilerin mağduriyet yaşamaması adına mahkeme tarafından yoksulluk nafakası verilmesi kararı çıkabilir. Fakat tarafların koşullarının değişmesinin ardından bu nafakanın kaldırılması ya da azaltılması söz konusu olabilir. Bunun için de yapılması gereken yoksulluk nafakasının kaldırılması davası açmaktadır.

Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması Şartları Nelerdir?

Bir tarafın karşı tarafa yoksulluk nafakası vermesi için bu nafakanın verilmediği durumlarda karşı tarafın maddi olarak büyük sıkıntı çekecek olması gereklidir. Şayet karşı taraf maddi olarak sıkıntıdan kurtulmuşsa bu durumda dava açılarak yoksulluk nafakasının kaldırılması talep edilebilir. Örneğin nafaka alan taraf evlenmişse bu durumda nafakayı veren kişi evlenme nedeniyle nafakanın kaldırılması talebi için mahkemeye başvurabilir. Gösterilebilecek bir diğer örnek ise nafaka alan kişiye yüklü bir mirasın kalması ve bu sayede yoksulluktan kurtulması durumlarıdır.

Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması Davası Açmak İçin Ne Yapılmalıdır?

Bu davalar Aile Mahkemeleri tarafından görülür. Yoksulluk nafakasının kaldırılmasını isteyen kişiler mahkemeye nafakanın kaldırılması talebinin gerekçelerini, bu gerekçelere ilişkin iddialarını ve kanıtlarını bunun yanı sıra da nafakanın kaldırılması dava dilekçesini sunması gerekiyor. Nafaka ödenen eşin ekonomik koşullarının değiştiğine dair ortaya konan iddiaların ispat edilmesi de şarttır.

Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması Davası Zamanaşımı Süresi

Ödenen nafakanın azaltılması ya da kaldırılması için açılması gereken davalar için ilgili kanunda herhangi bir zamanaşımı süresinden bahsedilmemiştir. Tarafların durumlarında değişiklik olduğu ve nafaka ödeyen kişinin artık bu ödemeyi yapmak istemediği zaman dava açılabilir. Mahkeme de belgelerin incelenmesinden sonra nafakada değişiklik yapılıp yapılmayacağına karar verir.

Nafaka Artırımı Talep Edilebilir Mi?

Nafakanın azaltılmasının ya da kaldırılmasının söz konusu olabilmesi gibi artırımı için de dava açılabilmesi mümkündür. Ödenen nafakanın yetersiz geldiği durumlarda nafakayı alan kişi mahkemeye başvurarak aldığı nafakanın arttırılmasını isteyebilir. Örneğin çocuk için alınan nafaka söz konusuysa çocuğun büyümesi ile beraber masraflarının da artacağından dolayı daha fazla nafaka alınması gerekebilir. Böyle bir durumda yine belgeler ile beraber Aile Mahkemesi’ne başvurulmalıdır.

Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması Davaları

Boşanma davalarının ardından yoksulluk nafakası almaya hak kazanmış olan kişilerin davanın sonlandırılmasının ardından yaptığı farklı eylemler sonucunda diğer tarafın yoksulluk nafakasının sonlandırılması yönünde bir talebinin bulunması söz konusu olabiliyor. Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması Davası Açılacak olan bir dava ile sonuçlandırılacak bu hususların ancak yoksulluk nafakası alan kişinin yoksulluğunun ortadan kalması, tekrar evlenmesi, evlenmemiş olsa bile evli gibi biriyle birlikte yaşaması, haysiyetsiz yaşamını sürdürmesi durumlarında mümkün olmaktadır. Daha önce boşanma kararının alınmasını ve boşanma sonrası ortaya çıkan hakların kişilere teslim edilmesini sağlayan davalar sırasında yoksulluk nafakası almaya hak kazanan kişilerin durumunun iyileşmesi veya yoksulluk durumundan kurtulması temel alınan bu durumlarda yoksulluk nafakasının kaldırılması şeklinde bir taleple mahkemeye ulaşmak mümkün oluyor. Bu noktada nafaka almaya hak kazanan ve almakta olan kişinin işe girmesi ve daha sonra bu işten çıkması bile nafaka ödemekle yükümlü olan kişinin bu yükümlülüğün kaldırılması yönündeki talebiyle dava açma hakkının bulunduğu durumunu ortadan kaldırmamaktadır. Davaların açılmasında dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar bulunduğu için sürecin bir avukat yardımıyla yönetilmesi daha başarılı bir sonucun alınmasını sağlayacaktır. Davacı olan kişilerin yoksulluk nafakasının kaldırılmasına yönelik açtığı davalarda karşı tarafın yoksulluktan kurtulmuş olduğunu gösteren durumların yaşandığına dair ispatlarını yapması gerekmektedir. Yoksulluk nafakasının kaldırılması bu nafakayı ödemekle yükümlü olan eşin karşı taraf hakkındaki ispat işlemini gerçekleştirmesinin ardından mümkün olduğu gibi aynı zamanda yoksulluk nafakasını almak olan kişiler tarafından da mümkün olmaktadır. Bu kişiler kendilerinin yoksulluktan kurtulmalarının ardından da talepleri doğrultusunda yoksulluk nafakasının kaldırılmasını talep etmektedir. Yoksulluk nafakasının kaldırılması ile ilgili şartlar yasalarda açık bir şekilde belirtilmiştir. Buna göre namus, onur ve şeref anlayışına aykırı bir yaşam sürdürülmesi gerekçesiyle bu davaların açılması söz konusu olabiliyor. Buna ek olarak resmi olarak ya da resmi olarak gerçekleşmese de fiziksel olarak mümkün olan evlilik hallerinde kişilerin yoksulluk nafakalarının kaldırılması yönünde talepleri doğrultusunda dava açması mümkün olmaktadır. Son olarak yoksulluk nafakasının ödenmesi ve alınması ile ilgili taraf olan kişilerden birinin ölmesi halinde de aynı talep doğrultusunda davanın açılması mümkün oluyor. Yoksulluk nafakasının kaldırılması ile ilgili davalar açılırken aile mahkemelerine, eğer aile mahkemeleri o yerleşim yerinde bulunmuyorsa asliye hukuk mahkemelerine davaların açılması gerekmektedir. Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması Davası

Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması İptali

Boşanma sonrası eşler arasındaki hakların kişilere verilmesine dahil edilen konulardan olan yoksulluk nafakası temel olarak ekonomik açıdan oldukça kötü durumda olan ve yoksulluk sıfatına sahip olacak kişiler için diğer eş tarafından verilen nafakalar olmaktadır. Mahkeme yolu ile dava açarak bazı şartların ortaya çıkması halinde bu nafaka türünün iptaline yönelik karar verilmesi için işlem yapılması mümkün olurken aynı zamanda bu nafakanın kendiliğinden sona ermesi de söz konusu olmaktadır. Yoksulluk nafakalarının tek bir seferde ödenmesinden hareketle bu nafakanın kesilmesi teknik olarak mümkün değildir. Ancak irat biçiminde belli periyotlar halinde ödenen yoksulluk nafakalarında benzer bir işlemin yapılması söz konusu olabiliyor. Türk Medeni Kanunu içerisinde açık bir şekilde yoksulluk nafakasının hangi hallerde kesilebileceğine dair kesin kurallar belirlenmiştir. Fakat bu durumlar gerçekleşse bile taraflar kendi kararları doğrultusunda yoksulluk nafakası işlemlerinin aynı şekilde sürdürülmesine karar verebilirler. Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması Davası

Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması Davası Sıkça Sorulan Sorular

BOŞANMA DAVASI - GEREKÇELİ KARARDA ERKEĞE İZAFE EDİLEN KUSURLU DAVRANIŞA KADININ DİLEKÇESİNDE VAKIA OLARAK DAYANMADIĞI. KADININ BOŞANMAYA SEBEBİYET VEREN VAKIALARDA TAM KUSURLU BULUNDUĞU - KADININ YOKSULLUK NAFAKASI TALEBİNİN REDDİ GEREĞİ. BOŞANMA DAVASI - GEREKÇELİ KARARDA ERKEĞE İZAFE EDİLEN KUSURLU DAVRANIŞA KADININ DİLEKÇESİNDE VAKIA OLARAK DAYANMADIĞI. KADININ BOŞANMAYA SEBEBİYET VEREN VAKIALARDA TAM KUSURLU BULUNDUĞU - KADININ YOKSULLUK NAFAKASI TALEBİNİN REDDİ GEREĞİ ÖZET: Mahkemece, gerekçeli kararda davacı erkeğe izafe edilen kusurlu davranışa, davalı kadın cevap dilekçesinde vakıa olarak dayanmamıştır. Mahkemece, usulüne uygun şekilde ileri sürülmeyen ve dayanılmayan vakıa davacı erkeğe kusur olarak yüklenemez. Gerçekleşen bu duruma göre; davalı kadının boşanmaya sebebiyet veren vakıalarda tam kusurlu bulunduğu anlaşılmakla boşanmaya sebebiyet veren vakıalarda tam kusurlu eş yararına yoksulluk nafakası verilemez. Bu husus gözetilmeden davalı kadın yararına koşulları oluşmadığı halde, yoksulluk nafakasına hükmedilmesi doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir.

Bu haber toplam 214 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara