Nesebin Düzeltilmesi Davası | Ankara Avukat

Nesebin Düzeltilmesi Davası

Nesebin Düzeltilmesi Davası

Nesebin Düzeltilmesi Davası | Günümüzde evlilik birliği içerisinde meydana gelen çocuğun kendisinden olmadığını öne süren babanın Nesebin Düzeltilmesi Davası açması gerekir. Bu dava ile birlikte evlilik birliğinde evlilik dışı üçüncü bir şahıstan hamile kalan karşı taraf olan eş içinde aldatma nedeniyle boşanma davası açılır.

Nesebin reddi davası yani soy bağının reddi davaları, günümüzde Türk Medeni Kanunu’ nun 286. Maddesi kapsamında çocuğun evlilik birliği içerisinde ana rahmine düşmesi ile. Evlilik birliğinin kurulması ile 180 gün geçmesinin ardından ya da evlilik birliğinin sona ermesinden başlayarak en fazla 300 gün içerisinde doğan çocuk otomatik şekilde koca üzerine kaydedilmektedir.

Bu durumda Türk Medeni Kanunu tarafından babalık karinesi oluşturur, soy bağının reddi davası babalık karinesinin ortadan kaldırılması hedefi ile açılacak kendisine özel koşulları bulunan bir dava türüdür. Bu doğrultuda nüfus kaydının düzeltilmesi davaları dahilinde nüfus üzerinde yaşanan fiziksel hataların ortadan kaldırılabilmesi hedefi taşır.

Nüfus Hizmetleri Kanunu’ nun 36. Maddesi çerçevesinde nüfus kayıtları içerisinde gerçekleştirilen hataların düzeltilmesi gerekir ve bu konuda Cumhuriyet Savcısına haber verilmesi gerekir. Kaynak konumda bulunan belge olmasına karşın nüfusa yanlış şekilde gerçekleştirilen ya da hiç gerçekleştirilmeyen. Tescil işlemleri ile kaynak belge olmamasına karşın gerçekleştirilen tescil işlemleri nüfus kaydında gerçekleştirilen yanlışlarda sıklıkla karşılaşılmaktadır.

Uygulama kapsamında yerel mahkeme bünyesinde babalık karinesine bağlı olmadan söz konusu olan soy bağının ortadan kaldırılması ve nüfus kaydının düzeltilmesi doğrultusunda gelen talepleri, ilk olarak söz konusu soy bağının kaldırılmasının lazım olmasını gerekçe addederek ret kararı alır. Uygulama çerçevesinde bu yanlış durum hem kamu düzenini hem de davanın tarafları açısından olumsuz etkiler doğurur.

Soy bağının reddi davası özel koşullara bağlanmakta olan özel neticeleri bulunan özel bir dava türü olurken, nüfus kaydının düzeltilmesi davası kamu düzenini alakadar etmekte olan ve herhangi bir süreye tabi bulunmayan, nüfus kayıtları içerisinde gerçekleştirilmiş olan yanlışların düzeltilmesine dair bir dava türü olur. | Nesebin Düzeltilmesi Davası

Nesebin Düzeltilmesi Davası Nasıl Görülür?

Bu noktada yeterli bilgiye sahip olunmaması ile şahsın hatalı bulunan ya da başkası ile olan bir soy bağının belirlenmesinin sadece zaman aşımı ile engellenmesi etkili olur. Bunun dışında her iki davanın taraflarının farklılık gösterebileceği dolayısı ile kişiler arasında söz konusu olan özel hukuk ilişkileri de etkilenebilir.

Kayıtlarda şahsın baba sıfatına sahip olması durumunda biyolojik babanın belirlenmesini talep etmesi. Durumunda nüfus kaydının düzeltilmesi ve babalık davasının aynı dava içerisinde Aile Mahkemesi’ nde işlemesine dair Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’ nun 2011/2-275 E ile 2012/116 K sayılı göreve dair kararı ile inceleme uygulanır. Babalık tespiti konusunda da kamu düzenini alakadar eden ve herhangi bir süreyle ilgili olmadan öne sürülen bir konu niteliği taşır.

Şahsın babalık karinesine bağlı olmayan bir babalık kaydı durumunda, soy bağının reddi davası açma konusunda mecbur bırakılması ve soy bağının hatalı kaydın düzeltilmesi ve biyolojik babanın belirlenmesi hakkı kaybolmaktadır. | Nesebin Düzeltilmesi Davası

Yargıtay Kararı -Nesebin Düzeltilmesi Davası

YARGITAY: NESEBİN DÜZELTİLMESİ DAVASI T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas:  1996/5826 Karar: 1996/6074 Karar Tarihi: 04.06.1996

NESEBİN DÜZELTİLMESİ DAVASI – DAVALININ EVLİLİK DIŞI İLİŞKİDEN DOĞDUĞU. BABA YÖNÜNDEN OLUŞAN SOY İLİŞKİSİNİN RESMİ ŞEKİLDE YAPILMAMASI. ŞEKİL EKSİKLİĞİ YÖNÜNDEN KARARIN BOZULMASININ İYİNİYET KURALINA AYKIRILIK TEŞKİL EDECEĞİ

ÖZET: Somut olayda, baba yasal şekil koşuluna uymamakla beraber, nüfus memuru önünde ve noter huzurunda, davalıyı evladı olarak tanıdığını açığa vurmuştur. Miras bırakan babanın ölümünden sonra soy ilişkisinin baba yönünden ortadan kaldırılmasının istenmesinde iyi niyet bulunmamaktadır. Soy ilişkisinin kurulmasında çocuğun yararı önem taşımaktadır. Anne yönünden kaydın iptali doğru ise de baba yönündeki oluşan soy ilişkisinin şekil eksikliği ileri sürülerek bozulması iyiniyet kuralıyla bağdaşmadığından verilen hüküm isabetsizdir.

YARGITAY: NESEBİN DÜZELTİLMESİ DAVASI T.C. YARGITAY 17.Hukuk Dairesi Esas:  2014/11748 Karar: 2014/10954 Karar Tarihi: 09.07.2014 NESEBİN DÜZELTİLMESİ DAVASI. DAVANIN KABUL EDİLMESİ HALİNDE DAVALININ BABA ADININ DEĞİŞTİRİLMESİNİN YANINDA NÜFUSTA BABASI İLE SOYBAĞI KURULACAĞI.  SOYBAĞI KURULMASIYLA İLGİLİ OLAN BU DAVANIN AİLE MAHKEMESİNDE GÖRÜLÜP SONUÇLANDIRILMASI GEREKTİĞİ

ÖZET: Davanın kabul edilmesi halinde davalının baba adının değiştirilmesinin yanında nüfusta babası ile soy bağı kurulacağından, dava bu niteliği itibariyle bir nesep davasıdır. Soy bağı hukuku ile ilgili davalar 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin görev ve yargılama usullerine dair kanunun ilgili maddesinde gösterilen davalardan olup kanun maddelerinde düzenlenen soy bağı kurulmasıyla ilgili olan bu davanın Aile Mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekir. (4721 S. K. m. 282, 286) (4787 S. K. m. 4) (6100 S. K. m. 21, 22)   Nesebin Düzeltilmesi Davası

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri