Yargıtay’dan Elektrik Faturalarıyla İlgili Karar Geldi!

Yargıtay’dan Elektrik Faturalarıyla İlgili Karar Geldi!

Yargıtay’dan Elektrik Faturalarıyla İlgili Karar Geldi! Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, elektrikte var olan kayıp kaçak bedellerinin; faturalar aracılığıyla vatandaşlara yansıtılmasıyla ilgili olan uygulamanın 4 yıl önce yürürlüğe giren yasa değişikliği ile birlikte hukuka uygun bir hale getirildiğinin altını çizerek; kayıp – kaçak bedelleri ile ilgili olarak yapılan tahsilatın tüketiciye iade edilmesine karar verilemeyeceği konusunda hüküm verdi.

Yargıtay’dan Elektrik Faturalarıyla İlgili Karar Geldi!

Elektrik faturalarında, vatandaş faturalarına yansıtılan kayıp – kaçak bedellerini ödemek istemeyen bireyler, bundan 7-8 yıl önce konuyla ilgili yüzlerce dava açtı. Mahkemelerden farklı farklı kararlar gelmesiyle birlikte Yargıtay Hukuk Genel Kurulu bununla ilgili 6 yıl önce son noktayı koydu ve elektrik faturalarına yansıtılan, kayıp kaçak bedellerinin hukuka aykırı olduğuyla ilgili emsal bir karar verdi.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu; kayıp – kaçak bedellerinin, kurallara uyan abonelerden tahsil edilmesi yoluna gitmenin hukuk devleti ve adalet düşünceleriyle bağdaşmadığıyla ilgili net bir karar verdi. Fakat 17 Haziran 2016 tarihinde çıkarılan yeni yasayla birlikte elektrik dağıtım ve görevli şirketlerin kayıp – kaçak, sayaç okuma, perakende satış hizmeti, iletim sistemi kullanımı ve dağıtım bedelini tüketiciden alması için hukuki altyapı oluşturuldu.

Böylelikle mahkemelerde görülmekte olan davalar, ilgili yasa gerekçe gösterilerek sürekli reddedildi. Yani kayıp – kaçak bedelleri vatandaşları yansıtılmaya devam etti. Yargıtay tarafından söz konusu olayla ilgili Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kararına göre; Marmaris’te bulunan bir vatandaş, adına kayıtlı olan elektrik tesisatlarına yönelik faturalarda tahakkuk ettirilen kayıp – kaçak bedellerinin iadesi istemiyle 2014 yılında Marmaris Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyetine başvuru yaptı.

Hakem Heyeti, başvuran kişinin söz konusu şikayetini kabul ederek; 2016 yılında kayıp – kaçak bedeli olarak tahsil edilen 298 TL’nin vatandaşa iade edilmesine karar verdi.

Elektrik Perakende Şirketi ise dava konusu olan uygulamanın EPDK’nın idari düzenlemesine dayalı olarak gerçekleştirildiğini ve mevzuata herhangi bir aykırılık barındırmadığını iddia ederek, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararının iptal edilmesine karar verilmesi istemini öne sürdü ve tekrar dava açtı.

Davaya bakan yerel mahkeme, davacı şirket tarafından; davalıdan tahsilatı gerçekleştirildiği bildirilen kayıp – kaçak bedelinin hukuka aykırı bir şekilde alındığının altını çizerek, hakem heyeti kararının iptal istemini reddetti. Karar, temyiz edilmeden kesinlik kazandı.

Yargıtay Kararı Bozdu

Adalet Bakanlığı, yerel mahkeme tarafından temyiz edilmeden kesin bir şekilde verilen hükmün kanun yararına bozulmasını istedi. Bundan dolayı söz konusu dosya Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’ne geldi. Daire, kanun yararına temyiz istemine onay vererek; hükmün sonuca etkili olmamak üzere bozulması kararı verdi.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi tarafından verilen söz konusu kararın gerekçesinde; Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 21 Mayıs 2014 tarihinde verilen kararla bu bedelin mevcut olarak bulunan mevzuat çerçevesinde tüketicilerden alınmasının hukuka kesinlikle uygun olmadığını kabul ettiği ifade edildi.

Hukuk Genel Kurulu tarafından alınan bu karar çerçevesinde, 3. Hukuk Dairesi’nin de kayıp – kaçak bedelinin tüketicilerden tahsil edilemeyeceğini kabul ettiği belirtildi.

Fakat konuya yönelik yapılan yargılama esnasında 17 Haziran 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan, resmen yürürlüğe giren ve geçmişe de etkisi bulunan 6719 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 21. Maddesi kapsamında 6446 sayılı EPK’nın ilgili hükümlerinde değişiklik yapıldığı ifade edildi.

Söz konusu yeni düzenleme ile Tüketici Hakem Heyetlerinin ve mahkemelerin bu konuda açılacak olan tüm davalarda inceleme ve araştırma yetkileri geçmişe döneme de etkili olarak yalnızca dağıtım, sayaç okuma, perakende satış hizmeti, iletim ve kayıp kaçak bedellerinin Kurumun bu konulardaki düzenleyici işlemlerine tamamen uygun olduğunun denetimi ile sınırlandığı, yerindelik denetiminin de gerçekleştirilemeyeceğinin onay aldığı ifade edildi.

Kayıp Kaçak elektirik konusu, Yargıtay’dan Elektrik Faturalarıyla İlgili Karar Geldi!

Bahse konu olan tüm düzenlemelerin, kayıp – kaçak bedelleriyle ilgili açılan ve hala devam etmekte olan alacak davalarında da geçmişe etkisi bulunacak şekilde uygulanmasının öngörüldüğü hatırlatılan söz konusu kararda şu ifadelere yer verildi:

 "Yargılama sırasında yürürlüğe giren geçmişe etkili 6719 sayılı Kanun'la yapılan değişikliklerin, Kanun'un 17 Haziran 2016 tarihli yürürlük tarihinden önceki dönemde geçerli olan EPDK kararlarına dayanılarak tahsil edilmiş bedelleri hukuka uygun hale getirdiği anlaşılmaktadır.

Bu kapsamda, mahkeme tarafından yargılama esnasında yürürlüğe giren yasa değişikliğinden dolayı, hukuka uygun bir hale getirilen kayıp – kaçak bedellerine yönelik tahsilatın tüketiciye iadesine karar verilemeyeceği gözetilerek, davacı tarafın açmış olduğu Tüketici Hakem Heyeti kararının iptaliyle ilgili davanın kabulüne karar verilmesi gerekiyorken, davanın reddine karar verilmiş olmasının doğru görülmediği ve bozmayı gerektirdiği vurgulandı.

Bu haber toplam 204 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara