Aile ve Çocuk mallarının korunması davası neden açılır?

Aile ve Çocuk mallarının korunması davası neden açılır?
Çocukların malvarlığının yönetimi, korunması ve kullanılması, yasal çerçeveler içinde titizlikle ele alınması gereken bir süreçtir. Ana ve babalar, çocuklarının mallarını yönetirken hem çocuğun menfaatlerini gözetmek hem de yasal yükümlülükleridir.

Çocukların malvarlığı, velayet altındayken ana ve babası tarafından yönetilir. Bu yönetim, yasal çerçeveler içinde belirlenmiş kurallara göre yapılır ve çocukların malvarlıklarının korunması ve doğru şekilde kullanılması esastır. Aşağıda, çocukların malvarlıklarının nasıl yönetileceği, kazanılma yolları ve bu sürecin hukuki yönleri detaylı bir şekilde açıklanmıştır.

Çocuk Malvarlığı Nasıl Kazanılır?

Her birey, hak ehliyetine sahiptir; yani doğuştan itibaren haklara ve borçlara sahip olma kapasitesine sahiptir. Çocuklar da, sağ doğdukları andan itibaren hak ehliyetine sahiptirler ve bu sayede kendi adlarına malvarlığı edinebilirler. Çocukların malvarlığı kazanma yolları arasında miras yoluyla edinme, bağışlama, tazminat hakları, sigorta alacakları, kişisel çalışmaları sonucu elde ettikleri kazançlar ve yasal temsilcileri tarafından adlarına yapılan kazandırıcı işlemler bulunur.

Çocuk Malları Neleri Kapsar?

Çocukların malları, geniş bir yelpazeyi kapsar. Bu kapsamda miras, ölüme bağlı tasarruflar, bağışlamalar, tazminat hakları, sigorta alacakları, destekten yoksun kalma tazminatı, ebeveyn veya üçüncü kişiler tarafından yapılan bağışlamalar, banka hesapları, kişisel kazançlar, iştirak nafakası ve aile üyelerinden alınabilecek yardım nafakası yer alır.

Çocuk Mallarının Yönetimi Nasıl Olur?

Çocukların mallarının yönetimi, velayet altındayken vasi olarak kabul edilen ana ve babaları tarafından gerçekleştirilir. Ana ve baba, velayet süresince çocuklarının mallarını yönetme hakkına ve yükümlülüğüne sahiptirler. Bu yönetim, çocuğun doğumundan itibaren sahip olduğu ve sonradan kazandığı tüm malları kapsar. Ana ve baba, çocuğun mallarını yönetirken genellikle mahkemeden izin alma zorunluluğu olmadan işlem yapabilirler. Ancak, yönetimde yeterli özen gösterilmediği durumlarda mahkeme müdahale edebilir ve çocuğun mallarının korunması için gerekli önlemleri alabilir.

Çocuğun Mallarının Korunması Davası Nedir?

Çocukların mallarının korunması, hukuki bir zorunluluktur. Eğer ana ve baba, çocuk mallarını yönetirken gerekli özeni göstermezlerse, mahkeme çocuğun malvarlığının korunması adına gerekli önlemleri alır. Bu önlemler arasında malların yönetimi konusunda talimatlar verebilir, periyodik olarak bilgi ve hesap talep edebilir, yetersiz bulduğu durumlarda malların tevdi edilmesine veya uygun güvence gösterilmesine karar verebilir.

Çocuğun Düşüncelerine Ne Ölçüde Değer Verilir?

Türk Medeni Kanunu, çocukların olgunluk seviyelerine göre kendi hayatlarını düzenleme yetkileri olduğunu belirtir. Bu bağlamda, önemli kararlarda ana ve babanın, çocuğun yaşı ve olgunluğuna uygun şekilde düşüncelerini dikkate alması beklenir. Ancak, çocuğun menfaatleri her zaman öncelikli olarak değerlendirilir. Eğer bir karar, çocuğun menfaatine aykırı ise ancak yine de çocuğun yararına olduğu düşünülüyorsa, ana ve baba bu kararı alabilir. Çocuğun menfaatine olmayan bir işlem, çocuğun isteği dahi olsa, ana ve babayı sorumluluktan kurtarmaz. Menfaat çatışması durumunda ise mahkeme tarafından çocuk için bir kayyım atanabilir.

Ana ve Babanın Yönetim Hakkının Dışında Kalan Çocuk Malları Nelerdir?

Çocukların malvarlığı içinde ana ve babanın yönetim hakkının dışında kalan serbest mallar, Türk Medeni Kanunu'nda belirli şartlar altında tanımlanmıştır. Bunlar arasında, faiz getiren hesaplar veya belirli şartlar altında yapılan bağışlamalar, meslek veya sanat icrasından elde edilen kazançlar ve ölüme bağlı tasarruf yoluyla kazanılan malvarlıkları bulunur. Bu mallar, çocuğun doğrudan kontrolünde olup, ana ve baba bu mallar üzerinde yönetim haklarına sahip değildir.

Ana ve Babanın Çocuk Malları Üzerindeki Sorumluluğu Nedir?

Ana ve baba, çocuk mallarının yönetimi konusunda vekil gibi hareket eder ve bu yönetim sona erdiğinde, vekâlet hükümleri uygulanabilir. Ortalama bir ebeveynin göstermesi beklenen özen yükümlülüğü çerçevesinde, çocukların mallarını yönetirken dikkatli ve özenli olmaları gerekir. Ana ve baba, çocuk mallarının yönetiminde çocuğun menfaatlerini gözetmekle yükümlüdürler ve bu yükümlülüğe aykırı davranmaları durumunda mahkeme müdahale edebilir.

Ana ve Babanın Çocuk Malları Üzerindeki Yönetim Hakkı Ne Zaman Sona Erer?

Çocuk mallarını yönetme hakkı, ana ve babanın velayet haklarının sona ermesi veya mahkeme kararıyla yönetim haklarının elinden alınmasıyla sona erer. Bu durumda, yönetim hakkı ergin olan çocuğa veya çocuğun vesayet altına alınması halinde, atanacak vasiye devredilir. Belirli işler için ise kayyım atanabilir.

Ana ve Babanın Çocuk Malları Üzerindeki Özen Yükümlülüğü Nedir?

Ana ve baba, çocuk mallarının zarar görmesi durumunda, kusurlarının olmadığını ispatla yükümlüdürler. Zararın oluşmasında kusurları yoksa ve malları özenle yönettiklerini kanıtlayabilirlerse, sorumluluktan kurtulabilirler. Ancak, ihmal veya kasıtlı davranışları sonucu mallarda zarar meydana gelmişse, bu durumda sorumlulukları devreye girer. Her iki ebeveyn de çocuk mallarının yönetiminde gerekli özeni göstermekle yükümlüdür ve bu yükümlülüğe uymamaları durumunda, müteselsilen sorumlu tutulabilirler.

Çocuk Mallarının Kullanılması

Ana ve babanın çocuk mallarını kullanma yetkisi, kusurları nedeniyle velayetleri kaldırılmadığı sürece devam eder. Bu kullanım esnasında ana ve babanın özen göstermesi ve çocuğun mallarında meydana gelebilecek olağan yıpranmalardan sorumlu olmamaları önemlidir. Çocuk mallarının kullanımından vazgeçilmesi ya da bu hakların başkasına devredilmesi mümkün değildir. Ancak, ana ve babanın kusuru olmaksızın velayetin kaldırılması durumunda dahi çocuk mallarının kullanımı söz konusu olabilir.

Çocuk Mallarının Kullanılmasındaki Ölçüt

Çocuk mallarının kullanımında ana ve baba, hakkaniyet kurallarına uygun hareket etmek zorundadır. Çocuğun bakımı, eğitimi ve yetiştirilmesi gibi zorunlu ihtiyaçlar için mahkeme, ana ve babaya çocuk mallarını kullanma yetkisi verebilir. Bu kullanım, çocuğun menfaatleri doğrultusunda ve yasal sınırlar içinde gerçekleşmelidir.

Çocuk Mallarının Kullanılması Ne Şekilde Sona Erer?

Çocuk mallarının kullanım hakkı, çocuğun ergin olması, ana ve babanın ölümü ya da gaipliğine karar verilmesi ile sona erer. Bir ebeveynin ölümü durumunda, sağ kalan ebeveynin kullanım hakkı devam eder.

Çocuk Mallarının Harcanması

Ana ve baba, çocuk mallarını öncelikle çocuğun temel ihtiyaçları için kullanmalıdır. Çocuk mallarından elde edilen gelir, bu temel ihtiyaçların karşılanmasının ardından aile ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılabilir. Ancak, bu harcama hakkaniyet kurallarına uygun olmalıdır.

Çocuk Mallarının Korunması Nasıl Olur?

Çocuk mallarının korunması, tehlike altında olduğu durumlarda mahkeme tarafından kayyım atanmasıyla sağlanır. Kayyım atanması ile ana ve babanın çocuk malları üzerindeki yönetim hakkı sona erer ve mallar kayyım tarafından yönetilir.

Çocuk Mallarının Yönetimi ve Korunmasına İlişkin Davalarda Görevli Mahkeme

Çocuk mallarının yönetimi ve korunmasına ilişkin önlemlerle ilgili davalarda görevli mahkeme, çocuğun ikametgâhının bulunduğu yerdeki aile mahkemesidir. Ana ve babanın her ikisinin ölümü durumunda görevli mahkeme ise sulh hukuk mahkemesi olacaktır.

Bu haber toplam 426 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara