15 Yıl 3600 Gün Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır | Ankara Avukat, Boşanma Avukatı, Miras Avukatları Ankara

Ankara Avukat

ANASAYFA

15 Yıl 3600 Gün Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır?

15 Yıl 3600 Gün Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır?

15 Yıl 3600 Gün Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır? Kıdem tazminatı belli bir dönem sigortalı olarak çalışmış kişilerin işten ayrılırken aldıkları bir tazminattır. 1475 sayılı İş Kanununda belirtilen 14. madde 5. fıkrada bulunmaktadır. Bu maddede, 506 sayılı kanunun 60. madde 1. fıkra A ve B bentlerinde belirtilen yaş haricindeki diğer özellikleri taşıyan kişilerin işten ayrılması durumunda bu tazminatı almayı talep edebilmektedirler.

Bu durum kanunen de kabul edildiği için herhangi bir işverenin tazminat ödememesi gibi bir durum söz konusu değildir. İşçinin ilk işe başlamasıyla birlikte kıdem tazminatı alma hakkı da başlamaktadır. Fakat 15 yıl 3600 günü doldurması gerekmektedir ve bu süreyi aynı iş yerinde çalışarak doldurması gibi bir kural söz konusu değildir.

15 Yıl 3600 Gün Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır?

Bilindiği üzere bir işçi kendi isteğiyle iş yerinden ayrılıyorsa ya da ayrılmak için geçerli bir sebebi yoksa kıdem tazminatı talep edememektedir. Fakat bazı istisnai durumlarda bu durum değişebilir. Bunlardan bir tanesi 15 yıl ve 3600 gün süresini doldurmuş olmasıdır.

Diğer şartlar ise aşağıda belirtildiği gibidir. Bu şartları taşıyan kişiler kendi istekleriyle de çalıştıkları yerden ayrıldıkları takdirde kıdem tazminatı alabilmektedirler.

İşçinin ilk sigorta başlangıç tarihi 18/09/1999 tarihinden önce olması gerekmektedir. Bu koşula uyduğu sürece işinin ne olduğu önemli değildir.

Toplamda sigortalı olduğu gün sayısı en az 3600 olmalıdır.

İşçinin tazminat talep edeceği kurumda en az 1 yıldır çalışıyor olması gerekmektedir. 15 Yıl 3600 Gün Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır?

15 Yıl Kuralından Faydalanan İşçi Tekrar İşe Girebilecek Mi?

15 yıl sigortalı olarak çalışan bir kişi iş yerinden ayrılarak kıdem tazminatı almış dahi olsa yeniden sigortalı bir işte çalışabilecektir. Daha yüksek maaş alabileceği gibi almış olduğu kıdem tazminatını geri ödemek gibi bir durum da söz konusu değildir.

15 Yıl Ve 3600 Gün Kıdem Tazminatı Alabilir Yazı Nasıl Alınır?

Kıdem tazminatı alabilmek için gerekli olan şart 15 yıllık sigortalı bir iş hayatının olması ve prim gününün doldurulmasıdır.

Fakat bundan öncesinde 8 Eylül 1999 tarihinden öncesinde sigortalı bir işte çalışmaya başlamış olmanız gerekmektedir ve bunun yanı sıra 3600 prim gününü ödeme şartlarını yerine getirmiş olmanız gerekmektedir.

Bu durumda çalıştığınız kurumdan kıdem tazminatı alarak ayrılabilirsiniz. Bunun için yapılması gereken tek şey çalıştığınız yerdeki Sosyal Güvenlik il ya da merkez müdürlüğünden “Kıdem tazminatı alabilir” yazısını almak ve işverene teslim etmektir. 15 Yıl 3600 Gün Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır?

15 Yıl 3600 Gün Prim Şartı Yeterli Mi?

15 yıl 3600 gün prim şartı kıdem tazminatı için en önemli şartlardan bir tanesidir. İşçinin aynı kurum olma şartı olmaksızın 15 yıl boyunca sigortalı bir işte çalışmış olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra 08/09/1999 tarihinden öncesinde sigortalı olarak işe başlamış olması gerekmektedir. Bu şartları sağlayan herkes kıdem tazminatı alabilmektedir.

15 Yıl 3600 Gün Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır – Kanun Maddesi

15 Yıl 3600 Gün Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır sorusuna verilecek en önemli cevap, 15 Yıl 3600 Gün Prim gün sayısını dolduran işçi aşağıda açıklayacağımız kanuna maddesine göre kıdem tazminatını her zaman talep edebilir.

15 Yıl 3600 Gün Kıdem Tazminatı alan işçi daha sonra başka bir işde makul süreden sonra da çalışabilir. 15 Yıl 3600 Gün Kıdem Tazminatı Almak için; İşçi ilk yapacağı iş SGK müracaat ederek 15 Yıl 3600 Gün Kıdem Tazminatı alabilir yazısını alarak işverene yazılı belge karşılığında dilekçe ile sunmalıdır.

Vereceği dilekçeye ek olarak da SGK dan aldığı yazıyı eklemelidir. İşveren bu yazı üzerine İşçinin talebi üzerine 15 Yıl 3600 Gün Kıdem Tazminatı ödemek zorundadır. SGK alınan yazıya ve işçinin talebine rağmen işveren 15 Yıl 3600 Gün Kıdem Tazminatı ödememesi durumunda, işçi İş mahkemesine dava açarak tüm haklarını ve 15 Yıl 3600 Gün Kıdem Tazminatı talep edebilir.

İş Kanunu 1475/14.Maddesinde çok açık olarak yazılmasına rağmen halen emeklilik halinde kıdem tazminatı konusunda hala çelişkili karar verilmektedir. 15 Yıl 3600 Gün Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır?

15 Yıl 3600 Gün Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır? | Sıkça Sorulan Sorular

TESPİT DAVASI – FESİH GEREKÇE VE NEDENİNİN AÇIK NET OLMADIĞI – İŞVERENCE FESHİN HAKLI YADA GEÇERLİ NEDENE DAYANDIĞININ İSPATLANAMADIĞI – DAVALININ İSTİNAF BAŞVURUSUNUN ESAS YÖNÜNDEN REDDİNE ÖZET: Davacının, davalı şirkette çalışırken emekli olduğu ancak yeniden işe girişinin yapılarak çalışmaya devam ettiği, davalı şirkette 15 yılı aşan çalışmasının bulunduğu, işverence “Görülen lüzum üzerine ve verimsizlik nedeniyle” iş akdinin feshedildiğinin bildirildiği.

Bildirimde yer alan performans düşüklüğü verimsizliğin kanıtlanamadığı gibi işçinin davranışından kaynaklanan bir nedenle fesih yapılmasına rağmen savunmasının da talep edilmediği, kaldı ki fesih gerekçe ve nedeninin açık, net olmadığı, işverence feshin haklı yada geçerli nedene dayandığının ispatlanamadığı anlaşılmış, ilk derece mahkemesinin vakıa ve hukuki değerlendirmesinde usul ve esas yönünden yasaya aykırılık bulunmadığı kanaatine varılarak, davalının istinaf başvurusunun esas yönünden reddine karar verilmiştir.

12.288 Görüntülenme

SORULAR

  1. Ali Yılmaz dedi ki:

    Iyı akşamlar Özel güvenlik olarak çalışmaktayım sirketim den2015 2017 yılına ait yapmış olduğum mesailerin yemek kartıma yansıması sirketimle konuştuğumda bu bir uzun süreç devamlı oyaliyorlar .Ne yapmam gerek?

AVUKATA SORU SOR

 

Telefon WhatsApp