Aile Mahkemesi Boşanma Kararını Nasıl Verir?

Aile Mahkemesi Boşanma Kararını Nasıl Verir?
Aile Mahkemesi Boşanma Kararını Nasıl Verir? | Aile Mahkemesinde görülmekte olan davanın boşanma ile sonuçlanması için bazı usul ve esasların yerine getirilmesi gerekmektedir. Boşanma kararı verilirken kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin hakimin takdir hakkının doğru kullanılması için ispat edilmesi gerekmektedir. Türk Medeni...
Aile Mahkemesi Boşanma Kararını Nasıl Verir? Aile Mahkemesinde görülmekte olan davanın boşanma ile sonuçlanması için bazı usul ve esasların yerine getirilmesi gerekmektedir. Boşanma kararı verilirken kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin hakimin takdir hakkının doğru kullanılması için ispat edilmesi gerekmektedir. Türk Medeni Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca; boşanma kararı verilebilmesi için evlilik birliğinin, ortak hayatı sürdürmeleri eşlerden beklenmeyecek derecede temelinden sarsıldığının sabit olması gerekir. Boşanma davasında tanıklar dinlenirken sözlerinin bir kısmı Türk Medeni Kanunu'nun ilgili maddesinde yer alan temelinden sarsılma durumunu kabule elverişli olmayan beyanlara, bir kısmı sebep ve saiki açıklanmayan, inandırıcı olmaktan uzak, duyum niteliğinde beyanlar boşanmaya esas alınamaz.

Aile Mahkemesi Boşanma Kararı

Aile Mahkemesince görülen davada, boşanmaya sebebiyet veren vakıalarda davalı erkeğin ağır kusurlu olduğu kabul edilerek tarafların boşanmalarına karar verilmiş ise de; yapılan yargılama ve toplanan delillerden erkeğe kusur olarak yüklenen evden kovma eyleminin ispatlanamadığı ve bu vakıanın erkeğe kusur olarak yüklenemeyeceği şeklinde değerlendirme yapılmıştır. Ayrıca Aile Mahkemesince erkeğin kabul edilen ve gerçekleşen kusurlu davranışları ile kadına yüklenen ve temyiz edilmeyerek kesinleşen kusurlu davranışlara göre boşanmaya sebebiyet veren olaylarda tarafların eşit kusurlu olduğu anlaşılmaktadır. Yargıtayca yukarda açıklanan hususlar gözetilmeden, davalı erkeğin ağır kusurlu kabulü doğru olmadığında verilen karar bozulmuştur.

Aile Mahkemesi Boşanma ve Tazminat Kararını Nasıl Verir?

Yargıtay vermiş olduğu bozmaya kararında şöyle değerlendirme yapmıştır. Yukarda açıklanan nedenlerden dolayı tazminat kararının kusurlu olması halinde olacağını belirtmiştir. Açıklamasında evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olan olaylarda, taraflar eşit kusurludur. Boşanma sebebiyle maddi ve manevi tazminata hükmedilebilmesi için, tazminat talep eden tarafların kusursuz veya diğer tarafa göre daha az kusurlu olması gerekmektedir. Eşit kusurlu eş yararına tazminata hükmedilemez. Mahkemece, davalı erkeğin daha fazla kusurlu kabul edilmesi ve bu yanılgılı kusur belirlemesine bağlı olarak davacı kadının maddi tazminat ve manevi tazminat isteğinin kusur nedeniyle reddi gerekirken, yazılı şekilde kadın lehine maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi doğru olmadığı görüşünü benimsemiştir. https://www.youtube.com/watch?v=LFki-FB8wyk

Aile Mahkemesi Boşanma ve Altınların İadesi Kararını Nasıl Verir?

Yargıtay kararında açıklamanın devamı şu şekildedir. Boşanma davası ile birlikte talep ettiği altınların iadesi kararının yanlış olduğu belirtilmiştir. Kanunlada belirlendiği gibi aksine bir hüküm bulunmadıkça, taraflardan her biri, hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatla yükümlüdür. Davacı kadın dava dilekçesinde, ziynetlerinin davalı tarafından market açılması esnasında kullanıldığını belirterek ziynet eşyalarının iadesini talep etmiştir. Davalı erkek ise altınların kadın tarafından götürüldüğünü, kadının kendisinde olduğunu ileri sürmüştür. Davacı kadın, dava konusu ziynet eşyalarının eşi tarafından kendisinden alınarak harcandığını ve bir daha kendisine iade edilmediğini ispat yükü altındadır. Somut olayda kadın, dava konusu ziynet eşyasının erkek tarafından alındığını, harcandığını ve kendisine iade edilmediğini gösterdiği delillerle ispat edememiştir. Davacı kadın delil listesinde açıkça yemin deliline de dayanmadığına göre, ispatlanamayan ziynet alacağı talebinin reddi gerekirken, kabulü doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir.

Bu haber toplam 287 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara