Boşanma Kararının Tanınması

GENEL BİLGİLER

A. Boşanmanın Kararının Tanınması

B. Boşanmanın Kararının Tenfizi

C. Boşanmanın Kararının Tanınması Ve Tenfizi

YARGITAY: BOŞANMA KARARININ TANINMASI DAVASI

hukuk Genel Kurulu Esas:  2011/2-593 Karar: 2011/726 Karar Tarihi: 30.11.2011

 

ÖZET: Yabancı mahkemece verilmiş ve kesinleşmiş boşanma kararının, salt Türk Mahkemelerince tanınmaması ya da tenfiz edilmemesi nedeniyle, ölen eşin veraset ilamında, davalı sağ kalan eş ile birlikte mirasçı durumunda olan, ölenin evladı davacının; bu boşanma kararının tanınmasını veya tenfizini talep etmekte hukuki yararının bulunduğuna işaret eden ve Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen Özel Daire bozma ilamına uyularak, işin esasının incelenmesi gerekirken, aktif husumet yokluğu nedeniyle davanın reddine dair önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
       Boanma Kararnn Tannmas - Boşanma Kararının Tanınması
      YARGITAY: BOŞANMA KARARININ TANINMASI DAVASI

2.Hukuk Dairesi Esas:  2010/18620 Karar: 2011/7813 Karar Tarihi: 09.05.2011

Boşanma Kararının Tanınması ve Tenfizi

A. TANIMA VE TENFİZ DAVASI

B. BOŞANMA KARARININ TANINMASI

Yurdışında yaşayan Türk Vatandaşlarının yabancı ülke mahkemelerindenden aldıkları boşanma kararlarını Türkiyede de tanınması ve tenfizi geçerli olabilmesi için tanıma ve tenfiz kararı davası açılması gerekmektedir.

Boşanma kararının tanınması için yapılacak ilk işlem Alınan boşanma kararının aslı mahkemden alınarak Apostil şerhi yapılmalıdır.

Boşanma Kararı iyice okunarak karar içerisinde ‘bu karar ……..tarhinde kesinleşmiştir’ şeklinde veya benzeri bir şekilde karar içerisinde kararın kesinleştiğini belritir ibare olması şarttır. Türk mahkemelerinde açılan tanıma ve tenfiz davasında kesinleşme şerhi mutlaka aranmaktadır.

Boşanma kararının davayı genel mahkemeler olan Ankara İzmir İstanbul aile mahkemelerinde açılacağı gibi son ikametgahında da açılabilir.

Hangi Mahkemede açılacak ise o bölgede boşanma kararı tercüme edilerek noter onayı yapılmalıdır.

Pasaport ve nüfus cüzdan fotokopisi de dava dilekçesine eklenir

Ayrıca Davyı kendiniz açabilileceğiniz gibi  Türkiye’de tanıma davası için avukata vereceğiniz noter tasdikli veya konsolosluktan resimli boşanma vekaletnamesi ile dava avukat tarfından da açılabilir

Davayı avukat ile takip etmeniz durumunda duruşmalara katılma zorunluluğu yoktur.

Boşanma Kararının Tanınması Boşanma Kararının Tanınması Boşanma Kararının Tanınması   Tanıma Ve Tenfiz

Ankara Avukat