Anlaşmalı Boşanma Davaları

Anlaşmalı Boşanma Davaları
Anlaşmalı Boşanma Davaları | Kanunlarımızda boşanma davaları şekil ve usul yönünden değişiklik gösterebilmektedir. Boşanma davasının açılmasında eşler anlaşmalı boşanma davaları veya çekişmeli boşanma davaları açabilmektedir. Anlaşmalı Boşanma Davaları Nedir Eşler arasında yapılacak olan anlaşmalı boşanmalar tarafların aralarında ortaklaşa aldıkları bir...
Anlaşmalı Boşanma Davaları Nedir Nasıl Olur? Anlaşmalı boşanma davasının açılması belirli şartlar altında gerçekleştirilen boşanma davası çeşitlerindendir. Boşanma davalarına aile mahkemeleri bakmakta ve gerekli şartların taşınmaması halinde anlaşmalı boşanma davaları hakim tarafından reddedilebilmektedir. Anlaşmalı boşanma davasının açılabilmesi için;
  • En az 1 yıl süreyle evlilik birlikteliğinin sağlanması,
  • Evliliğin sona ermesiyle ortaya çıkacak olan tüm hukuki sonuçlar etrafında eşlerin anlaşması ve bunu yazılı hale getirmesi,
  • Eşlerin boşanma taleplerini özgür iradeleriyle bağımsız olarak verdiklerine dair mahkemede beyan vermesi
Gibi temel şartlara bağlıdır. Anlaşmalı boşanma davaları ancak yukarıdaki şartların ortak olarak gerçekleştiği hallerde kısa sürede sona ermekte 1 yıldan daha az süreli evli kalanlar ya da boşanmanın hukuki sonuçlarından olan tazminat, velayet, nafaka gibi konularda anlaşma sağlayamayan çiftler çekişmeli boşanma davası açarak diğer eşin evliliğin sona ermesindeki kusurunu mahkeme huzurunda ispat etmeye çalışmaktadırlar.

Anlaşma Boşanma Davasında Anlaşma Protokolünün Önemi

Anlaşmalı boşanma davasının ilk aşamasını evlilik birlikteliğini sonra erdirmek isteyen eşlerin ortak beyanıyla kurulan anlaşmalı boşanma davası protokolü oluşturmaktadır. Anlaşmalı boşanma protokolünde;
  • Tarafların açıkça boşanmayı kabul etmeleri,
  • Müşterek çocukların velayeti ve kişisel münasebetin nasıl sağlanacağı,
  • Mal paylaşımı ve kişisel malların hukuki durumu,
  • Yargılama giderlerinin kim tarafından karşılanacağı
Gibi tüm hususlar belirtilmeli anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanırken aile hukuku alanında uzman avukatlardan avukatlık ve danışmanlık desteği alınmalıdır. Anlaşmalı boşanma protokolü örneği 2019 ile hazırlanan anlaşma yapıldığına dair sözleşme ve boşanma dava dilekçesiyle birlikte aile mahkemesine başvurulması halinde mahkeme tarafları huzurunda dinlemekte gerekli gördüğü anlaşma maddeleri üzerinde değişikliğe giderek boşanmanın gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Anlaşmalı boşanma davası şeklinde ortaya çıkan boşanma davaları genellikle hızlı ve etkili bir biçimde sonuçlandırılmaktadır. Ancak anlaşılan hususlar üzerinde değişiklik yapılması aile hakiminin takdirindedir. Anlaşmalı boşanma protokolünde bazı hususlarda anlaşılsa bile bunun aksine karar verilebilir. Örneğin çocuğun velayeti konusunda anlaşma maddesindeki beyanlardan daha önemli olan husus çocuğun yüksek menfaatidir. Çocuğun menfaatine aykırı hazırlanan protokol maddeleri değiştirilerek eşlere mahkemede sunulmakta ve bu şartların kabulü ile boşanma kararına hükmolunmaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Avukatlık Ücretleri

Anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davalarında avukatlık ücreti her yıl barolar tarafından tavsiye niteliğinde alınan kararlar çerçevesinde tatbik edilmektedir. 2019 yılında anlaşmalı boşanma davasında görev alacak avukatlar için avukatlık ücreti 7.300,00 TL olarak belirlenmiştir. Bu miktar tavsiye niteliğinde bir miktar olup dava açacak kişilerin sosyal ve ekonomik konumları, gelirleri, davaya konu olan maddi değerler dava açılış ücretinin belirlenmesine etki etmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı boşanma 2019 davaları çoğu zaman tek celsede sonuçlanan ve karara itiraz edilmemesi halinde kesinleşen kararlardır. Anlaşmalı boşanma davasının hızlı bir şekilde sonuçlanabilmesi için dava açılışında hazırlanacak belgelerin nitelik olarak dava açmaya yeterli kişiler tarafından hazırlanması ve eşlerin mahkeme sürecine riayet ederek duruşmaya katılması şartı aranmaktadır. Bu konulara dikkat edilmesiyle birlikte çoğu zaman tek celsede karar alınmakta ve kısa süren dava açılış süreciyle dava kesinleşmektedir. Anlaşmalı Boşanma Davaları | Kanunlarımızda boşanma davaları şekil ve usul yönünden değişiklik gösterebilmektedir. Boşanma davasının açılmasında eşler anlaşmalı boşanma davaları veya çekişmeli boşanma davaları açabilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davaları Nedir?

Eşler arasında yapılacak olan anlaşmalı boşanmalar tarafların aralarında ortaklaşa aldıkları bir karar ile evlilik birliğinin sonlandırılması demektir. Yapılacak anlaşmalı boşanma davalarında her iki eşinde boşanmayı istemesi, boşanma ile ortaya çıkacak olan maddi ve manevi sonuçlar konusunda uzlaşması gerekmektedir. Bu şekilde yapılacak olan boşanma davaları anlaşmalı boşanma davaları olarak kabul edilmektedir. | Anlaşmalı Boşanma Davaları

Anlaşmalı Boşanma Nasıl Yapılır?

Anlaşmalı boşanma davalarının kısa sürede sonuçlanabilmesi eşlerin bu davaları tercih etmesini sağlamaktadır. Ancak bu davaların açılmasında bazı şartlar bulunmaktadır. Bu davaların açılmasındaki şartlar ise 4721 sayılı Türk Medeni Kanun'da belirtilmiş olan anlaşmalı boşanma şartları ile belirlenmiştir. İlgili kanunun belirlemiş olduğu anlaşmalı boşanma şartlarının yerine getirilmemesi durumunda bu davaların açılması mümkün olmayacaktır. Bu durumda açılacak boşanma davaları çekişmeli boşanma davaları olacaktır. | Anlaşmalı Boşanma Davaları

Anlaşmalı Boşanma Davalarının Şartları Nelerdir?

Türk Medeni Kanunda aşağıda belirtilmiş olan şartlar anlaşmalı boşanma davalarının açılması konusunda gerekli görülmektedir.
  • Evliliğini sonlandırmak için iki tarafında bu konuda rıza göstermesi durumunda anlaşmalı boşanma davaları açılabilmesi için en az bir yıl evli olunması gerekmektedir. Bir yıldan az süre olan evlilikler anlaşmalı boşanma davası açamamaktadır.
  • Anlaşmalı boşanma davası açacak olan eşler maddi ve manevi olarak tüm konularda anlaşma ve uzlaşma içerisinde olmalıdır. Bu şekilde hazırlanacak olan anlaşmalı boşanma protokolü mahkemeye sunulmalıdır. Hazırlanacak olan anlaşmalı boşanma protokolü her açıdan bu davalar için oldukça önemlidir.
  • Anlaşmalı boşanma davalarında tarafların davaya katılmaları zorunludur. Bu zorunluluk eşlerin boşanmak konusundaki niyetlerinin ve hazırlanan protokol konusunda anlaştıklarının mahkeme tarafından teyit edilmesidir.

Anlaşmalı Boşanma Davaları Nasıl Açılır?

Boşanmak isteyen eşlerin anlaşmalı boşanma davaları açmasının en büyük nedeni boşanmaların hızlı ve kolay bir şekilde yapılabilmesi olmaktadır. Tarafların bu sebeple tercih ettikleri anlaşmalı boşanma davalarının açılması konusunda hazırlanacak olan dilekçe ile mahkemeye başvurulması gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma davalarının açılması konusunda görevli olan mahkemeler Aile Mahkemeleri olmaktadır. Bu davalar için yetkili olan mahkemeler ise eşlerin son altı ayda oturdukları yerdeki Aile Mahkemeleri olmaktadır. Oturulan yerde Aile Mahkemesi olmaması durumunda Asliye Hukuk Mahkemesine başvurulması mümkün olabilmektedir. Anlaşmalı boşanma davasının açılması konusunda anlaşmış olan eşler son altı ay içerisinde oturdukları yerdeki Aile Mahkemesine veya Asliye Hukuk Mahkemesine başvurmaları gerekmektedir. Eşlerin son altı ay içerisinde ayrı yerlerde yaşamaya başlaması durumunda ise davalının bulunduğu yerdeki mahkemeye başvurulması gerekmektedir. | Anlaşmalı Boşanma Davaları

Anlaşmalı Boşanma Davaları Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Boşanmak isteyen eşlerin mahkemeye başvurması ve anlaşmalı boşanma davası açması konusunda mahkemeye bir dava dilekçesi sunması gerekmektedir. Bu sebeple dava açılacağı zaman bir anlaşmalı boşanma dilekçesinin hazırlanması gerekmektedir. Mahkemenin davayı kabul ederek duruşma tarihi vermesi için hazırlanacak bu dilekçenin şekil ve usul yönünden doğru olması eksik ve hatalı olmaması gerekmektedir. Bu durum dilekçelerin hazırlanması dikkat edilmesi huşular olduğunu göstermektedir. Dava dilekçelerinin internet gibi ortamlarda bulunan şablonlar üzerinden hazırlanması mahkeme tarafından kabul edilmemesi gibi sonuçlar doğurabilmektedir. Her boşanma davası birbirinden ayrı davalardır. Bu davaların sorunsuz bir şekilde açılmasında ve zaman kaybedilmemesinde bu konu oldukça önemlidir. Bunun sağlanması konusunda da uzman bir avukattan yardım alınması gerekmektedir. Böyle bir avukat ile tüm bilgiler doğru şekilde yazılarak boşanma dilekçeleri şekil ve usul yönünden doğru olarak hazırlanabilmektedir. | Anlaşmalı Boşanma Davaları

Anlaşmalı Boşanma Davalarında Protokolü Nasıl Hazırlanır?

Anlaşmalı boşanma davalarında dilekçe kadar önemli olan ve hatta davanın en önemli noktası olan, anlaşmalı boşanma protokolleridir. Bu protokollerin hazırlanmasında hukuki bilgiler gerekmektedir. Genel olarak ne yazılması gerektiği bilinse bile hukuka aykırı anlaşmalar mahkeme tarafından kabul edilmeyecektir. Bu sebeple içeriğin hukuka uygun şekilde hazırlanması gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma protokollerinde boşanma isteği, nafaka miktarı, velayet konusu, velayeti almayacak tarafın çocuğu görme zamanları, mal paylaşımı ile maddi ve manevi tazminat tutarları yazılmalıdır. Bu protokolün hazırlanmasında atlanan ve düşünülmeyen ayrıntılar hak mahrumiyetine neden olabilmektedir. Böyle bir durum ile karşılaşmamak ve boşanmanın uzamadan gerçekleştirilmesi konusunda mutlaka uzman bir avukattan yardım alınması gerekmektedir. Özellikle bu protokollerin hazırlanmasında avukat yardımı çok önemlidir. | Anlaşmalı Boşanma Davaları

Bu haber toplam 238 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara