Anlaşmalı Boşanma Nasıl Olur?

Anlaşmalı Boşanma Nasıl Olur?
Anlaşmalı Boşanma Nasıl Olur? | Boşanmak isteyen eşlerin anlaşmalı şekilde boşanmaları evlenmek gibi iki tarafında olgunlukla vereceği bir karar ve eylem olmaktadır. Oldukça yıpratıcı ve zor olan boşanma sürecinin anlaşmalı olarak yapılması eşlerin daha az yıpranmasını ve sorun yaşamasını sağlamaktadır. Boşanmak niyeti olan eşlerin Türk Medeni Kanununda yer alan...
Anlaşmalı Boşanma Nasıl Olur? | Boşanmak isteyen eşlerin anlaşmalı şekilde boşanmaları evlenmek gibi iki tarafında olgunlukla vereceği bir karar ve eylem olmaktadır. Oldukça yıpratıcı ve zor olan boşanma sürecinin anlaşmalı olarak yapılması eşlerin daha az yıpranmasını ve sorun yaşamasını sağlamaktadır. Boşanmak niyeti olan eşlerin Türk Medeni Kanununda yer alan 166'ncı maddesi uyarında boşanabilmektedir. https://youtu.be/yg11x5Lq4QY Bu maddede evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeni ile her konuda anlaşılması ile birlikte anlaşmalı boşanma yapılabileceği belirtilmektedir. Bu durum için en belirleyici unsur iki tarafında boşanma konusunda aynı iradeyi ortaya koymasıdır ve her konuda anlaşmış olduklarını belirtmeleridir. Evli olan eşlerin boşanma kararlarını almalarında soğukkanlı bir şekilde düşünmesinde ve bu konuda öncesinde empati yaparak düşünce geliştirmeleri faydalı olacaktır. Boşanma kararının alınmasında kesin ve net bir şekilde bu durumun istendiği iki tarafında isteği ve net bir ifadesi oldukça önemlidir. | Anlaşmalı Boşanma Nasıl Olur?

Anlaşmalı Boşanma Davaları Nasıl Açılır Olur?

Açılacak anlaşmalı boşanma davalarında en önemli ve ilk konu protokol hazırlamaktadır. Anlaşmalı boşanma protokolü mahkeme tarafından en dikkat edilen ve davanın reddine kadar uzanabilen bir etkiye sahiptir. Anlaşmalı boşanma protokolleri eksiksiz ve hukuka uygun şekilde hazırlanmalıdır. İki tarafında iradesi ve isteği ile hazırlanacak olan bu protokollerde malların paylaşımı, tazminat, çocuğun velayeti, çocukla kurulacak ilişkiler için detaylar, nafaka ve buna benzer tüm konular bu protokolde detaylı bir şekilde belirtilmektedir. Bu protokolün sorunsuz bir şekilde hazırlanması oldukça önemlidir. Mahkeme içerisinde eksiklik ve sorunlar protokoller yüzünden davanın reddine karar verebilmektedir. Yapılacak olan anlaşmalı boşanma protokolleri mahkemeye yazılı olarak ve iki tarafında ıslak imzaları olduğu şekilde sunulması mahkemelerin işlemi hızlı ve doğru şekilde yapmasını sağlayacaktır. | Anlaşmalı Boşanma Nasıl Olur?

Anlaşmalı Boşanma Davasında İzlenmesi Geren Yol Nedir?

Anlaşmalı boşanma davası açmak isteyen taraflar aralarında anlaşma protokolünü hazırladıktan sonra Aile Mahkemesine başvurarak anlaşmalı boşanma davası açabilmektedir. Başvuru konusunda taraflar istedikleri Aile Mahkemesine başvuruda bulunabilmektedir. Ancak işlemlerin hızlı yürütülmesi konusunda başvurulacak Aile Mahkemesinin son altı ay içerisinde oturulan il ve ilçede bulunan Aile Mahkemesi olması gerekmektedir. Bulunulan ilçede bir Aile Mahkemesi yoksa bu dava Asliye Hukuk Mahkemesine de açılabilmektedir. Aile veya Asliye Hukuk Mahkemesine yapılacak olan başvuru sonrasında davanın açılması için duruşmada iki tarafında bizzat bulunacağı belirtilmelidir. Kanunlarda anlaşmalı boşanma davalarında bir kural olarak iki tarafında hazır bulunması gerekmektedir. Ancak bu şekilde anlaşmalı boşanma davaları görülebilecektir. Bunun yanında tarafların aralarında yaptıkları anlaşmalı boşanma protokolüne itirazları olmadığını da belirtmeleri gerekmektedir. Tarafların mahkemede bulunması ve anlaşmalı boşanma protokolünde bir sorun olmaması durumunda mahkeme protokole uygun şekilde boşanmayı gerçekleştirecektir. | Anlaşmalı Boşanma Nasıl Olur?

Anlaşmalı Boşanma Davaları Ne Kadar Sürede Olur?

Anlaşmalı boşanma davalarında sonuca ulaşılması ve davanın açılması konusunda bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu şartlar mahkemenin çabuk bir şekilde karar vermesi ve davanın açılabilmesi konusunda önemlidir. Bu şartlardan ilki evliliğin bir yıldan fazla süre devam etmiş olmasıdır. Boşanma davası evlilik tarihinden bir yıl geçmeden açılacaksa bu anlaşmalı boşanma davası olamaz. Bunun yanında boşanmak isteyen eşlerin her konuda aralarında anlaşmış olmaları gerekmektedir. Bu konuda aslında oldukça geniştir. En önemlileri, çocuğun velayeti, mal paylaşımı konusu, nafaka tutarı ve türü ile tazminatlar konusunda da tüm detayları ile anlaşılmış olması gerekmektedir. Bunlar sağlanmadan ve her konuda anlaşılmadan bu boşanma gerçekleşemez. Bunun yanında mahkemede boşanma konusunda ve protokol konusunda sözlü onayda verilmelidir. Genelde tüm konular protokole uygun şekilde mahkeme tarafından kabul edilse de, çocuk velayeti konusunda asıl karar mahkemenindir. Mahkeme makul görürse protokolde belirti edilen dışında bir velayet işlemi de uygulayabilmektedir. Yukarıda belirtilen şartları yerine getiren Aile veya Asliye Hukuk Mahkemesine başvurarak anlaşmalı boşanma davası açabilmektedir. Mahkemenin boşanma konusunda süresi tarafların dava konusundaki aciliyeti ve mahkemelerin iş yoğunluğu ile alakalı olarak değişebilmektedir. Anlaşmalı boşanmalarda taraflardan birinin acil boşanma konusunda haklı bir talebinin olması ve bunu belgeleyebilmesi durumunda boşanma davası hızlı görülecektir. Buna örnek olarak yurt dışına çıkmak gösterilebilir. Bu konuda mahkemeye gerekli belgelerin sunulması ile mahkeme erken işlem yapabilmektedir. Bunun yanında mahkemelerin illere ve ilçelere göre yoğunlukları değişebilmektedir. Bu durumda her il ve ilçe için farklı olmakla birlikte mahkemenin duruşma tarihini vermesi bir hafta ile üç ay arasında değişebilmektedir. Hazırlanan protokolün doğru olması ve tarafların duruşmadan boşanmayı beyan etmesi ile tek celsede mahkeme boşanma kararı verebilmektedir. | Anlaşmalı Boşanma Nasıl Olur?

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Hazırlanan anlaşmalı boşanma protokolünde oldukça önemli bir kısım olan çocuğun velayeti konusunda mahkeme farklı bir karar alabilme yetkisine sahiptir. Mahkemenin vereceği farklı bir velayet kararına tarafların itiraz etmesi ve hakimin bu iradesini kabul etmemeleri durumunda anlaşmalı boşanma davasından vazgeçerek çekişmeli boşanma davası açabilmektedirler. Bu ve buna benzer sebepler nedeni ile anlaşmalı boşanma davasının sorunsuz görülmesi hazırlanacak anlaşmalı boşanma protokolüne bağlıdır. Bu protokolün sorunsuz olması istenen sonuca hızlı bir şekilde ulaşılmasını sağlamaktadır. Bu sebeple anlaşmalı boşanma protokolünde aşağıdaki konulara özel bir dikkat verilmesi gerekmektedir. | Anlaşmalı Boşanma Nasıl Olur?

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

  • Boşanma davasını açacak ve boşanma iradesini ortaya koyacak olan tarafların kimlik bilgilerini ve varsa çocuk veya çocukların kimlik bilgilerini ve açık adreslerini detaylı olarak yazmalıdırlar.
  • Boşanmak isteyen eşlerin ortak çocuklarının olması durumunda bu çocuğun velayetinin hangi tarafta kalacağı kesin ve net olarak belirtilmelidir.
  • Ortak çocuk veya çocukların velayetini almayan olan tarafın, çocuk veya çocukları ne sıklıkla, ne zaman ve nasıl göreceği konuları detaylı bir şekilde belirtilmelidir.
  • Velayeti almayan tarafın velayeti alan tarafa ne kadar iştirak nafakası ödeyeceği açık bir şekilde yazılmalıdır.
  • Tarafların birbirlerine ödeyeceği tazminat ve değişik nafakalar var ise bunların tutarları, sebepleri ve tarihleri açık ve net olarak söylenmelidir. Tarafların mal paylaşımı ile ilgili aralarında varmış bulunduğu uyuşma ayrıntılı olarak söylenmelidir.
  • Tarafların mal paylaşımı konusunda aralarında varmış olduğu anlaşma detaylı olarak belirtilmelidir.
  • Görülen mahkeme ve yargılama konusunda yapılacak masrafların kim tarafından ödeneceği konusunda da protokolde madde yer almalıdır.
  • Boşanma protokolünde belirtilen maddeler dışında tarafların bir talebinin olmadığı, protokolün kaç maddeden oluştuğu ve kaç nüsha şeklinde düzenlendiği belirtilerek tarafların ıslak imzası ile hazırlanır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanmalıdır?

Taraflar arasında düzenlenecek olan anlaşmalı boşanma protokolleri ıslak imzalı olmalıdır. Fotokopi ve benzeri şekilde bir imza ile sunulacak olan protokoller geçerli olmayacaktır. Yukarıda belirtilen şekilde düzenlenecek olan protokoller ilk durulma öncesinde mahkemeye sunulmuş olmalıdır. Doğru bir şekilde hazırlanmış ve mahkemeye sunulmuş olan protokoller ile alakalı olarak tarafların duruşmada bizzat mutabık kalma iradelerini sözlü olarak beyan etmesi gerekmektedir. Tüm bu şartların yerine getirilmesi durumunda mahkeme tarafların boşanmalarını onaylayacaktır. | Anlaşmalı Boşanma Nasıl Olur?

Anlaşmalı Boşanma Davalarında Avukat Tutulması Mecburi Mi?

Boşanmak isteyen eşlerin anlaşmalı boşanma konusunda en çok merak ettikleri bir diğer konuda boşanma davasında bir avukat bulundurulmasının zorunlu olup olmadığıdır. Türk Medeni Kanunumuz ve Avukatlık Kanunumuz incelendiğinde bu davalarda avukat bulundurulması gibi zorunluluğun olmadı görülmektedir. Ancak bu durum bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır. Bu gerekliliğin birçok farklı sebebi bulunmaktadır. Bunlardan birisi anlaşmalı boşanma protokolünün düzenlenmesi konusudur. Yukarıda belirtilen konular ve buna benzer konularda tam olarak sorunsuz bir protokol oluşturulması hukuki bilgiler ile olmaktadır. Bu sebeple bir avukattan yardım alınması hızlı olması istenen boşanma davalarının hızla sonuçlanmasına neden olacaktır. Bu sebeple de anlaşmalı boşanma davaları açmak isteyen kişilerin bir avukat tutmaları ve bu kişilerden yardım almaları davaların sorunsuz ve kısa bir sürede sonuçlanmasını sağlamaktadır. Protokolün hazırlanması, dava dilekçesinin hazırlanması, mahkemeye başvurulması ve sonuçlanması ile gerekli nüfus müdürlüğüne başvurulması ve gerekli düzenlemelerin yapılması işlemleri avukatlar ile kısa zamanda sorunsuz bir şekilde tamamlanabilecektir. | Anlaşmalı Boşanma Nasıl Olur?

Bu haber toplam 466 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara