Anlaşmalı Boşanma Şartları Nelerdir? Protokol, Velayet, Nafaka ve Evlilikte 1 Yıl Şartı Nedir?

Anlaşmalı Boşanma Şartları Nelerdir? Protokol, Velayet, Nafaka ve Evlilikte 1 Yıl Şartı Nedir?
Anlaşmalı boşanma, eşlerin karşılıklı anlaşmasıyla evliliklerini sonlandırmaları sürecidir. Bu yöntem, çiftlerin mali, velayet ve nafaka gibi konularda mutabık kalmalarını ve tek celsede boşanmalarını sağlar, hızlı ve adil bir çözüm sunar.

Anlaşmalı Boşanma Şartları bireylerin, boşanmaya karar vermesi ile Anlaşmalı boşanma davası açılırken dava şartlarının neler olduğu ve davanın ret olmaması için bu şartlar doğrultusunda açılması gerekmektedir.

Kanunda belirtilen anlaşmalı boşanma şartlarının bir tanesi bile yerine getirilmemiş olursa davanın görülmesi veya sonuçlanması mümkün olmayacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Şartları Nelerdir?

Anlaşmalı olarak boşanmak isteyen eşlerin anlaşmalı boşanma davası açabilmesi ve davanın sonuçlanabilmesi için belirli Anlaşmalı Boşanma Şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Türk Medeni Kanununda anlaşmalı boşanma davalarında gerekli olan aşağıdaki gibidir;

  • Anlaşmalı boşanma davasının açılabilmesi için tarafların bir yıldan fazla süre evli olması gerekmektedir.
  • Evliliği bir yıldan az olan eşlerin anlaşmalı boşanma davası açması mümkün olmayacaktır.
  • Eşlerin davayı beraber açmaları veya bir eşin açtığı davayı diğer eşin kabul etmesi gerekmektedir.
  • Boşanma davasında tarafların bizzat hakim karşısına çıkarak hür iradeleri ile boşanmayı istediklerini ve protokolü onayladıklarını belirtmeleri gerekmektedir.
  • Anlaşmalı boşanma davasının açılmasında dava dilekçesi ile birlikte mahkeme anlaşmalı boşanma protokolü de verilmelidir.
  • Bu protokolde tarafların aralarında boşanma ile ortaya çıkacak tüm durumlar hakkında anlaşmaya vardıklarını madde madde belirtmeleri gerekmektedir.

Türk Medeni Kanunun 166'ncı maddesinin üçüncü fıkrasında anlaşmalı boşanma şartlarının genel ve mutlak boşanma sebebi olduğu ve tarafların Anlaşmalı Boşanma Şartları yerine getirmesi durumunda hakim tarafından boşanmalarına karar vereceği belirtilmektedir.

Kanunda anlaşmalı boşanma şartlamış olan eşlerin evlilik birliğinin temelden sarsıldığını ve durum sonucunca tarafların evli kalamayacağını kabul etmektedir.

Eşlerin aralarında boşanma ve boşanma ile ortaya çıkacak durumlar konusunda tam bir anlaşma sağlamaları ile mahkemenin boşanma kararı vermesini sağlamaktadırlar.

Bu sebeple anlaşmalı boşanma davasının açılması ve sonuçlanması için yukarıda belirtilmiş olan şartların yerine getirilmiş olması gerekmektedir.

Anlaşmalı boşanma, eşler arasında karşılıklı anlaşmaya varılarak, evlilik birliğinin sonlandırılması işlemidir. Bu süreçte, tarafların boşanma kararı, mal paylaşımı, nafaka, çocukların velayeti gibi konularda mutabık kalmaları ve bu anlaşmayı bir protokolle belgelemeleri gerekmektedir. İşte anlaşmalı boşanma sürecine dair detaylar:

1. Hâkimin Tarafların İradelerini ve Boşanma Anlaşmasını Uygun Bulması Şartı

Hâkim, tarafların boşanma iradesini serbestçe ve bilinçli bir şekilde açıkladıklarından emin olmalıdır. Ayrıca, boşanma anlaşmasının tüm yönleriyle çocukların üstün yararına uygun olup olmadığını değerlendirecektir. Eğer anlaşma, çocukların yararına hizmet etmiyorsa, hâkimin anlaşmayı onaylama yetkisi bulunmaktadır.

2. Hâkim Tarafından Boşanma Anlaşmasında Değişiklik Yapılabilir mi?

Eğer hâkim, anlaşmanın taraflar veya çocukların yararına olmadığına karar verirse, boşanma protokolünde değişiklik yapabilir. Ancak bu değişikliklerin taraflarca da kabul edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde boşanma kararı verilemeyebilir.

3. Boşanma Protokolü Nedir? Nasıl Hazırlanır?

Boşanma protokolü, tarafların boşanma ve feri niteliğindeki konularda mutabık kaldıklarını gösteren yazılı bir sözleşmedir. Protokol, eşlerin mali konularda, çocukların velayeti, nafaka gibi konularda anlaşmalarını içerir. Protokolün yazılı olarak hazırlanması ve her iki tarafın imzasını taşıması gerekmektedir.

4. Eşlerin Mali Konularda Anlaşması Şartı

Eşlerin maddi ve manevi tazminat, nafaka gibi mali konularda anlaşmaları gerekmektedir. Bu hususlarda anlaşmazlık veya muğlak ifadelerin bulunması, boşanma kararının bozulma sebebi olabilir.

5. Çocukların Durumu Hakkında Anlaşılması Şartı

Çocukların velayeti, çocukla kişisel ilişki düzenlemeleri ve iştirak nafakası gibi konularda eşlerin anlaşması zorunludur. Velayeti almayan eşin çocukla ilişkisinin zamanları ve koşulları net bir şekilde belirlenmelidir.

6. Anlaşmanın Serbest İradeye Dayalı Olması Şartı

Boşanma ve sonuçlarına ilişkin anlaşmanın, eşlerin serbest ve bilinçli iradeleriyle yapılmış olması gerekmektedir. Herhangi bir yanlış yönlendirme, baskı veya aldatma olmamalıdır.

7. Eşlerin Sahip Oldukları Malların Paylaşılması

Eşler, mal tasfiyesi konusunda mutabık kalmalı ve bu hususu boşanma protokolünde açıkça düzenlemelidir. Aksi halde, boşanma sonrası mal paylaşımı konusunda sorunlar yaşanabilir.

8. Anlaşmalı Boşanmada Hakimin Tarafları Bizzat Dinlemesi Şartı

Türk Medeni Kanunu gereğince, hâkimin tarafları mahkeme huzurunda bizzat dinlemesi ve boşanma iradelerinin serbestçe açıklanıp açıklanmadığını değerlendirmesi gerekmektedir. Bu, boşanma sürecinin adil ve hakkaniyetli ilerlemesi için önemli bir adımdır.

9. Nafaka Miktarının Belirlenmesi ve Ödenmesi Konusunda Anlaşma Şartı

Anlaşmalı boşanma davasında en önemli şartlardan bir tanesi de nafaka ve nafaka miktarı konusunda anlaşma olması şartı bulunmaktadır.

Anlaşmalı boşanma, eşler arasındaki anlaşmazlıkların adil bir şekilde çözülmesini ve boşanma sürecinin hızlı ve etkili bir şekilde tamamlanmasını sağlar. Bu süreçte, tarafların serbest iradeleriyle ve bilinçli bir şekilde hareket etmeleri, anlaşmalarının hukuki şartlara uygun olması önem taşımaktadır.

Duruşmaya Bizzat Katılma - Anlaşmalı Boşanma Şartları

Anlaşmalı boşanma davalarının en önemli şartlarından biriside mahkemede hazır bulunmalarıdır. Avukat tarafından temsil edilecek olsalar dahi mahkemede bizzat hakim karşısına çıkmaları gerekmektedir.

Mahkemede hakim boşanma konusunda tarafların özgür iradesinin olup olmadığına kanaat getirmek istemektedir. Evliliğin bitirilmesi konusunda taraflar bir psikolog veya benzeri bir terapiste gönderilmezler. Boşanma davalarının açık olması konusunda bir zorunlulukta bulunmamaktadır.

Hakimin tüm şartları yerine getiren taraflara boşanma konusunda farklı sorular sorma yetkisi bulunmamaktadır. Tarafların boşanmayı istediklerini belirtmesi üzerine hakim boşanmayı onaylayacaktır. Anlaşmalı boşanma davası hazırlanan anlaşmalı boşanma protokolleri hakim tarafından detaylı olarak incelenmektedir.

Protokol - Anlaşmalı Boşanma Şartları

Hazırlanacak olan protokolde herhangi bir hata veya eksik ile yanlış olmaması durumunda hakim boşanmanın gerçekleşmesini sağlayacaktır. Bu sebeple hazırlanacak olan protokol oldukça önemlidir. Tarafların sorunsuz bir şekilde boşanabilmesi ve hakimin bunu kolayca yapabilmesi için protokolün başarılı bir şekilde hazırlanmış olması gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Şartları ve Sonuçları

Anlaşmalı boşanma davası 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 166'ncı maddesinde detaylı olarak belirtilmiştir. Evlilik birliğinin temelden sarsılması başlığı altında bulunan bu maddenin üçüncü fıkrasında anlaşmalı boşanma davasının şartlarından bahsedilmektedir.

Bu madde ve ilgili fıkradaki şartların sağlanması durumunda tarafların sorunsuz bir şekilde anlaşmalı boşanma davaları açabilmesi ve sonuçlanabilmesi belirtilmektedir.

Evliliğin 1 Yıl Şartı - Anlaşmalı Boşanma Şartları

Anlaşmalı boşanma davası açılma şartları kanunun ilgili maddesinden belirtilen ilk ve en önemli şartlardan birisi evliliğin bir yıldan fazla olmasıdır. Mahkemeye yapılacak anlaşmalı boşanma davası başvurusunda mahkeme evliliğin bir yılını doldurmadığını tespit ederse anlaşmalı boşanma dava reddedilecektir. Evliliğin bir yıldan az olması tarafların boşanmayı istemeleri ve her konuda anlaşmaları durumunda bile anlaşmalı boşanma davaları açmaları mümkün değildir. Evliliğin bir yıldan az olması durumunda taraflar çekişmeli boşanma davaları açabilmektedir.

Evliliği bir yılı dolduran eşler ise anlaşmalı boşanma davası açabilmek için diğer şartları da yerine getirmelidir. Anlaşmalı boşanma davalarının açılması konusunda ikinci bir şart ise eşlerin boşanmak ve boşanmak ile ortaya çıkacak tüm konularda anlaşmış olmasıdır.

Anlaşmalı boşanma davalarının adından anlaşılacağı üzere tarafların arasındaki uzlaşmanın üzerinden hareket etmektedir. Tarafların sadece boşanmak konusunda yapacakları anlaşmada yeterli olmamaktadır. Yapılacak olan anlaşmanın boşanma ile ortaya çıkacak her durumu kapsaması gerekmektedir.

Velayet Konusunda Anlaşmalı Boşanma Şartları

Bu konuda özellikle velayet, çocuk ile iletişim, nafaka ve tazminat ile mal paylaşımı gibi birçok farklı konu oldukça önemlidir. Bu konuların tamamında bir anlaşma sağlanması oldukça önemlidir. Bu konuların bir tanesinde bile bir anlaşmazlık olması durumunda anlaşmalı boşanmanın gerçekleşmesi mümkün olmayacaktır. Taraflar arasında yapılmış olan bu anlaşmanın da yazılı olarak mahkemeye sunulması gerekmektedir.

Mahkemeye yazılı olarak ve tarafların imzaları ile bir protokol sunulmalıdır. Anlaşmalı boşanma protokolü olarak bilinen bu sözleşme mahkeme dava açılırken verilmelidir. Anlaşmalı boşanma davası en önemli şartlarından birisi de duruşmada her iki tarafında hazır bulunmasıdır.

Önceki şartlar davanın açılması ve durulmanın yapılmasına başlanması için geçerliydi. Tarafların mahkemede hazır bulunması ise davanın sonuçlanması için önemlidir. Protokolü inceleyen hakimin tarafların sözlü onayını alması gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Şartları Hakkında Avukat ve Danışma

Bu sebeple de taraflar avukat ile temsil edilseler bile mahkemeye bizzat gelmeli ve boşanmak konusu ile protokoldeki anlaşmayı sözlü olarak onaylamalıdır. Ancak bu şekilde anlaşmalı boşanma davasının sonuçlanması mümkün olabilmektedir.

Davaya gelinmemesi durumunda duruşmanın ertelenmesi veya davanın reddedilmesi mümkün olacaktır. Makalemizde Anlaşmalı Boşanma Şartları konusuna yer verilmiştir. Bir diğer önemli yazımız olan Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır başlıklı makalemizde Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır şartları hakkında bilgiler verilmektedir.

Bu haber toplam 419 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara