Bağımsız Konut Sağlamamak Nedeniyle Boşanma Davası

Bağımsız Konut Sağlamamak Nedeniyle Boşanma Davası
Bağımsız Konut Sağlamamak Nedeniyle Boşanma Davası | Sosyal ve ekonomik seviyesi imkân verdiği halde, aile birliği için bağımsız konut temin etmemek ekonomik şiddet içeren bir davranış ve hareket olduğundan ortak yaşamın ve evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davasında boşanma hususu sayılan davranışlardandır. Medeni kanununa göre karı ve koca...
Bağımsız Konut Sağlamamak Nedeniyle Boşanma Davası | Sosyal ve ekonomik seviyesi imkân verdiği halde, aile birliği için bağımsız konut temin etmemek ekonomik şiddet içeren bir davranış ve hareket olduğundan ortak yaşamın ve evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davasında boşanma hususu sayılan davranışlardandır. Medeni kanununa göre karı ve koca beraber oturacakları aile konutunu birlikte seçerler ilkesiyle de örtüşmeyen aile konutu temin etmemek boşanma davasında boşanma gerekçesi olarak sıklıkla karşımıza çıkmaktadır.
Yargıtay örnek karar "davalı kocanın aile birliği için bağımsız konut temin etmediği, davacı kocanın ailesinin de davacı kadına karşı olumsuz tavır ve davranışlar içinde olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda karı koca arasında müşterek hayatın temelinden sarsacak seviyede ve aile birliğin devamına olanak vermeyecek şekilde şiddetli bir geçimsizlik mevcut ve sabittir".
Bir diğer örnek karar "davalı kocanın bir buçuk yıl önce kadını terk edip İstanbul'a gittiği, karısını arayıp sormadığı ve bağımsız konut da ayarlamadığı anlaşılmaktadır. Bu durumda eşler arasında müşterek yaşam temelinden sarsacak seviyede ve aile birliğinin devamına olanak vermeyecek şekilde bir geçimsizlik mevcut ve sabittir".
Kadın ve erkek evlilik birliği ile beraber yaşarlar ve birlikte oturacakları konut veya evi birlikte kararlaştırırlar. Kocanın veya kadının ekonomik güce sahip olduğu halde bağımsız konut sağlamaması boşanma davasına gerekçe sayılan hususlardandır.
Bir diğer örnek karar "davacı karşı davalı olan kadının iş yerinin bulunduğu yere yakınlığı nedeniyle yeni ev belirlediği ve davacı karşı davalı olan kocanın da bu eve gidip gelmek durumuyla, yeni ev seçimine muhalefet etmediği. Türk Medeni kanunu 195. maddesine göre karı koca birlikte yaşayacakları konutu beraber kararlaştırırlar. Bu nedenle davacı karşı davalı kadının yeni ev veya konut sağlamaya yönelik bu hareket ve davranışının bir kusur oluşturmadığı anlaşılmaktadır". | Bağımsız Konut Sağlamamak Nedeniyle Boşanma Davası

Ortak Konut Sağlamamak Nedeniyle Boşanma Davası

Ortak konut veya ev sağlamaya yanaşmayan eşlerden herhangi biri ekonomik şiddet içeren bir hareket ve davranışta bulunduğundan ortak yaşam ve evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olduğu ve bu husus boşanma davasında boşanmaya gerekçe sayılan davranışlardandır.
Yargıtay örnek karar "davalı eşin müşterek konut sağlamaya yanaşmadığı, devamlı olarak alkol kullandığı ve kadını tehdit ettiği anlaşılmaktadır. Bu durumda karı koca arasında müşterek hayatın temelinden sarsacak seviyede ve aile birliğin devamına imkân vermeyecek şekilde şiddetli bir geçimsizlik mevcut ve sabittir".
Evlilik birliği ve müşterek yaşamdan dolayı meydana gelen sorumluluklarını yerine getirilmemesi veya evlilik birliğiyle ilgili önemli bir hususta anlaşmazlık çıkması durumunda, karı koca birlikte veya ayrı ayrı hakimin problemi çözmesini isteyebilirler. Bu kaide uyarınca eşlerden herhangi birisinin müşterek konut teminine ilişkin aile mahkemesi hakiminden bir talepte bulunması ve ortak konut probleminin çözüm bulmaya çalışması gerekir. Karı koca birlikte veya ayrı ayrı bir talepte de bulunulmaması durumunda ortak ev sağlamama hususu tek başına boşanma nedeni olarak değerlendirilemez.
Yargıtay örnek karar "davacı karşı davalı olan kadın evlendiği zaman davalı karşı davacı olan kocanın bağımsız olmayan yani kendilerine ait olmayan bir evde birlikte yaşayacağını bildiği anlaşılmaktadır. Karı koca yaşayacakları evi birlikte seçerler. Aile birliğinden doğan sorumlulukları yerine getirilmemesi veya evlilik birliğiyle ilgili önemli bir hususta anlaşmazlığa düşülmesi durumunda karı koca ayrı ayrı veya birlikte hakimin müdahalesini talep edebilir. Toplanan kanıtlardan davacı karşı davalı olan kadının bu yönde bir talebinin olmadığı bununla beraber davalı karşı davacı kocasından ve ailesinden kaynaklanan bir geçimsizliğin bulunduğu ispatlanmıştır. Davacı ve karşı davalı olan kadının boşanma davasının ret edilmesi gerektiğinin düşünülmemesi doğru bulunmamıştır".
Bir diğer örnek karar "Kadın ve erkek beraber yaşayacakları konutu birlikte belirler. Davalı kocanın bağımsız konut sağlamasından kaçınması durumda, bu hususta ortaya çıkan anlaşmazlık hâkimin müdahalesini talep etmeyi gerektirir. Bu açıdan bağımsız ev veya konut sağlanmaması tek başına evlilik birliğini temelinden sarsıcı neden değildir". | Bağımsız Konut Sağlamamak Nedeniyle Boşanma Davası

Ev Eşyalarını Taşıyıp Boşaltmak Nedeniyle Boşanma Davası

Karı kocadan herhangi birisinin evin eşyalarını diğer eşten habersiz ve rızasız taşıyıp evi boşaltmaları durumunda ekonomik şiddete yönelik bir eylem ve davranış olduğundan dolayı evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davasında boşanmaya gerekçe sayılan davranışlardandır. Kadın veya kocadan herhangi birisinin ortak konutun eşyalarını taşıyıp evi boşaltmaları diğer eşle birlikte ve beraber yaşamak istemediğinin açık göstergesi olduğundan boşanma davasında boşanmaya gerekçe oluşturmaktadır.
Yargıtay örnek karar" davalı koca eşiyle barışmasından sonra ortak evlerindeki eşyaları taşıyarak evi boşalttığı, böylelikle aile birliğine ait sorumlulukları yerine getirmediği anlaşılmaktadır. Bu durumda karı koca arasında müşterek hayatın temelinden sarsacak seviyede ve aile birliğin devamına olanak vermeyecek şekilde şiddetli bir geçimsizlik mevcut ve sabittir".
Bir diğer örnek karar "toplanan kanıtlardan ve yapılan araştırma ve soruşturmadan, davacı kocanın karısına birden çok defa fiziksel şiddet uyguladığı, bundan sonra başka bir kadınla birlikte yaşayacağını ve bu sebeple karısını istemediğini söylediği. Karısından habersiz müşterek evin eşyalarını Polatlı'dan Eskişehir'e taşıdığı, davacı kadının boşanmayı gerektirecek bir kusurunun bulunduğunun ispatlanmadığı gibi ortak çocukların ifadesine göre davacı kadının evi terk etmediği, davalı kocanın eşini evde istemediği anlaşılmaktadır. Evlilik birliğinin temelinden sarılmasına ve boşanmaya neden olaylarda davalı kocanın tam kusurludur". | Bağımsız Konut Sağlamamak Nedeniyle Boşanma Davası

Ortak Konutun Elektrik ve Suyunu Kesmek Nedeniyle Boşanma Davası

Karı veya kocadan herhangi birisinin ortak konutun elektrik, suyu veya doğal gaz aboneliklerini kesmeleri ekonomik şiddet içeren bir hareket ve davranış olduğundan dolayı evlilik birliğinin temelinden sarsılması ve müşterek hayatın devamına imkan vermemesi nedeniyle boşanma davasında boşanmaya gerekçe sayılan davranışlardandır.
Yargıtay örnek karar "aile mahkemesi olarak karı ve kocanın eşit kusurlu olduğu kabul edilerek boşanmaya karar verilmiş ise de toplanan kanıtlardan davacı karşı davalı olan kadının kocasını aşağıladığı, hakaret ettiği. Davalı karşı davacı olan kocanın da karısına hakaret ettiği, fiziksel şiddet uyguladığı, kadını tehdit ettiği, birlikte oturdukları evin elektrik ve suyu aboneliklerini kestirdiği müşterek konuta kadının girmesini engellediği anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu hadiselere göre, boşanmaya sebep olan hadiselerde davalı karşı davacı olan kocanın ağır kusurlu olduğunun kabulü gerekir".
Bir diğer örnek karar "toplanan kanıtlardan evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebep olan hadiselerde karısına ağır hakaret ve beddua eden, karısını sevmediğini ve istemediğini söyleyen. Davalı karşı davacı olan kadının kişisel eşyalarını ortak konutun dışına koyan, ortak konutun elektrik ve su aboneliklerini iptal ettiren davacı karşı davalı olan koca kusurlu olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda karı koca arasında müşterek hayatın temelinden sarsacak seviyede ve aile birliğin devamına olanak vermeyecek şekilde şiddetli bir geçimsizlik mevcut ve sabittir". | Bağımsız Konut Sağlamamak Nedeniyle Boşanma Davası

Bağımsız Konut Sağlamamak Nedeniyle Boşanma Davası | Sıkça Sorulan Sorular

EŞİNE BAĞIMSIZ KONUT TEMİN ETMEME - BOŞANMA DAVASI - TAM KUSURLUDUR Boşanma davasını açarak, fiili ayrılığa neden olan ve eşine bağımsız konut temin etmeyerek önceki boşanma davasında kusurlu bulunan davalı erkek mahkemenin de kabulünde olduğu üzere tam kusurludur. Ancak, erkeğin reddedilen davayı açarak, fiili ayrılığa sebebiyet vermesi ve bağımsız konut temin etmemesi, dışında kalan mahkemece erkeğe yüklenen diğer kusurlu eylemler, önceki davada erkeğe kusur olarak isnad edilmediği, bir başka deyişle bağımsız konut temin etmeme dışında kalan vakıalar reddine karar verilen boşanma davasının gerekçesine konu edilmeyerek kararın kesinleştiği, Tarafların reddine karar verilen dayanak dava tarihinden bu yana da ayrı yaşadığı, dikkate alındığında fiili ayrılığa neden olma ve eşine bağımsız konut temin etmeme dışında kalan vakıaların erkeğe kusur olarak yüklenmeyeceğinin kabulü gerekir. Gerçekleşen ve erkeğe kusur olarak isnadı kabul edilen bu davranışlarda davacı kadının kişilik haklarına saldırı niteliğinde değildir.

Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara