Boşanma Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Boşanma Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır?
Boşanma Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır? | Türk Medeni Kanunu içerisinde maddeler halinde açıkça detayları belirtilmiş olan boşanma eylemi, yasal gerekçeler sunularak evlilik birliği içinde bulunan kişilerin ayrılmalarını sağlar. Kişilerin boşanmalarını gerçekleştirebilmesi için dava açmaları gerekmektedir. Dava evliliğin bitirilmesine sebep olan olayda kusurlu olmayan ya...
Boşanma Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır? Boşanma dava dilekçesi yazma yöntemi hangi tip boşanma davası açıldığına göre değişiklik gösterir. Evlilik birliğini sonlandırma kararı alan kişiler boşanma davalarını iki farklı şekilde açabilir. https://www.youtube.com/watch?v=FYh8St6q-0Y Bu davaların birisi anlaşmalı diğeri ise çekişmeli boşanma davalarıdır. Bu davaları açma ve duruşma süreçleri birbirlerinden farklıdır. Bundan dolayı boşanma dava dilekçesi nasıl yazılır sorunun yanıtı hangi boşanma davası açıldığı ile alakalıdır.

Anlaşmalı Boşanma İle Çekişmeli Boşanma Farkı

Boşanma davası açan çiftler bu boşanmanın yol açacağı her türlü hukuki sonuç hakkında anlaşmaya varabilirlerse anlaşmalı boşanma davası açılmalıdır. Fakat taraflardan yalnızca birisinin boşanmayı istediği ya da herhangi başka konularda anlaşmaya varamadıkları durumda da çekişmeli boşanma davası açılır. Anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanmaya göre çok daha kısa sürede sonuçlanır. Çekişmeli boşanma ise özellik çocuk velayetinin söz konusu olduğu durumlarda çok daha uzun sürebilir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı boşanma davası açılırken Aile Mahkemesi’ne boşanma dava dilekçesi ile anlaşmalı boşanma protokolü teslim edilmelidir. Bu protokolde ortak karar verilen konular açık bir şekilde yazmalıdır. Anlaşmalı boşanma protokolünde yer alması gereken konulardan bazıları şunlardır:
 • Ortak malların nasıl paylaşılacağı,
 • Varsa çocuk velayetini kimin alacağı,
 • Nafaka ya da tazminat gibi alacakların olup olmayacağı.

Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçe

Anlaşmalı boşanma davası açılırken boşanmaya dair tüm detaylar protokolde yer alır. Bu yüzden bu davanın dilekçesi çok daha sade olacaktır. Anlaşmalı boşanma dava dilekçesi genellikle protokole atıfta bulunarak yazılır. Yani bu dava için önemli olan konu protokoldür.

Çekişmeli Boşanma Dava Dilekçesi

Çekişmeli boşanma davasının dilekçesi anlaşmalı boşanmaya göre daha çok bilgiyi içermelidir. Bu dilekçe tek taraflı hazırlanır. Bunun nedeni de ortada bir anlaşma olmamasıdır. Çekişmeli boşanma dava dilekçesi örneği 2019’da da görülebileceği gibi bu dilekçeyi hazırlarken ilk olarak boşanma sebebi belirtilmelidir. Sonrasında ise dilekçeyi yazan kişi neler istediğini yazar. Ayrıca dilekçede olması gereken en önemli konulardan bir diğeri de delillerdir. Dilekçede belirtilen şeylerin ispatlanması şarttır. Bu ispatlarda yalnızca hukuki deliller ile yapılabilir.

Boşanma Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır? 

Türk Medeni Kanunu içerisinde maddeler halinde açıkça detayları belirtilmiş olan boşanma eylemi, yasal gerekçeler sunularak evlilik birliği içinde bulunan kişilerin ayrılmalarını sağlar. Kişilerin boşanmalarını gerçekleştirebilmesi için dava açmaları gerekmektedir. Dava evliliğin bitirilmesine sebep olan olayda kusurlu olmayan ya da daha az kusurlu olan kişi için mümkündür. Eşlerden diğeri kendi haklarını korumak adına da dava açma hakkına sahiptir. Her iki tarafın da kusurunun bulunmadığı durumlarda kişilerin sadece ortak bir yaşamı sürdürememelerinden kaynaklı olarak boşamaya karar vermesi söz konusu olabiliyor. Bu kişiler evlilik birliğinin temelinden sarsılmasını gerekçe göstererek boşanma davalarını açabilirler. | Boşanma Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Hangi Gerekçelerle Boşanma Davası Açılır?

Boşanmayı ortaya çıkaracak olan evlilik içindeki yasal gerekçeler Türk Medeni Kanunu'nda özel ve genel olmak üzere iki temel başlık altında toplanmıştır. Kişilerin birbirine karşı yerine getirmediği sorumluluklardan olan zina, onur kırıcı davranış, akıl hastalığı, haysiyetsiz hayat sürme, hayata kast ve terk gibi sebepler özel sebeplerdendir. Boşanmayı gerekli kılacak temel sebep ise kanunda evlilik birliğinin temelinden sarsılması olarak belirtilmiştir. Hakim tarafından bu gerekçenin doğru olup olmadığı incelenerek bir karar veriliyor. Kişilerin hakimleri bilgilendirmek adına mutlaka boşanma dilekçelerini kusursuz ve eksiksiz bir biçimde doldurması gerekmektedir. | Boşanma Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Boşanma Dilekçesinin Önemi Nedir?

Boşanma davasını eşler ancak dilekçe yolu ile açabilmektedirler. Bu sebeple boşanma dilekçesi davanın iskeletini oluşturan en önemli belge olmaktadır. Dilekçe içerisinde tarafların boşanmasını gerektirecek olan haklı buldukları boşanma sebeplerinin yanı sıra davanın nasıl işleyeceği ve ilerleyeceği ile ilgili de her türlü detayın yer alması gerekir. Ancak bu sayede alınması istenen sonuçlara ulaşabilmek mümkün oluyor. Boşanmak isteyen kişilerin evliliklerinin sona ermesi için yapacakları tüm hukuki işlemlerin kaynağı bu dilekçede yer alan bilgiler üzerinden oluşturulduğu için dilekçenin hukuki kurallara uygun bir şekilde oluşturulması gerekmektedir. Boşanma dilekçesi davanın seyri ve niteliği ile ilgili pek çok konuyu belirlediği için mutlaka boşanma konusunda hukuki gerekçeleri iyi bilen biri tarafından hazırlanmalıdır. Mahkeme tarafından boşanma davasının değerlendirilmesi ve tarafların kendi taleplerini en iyi şekilde yansıtarak istediklerini alabilmeleri için boşanma dilekçesinin eksiksiz ve hatasız bir biçimde mahkemeye sunulması gerekir. Bu sebeplerle dilekçenin hazırlanmasında bir avukatın yardımını almak tüm süreci daha da kolaylaştıracaktır. | Boşanma Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Boşanma Dilekçesi Yazılırken Dikkat Edilecek Hususlar

Boşanma dilekçesinin oluşturulmasında tarafların boşanmaya istekli olup olmadıkların, talep ettikleri evlilikten gelen tüm maddi ve manevi değerlere kadar detaylı bir açıklamanın bu dilekçede yer almasına dikkat edilmelidir. Hukuk içine dahil olan çeşitli davalarda hazır dilekçelerin doldurulması ile birlikte davaların başlatılabilmesi mümkünken her boşanma davasının kendine özgü sebepleri ve özellikleri bulunduğu göz önüne alınırsa dilekçenin de buna uygun olacak şekilde özel olarak hazırlanması gerekir. Kendi başına ya da gerekli hukuki altyapısı sağlam bir şekilde ayarlanmamış olan belgelerle kişiler boşanma davalarını açabiliyorlar. Bu durum tarafların kısa sürede sorunsuz bir şekilde boşanmalarının önüne geçer ve onları daha zorlu bir sürecin içerisine sokabilir. | Boşanma Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Aldatma Nedeniyle Boşanma Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Boşanma dilekçelerinin olmazsa olmaz noktaları tarafların boşanmasını haklı çıkaracak olan boşanma sebeplerinin geçerli bir şekilde gösterilmesi gerekmektedir. Bu konuda en çok başvurulan sebeplerden biri olan aldatma olayında dilekçeler hazırlanırken aldatmayı ispatlayabilecek olan ne tür kanıtların ileri sürülebildiği, aldatmanın nasıl gerçekleştiği gibi konuların ispatlanması talep edilir. Buna ek olarak kişilerin aldatmadan sonra nafaka ya da tazminat gibi neleri talep ettiklerine de vurgu yapılması gerekmektedir. Aldatma nedeniyle boşanma davasının açılabilmesi için aldatma durumunun öğrenilmesinin ardından 6 ay içinde dava açılabilmektedir. Aldatmanın üzerinden 5 yıl geçtikten sonra bu nedenin gerekçe gösterildiği bir dilekçe ile boşanma davasının açılması mümkün değildir. | Boşanma Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Terk Nedeniyle Boşanma Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Hukuki açıdan terk sebebinin ortaya çıkması için eşlerden birinin evden ayrılması, kendi ailesinin evine gitmesi ya da diğer eşin kişiyi kovması veya eşin eve girmesini engellemeye çalışması gibi durumlar gerekmektedir. Terk nedeniyle boşanma davasının açılması için terk gerçekleştikten sonra 4. ay geldiğinde diğer eşe ihtar gönderilmesi gerekir. Eğer ihtara karşı taraf 2 ay içerisinde olumlu bir cevap vermezse bu durumda diğer tarafın terk nedeniyle boşanma dilekçesi hazırlayarak davayı başlatması mümkün olabiliyor. | Boşanma Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma davası açmak isteyen kişilerin öncelikle hukuki açıdan şiddetli geçimsizliğin neleri kapsadığı konusunda fikir sahibi olması gerekir. Daha çok evlilik birliğinin temelden sarsılması genel başlığı altında toplanan sebepler eşlerin ilgisizliği, madde bağımlılığı, eşler arasındaki güvensizlik, cinsel sorunlar gibi sebepler olmaktadır. Dilekçenin hazırlanmasında ortak bir yaşamın kurulmasının imkansız olduğuna mutlaka dikkat çekilmesi gerekir.  Boşanma Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır? Boşanma Davası Cinsel Sorunlar Nedeniyle Boşanma ve Dava Dilekçesi Cinsel sorunlardan dolayı boşanma, evliliğin en önemli unsuru olan cinselliğin eksikliğinden ötürü, fazlasıyla göz önünde bulunan bir ayrılık sebebidir. Kadın veya erkeğin, herhangi bir kusurundan dolayı cinsel ilişki kurulamaması, cinsel sebeplerden dolayı boşanma davası açma hakkını doğurur. Eşler arasında cinsel birliktelik olmaması boşanma sebebi Yargıtay tarafından onaylanmış ve cinsel sorunlar sebebiyle boşanma davası açma talebi, eşlere sunulan büyük bir hak olarak değerlendirilmiştir. Evlilik içerisindeki cinsel sorunlar, hukuki anlamda evlilik bütünlüğünün zarar görmesi olarak değerlendirilerek, bir boşanma ve tazminat sebebi sayılmaktadır. Cinsel sorunlardan dolayı boşanma sebepleri şu şekilde detaylandırılabilir:
 • Eşlerin cinsel ilişki kuramaması
 • Vajinismus
 • Cinsel isteksizlik
 • Cinsel iktidarsızlık
 • Erken boşalma
 • Cinsel yetersizlik
 • Cinsel tiksinti
 • Cinsel uyumsuzluk

Cinsel İlişki Kurulamaması Durumunda Mahkeme Kararları

Cinsel problemler sonucu boşanma davasında mahkemenin yapacağı ilk şey, eşler arasında kurulacak cinsel ilişkiyi engelleyen fizyolojik sebepleri araştırmak olacaktır. Cinsel ilişkiyi engelleyen bir rahatsızlığın varlığını belirleyen bir raporun mahkemenin eline geçmesinden sonra, davanın seyri ilerler. Cinsel yetersizlik sebebiyle boşanma davası açan eşlerin raporlarına göre; taraflardan bir tanesinde, cinsel ilişkiyi engelleyen ve tedavi ihtimali bulunmayan bir hastalığın tespit edilmesiyle, boşanma talebi kabul edilir ancak bu kişi kusurlu bulunmaz ve tazminat ödemek zorunda kalmaz. Fakat vajinismus ya da erken boşalma gibi geçici ve tedavi edilebilir bir problem bulunursa, hakim bu eşlerin tedavi edilmesi kararını verir ve boşanmayı gerçekleştirmez. Cinsel problemi tespit edilen eş tedaviye yanaşmazsa, geçici bir hastalığı dahi olsa kusurlu bulunur ve boşanma gerçekleşir. Ayrıca da kusurlu bulunan eşin tazminat ödemesine karar verilir.

Çocuğun Olmaması veya Kısırlık Nedeniyle Boşanma Davası ve Dilekçesi

Çocuk sahibi olamamak ya da kısırlık bazı evliliklerde huzuru ve mutluluğu bozan bir sebep olabilmektedir. Bu hal eşlerce, evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedenine dayalı boşanma davasına konu görülmektedir. Ancak çocuğunun olmaması veya kısırlık tek başına boşanma nedeni midir ? Yargıtay içtihatlarına göre karı ve kocadan birinin çocuğunun olmaması tek başına boşanma nedeni olarak sayılmamaktadır. Türk Medeni Kanuna göre karı ve koca birbirlerine sadık kalmak ve yardımcı olmak mecburiyetindedir. İyi günde ve kötü günde birlik kaidesi her zaman göz önünde bulundurulmalıdır. Eşler kötü ve acı günlerinde birbirlerine yardımcı ve destek olmalı, kederlerini paylaşmalıdır. Eşler birbirlerini acı ve kötü günlerinde kapının önüne koymamalı birbirlerine yardımcı olmalıdır. Eşlerden birinin çocuğunun olmaması veya kısır olması boşanma sebebi olamaz. Çocuk sahibi olamamak veya kısır olmak tek başına boşanma nedeni teşkil etmese de, bu problemlerin varlığı eşlerin huzur, mutluluk ve düzeni ile evlilik birliklerini temelinden sarsması nedeniyle ve hakimin takdiriyle boşanmaya karar verilebilecektir. Ancak karı ve kocanın kusur durumu somut olayın özelliğine göre yine hakim tarafından belirlenecektir. Çocuğu olmaması veya kısır olması, evlilik birliğini temelinden sarmasına ve boşanma sebebi sayılmasa da, olayların seviyesine göre aile içi huzur ve mutluluğu bozarak boşanma için bir gerekçe oluşturabilir.

Bu haber toplam 382 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara