Boşanma Davaları 2020

Boşanma Davaları 2020
Boşanma Davaları |Türk Medeni Kanununda yer alan maddelerle birlikte evlilik kurumu içinde bulunan kişilerin sahip olduğu bir hak olan boşanma evlilik birliğinin sonlanması anlamına gelmektedir. Evlilikle birlikte kişilerin resmi kayıtlar üzerindeki bilgilerinde değişikliklerin yapılması ve bunlara ek olarak evlilik sonrasında sahip...
Boşanma Davaları 2020 Nasıl Olur, Nasıl Açılır? Boşanma davaları açmak evlilik birliğinin sonlandırılması için şarttır. Evliliklerini sürdüremeyen kişiler Aile Mahkemelerine giderek boşanma talebinde bulunabilir. Gerekli belgelerin mahkemeye sunulmasının ardından dava süreci de başlatılır. Boşanma davaları için istenen belge dilekçedir. Fakat anlaşmalı boşanmada ortak hazırlanmış protokolünde olması şarttır.

Hangi Nedenler Boşanma Gerekçesi Olarak Kabul Edilir?

Boşanma davası nasıl açılır nereye başvurulur sorusunun cevabı Aile Mahkemeleri’dir. Boşanma davasının açılabilmesi için mahkemeye bir boşanma nedeni sunulması gereklidir. Hakimin ortada haklı bir neden göremediği durumlarda boşanma davasının reddi kararı verilebilir. Bu haklı nedenlerden bazıları şu şekildedir:
  • Zina yani aldatma,
  • Kötü muamele ya da hayata kast,
  • Suç işlenmiş olması,
  • Evlilik birliğinin sarsılması.

Kimler Anlaşmalı Boşanma Davası Açabilir?

Boşanmanı doğuracağı hukuki sonuçlar hakkında ortak bir karara varmış olan tüm çiftler anlaşmalı boşanma davası açabilir. Fakat bu davanın açılabilmesi için çiftlerin en az 1 yıldır evli olmaları gerekir. 1 yıldan kısa süreli evliliklerin sonlandırılması için anlaşmalı değil çekişmeli boşanma davası açılmalıdır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Açmak İçin Yapılması Gerekenler

Boşanma talebinde bulunan çiftler anlaşmaya vardıkları durumda anlaşmalı boşanma davası açılır. Anlaşmalı boşanma davası ne kadar sürer sorusunun cevabı çekişmeliye göre çok daha kısadır. Bundan dolayı imkan olduğu taktirde anlaşmaya gidilmesi taraflar için çok daha iyi olacaktır. Bu davayı açabilmek için anlaşılması gereken konular şunlardır:
  • Varsa çocuk velayetinin kime verileceği,
  • Ortak malların ne şekilde paylaştırılacağı,
  • Nafaka ya da tazminat talebi olup olmadığı ve bunun miktarı.
Bu bilgiler anlaşmalı boşanma davası protokolüne yazılmalıdır. Daha sonrasında bu protokol dava dilekçesi ile beraber mahkemeye teslim edilmelidir.

Boşanma Davalarında Tarafların Duruşmada Olması Şart Mıdır?

Boşanma davaları için avukata vekalet veren tarafların duruşmada olma zorunluluğu yoktur. Özellikle çekişmeli boşanma davalarında ortada bir tehdit unsuru varsa vekil avukatın tayin edilmesi ve duruşmaya gidilmemesi önemli olacaktır. Ancak anlaşmalı boşanma davalarında tarafların duruşmada olması davanın kısa sürede sonuçlanmasını sağlar. Bu davalarda hakim iki tarafında özgür iradesiyle boşanmak isteyip istemediğini kontrol eder. Bundan dolayı da duruşmada bulunmak faydalı olacaktır.

Boşanma Davaları - Boşanma Ne Anlama Gelir?

Boşanma Davaları, Türk Medeni Kanununda yer alan maddelerle birlikte evlilik kurumu içinde bulunan kişilerin sahip olduğu bir hak olan boşanma evlilik birliğinin sonlanması anlamına gelmektedir. Evlilikle birlikte kişilerin resmi kayıtlar üzerindeki bilgilerinde değişikliklerin yapılması ve bunlara ek olarak evlilik sonrasında sahip olduğu hakların korunması adına boşanma işlemi ancak boşanma davalarının açılması ile mümkün olmaktadır. Evlilik bunların dışında ancak eşlerden birinin hayatını kaybetmesinin ardından sonlanabilmektedir.

Boşanmak İsteyenler Ne Yapmalı?

Boşanmanın resmi bir şekilde yasalara uygun olarak gerçekleşmesinde ilk olarak boşanacak olan eşlerin her ikisinin ya da bir tanesinin boşanma talebinin açık bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir. Bu noktada eşler arasında boşanma kararının ortak bir şekilde verilmesi, boşanma sonrası ortaya çıkacak olan hakların eşler arasında paylaşılması ya da bunlar arasında uyuşmazlıkların ortaya çıkması boşanma davasının nasıl seyredeceği konusunda da fikir vermektedir. Kişilerin boşanma konusunda sahip olduğu ortak görüşler boşanma davalarının seyrini değiştirebileceği gibi aynı zamanda boşanma sürecinin uzayıp kısalmasında da etkili olacaktır. Kişilerin boşanma isteklerini boşanma davalarını açabilmeleri adına mutlaka yasalarla belirlenmiş olan bir gerekçeye dayandırmaları gerekmektedir.

Boşanma Davaları Açmak İçin Sebepler Nelerdir?

Türk Medeni Kanunu içerisinde detayları belirlenmiş olan boşanma davalarının aynı zamanda hangi gerekçelerle açılabileceği de açıkça sıralanmıştır. Buna göre evlilik birliği içinde olan kişiler haklı boşanma sebeplerini gerekçe göstererek boşanma davalarını açabiliyorlar. Kanun içerisinde boşama sebepleri genel ve özel olmak üzere iki farklı alanda incelenmektedir. Haklı gerekçelerle açılmış olmayan boşanma davalarının doğrudan reddedilmesi söz konusu olurken kişilerin haklı gerekçelerle açmış olmasına rağmen ispat yükümlülüklerini yerine getirmedikleri boşanma davaları da istenilen sonucu vermeyecektir.

Hangi Sebepler Boşanmak İçin Haklı Gerekçelerdir?

Türk Medeni Kanunu içerisinde özel ve genel olmak üzere ikiye ayrılan boşanma sebepleri kişilerin evlilik birliğini sonlandırmalarında yeterli olmaktadır. Bir eşin diğeri üzerinde aldatma, terk etme, ilgisizlik, pek kötü ve onur kırıcı davranış eylemlerini göstermesi boşanma davalarının açılması için haklı gerekçelerden olmaktadır. Bunlara ek olarak dayağın, darbın dahil olduğu fiziksel şiddet uygulanan bir evlilik kurumunun da sonlandırılması yerinde olacaktır. Eşler arasında yalan söyleme ve bir eşin diğerinin güvenini sarsacak bir davranış gerçeği saklaması gerekçesiyle de boşanma davalarının açılması söz konusu olabiliyor. Tarafların birbirine şantaj uygulaması, tehditlerle korkutmaları ve hayatlarına kast etmeleri de boşanma davalarının açılmasında haklı gerekçelerdir. Eşler arasında herhangi olumsuz bir durum görülmemesine rağmen her iki taraf da evlilik birliğinin sonlandırılması yönünde boşanmayı talep ediyorsa bu durumda şiddetli geçimsizlik olarak bilinen evlilik birliğinin temelinden sarsılması gerekçesiyle de davaları açmak mümkün olmaktadır. Türk Medeni Kanunu'nda yer alan ve yer almayan pek çok davranış karşısında da mahkemeler boşanma davalarının haklı gerekçelerle görüşülmesini sağlayabilmektedir. | Boşanma Davaları

Boşanma Davasını Açmak İçin Ne Yapmak Gerekir?

Haklı bir boşanma gerekçesine sahip olduktan sonra evlilik birliği içindeki taraflar içine boşanma nedenlerini de eklemiş oldukları bir boşanma davası dilekçesi ile başvuruda bulunarak ilgili mahkemelerde davanın görülmesini sağlayabilirler. Boşanma davalarının kendi içerisinde pek çok farklı değişkeni barındırması sebebiyle bu aşamada kişilerin her bir aşamada özenli davranarak davanın sonucundan kendi lehine haklar doğmasını sağlaması mümkün olmaktadır. Bu sebeple ilk olarak boşanma dilekçesinin nasıl yazılacağının ve dilekçeye neler ekleneceğinin iyi bir şekilde bilinmesi gerekmektedir. | Boşanma Davaları

Boşanma Davaları Boşanma Dilekçelerine Neler Yazılır?

Türk Hukuk sistemi içerisindeki tüm davalarda olduğu gibi boşanma davalarında da davaların açılabilmesi ancak dilekçe ile mümkün olmaktadır. Bu noktada kişilerin kusursuz ve eksiksiz bir dilekçe ile başvurması gerekmektedir. Bu nedenle kişilerin Aile Hukuku alanında tecrübesi olan bir kişinin yardımıyla dilekçeyi hazırlaması yerinde olacaktır. Öncelikle boşanma dilekçesinde boşanmaya gerekçe olan sebebin açık bir şekilde tanımlanması gerekmektedir. Çünkü boşanma sebepleri arasında farklılıkların oluşması dilekçelerin de farklı bir şekilde hazırlanmasına zemin hazırlayabiliyor. Ayrıca her bir evliliğin de kendi içinde diğerlerinden farklı olarak değerlendiriliyor olması da dilekçelerin hazırlanmasında dikkatli olunmasını gerektirmektedir. Boşanma dilekçelerini hazırlamak isteyen kişilerin ilk başvurduğu kaynaklar farklı internet siteleri üzerinde bulunan boşanma dilekçesi örnekleri oluyor. Kolaylıkla bu örnekler üzerinden kişilerin boşanma dilekçelerini hazırlayabilmesi mümkün olsa da detaylı ve kesin sonuçlar doğmasına yetecek bir dilekçenin hazırlanması için mutlaka uzman bir kişi yardımıyla dilekçelerin tamamlanması gerekmektedir. | Boşanma Davaları

Boşanma Davalarında Boşanma Ne Kadar Zaman Alır?

Boşanma davaları ile ilgili merak edilen en önemli husus boşanma davasının ne zaman sona erdirileceği ile ilgili olmaktadır. Bu noktada boşanma davasının açılması aşamasında belirlenen türü büyük önem taşır. Kişiler eğer karşılıklı olarak boşanmayla ilgili tüm haklar konusunda uzlaşmaya varmışlarsa bu durumda davanın anlaşmalı boşanma davası şeklinde yürütülmesi sonucu tek celseye kadar inebilen sürelerde sonuçlanması mümkün olmaktadır. Duruşma sürelerinin belirlenmesinde ise mahkemenin iş yoğunluğu önem taşır. Bunlara bağlı olarak anlaşmalı boşanma davalarının 1 ile 2 aylık süreler içinde tamamlanması söz konusu olacaktır. Eşler arasında uzlaşılamayan noktaların bulunduğu çekişmeli boşanma davalarında ise her bir hususun ayrı şekilde değerlendirilmesine dikkat edildiğinden dolayı davaların 4 ile 6 celse arasında sonuçlanması söz konusu olabiliyor. Bu da hukuk sistemi içerisindeki yoğunluklara bağlı olarak tarafların 8 ay ile 1 yıllık süreler arasında vaktini almaktadır.

Boşanma Davaları Nelerdir?

Boşanma davaları usul ve şekil itibarıyla birbirinden farklılık gösterdiği için iki türe ayrılmıştır. Eşlerden her ikisinin de boşanma ve sonrasında gelen haklar konusunda anlaşmaya varmış olduğu davalar anlaşmalı boşanma davaları olarak görülüyor. Ancak eşlerden birinin talep etmesi diğerinin ise bunu reddetmesi ya da evlilik sonrası ortaya çıkacak olan haklar üzerinde en az bir hak için taraflar arasında anlaşmazlık yaşanıyor olması da çekişmeli boşanma davası olarak boşanma davasının yürütülmesini sağlayacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Açmak İçin Ne Gerekir?

Tarafların sadece kendi aralarında her türlü hak konusunda anlaşmış olması anlaşmalı boşanma davalarının açılabilmesi için yeterli sayılmamaktadır. Buna ek olarak eşlerin bazı şartları da yerine getirmiş olması bekleniyor. Bunlar arasında ilk dikkat edilmesi gereken nokta evlilik bir yıldan daha fazla süredir devam etmesi olmaktadır. Buna ek olarak kişilerin boşanma sonrasında ortaya çıkacak olan velayet, mal paylaşımı, tazminat ve nafaka bedelleri gibi her türlü konuda uzlaşmaya vardıklarını gösteren bir anlaşmalı boşanma protokolü de hazırlaması gerekebiliyor. Bir diğer şart da her iki tarafın da mahkemede hazır bulunması olmaktadır. | Boşanma Davaları

Çekişmeli Boşanma Davası Açmak İçin Ne Gerekir?

Evlilik birliğinin sonlandırılması yönünde karar veren kişinin diğer taraftan bu yönde kabul eder yönde bir cevap alamamasının ardından boşanma davasının çekişmeli olarak sürdürülmesi gerekiyor. Buna ek olarak boşanma sonrasında ortaya çıkacak hukuki sonuçlarda da anlaşmazlıkların olması bu durumu ortaya çıkarabilmektedir. Bu nedenlerle tarafların kendine ait haklarının korunması ve boşanma davalarının lehine bir şekilde sonuçlandırılmasını sağlamak adına mutlaka işinin ehli bir uzmanla çalışması gerekmektedir. Özellikle nafakalar, tazminatlar ile ilgili detayların belirlenmesinde eğer çocuk varsa velayet hakkının kimde kalacağı ile ilgili kararın verilmesinde olumlu sonuç almak için kişilerin iyi bir şekilde savunulması gerekmektedir. | Boşanma Davaları

Yargıtay Kararı - Boşanma Davaları

Boşanma Davaları, Boşanma davasında Delillerin Bildirilmesi ÖZET: Davalıya 25.11.2006 tarihinden itibaren delillerini sunması için 10 günlük kesin süre verilmiş, ancak gerek ara kararında gerekse çıkarılan davetiyede tanık ücretleri ve davetiye giderleri belirtilmemiştir. Bu suretle verilen kesin süre sonuç doğurmaz. Davalı tanık listesi sunmuştur. Bu tanıkların da Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 253 maddesi ve devamı maddeleri uyarınca dinlenip, sonucu uyarınca karar vermek gerekirken, eksik inceleme sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı bulunmuştur.

Bu haber toplam 224 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara