Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?
Boşanma Davası Ne Kadar Sürer? | Dava aşamalarının genelinde davanın açılması ve sonuçlanmasında ki süreleri hep merak edilen konu olmaktadır. Boşanma davası da ülkemizde en çok açılan davalardan olması sebebiyle, boşanacak eşlerin boşanma davası ne kadar sürer sorusu hakkında merak duyması normal karşılanmaktadır. Boşanma davasında veya diğer davalarda aslında...
Boşanma Davası Ne Kadar Sürer konusu Aile mahkemesinin vermiş olduğu kararın sonuçlanması süresini merak eden eşler tarafında gündeme getirmektedir. Aile hukuku dava aşamalarının genelinde davanın açılması ve sonuçlanmasında ki süreleri hep merak edilen konu olmaktadır.

Boşanma davası kaç ay sürer

Boşanma davası da ülkemizde en çok açılan davalardan olması sebebiyle, boşanacak eşlerin boşanma davası ne kadar sürer sorusu cevabı ile hayatının bir düzene koyma hayatı planlama anlamında da önemlidir. Boşanma davası çekişmeli veya anlaşmalı olarak açılır. Çekişmeli boşanma davası Adalet bakanlığının belirlediği süre 300 gündür. Yani boşanma davası 10 ay sürer. Anlaşmalı boşanma ise 30 gün olup, tamamlanma süresi 1 aydır. https://youtu.be/p-ixUAkU78A?list=PLdtGZa0crx5Hp7C8LcP3t7wVi8JNKdICc Boşanma davasında veya diğer davalarda aslında davanın süreci ve dava aşamaları belirlenirken, Anayasal haklar, kişiye tanınan süreler, hakların kullanılması olarak bakıldığında, davaların sonuçlanma makul sürelerinin normal olduğu görülecektir.

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Öncelikle boşanma davasında öncelikle "ne kadar sürer" sorusunun net cevabı olmamakla beraber, boşanma sürecinde izlenen yollar, kanuni ve zorunlu süreler dikkate alındığında ortalama sonuçlanma süreleri cevap verilebilinir. Boşanma süresinde belirlenen dava aşamaları ile makul sonuçlanma süresi başlıkları ile fikir verilebilinir. [caption id="attachment_12633" align="aligncenter" width="600"] Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?[/caption] Boşanma davaları Avrupa ülkeleri ile yapılan uyum çerçevesinde, davalarının sonuçlanma belirsizliğinin ortadan kaldırılarak adalete olan güvenin artırılması çerçevesinde, hakların zedelenmemesi, kesin süre haklarının korunması ve beklenmesi değerlendirildiğinde davanın sonuçlanması gereken hedef süre olarak 300 gün  olarak belirlenmiştir. Boşanma davasının bu kriterler dikkate alındığında makul sürenin ortalama 10 ay süreceği ön görülmektedir.

Boşanma davası ne kadar sürer 2020

Boşanma davasının ön görülen süreler ile birlikte 449 günlük makul sürenin uzamasına etken konular var ki, bu durumda belirtilen sürelere eklendiğinde daha fazla uzayabilmektedir. Boşanma davasının sonuçlanma süresini etkileyen etkenlerden bahsedecek olursak, davada yatırılan eksik harcın tamamlatılması için süre verilmesi, boşanma davasında uzman görüşü raporu ile diğer bilirkişi raporların aile mahkemesine geç gönderilmesi sürenin uzamasında bilinen etkenlerdir. Bu olumsuzluğa birde adli tatile denk gelmesi, hakimin raporlu olması yada tayinin çıkması, raporların ek rapora gönderilmesi gibi diğer olumsuzluklar süreyi uzata bilmektedir. Boşanma davasında davanın ne kadar sürer sorusuna cevap olarak sonuçlanması için kriter olarak belirlenen makul süre ile tecrübelerimiz ışığında, mahkemelerin iş yükü değişiklik göstermekle beraber tahmini sonuçlanma süresi verilerek cevap vermeye çalışacağız.

Boşanma Davasında İlk Duruşma Ne Zaman Yapılır?

Boşanma davasın en önemli aşaması olan dilekçelerin ve cevapların sunulduğu dilekçe aşamasıdır. Boşanma dilekçesinin davalıya tebliğ edilmesi ile birlikte, cevap verme süresi kanunda belirlenen süre 14 gündür. Davalının vermiş olduğu cevap dilekçesinin davayı açan yani davacı eşe tebliğ edilme yine 30 gün belirlenirken, tebliğ tarihinden itibaren cevaba cevap verme süresi yine zorunlu kesin süre 14 gündür. Bu aşamadan sonrada ki 2. cevap dilekçesi cevaplara cevap verilip verilmemesi ile ilgili olup verilmesi halinde tekrar bu süreler işlemektedir. Dilekçe  ve cevap dilekçeleri için belirlenen aşamanın tamamlanması, duruşma tarihinin belirlenmesindeki ortalama süre 120 gündür. Taraflara belirlenen ön inceleme duruşma tarihinin tebliğ edilmesi ve duruşmaya hazırlık ile ilk duruşmanın yapılma süresi ortalama 199 gündür.

Ön İnceleme Duruşması Ne Kadar Sürer?

Boşanma davalarında duruşma süreci incelendiğinde, davanın açılması, tensip zaptının hazırlanması, ön inceleme duruşması, tahkikat aşaması ve en son olarak da sözlü yargılama ve karar verilmesi aşamaları bulunmaktadır. Boşanma davasında davanın açılması, tensip zaptının hazırlanması, cevap dilekçesi, cevaba cevap dilekçesi en son olarak da 2. cevaba cevap dilekçesi aşaması tamamlandığında ilk duruşmanın aile mahkemesinde verilmesi süresi ortalama 90 gün ile 120 gün arasında değişmektedir. Buda süre olarak 4 ya da 5 ay olarak ön görülmektedir. İlk duruşma olan ön inceleme duruşmasının tarihinin verilmesi ve ön inceleme duruşmasının yapılması 199 günü bulmaktadır. Bu süre boşanma davasının ilk aşamasının ne kadar sürer sorusuna cevap olarak 6 ile 7 ay gibi bir süre ortaya çıkmaktadır. Boşanma davasında dilekçe ve ön inceleme duruşma süreci incelendiğinde makul ve zorunlu sürelerin bilinmesinde fayda vardır. Boşanma davasının dilekçesinin hazırlanarak dava açılmasından sonra dilekçenin aile mahkemesine teslim edildikten sonra, Aile mahkemesi ortalama 7 günlük sürede dava dilekçesi incelenerek tensibi yapılmaktadır. Tensip aşaması yapıldıktan sonra dava dilekçesinin 30 günlük süre içerisinde karşı davalı eşe tebliğ edilmesi makul süre olarak kabul edilmiştir. Boşanma dilekçesinin davalıya tebliğ edilmesi ile birlikte, cevap verme süresi kanunda belirlenen süre 14 gündür. Davalının vermiş olduğu cevap dilekçesinin davayı açan yani davacı eşe tebliğ edilme yine 30 gün belirlenirken, tebliğ tarihinden itibaren cevaba cevap v erme süresi yine zorunlu kesin süre 14 gündür. Bu aşamadan sonrada ki 2. cevap dilekçesi cevaplara cevap verilip verilmemesi ile ilgili olup verilmesi halinde tekrar bu süreler işlemektedir. Dilekçe aşaması tamamlandığında taraflara ön inceleme duruşma tarihinin tebliğ edilmesi ve duruşmaya hazırlık yapılması ile ilk duruşmanın yapılma süresi ortalama 199 gündür. Sonuç olarak boşanma davasında dilekçe aşaması, tensip, cevap dilekçeleri ve ön inceleme duruşması olan ilk aşamanın tamamlanması için ön görülen ve kriter olarak belirlenen makul sonuçlanma süresi 199 gündür. Bu sürelerin kullanılması ve sürelerin beklenilmesi zorunlu olup azalması ve uzaması mümkün değildir. Kesin olmayan diğer sürelerin de tarafların kullanması yanında mahkemelerin dava yoğunluğu, işlemlerin takibi ile rapor itirazları, tebligat, adreslerin ulaşılırlığı ile genel anlamda davanın olumlu ve olumsuzluklarına göre uzaması ve kısalma ihtimali bulunmaktadır.

Tahkikat Duruşma Aşaması Ne Kadar Sürer?

Boşanma davasında en önemli aşama tahkikat aşaması ve delillerin sunulması aşamadır. Bu aşamanın belirlenen sonuçlanması beklenen makul süre 60 günlük bir süredir. Sonuç olarak boşanma davasında delil ve ilk tahkikatın yapılmasında ön görülen ve kriter olarak belirlenen makul sonuçlanma süresi 60 gündür.

Boşanma Davasında Tahkikat Duruşması Ne Kadar Sürer

Boşanma davasında bu aşamada tanıkların dinlenmesi, bilirkişi ve uzman raporlarının alınması, alınan uzman raporların davalı eşlere bilirkişi raporlarının tebliğ edilmesi şeklinde olup tahkikat duruşmaları olarak adlandırılmaktadır. Bu sürenin tamamlanmasındaki makul süre 130 gün olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak, tanık dinleme, uzman raporlarının alınması, taraflara tebliğ edilmesi için 130 gündür. Bu sürelerin kullanılması ve sürelerin beklenilmesi zorunlu olup azalması ve uzaması mümkün değildir. Kesin olmayan diğer sürelerin de tarafların kullanması yanında mahkemelerin dava yoğunluğu, işlemlerin takibi ile rapor itirazları, tebligat, adreslerin ulaşılırlığı ile genel anlamda davanın olumlu ve olumsuzluklarına göre uzaması ve kısalma ihtimali bulunmaktadır.

Karar Duruşmasının Ne Kadar Sürer

Boşanma davasında delil ve tahkikat duruşma aşamasının, tamamlanması ile bilirkişi ve uzman raporlarına itiraz, tanıkların dinlenmesi ve sözlü yargılama yapılarak karar duruşmasının tamamlanması için belirlenen süre bir aydır. Sonuç olarak bu aşama için süre tahmini süre 1 aydır.

Boşanma Davasının Gerekçeli Kararın Yazılması Ne Kadar Sürer

Yukarıda izah ettiğimiz gibi sözlü yargılama ve karar duruşması ile boşanma kararının artık sonuçlandığı yani Aile mahkemesi boşanmaya karar vermiş olabilir yada davayı ret etmiş olabilir. Bu vermiş olduğu kısa karar duruşmada taraflara bildirilir. Bu vermiş olduğu kararın gerekçeleri ile birlikte yazılma süresi ise 30 gündür. Makul süre ile hakların korunarak sonuçlanmasındaki hedef, uzun süren yargılamaların önüne geçilerek, vatandaşın hukuk sistemine olan güveninin artırılması hedeflenmiştir. Bu yargılama aşamaları ülkemizde de uygulanmakta olup dava yoğunluğu ve çeşitli sebeplerden dolayı sürelerin bazılarında zorunluluk bulunurken, işlemin yapılma aşamasındaki süreler tam uygulanmasında eksiklik olabilmektedir.

Çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer 

[caption id="attachment_12632" align="aligncenter" width="600"]Boşanma Davası Ne Kadar Sürer? Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?[/caption] Çekişmeli Boşanma davasının sonuçlanma süresi ya da boşanma davası kaç günde sonuçlanır gibi soruların hukuksal açıdan, tarafların hakları düşünülerek yargılama aşamaları belirlenmiş ve yargılama aşamaların da taraflara tanına Avrupa kriterlerindeki hak ve özgürlükler doğrultusunda işletildiğinde boşanma davaları 449 gün sürmektedir. Bu sürelerin kullanılması ve sürelerin beklenilmesi zorunlu olup azalması ve uzaması mümkün değildir. Kesin olmayan diğer sürelerin de tarafların kullanması yanında mahkemelerin dava yoğunluğu, işlemlerin takibi ile rapor itirazları, tebligat, adreslerin ulaşılırlığı ile genel anlamda davanın olumlu ve olumsuzluklarına göre uzaması ve kısalma ihtimali bulunmaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı Boşanma diğer boşanma davaları göre daha kısa sürede sonuçlanması ön görülmüştür. Bunun sebebi ise boşanmaya karar veren eşlerin boşanma ve diğer hakları konusunda anlaşmaya varmış olmalarıdır. Avrupa ülkeleri ile birlikte ülke olarak bizimde üyesi olduğumuz "Avrupa Adaletin Etkinliği Komisyonu" davaların makul süre içerisinde sonuçlanması, adalete olan güven duygusunun vatandaşa yerleştirme ve artırma doğrultusunda anlaşmalı boşanma davasının "ne kadar sürer" konusunda belirlediği süre 60 gündür. Anlaşmalı boşanma davasının sonuçlanma süresi 60 gün olarak belirlenmesi aslında makul bir süre olup, davanın açılması ile tensip zaptının hazırlanması, dava dilekçesinin taraflara tebliğ edilmesi, kesin süre, tanınmış hakların kullanılması, bunun sonuncunda duruşma günü verilip duruşmanın yapılması 30 gündür. Boşanma dava Duruşmasının karar verilmesinden sonra, gerekçeli kararın yazılması ise 30 gün olduğundan belirlenen toplam makul süre 60 gündür. Bu sürelerin taraflarca takip edilmesi, duruşma günün erken verilmesi, kararın daha kısa sürede yazılması durumunda bu süre 10 ile 20 gün arasında sonuçlanabilmektedir.

Aldatmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Aldatma sebebine dayanılarak açılan boşanma davalarının "ne kadar sürer" sorusu, genel anlamda boşanma davalarının genel sorularına verilen cevaptır. Toplum içine yerleşen aldatmalı boşanma davası aslında boşanma sebebinin vurgulanması nedeniyle çok telaffuz edilmesinden dolayı böyle bir kavram oluşmaya başlamıştır. Aslında bu davaların geneli çekişmeli boşanma davaları olarak genel başlıkta toplana bilmektedir. Aldatmalı boşanma davaları da yukarıda izah edilen boşanma davası ne kadar sürer başlık altında yapılan anlatımlar bu konu başlığı içinde geçerlidir. Yani aldatmalı boşanma davalarının sonuçlanması için belirlenen makul süre 449 gündür.

Zina boşanma davası ne kadar sürer

Zina boşanma davasında yapılan işlemlerde bazen talepler fazla olabilmektedir. Özellikle velayet, koruma kararı ve ortak mallara tedbir istenmesi sürenin uzamasına sebep durumlar değildir. Ancak bazı boşanmalarda Tebligatların adres yanlışlığı ve adres araştırması nedeniyle ön incele aşamasında ki süreyi uzata bilmektedir. Zina davası otalama 300 gün sonuçlanma süresi bulunmaktadır.

Boşanma davasında istinaf ne kadar sürer

Boşanma davasında Yargıtay ne kadar sürer

Boşanma davasında istinaf ne kadar sürer veya boşanma davasında temyiz ne kadar sürer sorusu ise yukarıda açıklanan cevaplar dışında kararın uygulanırlığı kesinleşmeye bağlı olması sebebiyle sonuç merak edilmektedir Boşanma kararına 14 gün içinde itiraz edilmiş ise öncelikle istinaf mahkemesine gönderilir. Sonuçlanma süresi ortalama 4 ile 6 ay sürmektedir. Boşanma davasında Yargıtay kararı ise ortalama 5 ile 7 ay sürmektedir. Boşanma davaları hakkında bilgi için boşanma davası için tıklayınız.

Bu haber toplam 488 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara