Boşanma Davasında Tahkikat Aşaması Nasıl Yapılır?

Boşanma Davasında Tahkikat Aşaması Nasıl Yapılır?
Boşanma Davasında Tahkikat Aşaması Nasıl Yapılır? | Ön inceleme ve ön inceleme duruşma aşaması tamamlanmasından sonra eğer karı kocanın veya avukatlarının sulh olmaması durumundan sonra diğer bir ifadeyle tahkikat aşamasında davalı ve davacı eş iddia veya savunmalarını genişletilemez ve yahut değişiklik yapamaz. İddia ve savunmaların genişletilip değiştirilmesi...
Boşanma Davasında Tahkikat Aşaması Nasıl Yapılır?  Ön inceleme ve ön inceleme duruşma aşaması tamamlanmasından sonra eğer karı kocanın veya avukatlarının sulh olmaması durumundan sonra diğer bir ifadeyle tahkikat aşamasında davalı ve davacı eş iddia veya savunmalarını genişletilemez ve yahut değişiklik yapamaz. İddia ve savunmaların genişletilip değiştirilmesi hususunda ıslah ve karşı davalı eşin açık rızası hükümleri ise saklıdır. İddia ve savunma ön inceleme ve ön inceleme duruşması aşamasının tamamlanmasından sonra, iddia ve savunma genişletilemez ve değiştirilemez. Eşlerin veya boşanma avukatı ıslah ve karşı davalı eşin açık muvafakati hükmü saklıdır.

Yargıtay Kararı Boşanma Davasında Tahkikat Aşaması Nasıl Yapılır? 

ÖRNEK KARAR : "davacı eş dava dilekçesi, ilk dilekçeye verilen cevaba verilen cevap dilekçesi ve ön inceleme aşamasında maddi ve manevi tazminat isteminde bulunmamaktadır. Davacı eşin veya boşanma avukatı bu hususta bir ıslah talebi ve davalı eşin veya boşanma avukatı açık muvafakati olmadığına göre tazminat talepleri mahkemece dikkate alınamaz. Bu konu dikkate alınmadan yazılı şekilde tazminata hükmedilmesi doğru görülmemiştir".

Aldatma Nedeniyle Boşanmada TazminatBoşanma Davasında Tahkikat Aşaması Nasıl İlerler

Boşanma davasına bakan aile mahkemesi hakimi, davacı ve davalı eşlerin iddia ve savunmalarıyla toplanan kanıtları inceledikten sonra, duruşmada bizzat bulunan eşler veya boşanma avukatı tahkikatın bütünü hakkında açıklama yapmaları için söz hakkı verir. Tahkikatın bütünü hakkında açıklama sırasında da iddia veya savunmalarını genişletilemez ve yahut değişiklik yapamazlar. İddia ve savunmanın genişletilip değiştirilmesi hususunda davalı eşlerin veya boşanma avukatı ıslah ve karşı tarafın açık rızası hükmü ise geçerli ve saklıdır. Bir diğer Örnek Karar "davacı kadın, boşanma dava dilekçesinde, kocasından maddi ve manevi tazminat isteminde bulunmamıştır. Davacı eş ön inceleme ve tahkikat aşamalı tamamlanmasından sonra 19.1.2012 tarihli esas hakkındaki verdiği beyan dilekçesinde davalı eşinden maddi ve manevi isteminde bulunmuş." Davalı eşin veya boşanma avukatı bu tazminat taleplerine açık bir muvafakati bulunmamaktadır. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 141 maddesi hükmünde eşlerin cevaba cevap dilekçesi ve ikinci cevap dilekçeleri ile serbestçe ve ön inceleme sırasında ise ancak karşı davalı eşin açık rızası ile iddia ve savunmalarını geliştirebilecekleri ve yahut değişiklik yapabilecekleri. Ön inceleme duruşmasına davalı veya davacı eşlerden birinin mazeretsiz olarak katılmaz ise davaya katılan eşin, duruşmada bulunmayan eşin muvafakati aranmaksızın iddia ve savunmasını genişletebileceği, ön inceleme aşamasının tamamlandıktan sonra eşler veya vekilleri iddia veya savunmanın genişletemeyeceği gibi değişiklik de yapamayacağı hükme bağlanmıştır. Boşanma davasına bakan aile mahkemesi hakimi davalı eşlere tahkikatın bütünü hakkındaki yapılan açıklamalarından sonra, tahkikatı gerektirecek herhangi bir konunun kalmadığına kanaat getirirse, tahkikatın bittiğini eşlere bildirir. Bundan sonra sözlü yargılama aşamasına geçilir. Ön inceleme duruşmasına davalı veya davacı eşlerden birinin mazeretsiz olarak katılmaz ise davaya katılan eşin, duruşmada bulunmayan eşin muvafakati aranmaksızın iddia ve savunmasını genişletebileceği, ön inceleme aşamasının tamamlandıktan sonra eşler veya vekilleri iddia veya savunmanın genişletemeyeceği gibi değişiklik de yapamayacağı hükme bağlanmıştır. Boşanma davasına bakan aile mahkemesi hakimi davalı eşlere tahkikatın bütünü hakkındaki yapılan açıklamalarından sonra, tahkikatı gerektirecek herhangi bir konunun kalmadığına kanaat getirirse, tahkikatın bittiğini eşlere bildirir. Bundan sonra sözlü yargılama aşamasına geçilir. Boşanma Davasında Tahkikat Aşaması Nasıl Yapılır?

Bu haber toplam 586 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara