Boşanma Dilekçesi Örneği İndir! Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır, Nereye Verilir?

Boşanma Dilekçesi Örneği İndir! Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır, Nereye Verilir?
Boşanma dilekçesi, bir eşin evlilik birliğini sonlandırmak istemesi durumunda mahkemeye sunması gereken resmi bir belgedir. Peki, Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır, Nereye Verilir?

Boşanma dilekçesi, boşanma sürecinin başlatılması için mahkemeye sunulan ve boşanma talebinizi resmi olarak ifade eden bir belgedir.

Dilekçede, boşanma sebepleriniz, varsa çocuklarınız ile ilgili talepleriniz, nafaka ve mal paylaşımına dair talepleriniz gibi konulara değinilir. Boşanma dilekçesi hazırlanırken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır.

Öncelikle boşanma dilekçenizde şunları belirtmelisiniz:

Tam adınız ve adresiniz,

Eşinizin tam adı ve adresi,

Evliliğinizin gerçekleştiği tarih ve yer,

Var ise çocuklarınızın kimlik bilgileri,

Boşanma talebinizin gerekçeleri ve delilleri.

Eğer boşanma sebeplerinizi ve taleplerinizi açık ve net bir şekilde dile getirmezseniz, mahkeme süreciniz aksamaya uğrayabilir. Dilekçenizle beraber varsa delillerinizi de mahkemeye sunmalısınız.

Boşanma dilekçenizi, bulunduğunuz yerin yetkili Aile Mahkemesi’ne vermeniz gerekmektedir. Dilekçenizin aslı ve eşiniz için bir kopyası olmak üzere, toplamda iki adet dilekçe hazırlamanız gerekmektedir.

Boşanma dilekçesi örneklerini internet üzerinden bulabilir ve indirebilirsiniz. Ancak, her boşanma davası ve süreci, kişilerin şahsi durumlarına ve taleplerine göre farklılık gösterdiği için dilekçenizin içeriği de bu durumları yansıtmalıdır.

Dolayısıyla, genel geçer bir örnek üzerinden kişisel bilgilerinizi ve taleplerinizi eksiksiz ve doğru bir şekilde belirtmeniz oldukça önemlidir.

Özellikle boşanma süreçleri duygusal ve hukuki anlamda karmaşık olabildiğinden, bu süreçte bir avukattan yardım almanız genellikle daha sağlıklı olacaktır. Hukuki destek, sürecin adil ve sizin lehinize sonuçlanmasını sağlamak adına kritik bir öneme sahiptir.

Boşanma dilekçesi ücreti ne kadar?

Boşanma dilekçesini boşanma davası açılırken eşlere lazım olan en gerekli dosyadır. Boşanma dilekçesini boşanmak isteyen kişiler ister kendileri hazırlayabilirler yada ücret karşılığında Avukat aracılığı ile hazırlatabilirler.

Boşanma dilekçesi ücreti ne kadar sorusunun önemi dilekçenin dava açma belgesi olması sebebiyle çok cevabı aranan soru olmaktadır. Boşanma dilekçesi ücreti Barolar birliğinin hazırlamış olduğu fiyat tarifesinde, her türlü dilekçe yazılması 3.600 TL'dir.

Boşanma Dilekçesi Örneği Nasıl Hazırlanır?

Boşanma davası dilekçesi örneği hazırlanırken birçok kanuni detaya dikkat edilmesi şarttır. Örneğin anlaşmalı boşanma davalarında dava dilekçesiyle birlikte boşanma protokolünün hazırlanması ve diğer evrakın eksiksiz olarak tamamlanması gerekebilir.

Hukuki sürecin eksiksiz bir şekilde yürütülmesi ve açılmak istenen davanın konu, şekil, yetki vb. unsurlar açısından kusursuz olması gerekir. Aksi takdirde açılan davanın reddedilmesi veya aleyhinize sonuçlanması muhtemeldir. Boşanma davası açmak için avukat şartı aranmaz.

Bu yönüyle avukatsız boşanma davası dilekçesi hazırlanması ve boşanmanın gerçekleştirilmesi mümkündür. Ancak kanuni açıdan herhangi bir sakatlığın yaşanmaması ve sürecin iyi idare edilmesi adına tecrübeli avukatlardan destek almanız tavsiye edilir.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği Nasıl Hazırlanır?

Anlaşmalı boşanma davasının açılması öncelikle bir takım şartların sağlanmış olması gerekir. Anlaşmalı boşanma dilekçesi örneği hazırlamadan ve anlaşmalı boşanma davası açmaya karar vermeden önce bu unsurların ortaya çıkıp çıkmadığını bilmeniz yerinde olacaktır.

Anlaşmalı boşanma davası açmak için gerekli şartlar:

 • En az bir yıl süreyle evliliğin sürmüş olması,
 • Eşlerin bizzat ikisinin de başvurması veya birinin şartları kabul etmesi,
 • Eşlerin mahkeme önünde dinlenmesi ve anlaşmayı onaylaması,
 • Anlaşma protokolü üzerinde tereddütsüz her konuda anlaşmaya varılmış olmasıdır.

Bu şartların sağlanmaması halinde anlaşmalı boşanma dilekçesi örneği hazırlamak hiçbir işe yaramaz. Anlaşmalı boşanma davası dilekçesinin ve anlaşma protokolünün aile hukuku ve medeni hukuk alanında uzman avukatlar tarafından hazırlanması bu yönüyle süreci daha da kısaltabilir.

Anlaşmalı boşanma dilekçesinde; velayet, mal paylaşımı, nafaka vb. mali ve manevi tüm konular üzerinde tam olarak anlaşmanın sağlandığının beyan edilmesi gerekir.

Çekişmeli Boşanma Dilekçesi Örneği Nasıl Hazırlanır?

Anlaşmalı boşanma davası dışında görülen tüm davalar çekişmeli boşanma davası olarak nitelendirilir. Çekişmeli boşanma dilekçesi örneği hazırlanırken davanın açılması için gerekli tüm unsurların ve bilgilerin dilekçede yer alması gerekir. Boşanma dilekçesinde yer alan başlıca konular arasında:

 • Davacı bilgileri (ad – soyad, adres vb.)
 • Davalı bilgileri (ad – soyad, adres vb.)
 • Dava konusu
 • Dava tarihi
 • Dava açıklaması (izahı)
 • Sonuç ve istek

Yer almaktadır. Kanuni olarak dava dilekçesinde yer alması gereken tüm unsurların eksiksiz olarak beyan edilmesi ve ilgili birimlere teslim edilmesi gerekir. Boşanma davası avukatları tarafından sizin adınıza eksiksiz olarak hazırlanan dilekçe mahkeme başkanlığına gönderilir.

Dava dilekçesinde en önemli unsurlardan biri davanın konusu ve taleplerdir. Davanın seyrini belirleyecek olan bu unsurların mutlaka dilekçe ve diğer belgelerde kanunlara uygun biçimde düzenlenmesi gerekir. Boşanma sürecinde talep ettiğiniz tüm konular başvuru sırasında mahkemeye sunulan dilekçe, kanıt ve diğer resmi belgelere dayandırılarak lehinize sonuçlandırılmaktadır.

Boşanma Dilekçesi Örneği Kim Hazırlar?

Boşanma davası açmak ve boşanmayı sonuçlandırmak için herhangi bir avukat tutma zorunluluğu yoktur. Ancak dilekçenin eksiksiz şekilde hazırlanması için avukatlardan yardım almak son derece önemlidir. Boşanma davası açmadan önce çok sık sorulan boşanma dilekçesini kim yazar sorusu için bu nedenle farklı yanıt verilmektedir.

Yasal prosedürlere hakim olmak, dava sürecini takip etmek ve davanın lehinize sonuçlanması için gerekli tüm işlemlerin uzman avukatlar gözetiminde yapılması ve mahkemede hakların savunulması için uzman avukatlarla ihtiyaç duyulmaktadır.

Avukat veya sizin tarafından hazırlanan dilekçeler yetkili ve görevli yer mahkemesi başkanlığına verilerek boşanma davası için ilk somut adım atılmış olur. Dava açılması için boşanma sebeplerinin ve diğer yasal unsurların ortaya çıkması şarttır.

Boşanma Davası 2.Cevap Dilekçesi

Cevap dilekçesi boşanma davası açan kişinin iddialarına yanıt olabilmesi için hazırlanır. Boşanma davası açılırken bazı iddialar mahkemeye sunulur. Karşı taraf da bu davanın reddedilmesi için cevap dilekçesi hazırlamalı ve mahkemeye teslim etmelidir.

Örneğin boşanmak istemeyen eş cevap dilekçesi düzenleyebilir ve boşanma davasının düşürülmesini talep edebilir. Bu dilekçede neler yazılması gerektiğine dair uzman bir avukatın görüşüne başvurulmasında yarar vardır. Bunun dışında cevap dilekçesi örneklerinin de incelenmesi oldukça önemlidir.

Boşanma Davasında Avukat Şart Mı?

Boşanma davası açabilmek için ya da çekişmeli boşanma davası cevaba cevap dilekçesi gibi belgeleri hazırlamak için bir avukata vekalet verilmesi şart değildir. Fakat bir avukat vekaletinde boşanma davasının yürütülmesi süreçte hiçbir aksaklık olmaması için gereklidir.

Özellikle çekişmeli boşanma davası oldukça zorlu süreçleri barındırabilir. Bu tarz zorlukların çözülebilmesi için uzman bir avukatın varlığı önemli olacaktır. Ayrıca avukata vekalet verilmesi durumunda duruşmada olma zorunluluğa da ortadan kalacaktır. Mahkeme süreciyle uğraşmak istemeyen kişilerin avukata vekalet vermesi şarttır.

Boşanma Davası Cevap Dilekçesi Verilmemesi

Boşanma davasında cevap dilekçesinin verilmemesi halinde söz konusu tarafın delil gösterme hakkı ortadan kalkmış olur.

Cevap dilekçesi ile ilgili alınmış olan bu karar Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından belirlenmiştir.

Davanın etkin bir şekilde yürütülmesi ve dava zamanının kısa sürede sonuçlanması adına delil gösterme hakkı önem taşır. Bu nedenle cevap dilekçesi cevabı önemlidir.

Davalı olan Tarafın Cevap Dilekçesine Cevap Vermemesinin Sonuçları Nelerdir?

Boşanma davası dilekçesi ve konu hakkındaki detayların tümü Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından ele alınır. 127. Maddeye göre davalı olan tarafın cevap verme süresi, dava dilekçesinin kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 2 haftadır.

Bazı durumlarda cevap dilekçesine yanıt verilmesi zaman alabilir. Bu durumda geçerli sebebin mahkemeye sunulması gerekir. Mahkeme gerekçeyi kabul ederse davalı olan tarafa en fazla ek bir ay süre daha tanınmış olur.

Davalı tarafın dilekçelerden hiç birine yanıt vermediği durumlarda sunulan bütün vakıaları inkar etmiş olur. Bu da HMK’nın 128. Maddesinde düzenlenmiştir.

Boşanma Davası Vazgeçme Dilekçesi

Boşanma davasından vazgeçmek isteyen bir kişinin; boşanma davası dilekçesini, davanın görüldüğü Aile Mahkemesi’ne vermesi gereklidir. Bu dilekçeyi davanın herhangi bir aşamasında verebilir. Dava açılmadan önce kişi boşanmaktan vazgeçmiş ise, dilekçesini geri çekme hakkına sahiptir.

Boşanma davasını açan kişi boşanma dilekçesini çektiği zaman diğer tarafa bu konuda söz hakkı tanınmaz. Boşanma davası otomatik olarak düşer. Eğer karşı taraf boşanmak istiyor ise, bu sefer boşanmak için kendisinin dilekçe vermesi gereklidir. Çünkü feragat hali durumunda, dava bütün sonuçları ile birlikte düşer.

Boşanma Davasından Vazgeçilmesi Hangi Durumda Onaylanmaz?

Kişinin boşanma davasından feragatinin, kendi isteği ile yaptığı bir feragat beyanı olmaması durumunun ispat edilmesi halinde hakim verilen dilekçeyi kabul etmez.

Bir kişi boşanma davasından vazgeçmek için dilekçe verdiğinde ise; mahkeme bu dilekçede belirtilen feragat beyanının gerçek olup olmadığını araştırmakla yükümlüdür. Eğer kişinin kendi isteği ile yaptığı, gerçek bir beyan ise dilekçe kabul edilir. Aksi durumda mahkeme davaya devam etmek ile yükümlüdür.

Boşanma Davası Yetki İtirazı Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Boşanma davası yetki itirazı dilekçesine, davanın görüldüğü mahkemenin hakimine ithafen yazılmaya başlanır. Sonrasında öncelikle verilmesi gereken bazı bilgiler vardır. Bu bilgiler şunlardır:

 • Dava dosyasının esas numarası
 • Davalının adı, soyadı, T.C. kimlik numarası ve adresi
 • Davalının vekilinin yani avukatının adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, adresi ve telefon numarası
 • Davacının adı, soyadı ve adresi
 • Dilekçenin konusu, yetki itirazı talebinin kabulünün istenmesinin belirtilmesi
 • Davanın maddi değeri
 • Eğer varsa açıklamalar

Bu bilgiler dilekçeye yazıldıktan sonra yetki itirazında bulunulması için gerekli olan 2 haftalık süre içerisinde itiraz edildiği, davanın görüleceği mahkemenin yetkili mahkeme olmadığının belirtilmesi, mahkemenin açılması istenen yerdeki mahkemenin adının belirtilmesi ve yetki itirazı talebinin kabulünün istenmesi yazılır. Davalının vekili yani avukatı dilekçeyi imzalayarak yetki itirazı dilekçesini mahkemeye teslim eder.

Yetki İtirazı Dilekçesi Hangi Durumlarda Kabul Edilmez?

Yetki itirazı dilekçesi eksik yazıldığında, mahkemenin görülmesi istenen yetkili mahkeme belirtilmediğinde veya itiraz süresi geçtiğinde yetki itirazı yapılması durumunda kabul edilmez.

Boşanma Davasında Tanık Listesi Dilekçesi

Açılmış olan boşanma davalarında tanık listesinin verilebilmesi için mahkeme sürecinin başlamamış olması gereklidir. Görülmekte olan bir boşanma davası varsa bu dava için 2. bir tanık listesi verilebilmesi mümkün değildir.

Sonradan tanık bildirme yapılabilmesi için de yine dava sürecine girilmemiş olması gereklidir. Boşanma davası açılırken bazı belgelerin mahkemeye teslim edilmesi gereklidir. Bu belgelerden birisi de tanık listesidir. Listede yer alan tanıklara mahkeme gerek gördüğü taktirde başvuracaktır.

Boşanmalarda Tanığın Önemi

Anlaşmalı boşanma davalarında tanığa çok fazla gerek yoktur. Fakat çekişmeli boşanma davaların mahkemeye sunulan bazı iddiaların olmasından dolayı bu iddiaları ispatlayabilmek için de kanıtların gösterilmesi gereklidir.

Bu kanıtlardan bir tanesi de tanıklardır. Mahkeme tanıklara sunulan iddialar doğrultusunda sorular sorar ver kimin haklı olduğuna karar vermeye çalışır.

Tanık Davetiye tebligatı ile de söz konusu olan tanıklar mahkemeye davet edilir. Tanıkların mahkemeye gelmemeleri halinde ise dava yine de devam etse de boşanma davası süreci biraz daha uzun sürebilir.

Bu haber toplam 18563 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara