Boşanma İşlemleri Nasıl Başlatılır?

Boşanma İşlemleri Nasıl Başlatılır?
Boşanma İşlemleri Nasıl Başlatılır? | Boşanmaya Karar Verilmelidir: Boşanma evliliklerde, alışkanlıkların sonlandırılması ve yaşam biçiminin değişeceğinden karar aşamasında eşler zorluk yaşamaktadırlar. Aslında boşanma işlemi doğru karar vermekle başlatılır. Boşanma Konusunda Avukat Desteği Alınmalıdır. Boşanma konusunda net karar veren eş öncelikle yapması...
Boşanma İşlemleri Nasıl Başlatılır? Boşanma Davası Nasıl Açılır? Boşanma davası açmak için yetkili Aile Mahkemeleri’ne başvurmanız gerekir. Eğer çekişmeli boşanma davası açmak istiyorsanız, karşı tarafın kusurlu olduğunu düşündüğünüz yanların mahkemeye sunulmuş olması gerekir. Bunun için mahkemeye telefon kayıtları, otel kayıtları ve benzeri delilleri sunabilirsiniz. Boşanma davasında hangi delilin sunulacağını bilmeniz de önemlidir. Çünkü mahkemeye sunulmaması gereken ve özel hayata saygıyı ihlal eden durumlar söz konusu olabilir. Dava açan taraf kendisini ne olduğunu anlamadan sanık olarak bulabilir.

Boşanma Davası İşlemleri Öncesi Bunlara Dikkat Edin

Boşanma davası dilekçesini eksiksiz olarak tamamladığınızdan emin olun. Bu dilekçenin içinde boşanma ile ilgili olan her detayın ele alınmış olması gerekir. Nafaka ödenecek mi? Eğer evlilikten doğan çocuk varsa, çocuğun velayeti kimde olacak? Boşanmadan kaynaklı çıkan sorunlara açıklama getirilmiş mi yoksa arada hala anlaşmazlık var mı? Anlaşmazlık olması halinde dava çekişmeli olacağından davanın sonuçlanması beklediğinizden daha uzun sürebilir. Dilekçede anlaştığınıza dair maddeleri sıralamanız ise sürecin hızlanmasına yardımcı olarak sizi bir çok israftan kurtaracaktır. Boşanmaya Karar Verilmelidir: Boşanma evliliklerde, alışkanlıkların sonlandırılması ve yaşam biçiminin değişeceğinden karar aşamasında eşler zorluk yaşamaktadırlar. Aslında boşanma işlemi doğru karar vermekle başlatılır. Boşanma Konusunda Avukat Desteği Alınmalıdır. Boşanma konusunda net karar veren eş öncelikle yapması gereken en önemli konu, medeni kanundaki hakların neler olduğudur. Bu nedenle boşanma konusunda bilinçlenme, hakların korunması ve boşanma süreci ile işlemleri hakkında avukatlardan destek alınmalıdır. | Boşanma İşlemleri Nasıl Başlatılır?

Boşanmak İçin Hangi Sorunlar Çözülmelidir?

Boşanacak eşler evliliğin ortaya çıkardığı ortak konulara çözüm bulmaları gerekmektedir. Bu ortak sorunlar başlıca, çocuk varsa velayet, eş ve çocuk için nafaka, evliğin sonlandırılmasından dolayı maddi ve manevi tazminat, mal ve eşyaların paylaşımı konusunda fikir birliğine varmaları gerekmektedir. Evlilik nedeniyle ortaya çıkan bu ortak sorunları eşler anlaşmaları halinde evlilikleri 1 yıl ve üstü sürmüş ise anlaşmalı boşanabilirler. Eğer yukarıda bahsettiğimiz ortak sorunları eşler kendi aralarında çözemiyorsa çekişmeli boşanma şeklinde boşanmaya sebep olaylar anlatılıp ve ispatlanarak, aile mahkemesine başvuru yapılarak boşanmak isteyebilirler. Boşanma Davasında Karar Ne Olur?: Açılan boşanma davasında Aile mahkemesi hakimi olaylara ve delillere bakarak, eşlerin boşanmasına veya boşanmanın reddine yada ayrılık kararı verilmesine karar verebilir. Bunun dışında evlilik birliğini sürdüremeyen ve boşanma kararı alan çiftlerin açacakları boşanma davası ile ilgili olarak  merak ettikleri pek çok konudan birisi de temel olarak boşanma davasının nasıl açılacağı yada başlatılacağı yönünde oluyor. Temel olarak boşanma davası açmak için gerekli olan evraklar, boşanma davasının nerede açılacağı, boşanma davasında delil niteliği taşıyan hususların nelerin olacağı, boşanma sebepleri gibi pek çok farklı konunun boşanma davası açacak bireyler tarafından ele alınması ve göz önünde bulundurulması gerekir. | Boşanma İşlemleri Nasıl Başlatılır?

Boşanma Davası İşlemleri Nasıl Yapılır?

Günümüz modern Türk hukuk sistemi dahilinde kişilerin boşanma davası açabilmeleri için herhangi bir boşanma avukatı tutma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak boşanma davası sürecinin doğru şekilde yürütülebilmesi, istenen sonuçların kısa süre içerisinde elde edilebilmesi ve hak kayıplarının yaşanmasının önüne geçilebilmesi için mutlaka profesyonel ve Boşanma Hukuku alanında deneyimli olan bir boşanma avukatının desteğinin alınması gerekir. Boşanma davaları ile ilgili olarak en önemli konuların başında, davayı açacak kişinin boşanma davasını açma nedenini hukuki nedenler yönünden doğru şekilde belirlemesi gerekir. Bu noktada boşanma nedenleri 4271 sayılı Türk Medeni Kanun’u kapsamında belirtilmiştir. Bu neden ile de boşanma davası açmadan önce kişilerin öncelikli olarak ilgili kanun kapsamında kendi durumları ile ilgili olarak durumları kapsamına alan nedenleri doğru bir şekilde belirlemeye özen göstermeleri gerekmektedir. Çünkü boşanma davalarında en temel husus kişilerin boşanma davası açabilmek için haklı bir nedene sahip olmaları gerekliliğidir. Bir diğer önem taşıyan husus ise boşanma davası nedeninin belirlenmesinin ardından boşanma davası açılışı için yapılacak başvuruda kullanılacak belgelerdir ki bunlar arasında boşanma davası dilekçesi öne çıkar. Boşanma davası dilekçesi söz konusu boşanma davasında öne sürülecek olan boşanma davasının temelini oluşturması gerekir. Her boşanma davası sebebine göre oluşturulması gereklilik teşkil eden dilekçeler ve kullanılacak yöntemler birbirlerinden önemli farklılıklar teşkil edebilir. Yani günümüz Türkiye’ sinde her boşanma nedeninin farklı hukuki bir süreç ve işleyişi bulunmaktadır. Bu neden ile kişilerin boşanma nedenine özel olarak boşanma dilekçesi hazırlaması büyük bir önem taşır. Boşanma İşlemleri Nasıl Başlatılır?

Boşanma Davası Nerede Açılırak Başlatılır?

Boşanma davalarının ilk 3 adımından sonuncusu olan boşanma davası nerede açılır sorusu da büyük bir önem taşır. Bu noktada kişilerin görevli ve yetkili mahkeme kavramlarına ilişkin olarak etkin bilgi sahibi olmaları gerekir. Günümüz Türkiye’ sinde Boşanma Hukuku çerçevesinde boşanma davaları Aile Mahkemeleri aracılığı ile görülmektedir. Ancak Türkiye’nin her bölgesinde Aile Mahkemesi bulunmuyor olması dolayısı ile Aile Mahkemeleri’nin bulunmadığı yerlerde kişilerin boşanma davalarını Asliye Hukuk Mahkemeleri aracılığı ile açabilmeleri sağlanmıştır. Boşanma davalarının istenen herhangi bir yerde açılabilmesi gibi bir durum ise söz konusu olmamaktadır. Boşanma davasının açılması noktasında kişilerin mutlak suret ile yetkili mahkemeye boşanma davası başvurusunu yapması gerekir. Aksi hallerde yetkisizlik sebebi ile davanın istenilen sonuca ulaşamamasına neden olur. Bu aşamada boşanma davası eşlerin son 6 aydır beraber ikamet etmekte oldukları yerde bulunan Aile Mahkemesi, yoksa Asliye Hukuk Mahkemesidir. Boşanma İşlemleri Nasıl Başlatılır?

Boşanma İşlemleri Nasıl Başlatılır?

Boşanmaya Karar Verilmelidir: Boşanma evliliklerde, alışkanlıkların sonlandırılması ve yaşam biçiminin değişeceğinden karar aşamasında eşler zorluk yaşamaktadırlar. Aslında boşanma işlemi doğru karar vermekle başlatılır. Boşanma Konusunda Avukat Desteği Alınmalıdır. Boşanma konusunda net karar veren eş öncelikle yapması gereken en önemli konu, medeni kanundaki hakların neler olduğudur. Bu nedenle boşanma konusunda bilinçlenme, hakların korunması ve boşanma süreci ile işlemleri hakkında avukatlardan destek alınmalıdır. Boşanma İşlemleri Nasıl Başlatılır?

Boşanmak İçin Hangi Sorunlar Çözülmelidir?

Boşanacak eşler evliliğin ortaya çıkardığı ortak konulara çözüm bulmaları gerekmektedir. Bu ortak sorunlar başlıca, çocuk varsa velayet, eş ve çocuk için nafaka, evliğin sonlandırılmasından dolayı maddi ve manevi tazminat, mal ve eşyaların paylaşımı konusunda fikir birliğine varmaları gerekmektedir. Evlilik nedeniyle ortaya çıkan bu ortak sorunları eşler anlaşmaları halinde evlilikleri 1 yıl ve üstü sürmüş ise anlaşmalı boşanabilirler. Eğer yukarıda bahsettiğimiz ortak sorunları eşler kendi aralarında çözemiyorsa çekişmeli boşanma şeklinde boşanmaya sebep olaylar anlatılıp ve ispatlanarak, aile mahkemesine başvuru yapılarak boşanmak isteyebilirler. Boşanma Davasında Karar Ne Olur: Açılan boşanma davasında Aile mahkemesi hakimi olaylara ve delillere bakarak, eşlerin boşanmasına veya boşanmanın reddine yada ayrılık kararı verilmesine karar verebilir. Boşanma İşlemleri Nasıl Başlatılır?

Boşanma Davası Reddedilirse Ne Olur?

Boşanma davasının reddedilmesi durumunda taraflar 3 sene boyunca yeniden boşanma davası açmaktan men edilir. Eğer iki taraf da gerçekten boşanmayı istiyorsa, boşanma sebepleri değştirilmeli ve belgeler, deliller güncellenmelidir. Eğer boşanma davası reddi mahkeme tarafından verilmiş bir karar ise; bu gibi durumlarda tüm evraklar ve belgeler gözden geçirilmelidir. Avukat ile beraber çalışarak hangi adımları izlemenin daha sağlıklı olacağına dair bir plan yapılmalı ve özellikle ispat gerektiren durumlara karşı hazırlıklı olmak gerekmektedir.  Özellikle boşanma davaları 4721 sayılı olan Türk Medeni Kanunu’nda belirtildiği üzere;
  • Zina,
  • Hayata kast,
  • Kötü ya da onur kırıcı davranışlar,
  • Terk,
  • Akıl sağlığı gibi sebeplerle sonlandırılmaktadır.
Boşanma Talebinin Reddedilmesi Boşanma davasının düşmesi birçok farklı sebepten meydana gelebilir. Eğer çiftler, kendi aralarında yaşadıkları sebepler dolayısı ile boşanmaktan vazgeçmiş ise bu durumda da boşanma talebinin reddinden bahsetmek mümkün olur. Ancak hukuki olarak barışmak isteyen tarafın, dava reddedildikten sonra yeniden boşanma davası açma hakkı bulunmaz.

Bu haber toplam 396 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara