Bulaşıcı Hastalık Boşanma Sebebi Mi? Alzheimer, Aids, Kanser, Cüzzam, Frengi Boşanma Sebebi Mi?

Bulaşıcı Hastalık Boşanma Sebebi Mi? Alzheimer, Aids, Kanser, Cüzzam, Frengi Boşanma Sebebi Mi?
Boşanma süreçleri, eşlerin birbirlerine karşı olan yükümlülüklerinin ihlali ve evlilik birliğinin sürdürülmesini imkansız kılacak durumların ortaya çıkmasıyla ilgilidir. Her boşanma davası, eşlerin yaşadığı özel durumların detaylı bir şekilde incelenmeli.

Boşanma süreçleri, eşler arasında yaşanan problemlerin mahkeme önünde çözümlenmesi gereken durumlarla ilgili olarak Türk Medeni Kanunu (TMK) tarafından düzenlenmiştir.

TMK'nın 161-166 maddeleri arasında yer alan özel boşanma sebepleri, eşlerden birinin diğerine karşı işlediği kabul edilen haksız davranışlar sonucu boşanma davası açılmasına olanak tanır. İşte boşanma sürecine dair bazı özel durumlar ve bunların hukuki sonuçları:

Hastalık boşanma sebebi midir?

Akıl Hastalığı ve Boşanma TMK'nın 165. maddesine göre, akıl hastalığı boşanma sebepleri arasında sayılmaktadır. Ancak, bu hastalığın tedavi edilemez olması ve evlilik birliğinin sürdürülmesini imkansız kılması gerekmektedir.

Sara hastalığı boşanma sebebi midir?

Sara Hastalığı ve Boşanma Yargıtay kararlarına göre, sara (epilepsi) hastalığı tek başına boşanma sebebi olarak kabul edilmemektedir. Ancak, bu hastalığın evlilik birliğini sürdürmeyi zorlaştırması durumunda değerlendirilebilir.

Özel Boşanma Sebepleri Nelerdir?

TMK, zina, hayata kast, onur kırıcı davranış, suç işleme, haysiyetsiz hayat sürme, terk ve akıl hastalığı gibi özel boşanma sebeplerini tanımlamıştır.

Banyo yapmamak boşanma sebebi midir?

Kişisel Hijyen ve Boşanma Kişisel hijyene dikkat etmemek, sürekli kötü kokuların bulunması gibi durumlar, Yargıtay tarafından boşanma sebebi olarak kabul edilebilecek kusurlar arasında yer almaktadır.

Küfür ve Kötü Muamele Eşler arasındaki küfür, aşağılama ve kötü muamele, evlilik birliğinin temeline zarar veren davranışlar olarak değerlendirilir ve boşanma sebebi olabilir.

Diş Fırçalamamak boşanma sebebi midir?

Cinsel İlişkiye Girilmemesi Eşlerin cinsel ihtiyaçlarının karşılanmaması, evlilik kurumunun temelinden biri olarak kabul edilir. Bu ihtiyaçların sürekli olarak karşılanmaması boşanma sebebi olabilir.

Bulaşıcı Hastalık Boşanma Sebebi Mi?

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davasında, boşanmaya gerekçe olmayan hareket ve davranışlardan bir diğeri hastalıklı olmaktır.

Bulaşıcı hastalık olmayan hastalıklı karı veya koca; davalı eşin hastalığının bulaşıcı özellikte olması halinde tedavi imkânı da yok ise boşanma kararı verilebilir. Ancak bulaşıcı nitelikte olmayan hastalıklar için, hastalık nedeniyle boşanma tek başına yeterli değildir.

Ancak hastalık sebebiyle aile içi huzurun ve mutluluğun kaybolması evlilik düzenin bozulmasıyla evlilik birliğinin temelinden sarsılması boşanma davasına gerekçe olabilir.

Davalı eşin hastalığı tedavi edilebilir özellikte ise yalnızca bu hastalığa gerekçe olarak açılan evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davasının reddi gerekir.

Yeter ki hasta eş tedaviden kaçındığı ispatlanmış olmasın. Bu sebeple tedavisi süren ve iyileştirilebilir bir hastalık sebebiyle boşanma kararı verilmez.

Eşin Ağız ve Vücudunun Kokması Boşanma Sebebi Midir?

Davalı eşin ağız ve vücut kokusu bulunması; başlı başına bir boşanma nedeni değildir. Fakat ağız ve vücut kokusu bulunan davalı karı veya koca bu durumun tedavisinden kaçınıyorsa bu gerekçe diğer eş için bir boşanma nedeni oluşturur.

Ağız ve vücut kokusu başlı başına boşanma sebebi değildir. Davalı eşte da var olduğu iddia edilen bu rahatsızlığın tedavisinin mümkün olup olmadığı, davalı eşin tedaviden kaçınıp kaçınmadığı ve bu rahatsızlığın evlilik birliğini davacı eş için çekilmez duruma getirip getirmediğinin uzman tabiplerden oluşan bir sağlık kurulu raporu ile belirlenmesi neticesine göre karar verilmesi gerekir.

Boşanmaya Sebep Olmayan Hastalıklar Nelerdir?

Sedef hastalığı; evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davasına konu edilmesi başlı başına boşanma gerekçesi değildir. MS hastalığı; evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davasına mesele edilmesi başlı başına boşanma sebebi değildir.

Tedavi edilemez hastalığı bulunmak; başlı başına boşanma nedeni değildir. Türk Medeni Kanunu’nda akıl hastalığı haricinde başka hiçbir hastalık özel boşanma nedeni olarak gösterilmemiştir.

Alzheimer, Aids, Kanser, Cüzzam, Frengi Boşanma Sebebi Mi?

Alzheimer, Aids, Kanser, Cüzzam, Frengi gibi rahatsızlıklar tek başına yeterli boşanma nedeni olamaz. Evlilik hayatının sadakat ve kötü gün dostluğu esasına göre kurulduğu düşünüldüğünde başka biçimde düşünülememesi gerekir.

Ancak yukarıda bahsedilen hastalıkların bazıları cinsel yolla bulaşan hastalıklar olması sebebiyle boşanmaya sebep olay ola bilmekte, eşe bulaştırması neticesinde de tazminata konu olabilmektedir.

Özel ihtiyaçlı olmak; evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davasında boşanma hususu olmayan hareketlerden bir diğeri hastalıklı olmaktır. Davalı eşin evlilik birliğine ilişkin temel sorumlulukları hastalık gerekçesiyle yerine getiremediği anlaşılırsa boşanma kararı verilemez.

Hastalık Sebebiyle Boşanma Davaları Nasıl Görülür?

Bedensel hastalıklarının bulunması; evlilik birliğinin sarsılması nedeniyle boşanma davası bedensel engel veya farklılıklara dayalı olarak açılmış ise davanın reddi gerekiyor.

Örnek olarak; kaza neticesinde kolunu, bacağını kaybeden, kör olan eşe karşı diğer eş sadece bu nedenle evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davası açamaz. Aynı şekilde bedende çok sayıda et beni olması da bir boşanma nedeni değildir.

Çocuğu Olmamak veya Kısırlık Boşanma Sebebi Midir?

Çocuğu olmamak veya kısır olmak; karı veya kocadan birinin çocuğunun olmaması evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davasında boşanma problemi olmayan gerekçelerden sayılmaktadır.

Kadının veya erkeğin üretken olmaması başlı başına bir boşanma nedeni olarak kabul edilemez. Bedensel engeli olmak; tek başına boşanma nedeni sayılmaz. Görme engelli olmak, işitme engelli olmak, konuşma engelli olmak tek başına boşanma nedeni sayılmaz.

Bulaşıcı Hastalık Boşanma Sebebi Mi? Sıkça Sorulan Sorular

Psikoloji Tedavinin Kabul Edilmemesi Hakkında Boşanma Kararı Boşanma Davasında müşterek bir kız çocukları olan eşi ile fikren ve ruhen anlaşamadıklarını, davalı bayanın hastalık derecesinde daimi kendine büyü yapıldığı kaygısıyla yaşadığını, bu nedenden dolayı kendini sosyal yaşamdan tümüyle soyutlayıp evinden dışarı bile çıkmadığını, müşterek çocukları ile ilgilenmediğini, kızlarına bu nedenden dolayı doğduğundan beri babaannesinin baktığını, rehabilitasyon olmayı da kabul etmeyen davalının ev hanımı olduğu halde evle alakalı hiçbir işle ilgilenmediğini, nihai altı aydır ayrı yaşadıklarını ve buna karşın çocuğunu arayıp sormadığını ileri sürerek tarafların boşanmalarına ve kızlarının velayetinin müvekkiline bırakılmasına hüküm verilmesini istemiştir.

Davalı - karşı davacı vekili esas dava ile ileri sürülen iddiaların gerçeği yansıtmadığını, davacı bayanın ailesi ile altlı üstlü oturduklarını, müvekkilinin kocası ve ailesi doğrulusunda daimi hor görülüp dışlandığını, evinden sevk edilmek istendiğini, şiddet gördüğünü, eşinin evle alakalı sorumluluklarını yerine getirmediğini, baskılardan kaynaklı psikolojisinin bozulduğunu fakat ufak çocuğunu bırakmak istemediği içersin de yatarak tedavi olmadığını, yaşanan münakaşa sonrası ayrı kaldıkları dönemde çocuğu ile görüşmesinin engellendiğini beyanla esas davanın reddini,

Karşı davalarının kabulü ile tarafların boşanmalarına, velayetin anneye bırakılmasına ve tazminat ile nafakaya hükmedilmesini talep etmiştir. Gerçekleşen bu durum karşısında evlilik birliğinin sarsılmasına sebep olaylarda davacı karşı davalı erkek ağır kusurlu görülmüştür. Karşı davacı kadın ise daha az kusurludur. Durum böyleyken aile mahkemesince kadının ağır kusurlu olduğu kabul edilip, kusur belirlemesine bağlı olarak davacının davasının reddi doğru görülmemiştir Cinsel İlişkiye Girememe Boşanma Hakkında Yargı Kararı Davacı koca, eşinin kusurlu davranışı nedeniyle cinsel temasa giremediğini; davalı ve diğer davacı eş ise kocasının erken boşalması neticesi cinsel temasa giremediklerinden bahsederek karşılıklı olarak boşanma arzusunda bulunmuşlardır.

Taraflar genç yaşta çoğu 8 ay evlidir. Alınan ve taraflar iddialarını doğrulayan raporla davalı bayanın halen bakire bulunduğu anlaşılmaktadır. Evlilik eş ayrı cinsin bedensel ve ruhsal anlamda bütünleşmesidir. Karı koca birbirine sadakat göstermeli, yardımcı olmalı, tasa ve kıvancı paylaşmalıdır.

Cinsel tatminsizlik daha önceden evvel var olan sevgi ve saygıyı nefrete ya da en azından isteksizliğe çevirir. Bu hal eşlerin ruhsal bütünlüğünü bozar ve evlilik birliği temelinden sarsılır. Kısırlık Boşanma Sebebi midir Hakkında Yargı Kararı Diğer taraftan boşanma nedeni olara kabul edilen söz konusu göz hastalığının belirli koşullarının gerçekleşmis halinde ileride doğacak çocuklar açısından kalıtsal özellik taşıması daha açı bir ifade ile böyle bir ihtimalin varlığı dahi evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı biçiminde nitelendirilemez. Böyle bir ihtimal olsa olsa eşleri çocuk sahibi olup olmama konusunda bazı karar ve önlemlere götürebilir. Yargıtayımızın bir çok kararında da açıkça dile getirildiği üzere "kısırlık" olgusu dahi tek başına bir boşanma nedeni değildir.

Eşlerden birinin kendi iradesi dışında maruz kaldığı bir rahatsızlık sebebiyle ya hiç ya da sağlıklı çocuklara sahip olamaması bir çeşit "samevi afet" tir. Eşlerin birlikte göğüslemeleri gereken böyle bir durumda sağlıklı eşin boşanmayı istemesi meşru, haklı adil ve iyi niyetli bir düşünce olarak kabul edilemez.

Erkeğin ruhsal ve fiziksel bir rahatsızlığı bulunmadığı, geçerli bir sebebi olmaksızın kadınla cinsel ilişkiye girmekten kaçınması ve sorunun çözümü konusunda çaba göstermemesi Erkeğin ruhsal ve fiziksel bir rahatsızlığı bulunmadığı, tarafların iki yılı aşkın bir süre birlikte yaşadıkları ve erkeğin eşi ile bu süre içerisinde yalnızca bir kez cinsel ilişkiye girdiği, tanık beyanlarına göre de bu sorunun tedavisi konusunda gerekli çabayı göstermediği anlaşılmaktadır.

Ruhsal ve fiziksel bir rahatsızlığı bulunmayan, erkeğin, geçerli bir sebebi olmaksızın kadınla cinsel ilişkiye girmekten kaçınması ve sorunun çözümü konusunda çaba göstermemesi kadının kişilik haklarına saldırı niteliğinde olup, ilk derece mahkemesince kadın yararına manevi tazminata karar verilmesinde bir isabetsizlik bulunmamaktadır.

Buna göre karar düzeltme isteminin kabulüyle bozma kararının ortadan kaldırılması gerekir.Zihin ve davranış bozuklukları bulunduğu ve alkol bağımlısı olduğu raporu ve yargılama sonucu velayetin belirlenmesi Dosya içerisinde bulunan davalı babaya ait Uşak Devlet Hastanesi tedavi evrakları ve Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi raporuna göre babada “zihin ve davranış bozuklukları bulunduğu ve alkol bağımlısı olduğu anlaşılmaktadır. Yukarıda açıklanan ve uzman raporunda belirlenen hususlar ile dosya içerisinde bulunan davalı babaya ait raporlar dikkate alındığında, müşterek çocukların üstün yararı gereği davanın kabulü ile velayetlerin anneye verilmesi gerekirken, müşterek çocuk Ö.’in davalı babanın yönlendirmesi ve etkisi ile yaptığı tercihi gözetilerek ve yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir.

Bu haber toplam 886 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara