Evlilikte Baskı ve Şiddet Nedeniyle Boşanma

Evlilikte Baskı ve Şiddet Nedeniyle Boşanma
Evlilikte Baskı ve Şiddet Nedeniyle Boşanma | Evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle boşanma davasında, boşanma konusu davranışlar nelerdir? Türk Medeni Kanunu’nda bu hareketler ve davranışlar ayrı ayrı sayılmamış ve örneklendirilmemiştir. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davasında, boşanma konusu davranışlar ve hareketler bugüne...
Evlilikte Baskı ve Şiddet Nedeniyle Boşanma | Evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle boşanma davasında, boşanma konusu davranışlar nelerdir? https://www.youtube.com/watch?v=gk0LIyZtjL8 Türk Medeni Kanunu’nda bu hareketler ve davranışlar ayrı ayrı sayılmamış ve örneklendirilmemiştir. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davasında, boşanma konusu davranışlar ve hareketler bugüne kadar gerçekleşen uygulama yani Yargıtay tarafından içtihatlar vasıtasıyla belirlenmiştir. Bu Yargıtay içtihatlarının incelenmesi neticesinde evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davasında, boşanma konusu davranışların tamamı aşağıdaki şekilde ayrıma gidilmiştir. | Evlilikte Baskı ve Şiddet Nedeniyle Boşanma

Duygusal veya Psikolojik Şiddet Nedeniyle Boşanma

Duygusal şiddet, duyguların ve duygusal gereksinimlerin, şiddetin tanımında gösterilen gayelerle eşin diğer eşe baskı uygulayabilmek için tutarlı ve sürekli bir biçimde istismar edilmesi, bir müeyyide ve tehdit vasıtası olarak kullanılmasıdır. Örnek olarak, sevgi, destek ve şefkat gibi duygusal ihtiyaçların ihmal edilmesin, eşi arkadaşları ve aile üyeleri arasında devamlı aşağılamayı ve küçük düşürücü hareketlerde bulunmayı içerir. Sürekli eleştirme, kıskançlık, reddetme gibi fiillerin yer aldığı şiddet türüdür. Bir başka deyişle duygusal şiddet eşe bağırma, başkaları yanında küçük düşürme gururunu incitme, fiziksel şiddet uygulamakla tehdit etme, kişinin duygu ve düşüncelerini açıkça ifade etme özgürlüğünü engelleme, akraba ve arkadaşlarıyla görüşmesini ve iletişimini yasaklama, tercih ettiği gibi giyinme özgürlüğünü engelleme gibi fiziksel baskı olmaksızın uygulanan ve eşin ruh sağlığını bozucu hareketlerin tümüdür. | Evlilikte Baskı ve Şiddet Nedeniyle Boşanma

Ekonomik Şiddet Nedeniyle Boşanma

Ekonomik şiddet, ekonomik kaynakları ve paranın, eş üzerinde bir tehdit, yaptırım ve kontrol vasıtası olarak düzenli ve sürekli bir şekilde kullanılmasıdır. Ekonomik şiddetin bulunduğuna işaret eden bazı davranışlar eşin çalışmasına mani olmak, ailenin ekonomik gereksinimlerini karşılamamak, eşin iş hayatında ilerlemesine yardımcı olabilecek fırsatları değerlendirmesine mani olmak, çok az miktarda harçlık verip bununla yapılması imkanı olmayan şeyler istemek ve gerçekleştiremediğinde olay çıkarmak, çalışmasını reddedip eşin gelirini harcamak, evi zaman zaman terk ederek ev ihtiyaçlarıyla hiç ilgilenmemek gibi şekillerde karşımıza çıkmaktadır. | Evlilikte Baskı ve Şiddet Nedeniyle Boşanma

Cinsel Şiddet Nedeniyle Boşanma

Cinsel şiddet; cinselliğin eşin üzerinde, bir tehdit, sindirme, kontrol etme ve baskı unsuru olarak kullanılması şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Cinsel şiddetin varlığını gösteren bazı davranışlar şunlardı; kişiye cinsel bir eşya gibi muamelede bulunmak, aşırı kıskançlık ve şüphecilik göstermek, cinselliği bir cezalandırma yolu olarak kullanmak, açıkça karşı cinse ilgi göstermek, fiziksel şiddet kullanarak cinsel ilişkiye zorlamak, duygusal baskı kullanarak cinsel ilişkiye zorlamak; tecavüz etmek, eşin istemediği cinsel pozisyonlara zorlamak; fuhuşa zorlamak biçimde sayılabilmektedir. Cinsel şiddetin ileri yaşlarda da devam etmesi, özellikle kadında akut ve kronik hastalıklara sebep olabilmektedir. Cinsel şiddetin gözlendiği hallerin çoğunluğunda fiziksel şiddet, sözlü ve psikolojik şiddet de bulunmaktadır. Aile Araştırma Kurumunun verilerine göre fiziksel şiddet neticesinde kadınların bedenlerinin çeşitli bölgelerinde yaralanma, morarma ve çürükler, kırıklar, yarılmalar, ağız ve burunda kanama, düşük yapılması ve bedende kalıcı hasarlar meydana gelmesi (bel fıtığı, kalıcı yara izleri) sık rastlanan durumlardır. | Evlilikte Baskı ve Şiddet Nedeniyle Boşanma

Fiziksel Şiddet Nedeniyle Boşanma

Fiziksel şiddet, kaba kuvvet ile korkutma, sindirme ve yaptırım vasıtası olarak kullanılmasıdır. Fiziksel şiddet; tokat atmak, itmek, ısırmak, boğmaya çalışmak, tekmelemek, yumruklamak, eşya fırlatmak, fiziksel güç kullanarak evden çıkmasına veya eve girmesine engel olmak, bıçak veya silah gibi aletlerle tehdit etmek, işkence yapmak gibi fiziksel kuvveti kullanıldığı hareket ve durumlardır. Fiziksel şiddet; aile içi şiddetin en sık olarak uygulanan şekillerinden biridir. Fiziksel şiddet incinme ve rahatsızlığa sebep olmak ya da bu durumların olmasına çalışmak, sıkıca tutmak, kolunu bükmek, saçını çekmek, bir cisimle vurmak, kezzap dökmek, hasta ve yaralı veya gebe iken gerekli yardımı esirgemek, sağlık için gereken kaynaklara ulaşmasına mani olmak, alkol ya da uyuşturucu madde kullanmaya zorlamak fiziksel şiddet kapsamına giren davranışlardandır.

Görsel Şiddet Nedeniyle Boşanma

Görsel şiddet; fiziksel ve cinsel şiddetin birleşerek ortaya çıkardığı farklı bir şiddet türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Kişinin yetişme tarzı, ahlaki değerleri, gelenekleri, inanç değerleri vb. açısından kendisini rahatsız etmesine neden olan ses kaydı, görüntü, fotoğraf ve video gibi görsel verilerin izletilmesi ve gösterimi sonucu kişinin veya eşin ruh dünyasında açtığı kapanmaz yaralarla kendini değersiz hissetme, toplumdan dışlanmış hissetme veya günah işlemiş gibi duyguların ortaya çıkmasına sebep olan şiddet türüdür. Genellikle evlilik birliği içerisinde eşlerden birinin zor kullanarak pornografik görseller üzerinden diğer eşe şiddet uygulaması şeklinde karşımıza çıkmakta ve bu sebeple boşanma davaları açılmaktadır Görüldüğü üzere evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davasında, boşanma nedeni oluşturan davranışlar ve hareketler aynı zamanda doğal olarak şiddet oluşturan bir davranışı ve hareketi bünyesinde barındırmaktadır. Şiddet çok boyutlu olduğu kadar aynı zamanda çok çeşitli bir kavramdır. Bu nedenle öncelikle şiddetin bir tanımının ve açıklamasının yapılmasında bir gereklilik bulunmaktadır. Şiddet eşin onuruna, vücut bütünlüğüne, hürriyetine, hayat hakkına, can güvenliğine ve insan olmanın sorumluluğunu yerine getirmesine mani olan davranış ve hareketler bütünüdür. Şiddetin her türlüsünün varlığı durumunda aile birliği temelinden sarsılmış olur.| Evlilikte Baskı ve Şiddet Nedeniyle Boşanma

Evlilikte Baskı ve Şiddet Nedeniyle Boşanma | Sıkça Sorulan Sorular

EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILDIĞI Sahip olunan olaylara göre evlilik birliğinin, devamı eşlerden beklenmeyecek derecede, temelinden sarsıldığı kuşkusuzdur. Sahip olunan olaylara göre evlilik birliğinin, devamı eşlerden beklenmeyecek derecede, temelinden sarsıldığı kuşkusuzdur. Ne var ki, bu neticeye ulaşılması tamamiyle davacının davranış ve davranışlarından kaynaklanmış çoğu, davalıya atfı olası hiçbir kabahat gerçekleşmemiştir. Ne var ki, bu neticeye ulaşılması tamamiyle davacının davranış ve davranışlarından kaynaklanmış çoğu, davalıya atfı olası hiçbir kabahat  gerçekleşmemiştir. Bu halde izah eden nedenle isteğin reddi gerekirken, kanun hükümlerinin yorumunda yanılgıya düşülerek boşanmaya hüküm verilmesi usul ve kanunamarjinal çoğu bozmayı gerektirmiştir. Bu halde izah eden nedenle isteğin reddi gerekirken, kanun hükümlerinin yorumunda yanılgıya düşülerek boşanmaya hüküm verilmesi usul ve kanunamarjinal çoğu bozmayı gerektirmiştir.DAVALI ERKEĞİN DAVACI KADINA FİZİKSEL ŞİDDET UYGULADIĞI Davacı bayanın dava dilekçesinde ileri sürdüğü fiziksel şiddet vakıası, dava dilekçesine ekli sunmuş olduğu hukuki rapor ve davalının yanıtı beraber değerlendirildiğinde davanın açılmasından defa bir müddet evvel davalı erkeğin davacı bayana fiziksel şiddet uyguladığının kabulü lazım olur. Bu durumda taraflar arasında ortak yaşamı temelinden sallayacak derecede ve birliğin devamına  olanak vermeyecek kalitede bir geçimsizlik sahip olunan ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri beraber yaşamaya zorlamanın bundan sonra kanunen olası görülmemesine göre, boşanmaya hüküm verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi yanlıştır. Ne var ki bu konu ilk araştırma esnasında gözden kaçırıldığından, davacınınhüküm revizyon isteğinin kabulü lazım olur.EŞİT KUSURLU EŞ YARARINA TAZMİNATA HÜKMEDİLEMEYECEĞİ Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına kapı aralayan olaylarda, taraflar denk kusurludur. Boşanma sebebiyle maddi-manevi tazminata hükmedilebilmesi içersinde, tazminat talep eden tarafın mükemmel ya da başka tarafa göre daha düşük kusurlu olması gereklidir. Eşit kusurlu doğrultu yararına tazminata hükmedilemez. Hal bu tür iken mahkemece, davalı-karşı davacı erkeğin daha çok kusurlu kabul edilmesi ve bu yanılgılı kabahat belirlemesine göre davacı-karşı davalı bayanınparasal ve ruhani tazminat (TMK m.174/1-2) isteğinin reddi gerekirken, yazılı şekilde bayan lehine parasal ve ruhani tazminata hükmedilmesi doğru görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir.ERKEĞİN KADINA ŞİDDET EYLEMLERİNDEN SONRA TARAFLARIN BİR ARADA YAŞADIKLARI Mahkemenin de gerekçesinde kabulünde bulunduğu üzere erkeğin kadına şiddet  eylemlerinden ardından tarafların birlikte yaşamaya devam ettikleribu yolla bayanın, erkeğin bu davranışlarını affetmiş sayılacağı anlaşılmaktadır. Bu davranışlardan farklı erkekten kaynaklanan evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olan hadiseler bayanın kişilik haklarına hücum niteliğinde değildir.  O durumda,  bayanın ruhani tazminat talebinin reddine hüküm verilecek yerde kabulüne hüküm verilmesi doğru olmamıştır. ERKEĞİN EŞİNE SÜREKLİ ŞİDDET UYGULADIĞI Kadının zina eylemine mukabil, erkeğin de eşine sürekli şiddet uyguladığı anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu vaziyete göre boşanmaya neden olan olaylarda, tarafların denkkusurlu olduklarının kabulü lazım olur. Eşit kusurlu doğrultu lehine tazminata hükmedilemez. Hal bu tür olunca tarafların tazminat taleplerinin reddi lazım olur.

Bu haber toplam 330 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara