Anlaşmalı Boşanma İşlemleri

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Aile ve Boşanma Hukuku Davaları  > Anlaşmalı Boşanma İşlemleri

Anlaşmalı Boşanma İşlemleri

Anlaşmalı Boşanma İşlemleri

Anlaşmalı Boşanma İşlemleri | Boşanmak isteyen tarafların anlaşmalı boşanma davaları açabilmeleri için Medeni Kanunda yer alan ve anlaşmalı boşanmaları düzenleyen bölümlerde yer alan şartları yerine getirmelidir.

 

Bu düzenlemelerde evliliklerin bir yıldan fazla olması durumunda, eşlerin birlikte başvurmaları veya sadece bir tarafın başvurması ve diğer tarafına davayı kabul etmesi durumunda evlilik birliğinin temelden sarsıldığı kabul edilmektedir. | Anlaşmalı Boşanma İşlemleri

 

Anlaşmalı Boşanma İşlemleri Nelerdir?

 

Anlaşmalı boşanmanın gerçekleşmesi için hakimin iki tarafı da bizzat dinleyerek boşanma konusundaki hür iradeleri konusunda kanaat vermesi gerekmektedir.

 

Aile Hakimi bunun yanında çocukların velayeti ve maddi durumlar için yapılan düzenlemeyi inceleyerek uygun bulması gerekmektedir.

 

Özellikle çocukların velayeti konusunda eşlerin  çocuğun menfaati konusunda bir karar verdikleri incelenmelidir. Bu durumun aksine bir şekilde hakim tarafından çocuğun menfaatinin olmadığı kanaati oluşursa hakim velayet konusunda farklı bir karar verebilmektedir. Böyle bir değişlik yapılmasının taraflarca kabul edilmesi durumunda mahkeme boşanmayı onaylayacaktır.

 

Yasalarımızda düzenlenmiş olan anlaşmalı boşanmaların temeli evlilik birliğinin temelden sarsılmış olması durumudur. Ancak diğer türlü davalarda (şiddetli geçimsizlik, aldatma vb.) ortaya çıkacak olan evlilik birliğinin temelden sarsılması konusundaki karar için hakim araştırmalar yapabilmektedir. Anlaşmalı boşanma davalarında hakim bu konuda bir araştırma yapmamaktadır.

 

Eşlerin boşanmak konusunda irade ortaya koyması ve bu konuda dava açmaları evlilik birliğinin temelden sarsıldığı konusunda kesin bir kanaat oluşturmaktadır. Bu durum hakimin boşanmak konusundaki sebeplerin ve aksi bir durumun iddiasının araştırılması gibi yetkileri bulunmamaktadır. | Anlaşmalı Boşanma İşlemleri

 

Anlaşmalı Boşanma Davası Açmanın Şartları İşlemleri

 

Anlaşmalı boşanma davaların ilk şart evliliğin bir yıldan fazla olması şartıdır. Bu şart için evliliğin yapıldığı tarih dikkate alınmaktadır. Evliliğin yapıldığı tarihten itibaren bir yıl geçmiş olması durumunda taraflar anlaşmalı boşanma davası açabilmektedir.

 

Anlaşmalı boşanma davalarını taraflar beraber olarak açabilmekte veya tek bir taraf açabilmektedir. Bir tarafın açacağı davayı diğer tarafta kabul etmelidir. Anlaşmalı boşanma davalarında hakim tarafları bizzat dinlemelidir. Bu sebeple taraflar durulma salonun hazır bulunmalıdır.

 

Bunun sebebi anlaşmanın hakim tarafından tarafların hür iradesi ile alındığının tespit edilebilmesidir. Tarafların tehdit, aldatma ve mecburiyet gibi durumların tesiri altında imza attırılarak boşanmanın gerçekleşmeyeceğinin bilinmesi gerekmektedir.

 

Bu durum anlaşmalı boşanma davasını diğer davalardan ayıran en önemli fark olmaktadır. Diğer boşanma davalarında tarafların bir avukatı vekil tayin etmeleri ile davaya katılma zorunluluğu ortadan kalkmaktadır. Ancak anlaşmalı boşanma davalarında tarafların avukat vekilleri olsa bile davaya bizzat katılmaları zorunludur.

 

Anlaşmalı boşanma davalarının görülmesi ve sonuçlanabilmesi için eşlerin boşanma ile alakalı her konuda anlaşmış olmaları gerekmektedir.

 

Bu durumu mahkemeye yazılı olarak protokol ile mahkeme sunmaları gerekmektedir. Hazırlanacak olan bu protokol hakim tarafından incelenecek ve uygun bulunması durumunda boşanma gerçekleşecektir.

 

Hakim bu protokolü uygun bulmaması durumunda tarafların protokol üzerinde değişiklik yapmasını isteyebilmektedir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü ile mahkeme boşanmaya karar verebilmektedir. | Anlaşmalı Boşanma İşlemleri

 

Anlaşmalı Boşanma Davaları Nerede Açılabilmektedir?

 

Anlaşmalı boşanma davalarının açılması konusunda görevli olan mahkemeler Aile Mahkemeleri olmaktadır. Aile Mahkemesinin bulunmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesi görevli mahkeme olmaktadır.

 

Boşanma davalarında yetkili olan mahkemeler ise eşlerin yerleşim yerinde bulunan Aile Mahkemeleri olmaktadır. Yerleşim yerinde Aile Mahkemesinin olmaması durumunda Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkili mahkeme olmaktadır.

 

Bu konuda yetkili mahkeme için son altı ay yaşanılan yerdeki mahkemelere başvurulmalıdır. Eşlerin ayrı yaşıyor olması durumunda davalı tarafın bulunduğu yerdeki mahkemelerde dava açılabilmektedir. Boşanma davalarında yetki kesin değildir.

 

Bu sebeple davalara yetki konusunda bir itiraz yapılamamaktadır. Bu durumda istenilen yerdeki mahkemelerde bu davaların açılabilmesini mümkün hale getirmektedir. | Anlaşmalı Boşanma İşlemleri

 

Anlaşmalı Boşanma İşlemleri Ne Kadar Sürer?

 

Boşanma davalarının süresi konusunda belirleyici birçok unsur bulunmaktadır. Bunlardan birisi dava açılan adliyenin yoğunluğu olmaktadır. Bir diğeri ise davanın türü olmaktadır. Anlaşmalı boşanma davaları yasalarımızda boşanma işleminin kısa sürede tamamlanabilmesi için yapılan düzenlemeler neticesinde ortaya çıkmaktadır.

 

Boşanma davasının açılması ile duruşma tarihi bir ile üç ay arası bir sürede verilebilmektedir. Burada belirleyici olan mahkemedeki yoğunluk olmaktadır. Yoğunluğun çok olduğu yerlerde duruşma tarihi almak için beklemek gerekebilmektedir.

 

Ancak yoğunluğu az olan yerlerde duruşma tarihleri daha yakın tarihlere verilebilmektedir. Anlaşmalı boşanma davalarının en büyük özelliği tel celsede boşanmanın mümkün olmasıdır. Bunun için evraklarda ve hukuki şartlarda bir eksiklik olmaması gerekmektedir.

 

Hazırlanan protokolün doğru olması ve hakimin bir itirazının olmaması ile tarafların mahkemede hazır olması duruşmanın tek celsede sonuçlanmasını sağlayabilmektedir. Mahkemenin boşanma konusunda karar vermesinden sonra gerekçeli karar yaklaşık olarak otuz günlük bir süre içerisinde yazıla bilmektedir. Gerekçeli kararın yazılmasından sonra bu karar taraflara tebliğ edilmektedir. Bu tebliği alan taraflar için on beş günlük bir temyiz süresi başlamış olmaktadır.

 

Ancak eşlerin gerekçeli kararın yazılmasından sonra temyiz hakkından feragat etmeleri mümkündür. Bu durumda on beş günlük sürenin beklenmesi gerekmeyecektir. Bu sürenin de geçmesi veya feragat edilmesi sonrasında boşanma kararı kesinleşmiş olacaktır. Kararın kesinleşmesi ile mahkeme nüfus müdürlüğüne kararı göndermektedir. Boşanma kararı eline geçen nüfuz müdürlüğü bir hafta içerisinde nüfus kayıtlarını düzenleyecektir. | Anlaşmalı Boşanma İşlemleri

 

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Hazırlama İşlemleri?

 

Anlaşmalı boşanma davalarında en önemli konu anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanmasıdır.

 

Tarafların boşanma istekleri yanında ortak çocuklarının velayetleri, nafaka, tazminat ve mal paylaşımı gibi boşanma ile ortaya çıkacak hukuki sonuçlarda anlaşmış olmalıdır.

 

Bu anlaşma ise anlaşmalı boşanma protokolünde belirtilmelidir. Bu protokol boşanma dilekçesi ile birlikte mahkemeye ibraz edilmelidir. Bu sebeple hazırlanacak olan anlaşmalı boşanma protokolünün doğru bir şekilde hazırlanması gerekmektedir.

 

Hukuki olarak bir yanlış ve hatanın bulunmaması yanında hak kaybının olmaması durumuna da çok fazla dikkat edilmesi gerekmektedir.

 

Anlaşmalı Boşanma mahkemelerde yapılabilmesi için Anlaşmalı Boşanma İşlemleri izlenecek yolları sıralayacak olursak, Anlaşmalı Boşanma Dava dilekçesi hazırlanmalıdır. Anlaşmalı boşanma davasının eki olan Anlaşmalı boşanma protolü hazırlanmalıdır..  Anlaşmalı Boşanma  nasıl açılır konulu makaleyi okuyabilirsiniz. | Anlaşmalı Boşanma İşlemleri

 

Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesinin Hazırlanma İşlemleri Örneği

 

AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE DAVACI :

TC KİMLİK NUMARASI :

ADRES :

VEKİLİ :

ADRES :

DAVALI :

ADRESİ :

KONU : Anlaşmalı olarak boşanma istemimizi içerir.

DAVA DEĞERİ :

AÇIKLAMALAR :

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 166, 168, 184, 4787 S. K. m. 4.

HUKUKİ DELİLLER : Aile nüfus kaydı örneği, kimlik cüzdanı fotokopileri, …/…/… tarihli anlaşmalı boşanma protokolü, tanık beyanları.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle,  ekli anlaşma protokolü hükümleri çerçevesinde boşanmalarına karar verilmesini, müvekkilimiz adına saygıyla, talep ederiz. …/…/…

EKLER: Davacı

Vekili Av. İlkay UYAR KABA

 

Makalede Anlaşmalı Boşanma İşlemleri konusu bilgi amaçlı yazılmıştır.Bir diğer önemli yazımız olan Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır başlıklı makalemizde Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır hakkında bilgiler verilmektedir. | Anlaşmalı Boşanma İşlemleri

[Toplam:1    Ortalama:5/5]

3 Sorular

Avukata Soru Sor