Anlaşmalı Boşanma İşlemleri İçin Gerekli Evraklar | Ankara Avukat, Boşanma Avukatı, Miras Avukatları Ankara

Ankara Avukat

ANASAYFA

Anlaşmalı Boşanma İşlemleri İçin Gerekli Evraklar

Anlaşmalı Boşanma İşlemleri İçin Gerekli Evraklar

Anlaşmalı Boşanma İşlemleri İçin Gerekli Evraklar Nelerdir? Anlaşmalı boşanma davası için gerekli belgeler boşanma davasının kabul edilmesi için oldukça önemlidir.

Anlaşmalı boşanma davaları, çekişmeli boşanma davalarında daha kısa sürede sonuçlanmaktadır. Ancak bunun için boşanma davalarında her konuda uzlaşma olması gerekmektedir. Bu noktada Anlaşmalı Boşanma İşlemleri İçin Gerekli Evraklar için bilgi sahibi olunması gerekmektedir. Belirli şartların yerine getirilmesi bu aşamada oldukça önem teşkil etmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Şartları Nelerdir?

Anlaşma boşanma koşulları yasalarla belirtilmiştir. Anlaşmalı boşanma şartları ise:

 • Anlaşmalı olarak boşanabilmek için evliliğin bir senesini doldurmuş olması gerekmektedir.
 • Evlilik tarihlerinden itibaren bir senenin dolmuş olması durumlarında tarafların anlaşmalı olarak boşanma davası açması mümkündür.
 • Bir senelik evlilik koşullarının yerine getirilmesi durumlarında boşanma ile meydana gelecek tüm konularda uzlaşma sağlanmış olması gerekmektedir. Bu uzlaşmalar anlaşmalı boşanma protokolü ile hazırlanmalıdır.
 • Anlaşmalı boşanma protokollerinde iki tarafın da hür iradeleri ile hazırlanmış olması gerekmektedir.
 • Boşanmayı talep eden tarafların, varsa ortak çocuklarının velayetleri hakkında da karara varması gerekmektedir.

Anlaşmalı boşanma protokollerinin karşılanması davanın kabul edilmesi için oldukça önem teşkil etmektedir. Bundan dolayı da alanında uzman bir avukattan yardım almak gerekmektedir.

Aksi durumlarda hak kayıpları meydana gelebilir ve mahkeme boşanmayı reddedebilir. Bu koşulların yerine getirilmesinden sonraki en önemli koşul ise, boşanma davası talebinde bulunması gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Anlaşmalı boşanma davası süresi mahkemenin yoğunluğuna ve davanın içeriğine göre değişmektedir. Genel olarak anlaşmalı boşanma davaları kısa sürede sonuçlanmaktadır. Bunun yanı sıra Türk Medeni Kanunu’nun 166. Maddesine göre evlilik birliğinin temelden sarsılması halinde, tarafların anlaşmalı boşanma koşullarını yerine getirmesi gerekmektedir.

Bunun yanında her boşanma davası, diğerlerinden farklıdır. Bundan dolayı da kişiye özel bir dilekçe hazırlanması gerekmektedir. Yapılacak olan yanlışlar ve hatalar, davanın reddedilmesine ya da çekişmeli olarak devam etmesine yol açabilir.

Bu gibi durumların yaşanmaması için 3 sene içerisinde aynı sebeple boşanma davası açılabilmesi söz konusu olmamaktadır. Boşanma davası açılırken en önemli unsur, dilekçe ve anlaşmalı boşanma protokolü olmaktadır.

Anlaşmalı boşanma davaları boşanmak isteyen tarafların karşılıklı olarak bu konuda karar almaları ve boşanma kararı yanında. Ortak çocuklarının velayeti, nafaka ile mal paylaşımı gibi konularda da anlaşmış olmaları ile mümkün olabilmektedir.

Bu şekilde açılacak davalar oldukça kısa sürede tamamlana bilmekte ve boşanma işlemleri kısa sürede gerçekleşebilmektedir. Davanın Kısa sürmesi için ayrıca Anlaşmalı Boşanma İşlemleri İçin Gerekli Evraklar bilinmesi gerekmektedir.

Anlaşmalı boşanma davalarının açılması ve bu şekilde kısa sürede boşanmasının mümkün olması için yasalarda belirli olan anlaşmalı boşanma şartlarının yerine getirilmiş olması gerekmektedir. Ancak bu şartların yerine getirilmesi durumunda boşanmak isteyen taraflar anlaşmalı boşanma davası açabilmektedirler.

Anlaşmalı Boşanma İşlemleri ve Şartları

Yasalarda belirtilmiş olan anlaşmalı boşanma şartları aşağıda sıralanmıştır. Anlaşmalı boşanma davalarının açılması konusundaki ilk şart evliliğin bir yıldan fazla olması şartıdır. Evlilik tarihinden itibaren bir senenin dolmuş olması durumunda tarafların anlaşmalı boşanma davası mümkün olabilmektedir. Bir senenin dolmadığı evliliklerde anlaşmalı boşanma davası açılması mümkün değildir. Bu kişiler çekişmeli boşanma davası açabilmektedir.

Bir yıllık evlilik şartını yerine getiren kişilerin diğer bir şart olarak boşanmak ve boşanma ile ortaya çıkacak diğer tüm konularda anlaşmış olmaları ve bunu anlaşmalarını anlaşmalı boşanma protokolü ile hazırlamaları gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma protokolü iki tarafından hür iradesi ile hazırlanmalı ve iki tarafından imzalaması gerekmektedir.

Hazırlanacak olan bu protokolde taraflar boşanma ile ortaya çıkacak haklarının aralarının nasıl dağılacağını ve kimin ne talep edeceğinin belirlenmesi konusunda bilgi içermelidir.

Boşanmak isteyen tarafların varsa ortak çocuklarının velayetinin kimde olacağı, velayeti almayan tarafın çocuğu ne sıklıklar ne zaman göreceği, tarafların birbirlerine verecekleri nafaka türleri, miktarları, ödeme şekli ve yıllık artışları, ödenecekse maddi ve manevi tazminatlar ile mal paylaşımı konuları bu protokolde açık ve net bir şekilde belirlenmelidir.

Bu protokol saydığımız oldukça önemli ve hukuki olarak bilgi gerektiren bu işlemlerin yapılmasını gerektirmektedir. Bu sebeple de bu konuda bir uzman avukattan yardım alınması gerekebilmektedir. Aksi durumda hak kayıplarının olması ve mahkemenin bu protokolü kabul etmemesi gibi sonuçlar doğabilmektedir.

Tüm bu şartların yerine getirilmesinden sonraki önemli bir diğer şart, tarafların boşanma davasında bulunmasıdır. İki tarafta boşanma duruşmasında orada bulunarak mahkemenin teyit almasını sağlamalıdır. Her ne kadar tüm evraklar iki tarafında imzasını taşısa bile mahkeme sözlü olarak onay almak isteyecektir.

Anlaşmalı Boşanma Davası İçin Gereken Evraklar Nelerdir?

Türk Medeni Kanunun 166’ncı maddesi uyarınca evlilik birliğinin temelden sarsılması durumunda ve tarafların anlaşmalı boşanma şartlarını yerine getirmesi durumu ile iki tarafında tüm konularda anlaşabilmesi durumunda anlaşmalı boşanma davasının açılması ile evlilik birliğinin sonlandırılması mümkün olabilmektedir.

Anlaşmalı boşanma davası açmak isteyen eşlerin temin etmesi gerekli olan evraklar anlaşmalı boşanma dilekçesi ve anlaşmalı boşanma protokolü olmaktadır.

Anlaşmalı boşanma davalarının sorunsuz bir şekilde açılması ve davaların sonuçlanabilmesi için hazırlanacak olan anlaşmalı boşanma dilekçesi ve anlaşmalı boşanma protokolü doğru şekilde hazırlanmalıdır. İnternet ortamında bulunan standart dilekçe ve protokol örnekleri eşlerin bu konuda yanılmalarını ve mahkemece kabul edilemeyecek şekilde dilekçe ve protokol hazırlamalarını meydana getirebilmektedir.

Bu konuda özellikle her boşanma davasının diğerlerinden farklı olacağı ve kişiye özel bir şekilde dilekçe ile protokolün hazırlanması gerektiği bilinmelidir.

Yapılacak yanlış ve hatalar ile davanın reddedilmesi durumunda üç yıl içerisinde aynı sebeple boşanma davası açılmamaktadır. Bu gibi olumsuz durumlar yaşanmaması için hazırlanacak dilekçe ve protokoller için konunun uzmanı olan bir avukata danışılması gerekmektedir. | Anlaşmalı Boşanma İşlemleri İçin Gerekli Evraklar

Anlaşmalı Boşanma İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Anlaşmalı şekilde boşanmak isteyen eşlerin ilk yapması gereken bu konuda uzman olan bir avukata gitmeleri ve hukuki yardım almaları olacaktır.

Bu durumda hakların korunması, davanın kısa sürede açılması ve yine davanın tek celsede görülerek boşanmanın gerçekleşmesi sağlanacaktır.

Avukatlar ile çalışılması durumunda hukuki olarak bir risk alınmadan davanın görülmesi sağlanabilmektedir. Bu konuda avukat ücreti ödeyemeyecek durumda olan kişiler ise bulunulan şehirdeki baroların adli yardım komisyonundan bilgi alabilmektedir. Ancak anlaşmalı boşanma davasını kendisi açmak isteyen kişilerin dikkat etmesi gereken bazı konular bulunmaktadır.

Anlaşmalı şekilde boşanmak isteyen kişilerin mahkemeye başvurarak dava açması gerekmektedir. Bunun yerine nüfus müdürlüğü veya evlendirme dairelerine yapılacak başvurular geçerli olmayacaktır.

Boşanma Davalarının açılması için mutlaka dava dilekçesi gerekmektedir. Dava dilekçesi olmadan dava açılamaz. Dava dilekçesinin hazırlanması konusunda şekil ve usul yönünden dikkatli olmak gerekmektedir. Dilekçede yer alacak bilgiler ile başvuru nedeni ve hukuki olarak bir temelinin olması oldukça önemlidir.

Boşanma Davasının açılmasında oluşturulacak olan dava dosyasının içerisinde mutlaka kimlik fotokopileri konulmalıdır. Kimlik fotokopisi bu konuda yeterli olacak ve nüfus kaydı gibi belgelere ihtiyaç duyulmayacaktır.

Anlaşmalı boşanma konusunda en önemli olan hazırlanacak olan anlaşmalı boşanma protokolüdür. Bu protokolün hazırlanmasında çok dikkatli olunmalıdır. İçeriği hukuka uygun bir şekilde olmalı ve boşanma ile ortaya çıkacak tüm hukuki konuları içermelidir. Bu protokolün ayrıca şekil yönünden de bazı konulara dikkat edilmesi gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davasının açılması ile duruşma günü belirlenecektir. Duruşmada mutlaka iki tarafında hazır bulunması gerekmektedir. Taraflardan birinin gelmemesi durumunda dava görülemeyecektir.

4.092 Görüntülenme

SORULAR

 1. G İPEK dedi ki:

  Anlaşmalı boşanma konusunda sizi tavsiye ettikleri için iletişime geçebilir miyiz.

 2. ÖZGÜR FINDIK dedi ki:

  Anlaşmalı Boşanma İşlemleri İçin Gerekli Evraklar Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

 3. MERTAY ERDEM dedi ki:

  Anlaşmalı Boşanma İşlemleri İçin Gerekli Evraklar önemli olduğu anlaşılıyor. Evraklar arasında boşanma protokolü nasıl hazırlanır.

 4. Fahri dedi ki:

  Anlaşmalı Boşanma İşlemleri İçin Gerekli Evraklar Bu konu Hakkında güncel Yargıtay kararlarına ihtiyacım var, yardımcı olurmusunuz.

 5. Yaşar dedi ki:

  Anlaşmalı Boşanma İşlemleri İçin Gerekli Evraklar Aydınlatıcı bilgiler için teşekkür ederim.. Başarılar dilerim..

AVUKATA SORU SOR

 

Telefon WhatsApp