Anlaşmalı Boşanma İşlemleri İçin Gerekli Evraklar

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Aile ve Boşanma Hukuku Davaları  > Anlaşmalı Boşanma İşlemleri İçin Gerekli Evraklar

Anlaşmalı Boşanma İşlemleri İçin Gerekli Evraklar

Anlaşmalı Boşanma İşlemleri İçin Gerekli Evraklar

Anlaşmalı Boşanma İşlemleri İçin Gerekli Evraklar | Anlaşmalı boşanma davaları boşanmak isteyen tarafların karşılıklı olarak bu konuda karar almaları ve boşanma kararı yanında. Ortak çocuklarının velayeti, nafaka ile mal paylaşımı gibi konularda da anlaşmış olmaları ile mümkün olabilmektedir. Bu şekilde açılacak davalar oldukça kısa sürede tamamlana bilmekte ve boşanma işlemleri kısa sürede gerçekleşebilmektedir. Davanın Kısa sürmesi için ayrıca Anlaşmalı Boşanma İşlemleri İçin Gerekli Evraklar bilinmesi gerekmektedir.

 

Anlaşmalı boşanma davalarının açılması ve bu şekilde kısa sürede boşanmasının mümkün olması için yasalarda belirli olan anlaşmalı boşanma şartlarının yerine getirilmiş olması gerekmektedir. Ancak bu şartların yerine getirilmesi durumunda boşanmak isteyen taraflar anlaşmalı boşanma davası açabilmektedirler. | Anlaşmalı Boşanma İşlemleri İçin Gerekli Evraklar

 

Anlaşmalı Boşanma İşlemleri ve Şartları

 

Yasalarda belirtilmiş olan anlaşmalı boşanma şartları aşağıda sıralanmıştır.

 

Anlaşmalı boşanma davalarının açılması konusundaki ilk şart evliliğin bir yıldan fazla olması şartıdır. Evlilik tarihinden itibaren bir senenin dolmuş olması durumunda tarafların anlaşmalı boşanma davası mümkün olabilmektedir. Bir senenin dolmadığı evliliklerde anlaşmalı boşanma davası açılması mümkün değildir. Bu kişiler çekişmeli boşanma davası açabilmektedir.

 

Bir yıllık evlilik şartını yerine getiren kişilerin diğer bir şart olarak boşanmak ve boşanma ile ortaya çıkacak diğer tüm konularda anlaşmış olmaları ve bunu anlaşmalarını anlaşmalı boşanma protokolü ile hazırlamaları gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma protokolü iki tarafından hür iradesi ile hazırlanmalı ve iki tarafından imzalaması gerekmektedir.

 

Hazırlanacak olan bu protokolde taraflar boşanma ile ortaya çıkacak haklarının aralarının nasıl dağılacağını ve kimin ne talep edeceğinin belirlenmesi konusunda bilgi içermelidir.

 

Boşanmak isteyen tarafların varsa ortak çocuklarının velayetinin kimde olacağı, velayeti almayan tarafın çocuğu ne sıklıklar ne zaman göreceği, tarafların birbirlerine verecekleri nafaka türleri, miktarları, ödeme şekli ve yıllık artışları, ödenecekse maddi ve manevi tazminatlar ile mal paylaşımı konuları bu protokolde açık ve net bir şekilde belirlenmelidir.

 

Bu protokol saydığımız oldukça önemli ve hukuki olarak bilgi gerektiren bu işlemlerin yapılmasını gerektirmektedir. Bu sebeple de bu konuda bir uzman avukattan yardım alınması gerekebilmektedir. Aksi durumda hak kayıplarının olması ve mahkemenin bu protokolü kabul etmemesi gibi sonuçlar doğabilmektedir.

 

Tüm bu şartların yerine getirilmesinden sonraki önemli bir diğer şart, tarafların boşanma davasında bulunmasıdır. İki tarafta boşanma duruşmasında orada bulunarak mahkemenin teyit almasını sağlamalıdır. Her ne kadar tüm evraklar iki tarafında imzasını taşısa bile mahkeme sözlü olarak onay almak isteyecektir. | Anlaşmalı Boşanma İşlemleri İçin Gerekli Evraklar

 

Anlaşmalı Boşanma Davası İçin Gereken Evraklar Nelerdir?

 

Türk Medeni Kanunun 166’ncı maddesi uyarınca evlilik birliğinin temelden sarsılması durumunda ve tarafların anlaşmalı boşanma şartlarını yerine getirmesi durumu ile iki tarafında tüm konularda anlaşabilmesi durumunda anlaşmalı boşanma davasının açılması ile evlilik birliğinin sonlandırılması mümkün olabilmektedir.

 

Anlaşmalı boşanma davası açmak isteyen eşlerin temin etmesi gerekli olan evraklar anlaşmalı boşanma dilekçesi ve anlaşmalı boşanma protokolü olmaktadır.

 

Anlaşmalı boşanma davalarının sorunsuz bir şekilde açılması ve davaların sonuçlanabilmesi için hazırlanacak olan anlaşmalı boşanma dilekçesi ve anlaşmalı boşanma protokolü doğru şekilde hazırlanmalıdır. İnternet ortamında bulunan standart dilekçe ve protokol örnekleri eşlerin bu konuda yanılmalarını ve mahkemece kabul edilemeyecek şekilde dilekçe ve protokol hazırlamalarını meydana getirebilmektedir.

 

Bu konuda özellikle her boşanma davasının diğerlerinden farklı olacağı ve kişiye özel bir şekilde dilekçe ile protokolün hazırlanması gerektiği bilinmelidir.

 

Yapılacak yanlış ve hatalar ile davanın reddedilmesi durumunda üç yıl içerisinde aynı sebeple boşanma davası açılmamaktadır. Bu gibi olumsuz durumlar yaşanmaması için hazırlanacak dilekçe ve protokoller için konunun uzmanı olan bir avukata danışılması gerekmektedir. | Anlaşmalı Boşanma İşlemleri İçin Gerekli Evraklar

 

Anlaşmalı Boşanma İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

 

Anlaşmalı şekilde boşanmak isteyen eşlerin ilk yapması gereken bu konuda uzman olan bir avukata gitmeleri ve hukuki yardım almaları olacaktır.

 

Bu durumda hakların korunması, davanın kısa sürede açılması ve yine davanın tek celsede görülerek boşanmanın gerçekleşmesi sağlanacaktır.

 

Avukatlar ile çalışılması durumunda hukuki olarak bir risk alınmadan davanın görülmesi sağlanabilmektedir. Bu konuda avukat ücreti ödeyemeyecek durumda olan kişiler ise bulunulan şehirdeki baroların adli yardım komisyonundan bilgi alabilmektedir. Ancak anlaşmalı boşanma davasını kendisi açmak isteyen kişilerin dikkat etmesi gereken bazı konular bulunmaktadır.

 

Anlaşmalı şekilde boşanmak isteyen kişilerin mahkemeye başvurarak dava açması gerekmektedir. Bunun yerine nüfus müdürlüğü veya evlendirme dairelerine yapılacak başvurular geçerli olmayacaktır.

 

Boşanma Davalarının açılması için mutlaka dava dilekçesi gerekmektedir. Dava dilekçesi olmadan dava açılamaz. Dava dilekçesinin hazırlanması konusunda şekil ve usul yönünden dikkatli olmak gerekmektedir. Dilekçede yer alacak bilgiler ile başvuru nedeni ve hukuki olarak bir temelinin olması oldukça önemlidir.

 

Boşanma Davasının açılmasında oluşturulacak olan dava dosyasının içerisinde mutlaka kimlik fotokopileri konulmalıdır. Kimlik fotokopisi bu konuda yeterli olacak ve nüfus kaydı gibi belgelere ihtiyaç duyulmayacaktır.

 

Anlaşmalı boşanma konusunda en önemli olan hazırlanacak olan anlaşmalı boşanma protokolüdür. Bu protokolün hazırlanmasında çok dikkatli olunmalıdır. İçeriği hukuka uygun bir şekilde olmalı ve boşanma ile ortaya çıkacak tüm hukuki konuları içermelidir. Bu protokolün ayrıca şekil yönünden de bazı konulara dikkat edilmesi gerekmektedir.

 

Anlaşmalı Boşanma Davasının açılması ile duruşma günü belirlenecektir. Duruşmada mutlaka iki tarafında hazır bulunması gerekmektedir. Taraflardan birinin gelmemesi durumunda dava görülemeyecektir.

 

Anlaşmalı Boşanma İşlemleri İçin Gerekli Evraklar: Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesi, Anlaşmalı Boşanma Protokolü, Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesi Eklemek İçin Aile nüfus kaydı örneği, Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesi Kimlik cüzdanı fotokopileri, Anlaşmalı Boşanma Davasında Avukat var ise Bir adet onaylı vekaletname örneği. | Anlaşmalı Boşanma İşlemleri İçin Gerekli Evraklar

 

Anlaşmalı Boşanma İşlemleri İçin Gerekli Evraklar – Boşanma İşlemi Başvurusu

 

Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesi hazırlanır.

Anlaşmalı Boşanma protokolü hazırlanır.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesine TC Kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi evraklar eklenir.

Aile nüfus kaydı belgesi eklenir yada Aile mahkemesinden talep edilir.

Anlaşmalı Boşanma Davası yargı harcı vezneye ödenir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Dosya ve pul bedeli vezneye ödenir.

Anlaşmalı Boşanma Davası açılması Aile Mahkemesine müracaat edilerek dosya içindeki belgeler hakime onaylatılır. Aile Mahkemesi Kalemine teslim edilir.

Aile Mahkemesi tarafından Anlaşmalı Boşanma dava dilekçesi ve ekler incelenir, eksiklik yoksa duruşma günü verilir.

 

Anlaşmalı Boşanma İşlemleri İçin Gerekli Evraklar

 

Makalede Anlaşmalı Boşanma İşlemleri İçin Gerekli Evraklar konusu bilgi için yer verilmiştir. Bir diğer önemli makalemizde Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır evrakları hakkında bilgiler verilmektedir.

'

5 Sorular

Avukata Soru Sor