Apartman Aidat Borcu İcra Takibi

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İcra Hukuku  > Apartman Aidat Borcu İcra Takibi

Apartman Aidat Borcu İcra Takibi

Apartman Aidat Borcu İcra Takibi

Apartman Aidat Borcu İcra Takibi

Apartman Aidat Borçları için İcra Takibi

Apartmanların fiziksel şartlarının daha iyi bir hale getirilmesi adına aynı apartmanda yaşayan kişilerin katkıda bulunarak birlikte topladığı tüm miktarlar aidat adıyla toplanarak bu alanda kullanılıyor.

Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre toplanılması durumunda hiçbir sakınca bulunmayan aidatların aynı zamanda bazı şartlara da sahip olması gerekmektedir.

Bu noktada kat sahibi olan kişilerin toplu olarak anlaşma sağladığı bir uzlaşma noktası bulunmadığı takdirde herkesin kendi sahip olduğu kat büyüklüğüne göre ödeme yapması gerekiyor. Ancak uygulamada bu durum kişilerin sahip olduğu alanların çok büyük farklarla ortaya çıkmadığı durumlarda tek bir sabit fiyat üzerinden yapılan ödemelerle gerçekleşmektedir.

Apartman aidatlarının kapıcı, kaloriferci, bahçıvan gibi kişilere aktarılması söz konusu olduğunda bu durum geçerli oluyor. Aidatlar ile birlikte apartmanın fiziksel koşullarını iyileştirmek durumunda kalan kişilerin alacağı belirlenmiş olan gelirlerinin toplanması sağlanırken aynı zamanda ana gayrimenkul üzerindeki sigorta primlerinin ve bununla beraber yönetici aylığı gibi masrafların da karşılanması talep edilmektedir. Kişiler kredilerinin arsa payları oranında bu aylıkları ödeme noktasında katkıda bulunabiliyorlar.

Kat Mülkiyeti Kanunu’nda açık bir şekilde belirtilmiş olan kurallara göre süre kısıtlaması olmaksızın kişilerin aidatlarla ilgili olarak icra takibi işlemi yaptırması mümkün olmaktadır. Bu davalar kat sahipleri hakkında diğer kat sahipleri veya yöneticiler tarafından açılabiliyor. Belirlenmiş olan tüm gider kalemleri için verilmesi gereken aidatların tamamını ödemeyen kat sahiplerinin ödemeyi geciktirdiği durumlarda aylık yüzde 5 gecikme tazminatı da eklenerek günlük zararları da karşılaması gerekmektedir.

Uygulamada Apartman Aidat Borcua İcra Takibi Süreci

İcra takibi işlemlerinde eğer aidat borçlarına ilişkin hükümler ortaya çıkmışsa bu durumda ilamsız icra takibi işleminin yapılması söz konusu olmaktadır. İcra takibi sürecinde yetkili olan kişiler icra müdürlükleri ve apartmanın bulunduğu yerde yer alan icra daireleri olmaktadır.

İcra takip işlemi yönetici aracılığı ile doğrudan sürdürülebileceği gibi aynı durumda mağdur konumuna düşen diğer kat sahipleri tarafından da yapılabilmektedir. Çoğu zaman avukatlara vekalet verilmesi ile birlikte işlemeye başlayan icra takibi sürecinde kiracılar ya da kat sahipleri hakkında aidatların temin edilmesine ilişkin olumlu sonuçlar alınabiliyor.

Apartman Aidatlar Ödenmezse Gecikme Tazminatı ve Faiz Uygulaması İcra Takibinde Geçerli Olur Mu?

Kat Mülkiyeti Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca ödemesi yapılmamış olan aidat bedellerinin ödenmesi gerektiği son günden başlamak üzere aylık yüzde 5 gecikme tazminatı üzerinden günlük olarak faize binmesi söz konusu olmaktadır. Halk arasında faiz olarak adlandırılan bu durumda kavramların kullanılması terk edilmiş ve artık gecikme tazminatı kavramı kullanılmaktadır.

Eğer kişiler aidatlarını ödememişlerse icra takiplerine itiraz etmeleri kendilerinin aleyhine olan sonuçların doğmasına sebep olabilecektir. Aidat borçlarına ek olarak kişiler gecikme tazminatı, icra masrafları ve avukatlık ücreti masraflarını da ödemekle yükümlenirler.

Bununla birlikte haksız olduğunu bilen kişinin itiraz etmesi halinde itirazı iptal davasından gelen icra inkar tazminatlarını karşılaması da gerekmektedir. Bu tazminatların yüzde 20 üzerinden hesaplanması da kişilerin ödeme yapmada zor bir duruma düşmesine sebebiyet verebiliyor.

Apartman Aidatlara İlişkin Kişiler İcra Takibine İtirazda Nasıl Bulunabilirler?

Eğer kat sahipleri ya da kiracılar kendileri hakkında aidatları ödemediklerine ilişkin icra takiplerinin gerçek bir gerekçeyle öne sürüldüğünü iddia etmiyorlarsa bu durumda icraya itiraz haklarını kullanabilmektedirler. Ancak bunun için kişilerin mutlaka elinde geçerliliği ile öne çıkan delillere sahip olması gerekmektedir.

İtirazlar ödemelerin yapılması gerektiği belirtilen tarihi takip eden 7 günlük süre içinde icra dairelerine başvurularak gerçekleştirilmektedir. İcra takibi süreçlerinin durmasına sebep olan bu olay sadece itiraz hakkını kullanan aidat ödemesi yapmayan kişiler için geçerli olmaktadır. İcra takibini başlatan kişiler ise bu aşamada icra işleminin sürdürülmesini sağlamak amacıyla 6 aylık sürede İcra Mahkemelerinde kaldırılması veya bir yıl içinde de Sulh Hukuk mahkemelerinde itirazın iptali davalarını açması gerekiyor.

Apartman Aidat Borcu İcra Takibi Tebligat İletilmeyen Kişilerin Gayrimenkullerine Haciz Gelir Mi?

İcra İflas Kanunu’nda belirtilmiş olan maddelere göre icra takibi durumu kesinleşmesi sonucu ödeme emirlerinin tebliğ edilmiş ve bunlara itiraz gelmemiş olması gerekmektedir. Tebliğ yapılmadan herhangi bir haciz işleminin yürürlüğe konulması mümkün değildir. Kişiler uzlaşmazlık durumlarının ortaya çıkması halinde gayrimenkulün bulunduğu yerdeki Sulh Hukuk mahkemeleri aracılığı ile haklarını arayabiliyorlar.

Apartman Aidat Borcu İcra Takibi ile ilgili olarak, Kat Mülkiyeti Yasasinin 20. maddesinin ikinci fikrasi hükmüne göre ortak giderden payina düseni ödemeyen bagimsiz bölüm malikinin ödemede geciktigi günler için ödemekle yükümlü bulundugu aylik yüzde on gecikme tazminatinin baslangiç gününün açikça saptanmis olmasi gerekir.

Apartman Aidat Borcu İcra Takibi İtiraz Davası konusu ortak giderin dayanagini olusturan kat malikleri kurulu kararina davali katilmissa karar tarihi, kararin alindigi toplantiya katilmamissa bu kararin kendisine teblig edildigi ya da baska bir biçimde borcunu ögrendigi tarih, bu da yoksa hakkinda açilan Aidat icra takibi nedeniyle ödeme emrinin teblig edildigi tarih esas alinmalidir. ‘

Mahkemece, yukaridaki esaslar dikkate alinarak davalinin aidat borcunu ögrendigi günün açikça belirlenmesi, icra takibinden önce ögrenmedigi saptandiginda gecikme tazminatinin ödeme emrinin tebliginden itibaren baslatilmasi gerekirken, bu konuda yeterli inceleme ve arastirma yapilmadan borcun ait oldugu aydan itibaren gecikme tazminatinin hesaplanip ……’.

Yargıtay Kararı – Apartman Aidat Borcu İcra Takibi

T.C. YARGITAY 18.Hukuk Dairesi Esas: 2014/5338 Karar: 2014/10576 Karar Tarihi: 16.06.2014 – Apartman Aidat Borcu İcra Takibi

TAKİBE İTİRAZIN TESCİLİ DAVASI – AİDATLARIN BELİRLENDİĞİ KAT MALİKLERİ KURULU KARARLARI VE SİTE YÖNETİMİNİN BELİRLENDİĞİ KARARLARI DA İÇEREN KARAR DEFTERİNİN İLGİLİ YÖNETİMDEN GETİRTİLMESİ – DOSYANIN MAHKEMESİNE GERİ ÇEVRİLMESİ

ÖZET: Takibe konu alacaklarla ilgili kararların alındığı ve aidatların belirlendiği kat malikleri kurulu kararları ve site yönetiminin belirlendiği kararları da içeren karar defterinin ilgili yönetimden getirtilerek dosyaya konulmasından sonra temyiz incelemesi yapılmak üzere gönderilmesi için dosyanın mahkemesine geri çevrilmesine karar verilmiştir.

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas: 2007/18-826 Karar: 2007/949 Karar Tarihi: 05.12.2007 – Apartman Aidat Borcu İcra Takibi

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI – İCRA TAKİP TALEBİNİN SİTE YAKIT GİDERİ AİDATLARINA İLİŞKİN BULUNDUĞU – DAVALIYA AİT BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN ORTAK GİDER VE AİDAT BORÇ MİKTARININ YARGILAMA SONUCU BELİRLENECEĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Dava konusu davalıya ait bağımsız bölümlerin ortak gider ve aidat borç miktarının yargılama sonucu belirleneceği gözetilmeden alacağın %40’ı oranında icra inkar tazminatına hükmedilmesi doğru görülmemiştir. Makalemizde Apartman Aidat Borcu İcra Takibi konusu işlenmiştir,  Apartman Aidat Borcu İcra Takibi Nasıl yapılır, Apartman Aidat Borcu İcra Takibi ile Nasıl Alınır sorularıyla muhatap olan yöneticilerin  Apartman Aidat Borcu İcra Takibi konusunda avukat desteği almasını öneriyoruz.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]
'

4 Sorular

Avukata Soru Sor