Arabuluculuk İle İlgili Sorular

Arabuluculuk İle İlgili Sorular
Arabuluculuk İle İlgili Sorular Arabuluculuk Nedir? Arabuluculuk kurumu, Avrupa ve Amerika’da 40 yılı yakın süredir uygulanan bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Aralarında davaya konu olmuş veya olabilecek bir uyuşmazlık olan kişilerin, meseleyi bir arabulucu eşliğinde karşılıklı olarak müzakere ederek çözüme kavuşturdukları bir süreçtir. Belirtmek gerekir ki...
Arabuluculuk İle İlgili Sorular Ve Cevaplar Nelerdir? Arabuluculuk ile ilgili soru ve cevaplar arabuluculuk kavramının Türkiye’ye nispeten yeni gelmesi kaynaklı olarak her vatadaşın bilgi sahibi olması gereken konulardır. Arabuluculuk ile ilgili sorular özellikle zorunlu arabuluculuk hizmeti gerektiren davalar için çok önemlidir.
 • Arabuluculuk Avrupa ve Amerika’da 40 seneden daha fazla süredir uygulanan bir yöntemdir. Kişilerin arasındaki hukuksal uyuşmazlıkların çözümü için davaya taşınmadan olayların çözülmesini sağlar.
 • Türkiye’ye 2012 senesinde arabuluculuk sistemi kabul edilmiş ve Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanun Tasarısı resmi olarak kabul edilmiştir.
Arabuluculuk Kanunu Hakkında Bilgi Arabuluculuk yönetmeliği çıkarılan yasalar çerçevesinde düzenlenmiştir. Arabulucunun hizmeti ise taraflar arasındaki iletişimi sağlayarak, uyuşmazlıkları çözüme ulaştırması ve olayın mahkemeye taşınmadan çözülmesini sağlamaktadır. Ancak bu noktada arabulucular kişilere herhangi bir seçenek sunmaz ya da yargılamaz. Yalnızca iletişimi sağlamakla görevlidir. Arabulucu olan kişiler tarafsız ve bağımsız kişilerdir. Bundan dolayı da taraflardan birisiyle ciddi bir bağı olmaması gerekmektedir. Bunun yanı sıra en az 5 senelik mesleki deneyimi olması gerekmektedir. Hukuk Fakültesi mezunları bu görevi yerine getirebilmektedir. Bunun yanı sıra Adalet Bakanlığı tarafından lisanslı bir eğitim sürecinin de tamamlanması gerekmektedir. Arabuluculuk mesleğini yapan kişilerin her sene sekiz saat boyunca eğitimlerini yenilemesi gerekmektedir. Arabuluculuk her hukuksal uyuşmazlıkta araya girmemektedir. Aile içi şiddette ya da uzlaşma kapsamında sayılan suçlarda değilse, bu noktada bu hizmet alınmaz. Arabuluculuk hizmetinin alınabileceği durumlar ise:
 • Kredi sözleşmeleri,
 • Alım ve satım sözleşmeleri,
 • Tüketici uyuşmazlıkları,
 • Eser sözleşmeleri,
 • Kira uyuşmazlıkları,
 • İşçi alacakları,
 • Deniz ticareti,
 • Sigorta uyuşmazlıkları,
 • Marka ve patent uyuşmazlıkları olarak ifade edilebilir.

Arabulucu Avukat Ücreti Nedir

Arabuluculuk ücret tarifesi yasalara göre belirlenmiştir. Taraflar arabulucunun ücretlerini ve masraflarını eşit olarak ödemek durumundadır. Uyuşmazlık şayet parayla ölçülebilmesi durumunda ise arabulucuya belirli olan miktarın yüzde altılık olan kısmı ödenmektedir. Bunun yanı sıra ücret tarifesine göre uyuşmazlığa konu olan miktarın artması durumunda, belirlenen oran kademeli olarak düşmektedir. Bu noktada para ile ölçülemeyen durumlarda ise arabulucunun ücretleri saatlik olarak ödenmektedir. Arabuluculuk İle İlgili Sorular, Arabuluculuk Nedir, Arabuluculuk kurumu, aralarında davaya konu olmuş veya olabilecek bir uyuşmazlık olan kişilerin, meseleyi bir arabulucu eşliğinde karşılıklı olarak müzakere ederek çözüme kavuşturdukları bir süreçtir.

İş Hukukunda Arabuluculuk

Belirtmek gerekir ki, arabuluculuk kurumunun en büyük işlevi, mahkemelerin sırtındaki iş yükünü almasıdır. Şöyle ki, arabuluculuk kurumunun Türkiye’de yürürlüğe girmesinden önce birçok sorun, mahkemeye gitmeksizin çözülme potansiyeli barındırmasına rağmen, mahkemeye intikal eder ve mahkemelerin iş yükü gereksizce artardı. Ancak, tarafların arasında bir orta yol bulmaya çalışan arabulucu avukatlar, eğer bu süreçte tarafların uzlaşmasını sağlayabilirse, mahkemelerin iş yükünü ciddi oranda azaltmış olmaktadır. Bu durum da, özellikle Türkiye gibi yargılama aşamalarının oldukça uzun zamanlar aldığı ülkeler için bire birdir.

Arabulucu kimdir Ne iş Yapar

Arabulucuların işlevi ve neler yaptığı ile ilgili daha detaylı bir başlık açacak olursak; arabulucular, tarafların iletişimini kolaylaştırarak onları masada tutan arabuluculuk yöntemlerini uygular. Tarafların kendi çözümlerini kendilerinin bulmalarına yardımcı olur. Bunu yaparken, arabulucu konuyu çözümleyen bir karar vermez, taraflara çözüm seçeneği sunmaz. Arabulucunun tarafsız ve bağımsız bir kişi olması gerekir. Arabulucunun taraflardan birisiyle ciddi bir bağı olması halinde arabuluculuk yapmaması gerekir. Aksi halde, yapılan iş bir “arabuluculuk” olmaktan çıkar, “yardımcılığa” dönüşür; bu durum ise, adaletli bir karar verilmesinin önüne geçecektir. Bu nedenle, her iki tarafın da, arabulucu avukatın tarafsız olduğundan mutlaka emin olması ve buna göre o avukata yetki vermesi gerekir. Bu durum, pek çok kezinde tahmin edildiğinden daha büyük bir öneme sahip olabilir. (Arabuluculuk İle İlgili Sorular)

İş Hukukunda Arabuluculuk | Arabuluculuk İle İlgili Sorular

TBMM tarafından 12 Ekim 2017 tarihinde kabul edilerek yasalaşan İş Mahkemeleri Kanunu ile birlikte, işçi alacakları ve iş kanunundan kaynaklanan tazminat davaları için önemli bir değişiklik olarak iş davalarında arabuluculuk uygulaması zorunlu hale getirildi. Buna göre, 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle işçi alacağı ve tazminat davası açılmadan önce tarafların mutlaka bir arabulucu avukata danışması ve onunla birlikte çalışması gerekecektir. Aksi halde, dava açıldığında bir “şekil şartı” yerine getirilmediği için mahkeme davayı kabul etmeyecektir. İş davalarında zorunlu olarak arabuluculuk uygulamasının şart koşulması, kanun koyucunun  işçi alacakları ve tazminat talepleri ile, işe iade davalarına ilişkin uyuşmazlıkların daha hızlı ve daha az masrafla neticelenmesini amaçlamaktadır. Böylece “adil yargılanma hakkı” adıyla andığımız hakkın, ülkemizde de tesis edileceği düşünülmektedir. Son derece isabetli bir uygulama olan arabuluculuk uygulaması, öteki hukuk devletlerinde gösterdiği etkiyi Türk hukukunda da gösterecek; en büyük sorunlarımızdan biri olan “yavaş yargılama” sorunu artık eskisine oranla daha az yaşanacak bir sorun halini alacaktır.

Hangi İş Davalarında Arabuluculuk Zorunludur?

Bireysel iş sözleşmesi ya da toplu iş sözleşmesi ayırdı yapılmaksızın; bu sözleşmelerde yer alan her türden maaş, yıllık izin, hafta tatili, fazla mesai gibi işçi alacakları ve kıdem tazminatı, ihbar tazminatı gibi tazminat alacakları için arabulucuya başvurmak zorunlu hale getirilmiştir. Ek olarak; ilgili kanun, bunların yanında işe iade davalarında da arabulucuya başvurulması gerektiğini hüküm altına almaktadır. Yalnızca, iş kazası ve meslek hastalığından kaynaklı tazminat davaları ve yine buna ilişkin tazminat davaları sözünü ettiğimiz zorunluluğun dışında tutulmuştur. Bu tür davalarda arabulucuya başvurma zorunluluğu yoktur. Zarara uğramış olan işçiler, bu durumda doğrudan iş mahkemesine tazminat davası açarlar. (Arabuluculuk İle İlgili Sorular)

Bu haber toplam 263 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara