Araç Bedelinin İadesi

Araç Bedelinin İadesi
Araç Bedelinin İadesi | Araç alımlarında sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Alınan bir araç çeşitli hata veya hatalar bulunması, bu kusurların aracın değerini düşürmesi, orjinalliğini bozması ve benzeri durumlarda aracı satın alan kişinin " Araç bedelinin iadesi davası " açma hakkı bulunur. Alınış olan aracın reklamında, kullanma kılavuzunda, etiket veya...
Araç alımlarında sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Alınan bir araç çeşitli hata veya hatalar bulunması, bu kusurların aracın değerini düşürmesi, orjinalliğini bozması ve benzeri durumlarda aracı satın alan kişinin "Araç bedelinin iadesi davası " açma hakkı bulunur. Alınış olan aracın reklamında, kullanma kılavuzunda, etiket veya ambalajında ve ilanlarında araçla ilgili verilen bilgiler doğru çıkmadığında, verilmiş bilgilerin birinin veya birden fazlasının eksik çıkmasında, muadili olan araçların özellikleriyle aynı hizmeti sunamıyorsa, bu türlü mallar kanun kapsamında ayıplı mallar olarak değerlendirilir. Bu türlü eksiklikleri veya kusurları bulunan, aracı alarak sağlanacak faydanın azalmasına sebebiyet veren durumların ortaya çıkması, bu faydaların ekonomik veya maddi olması durumlarında, satılan ürünün ayıplı mal kategorisinde değerlendirilmesi söz konusudur. Bu türlü durumlarda alıcı " Araç bedelini iade davası " hakkına başvurabilir. Sözleşmede sunulduğu şekli ve özellikleriyle satıcının alıcıya aracı teslim etme zorunluluğu vardır. Sözleşmenin veya yapılan reklamlarında bulunmasına rağmen, var olmayan özelliklerin tespit edilmesi halinde, alıcı derhal bu konuda " Araç bedeli iadesi davası " açma hakkı kazanır. Dava süresince istenen bilgi ve belgeler çerçevesinde alcının haklı bulunması halinde, aracın ayıplı bir mal kategorisinde değerlendirilmesi mümkün olur. Bu tespitle birlikte alıcı ve davalı olan taraf, çok seçenekli bir çözüm şansı elde eder. Aracın eksiklik ve kusurlarının onarılarak kendisine yeniden teslim edilmesi, tamamen yeni ve sözü geçen özelliklerin hepsini barındıran bir yeni araçla değişim, anılan araca geri vermeyerek, kusur ve ayıbı oranında indirim talep edebilmek, tamamen iade ederek sözleşmeden dönme, dava sonucunda haklı görülen alıcıya tanınan haklar arasında yer alır. Bunların yanında tüm bu olaylar sırasında oluşabilecek tüm yan masrafların da alıcı tarafından ödenmesi şartı vardır. Ayrıca ayıplı malın satışı ve kullanıldığım süre boyunca uğranılan zararla ilgili olarak, sonradan davalı yeni bir dava açarak tazminat talebinde bulunabilir. | Araç Bedelinin İadesi

Araç Bedelinin İadesi İçin Dava Nasıl Açılır?

İçerikleri ve ilgili kanun hükümleri nedeniyle kompleks bir yapısı bulunan bu dava türlerinde, yapılması gereken en iyi şeylerden ilki, alanında uzmanlaşmış bir avukat bulmak ve tüm süreci onun yönetmesini sağlamaktır. Konuyla ilgili olduğu gibi, kanunlarla ilgili uzmanlığı bulunan bir avukatın, herhangi bir yolla hak kaybına uğramanızın önüne geçebileceği gibi, aynı zamanda kazanılacak haklarınızın da yolunu açabileceği unutulmamalıdır. Araç bedeli iade davalarında, davaya bahis olan kusurların davacı tarafından ispat edilmesi gerektiği gibi, daha önce sözleşmede bulunan, reklam veya ilan yoluyla duyurulmuş, kullanım kılavuzundan bulunan özellikleri, satılan üründe olmadığının ispatlanması ve bunu usulüne uygun olarak yapabilmek, yine bir uzmanın yönlendirmesiyle daha kolay ve hızlı olarak yapılabilir. Bu durum satıcının davayla ilgili kusurlarının belirlenmesinde hızlı bir etki oluşturur ve dava sürecinin lehinize bir şekilde işlemesi, dolayısıyla da hızlı bir şekilde sonuçlanmasına sebep olur. Araç değer kaybı davası nasıl açılır, nasıl hesaplanır, kimden alınır konuları için araç değer kaybı davası sayfasını ziyaret edebilirsiniz. | Araç Bedelinin İadesi

Araç Bedelinin İadesi - Yargıtay Kararları

T.C. YARGITAY 19.Hukuk Dairesi Esas: 2005/291 Karar: 2005/11080 Karar Tarihi: 14.11.2005 ALACAK VE ARAÇ DEĞİŞİMİ DAVASI - HAVA YASTIKLARININ AÇILMAMASI VE EMNİYET KEMERLERİNİN KİLİTLENMEMESİ NEDENİYLE TAZMİNAT İSTEMİ - ARAÇTA İMALAT HATASI BULUNMADIĞI - KAZANIN OLUŞUMU VE HAVA YASTIKLARININ AÇILMAMASI ARASINDA BİR İLLİYET BAĞI BULUNMADIĞI ÖZET: Davacı vekili, davalı … Şirketi tarafından üretilen ve diğer davalı tarafından satışa çıkartılan aracı, müvekkili şirket tarafından satın alındığını, aracın kaza yaptığını ve meydana gelen kaza sonrası aracın hurda hale gelmesine rağmen hava yastıklarının ve emniyet kemeri kilidinin çalışmadığını, aracın bu hali ile ayıplı olarak üretildiğini, davalı şirketlerin aracın sigorta bedeli karşılığında değiştirilmesi taleplerinin reddedildiğini iddia ederek, ... TL. tazminatın ve hava yastıklarının açılmaması ve emniyet kemerlerinin kilitlenmemesi nedeniyle yaşanan korku nedeniyle ….TL. manevi tazminatın tahsilini talep ve dava etmiştir. Satım konusu araçta imalat hatası bulunmadığı ve kazanın oluşumu hava yastıklarının açılmaması arasında bir illiyet bağı bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş. Makale için Ankara Avukat sayfasını ziyaret edebilirsiniz. | Araç Bedelinin İadesi

Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara