Evlat Edinme Davası Hangi Mahkemede Nasıl Açılır? İşte Bekar, Evli ve Yaş Şart Detayı...

Evlat Edinme Davası Hangi Mahkemede Nasıl Açılır? İşte Bekar, Evli ve Yaş Şart Detayı...
Türk hukuk sistemi herkese evlat edinme şansını vermemektedir. Bu işlemin gerçekleşmesi için mutlaka kanunlarla ortaya konmuş olan bazı şartların yerine getirilmiş olması gerekiyor. Peki, Evlat Edinme Davası Hangi Mahkemede Nasıl Açılır?

Evlat edinme davaları, çocuk sahibi olamayan aileler tarafından tarafından evlat edinme merak edilse de son günlerde tekrar bir çocuk dünyaya getirmek istemeyen aileler tarafından da tercih edilmekte olan evlat edinmek ancak yasal yollarla mümkün olan bir durum olmaktadır.

Evlat edinme, çocukların korunması ve onlara sağlıklı bir aile ortamı sunulması amacıyla yürütülen önemli bir sosyal ve yasal süreçtir. Evlat edinmek, çocuğun biyolojik olarak sizin olmadığı halde, yasal olarak ailenizin bir üyesi haline gelmesi anlamına gelir. Bu süreç, birçok aşamadan oluşur ve ilgili yasal prosedürlere uygun şekilde yürütülmelidir.

Evlat Edinmek Nasıl Olur?

Evlat edinme süreci, Türk Medeni Kanunu ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yönetmelikleri uyarınca gerçekleştirilir. Evlat edinme talebinde bulunan kişi veya çiftlerin, yaşadıkları yerin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne başvurması gerekmektedir. Başvuru, ilgili makamlar tarafından değerlendirilir ve evlat edinme süreci, mahkemenin kararı ile resmiyet kazanır.

Evlatlık Çocuk Nereden Alınır?

Evlat edinilecek çocuklar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı kurumlar aracılığıyla edinilir. Bu kurumlar, çocukların korunması, bakımı ve eğitimi ile ilgilenir. Evlat edinmek isteyenler, başvurularını il müdürlüklerine yapar ve süreç, ilgili il müdürlüğü veya Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yönetilir.

Evlat Edinme Koşulları Nelerdir?

Evlat edinmenin bazı önemli koşulları bulunmaktadır. Bunlar arasında evlat edinen kişinin yeterli eğitim düzeyine sahip olması, çocuğun yararına olacak şekilde evlat edinilmesi, çocukla ilgili vesayet makamından izin alınması ve evlat edinilecek çocuğun en az bir yıl süreyle bakılması ve eğitilmesi yer almaktadır. Ayrıca, evlat edinecek kişi ile çocuk arasında en az 18 yaş farkı olması ve evlat edinecek eşlerin en az beş yıl evli olmaları veya her ikisinin de 30 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir.

Kimler Evlat Edinemez?

Evlat edinme için yaş sınırı ve evlilik süresi gibi bazı kısıtlamalar bulunmaktadır. 30 yaşını doldurmamış bireyler, en az 5 yıl evli olmayan çiftler ve evlilik birliği içinde 30 yaşını doldurmadan tek başına evlat edinme hakkına sahip değillerdir.

Yabancı Ülkede Evlat Edinme Olur mu?

Yabancı ülkelerde evlat edinme, Lahey Evlat Edinme Sözleşmesi kapsamında mümkündür. Bu süreç, çocuğun kendi ülkesinde evlat edindirilememesi durumunda, sözleşmeye taraf olan ülkeler arasında işbirliği ile gerçekleştirilir. Evlat edinmek isteyenler, kendi ülkelerinin ilgili makamlarına başvurmalıdır.

Evlat Edinmek Ne Demek?

Evlat edinmek, biyolojik olmayan bir çocuğu yasal olarak kendi çocuğunuz olarak kabul etmek anlamına gelir. Bu süreç, çocuklara sağlıklı bir aile ortamı sağlama ve onların korunması amacıyla önem taşır. Günümüzde, çocuğu olmayan çiftler ve yaşları ilerlemiş bekar bireyler, çocuk sevgisini tatmak ve sosyal sorumluluk üstlenmek için evlat edinmeyi tercih edebilirler.

Çocukların anne ve babasını görevini üstlenecek olan bu kişiler hakkında hukukun nasıl düzenlemeler yaptığı konusunda kişilerin mutlaka bilgi sahibi olması gerekmektedir. Evlat edinmek isteyen kişilerin kesinlikle bunu evlat edinme davalarını açarak yapması gerekmektedir.

Çocukların anne ve baba görevlerini üstlenecek olan kişilerin kendi nüfus kayıtlarını da değiştirmesi söz konusu olduğundan Türk hukuk sisteminin nüfus konusundaki değişikliklerdeki baskınlığından hareketle mahkeme kararları ile değişikliklerin yapılması gerekmektedir. Bunun dışında evlat edinilen çocukların yaşları ne olursa olsun ailelerinin değişmesi söz konusu olduğunda mutlaka dava açma yoluna gidilmesi gerekmektedir.

Evlat Edinmenin Şartları ve Evlat Edinme Davaları Nasıl Görülür?

Evlat edinmeyle ilgili şartlar farklı durumlar için birbirinden ayrılabilmektedir. Bu noktada evlat edinilecek olan çocukların 18 yaşından küçük ve büyük olması ile hukuk sistemi içinde bazı farklılıkların ortaya çıkması mümkün oluyor.

Yasalarla birlikte belirlenmiş olan bu şartlarda ilk dikkat edilen husus kişilerin bir kurumdan mı yoksa doğrudan şahıstan mı alınacağının bilinmesidir. Özellikle usul açısından davaların yürütülmesinde bu durum önemli olmaktadır.

Türk Medeni Kanunu ile belirlenmiş olan evlat edinme konusundaki tüm detaylar birer kural haline getirilmiştir. Bu açıdan öncelikle 18 yaşından küçükler için evlat edinme şartlarının neler olduğuna dikkat edilmesi gerekir.

Evlat Edinmede Bekar, Evli ve Yaş Şart Detayı...

Türk hukuk sistemi herkese evlat edinme şansını vermemektedir. Bu işlemin gerçekleşmesi için mutlaka kanunlarla ortaya konmuş olan bazı şartların yerine getirilmiş olması gerekiyor.

Türk Medeni Kanun'unda da belirtildiği gibi küçüklerin evlat edinen kişi tarafından bir yıl süre içinde bakımının ve eğitiminin yapılmış olması şartı aranmaktadır.

Bununla birlikte mahkemede evlat edinme sonrasında çocuğun yararına sonuçlar çıkacağı konusunda da bir fikir ortaya konulması gereklidir. Ayrıca başka çocuklar söz konusu ise bu çocukların da yararının gözetilmesi gerekir.

18 Yaşından Küçükleri Evlat Edinme Davaları

18 yaşını doldurmamış olan çocuklar için evlat edinme davası şartları farklılık göstermektedir. Genel şartlar korunacak şekilde Türk Medeni Kanunu 18 yaşından küçük çocuklar için bazı ek şartların da yerine getirilmiş olmasını talep etmektedir. Evlilik birlikteliği içinde bulunan kişiler evlat edinmek istiyorlarsa kesinlikle bu işlemin birlikte yapılması gerekmektedir.

Evli olmayan kişilerin evlat edinmesi birlikte mümkün değildir. Aynı zamanda bu eşlerin evliliklerinin 5 yıl ve daha fazla bir süreye sahip olması, eşlerin de yaşlarının 30'un üzerinde olması şartı aranmaktadır. Eğer 30 yaş doldurulmuş ancak evlilik üzerinden 5 sene geçmemişse bu durumda evlat edinme hakkını korumak da mümkündür.

Çocuklar açısından da mutlaka evlat edinilecek olan ailenin kabul edilmiş olması gerekmektedir. Kurumdan alınacak çocuklar da çocuğun vasisinin onayı da gerekli olmaktadır.

18 Yaşından Büyükleri Evlat Edinme Davaları

18 yaşından büyük olan reşit birini evlat edinme davasında kişiler kanun tarafından kendi iradelerini kullanarak özgürce karar verme haklarına sahip olsalar da evlat edinme konusunda bazı şekil şartları ile evlat edinme işleminin korunması hedeflenmiştir. Bu noktada evlat edinmenin kamu düzenini etkileyen bir mesele olduğu dikkate alınarak karar verilir.

18 yaşından büyük olan kişinin evlat edinilmesi söz konusu olduğunda hiçbir şekilde alt soyunun bulunmaması gerekmektedir. Bakım süreleri noktasında da 1 yıl yerine en az 5 yıldır bu kişinin bakımını üstlenmiş olması şartı aranmaktadır.

Evlat edinilen kişi ve evlat edinecek olan kişinin arasındaki yaş farkının da en az 18 olması gerekmektedir. Son olarak evlat edinilecek kişinin rızası alınması halinde bu işlemi gerçekleştirmek mümkün olabiliyor.

Evlat Edinme Davalarında Görevli ve Yetkili Mahkemeler

Evlat edinme davasını açmak isteyen kişiler görevli mahkeme statüsüne sahip olan aile mahkemelerine başvurmalıdırlar. Eğer kişilerin bulunduğu yerleşim yerinde aile mahkemesi bulunmuyorsa bu durumda aynı davanın asliye hukuk mahkemelerinde açılması gerekmektedir.

Yetkili mahkemenin neresi olduğu belirlenirken evlat edinecek olan eşlerden birinin ya da tek başına evlat edinecek kişinin oturma yerinin aile mahkemesi yetkili mahkeme olarak belirlenir.

Evlat Edinme Davalarının Süreci Nasıl İşler?

Evlat edinme davasını açmak isteyen kişilerde aranan ilk özellik kanunlarda açık bir şekilde ifade edilmiş olan şartların yerine getirilmiş olmasıdır.

Aile mahkemesi tarafından bu şartların yerine getirildiği görülürse davanın türüne ve içeriğine bağlı olarak tanık beyanlarının alınması ve kişilerin sosyal ve ekonomik açıdan durumlarının araştırmalarının yapılması sağlanmalıdır.

Bu noktada davanın ilerlemesi evlat edinme işlemine konu olan kişilerin arasındaki ilişkinin bir amaca hizmet edip etmeyeceğinin belirlenmesidir. Gerektiği durumlarda uzmanlardan ya da bilirkişilerden de rapor talep edilebilir.

Evlat Edinme Davaları Ne Kadar Sürer?

Evlat edinilecek olan kişinin durumuna bağlı olarak kişilerin yazılı başvurularına cevap alması farklılık gösterebileceği için dava süreçleri de farklılık gösterebilmektedir.

Mahkemelerdeki süreçler hızlı geçilse dahi emniyet ve bilirkişi raporlarının geç elde edilmesi söz konusu olmaktadır. Yargıda hedeflenen süre olarak 259 gün olarak belirlenmiştir.

Evlat edinme dava süreci ve evlat edinme davası şartları hakkında bilgi almak için sayfayı ziyaret edebilirsiniz. Kesin olarak ne zaman sonuçlanacağı bilinmiyor olsa da en kısa süreler olarak 5 ile 6 aylık sürelerde dava sonuçlanmaktadır.

Evlat Edinmede Vesayet Makamının İzni Nasıl Alınır?

Evlat edinilecek olan çocuk bir kurumda bulunuyor ve kendisinin bir vesayet makamı altında gözetimi uygun görülmüşse bu durumda evlat edinmenin gerçekleşmesi için bu kişiden izin alınması gerekmektedir.

Evlat Edinme Davası Sonucunda Ne Olur?

Evlat edinme davalarının başarılı şekilde sona ermesi ile kişilerin sadece anne ve babalık görevlerini üstlenecek olan kişiler değişmez. Bununla birlikte evlatlık olan kişiler evlat edinen kişilerin yasal mirasçısı konumuna gelirler.

Evlatlık alınan kişinin yaşı küçükse bu durumda evlat edinen kişilerin soyadını alması mümkündür. Evlat edinen kişiler aynı zamanda çocuğun yeni bir isme sahip olmasını da talep edebilirler.

Evlat edinilen kişilerin ergin olduğu durumlarda bu kişiler kendi özgür iradelerini kullanarak hangi soyadlarını kullanmak istiyorlarsa bunu alabilirler.

Evlat edinme sonrasındaki en büyük değişiklikler ise hali hazırda evlat edinme süreçlerinin yasal yoldan yapılmasını da zorunlu tutan nüfus kayıtlarındaki değişiklikler olmaktadır. Evlat edinilen çocuğun nüfus cüzdanındaki anne ve babası bölümleri değiştirilerek buraya evlat edinen kişilerin isimleri yazılır.

Evlatlık olan kişiler bu anne ve babanın kütüğüne geçmiş sayılırlar. Evlatlık olan kişiler tüm bu süreçlerin gizli kalmasını talep etmeleri halinde konuyla ilgili olan mahkeme tarafından belgelerin gizli tutulması yönünde bir tedbir alınarak yükümlülükler yerine getirilmektedir.

Yabancı eşin çocuğunu evlat edinme konusu hakkında danışmanlık alabilirsiniz. Ayrıca evlat edinme avukatı ve danışmanlık hizmeti alınması sizin faydanıza olacaktır.

Bu haber toplam 395 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara