Hukuk Mahkemesi Temyiz Ve İstinaf

Hukuk Mahkemesi Temyiz Ve İstinaf
Hukuk Mahkeme Kararlarının Temyizi | Davada haklı çıkmış olan taraf da hukuki yararı bulunmak şartıyla temyiz yoluna başvurabilir Temyiz, kararın icrasını durdurmaz. İcra ve İflas Kanunu`nun icranın geri bırakılmasıyla ilgili 36 ncı maddesi hükmü saklıdır. Temyiz Dilekçesi Nasıl Yazılır - Hukuk Mahkeme Kararlarının Temyizi Hukuk Mahkeme Kararlarının Temyizi
Hukuk Mahkemesi Temyiz ve İstinaf, Bölge adliye mahkemeleri Bölge adliye (istinaf) mahkemelerinin temel görevi, hukuk ve ceza gibi ilk derece mahkemelerinin verdiği nihai kararlara karşı yapılan istinaf başvurularını inceleyerek karara bağlamaktır. Hukuk Mahkemesi İstinaf Adli yargıda ikinci derece mahkemeleri olarak görev yapan bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin almış olduğu kararlar için istinaf başvurusunun yapılabileceği mercilerdir. İlgili bakanlıklar, Hakimler ve Savcılar Kurulunun görüşü alınarak Adalet Bakanlığı tarafından, mahkemelerin iş yoğunluğu da dikkate alınarak kurulur. Yargı çevresinin belirlenmesi ya da değiştirilmesine Hakimler Savcılar Kurulu tarafından karar verilir. Bölge idare mahkemeleri, istinaf mahkemeleri olarak da ifade edilir. İstinaf mahkemesine başvurularını inceleyerek karara bağlanması öncelikli görev tanımı olan bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinde çıkan görev ve yetki uyuşmazlıklarının çözümünde de görevlidirler. İlk derece mahkemeleri olan idare ve vergi mahkemelerinin aldığı kararlara ilişkin istinaf başvurularını inceleyen bölge idare mahkemeleri, kararın hukuka uygun olduğu yönünde görüş bildirerek başvuruyu reddedebilir. Eğer istinaf başvurusu neticesinde, kararın hukuka uygun olmadığı tespit edilirse bölge mahkemeleri, ilk derece mahkemesinin aldığı kararı kaldırır ve işin esası üzerine bir karar verebilir. Uygun görüldüğü durumlarda inceleme için başka bir vergi ve idari mahkemesi istinabe olabilir. Bölge idare mahkemelerinin verdiği kararlarda temyiz yoluna gidilememektedir. İstinaf Mahkemelerine BaşvuruYargıtay nedir, Hukuk Mahkemesi Temyiz? Adli mahkemelerce alınan karar ve hükümler için son inceleme merci Yargıtay'dır. Temyiz mahkemesi olarak da biline Yargıtay, temyiz başvurusunda bulunulan karasın hukuka uygun alınıp alınmadığına karar veren en yüksek mahkemedir. Bağımsız bir yüksek mahkeme olarak görev yapan Yargıtay bünyesinde 21 hukuk ve 11 adet ceza dairesi bulunur. Bu dairelerin her birinde bir başkan ve uygun görüldüğü kadar üye bulunur. İdari yargının sorumlulukları Türk hukuk sisteminde idari yargı organları, idare ve vergi mahkemeleri ile bölge idare mahkemeleri ve Danıştay'dır. Bir başka deyişle tolum düzenin işleyişinde görevli olan kamu kurumlarının düzenlemelerine karşı açılan davalarla idari yargı ilgilenir. Örneğin bir yönetmeliğin iptali, vergi cezaları, memurların atanmalarına ilişkin kararlara karşı itiraz davaları gibi davalar idari yargının sorumluluk alanı olarak tanımlanabilir.

Hukuk Mahkemesi Temyiz Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Hukuk Mahkeme Kararlarının Temyiz dilekçesi mahkemelerin farklılığı, dava konusu ve özelliği olarak farklılık göstereceğinden, dava temyiz dilekçesinin konu başlıklarını ele aldık. Hukuk mahkemesi istinaf  dilekçesi sayfayı ziyaret ediniz. Mahkeme Kararlarının Temyizi, dilekçeyle yapılır ve dilekçeye karşı tarafın sayısı kadar örnek eklenir. Hukuk Mahkeme Kararlarının Temyiz dilekçesinde aşağıdaki hususlar bulunur. Hukuk Mahkeme Kararlarının Temyiz dilekçesi, temyiz edenin kimliği ve imzasıyla temyiz olunan kararı yeteri kadar belli edecek kayıtları taşıması halinde, diğer şartlar bulunmasa bile red olunmayıp temyiz incelemesi yapılır.

HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara