Kurumsal - İlkay Hukuk Bürosu

Kurumsal - İlkay Hukuk Bürosu
Kurumsal - İlkay Hukuk Bürosu 2006 yılında Avukat İlkay UYAR KABA tarafından kurulmuştur. İlkay Hukuk Bürosu olarak kendi alanlarında deneyimli Avukatlar, adliye ve ofis personeli ve evrak takip memurlarından oluşan, Genç dinamik ve tecrübeli bir ekiple çalışmakta, ve hizmet vermektedir. Hukuk sisteminde müvekkiller hukuki sıkıntılarının iyi bir...
Kurumsal - İlkay Hukuk Bürosu, İlkay Hukuk Bürosu 2006 yılında Avukat İlkay UYAR KABA tarafından kurulmuştur. İlkay Hukuk Bürosu olarak kendi alanlarında deneyimli Avukatlar, adliye ve ofis personeli ve evrak takip memurlarından oluşan, Genç dinamik ve tecrübeli  bir ekiple çalışmakta, ve hizmet vermektedir. Hukuk sisteminde müvekkiller hukuki sıkıntılarının iyi bir sonuçla çözülmesini sağlamak amacıyla hukuk büromuzda konulara göre ayrılmış departmanlar kurulmasını hedefledik, Bu nedenle en iyi hizmeti en verimli şekilde çözüme ulaştırmak amacıyla büromuzu çalışma alanlarına göre departmanlara ve bölümlere ayrılarak organize olunmuştur. (İŞ HUKUKU DAVA BÖLÜMÜ - AİLE HUKUKU DAVA BÖLÜMÜ - ŞİRKET DANIŞMANLIĞI - İCRA DEPARTMANI - TİCARET HUKUKU DAVA BÖLÜMÜ - CEZA HUKUKU DAVA BÖLÜMÜ - TAZMİNAT HUKUKU DAVA BÖLÜMÜ - MİRAS HUKUKU DAVA BÖLÜMÜ) Gelişen teknolojiye paralel olarak, öncelikle hukuk büromuzda çalışanlarımıza uygun çalışma ortamı sağlanarak, müvekkillerimizin ihtiyaçlarına hızlı ve etkili çözüm yollarını en çabuk cevap verecek şekilde ortam hazırlanmıştır. Bunun yanı sıra en önemli yatırımın insan kaynağına yapılması gerektiğini düşünerek; personelin eğitim ihtiyacını karşılayarak eğitim ve kurslarla tam profosyonel yetişmelerin amaçlanmaktadır. Bu görev ve sorumluluklarımızın yerine getirilmesinde çalışan personele yardımcı olacak her türlü araç,  gereç, teknik cihaz, program ve yazılımlar ile desteklemekteyiz  Teknolojik gelişmeler güncel olarak takip edilmekle birlikte,  bizlere yardımcı olacak her türlü araç, gereç, teknik cihaz, program ve yazılımlar güncellenmektedir. Hukuk Sisteminde uzun yıllara  dayanan hukuki bilgi ve tecrübeyi,  günümüzün değişen koşullarına uyarlamak amacıyla teknolojiyi  yakından takip ederek, bilgi ve tecrübemizi genç enerjik yapımızla bütünleştirerek; gerek kişilere ve gerekse kurum, kuruluş ve şirketlere her alanda yüksek kalitede, hızlı, güvenilir ve şeffaf hukuki danışmanlık hizmeti vermeyi kendimize hedef edindik.

Aile Hukuku ve Boşanma Davaları | Kurumsal - İlkay Hukuk Bürosu

Anayasamızın 41. maddesinde " Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır." Şeklinde yer alan düzenlemeden de anlaşılacağı üzere Türk toplumunda aile kurumu çok önemlidir. Aile hukuku yalnızca boşanma hukukundan ibaret olmayıp, nişanlanma, evlenmenin hükümsüzlüğü, soy bağına ilişkin davalar, velayet ve vesayet, evlat edinme ve nafaka gibi toplum hayatını etkileyen çok önemli düzenlemeler de bu hukuk alanının içinde yer almaktadır:

İcra Hukuku | Kurumsal - İlkay Hukuk Bürosu

Borcunu ödeyemeyen borçlunun borcunun, alacaklının talebi üzerine, devlet zoruyla taşınır ve taşınmaz varlıklarına el konarak karşılanmasını konu alan hukuk dalıdır. Türkiye de bu hukuk alanı, 2004 sayılı İcra Ve İflas Kanunu ile düzenlenmiştir. Konusu para ve teminat olan davalarda verilen kararların yerine getirilmesi ile çocuk teslimi ve tahliye gibi bir çok uyuşmazlığın çözümünde İcra ve İflas Hukuku' na başvurulmaktadır. Günümüz koşullarında ekonomik krizin etkisiyle özellikle ticari ilişkilerde meydana gelen tahsilat güçlüğü bu hukuk alanına olan rağbeti artırmıştır. İcra konusunda tecrübeli ve uzman avukatlarımız ve icra takip memurlarımızla müvekkillerimizin sorunlarına çözümler üretmekteyiz. Aşağıda çalışma alanlarımızın bir kısmı yer almaktadır:
 • Kambiyo senetleri (çek,senet,poliçe), fatura vs. alacakların icra ve iflas yoluyla takibi
 • Borçlunun malvarlığının araştırılması, istihbarat çalışma yapılması
 • Tahliye, itirazın kaldırılması, istihkak, ihalenin feshi, kıymet takdirine itiraz, haczedilemezlik itirazı ve diğer icra hukuk davaları
 • Taahhüdü ihlal, ticareti terk, malvarlığının kötü niyetli olarak azaltılması ve diğer icra ceza davaları
 • İflas ve iflasın ertelenmesi davaları
 • Hacizli menkul ve gayrimenkul satışları ile rehinin ve ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla icra takipleri

Ceza Hukuku | Kurumsal - İlkay Hukuk Bürosu

Ceza Hukuku alanında deneyimli olan büromuz soruşturma ve kovuşturmanın her evresinde müşteki, mağdur, şüpheli ve sanık müvekkillerine hizmet sunmaktadır. Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve ilgili diğer ceza mevzuatı kapsamında;
 • Ceza Hukuku 'nun her alanında suç duyurusunda bulunma ve soruşturma aşamasında dosya takibi
 • Ekonomik suçlara dair ceza davaları
 • Sahtecilik, dolandırıcılık - Bilişim suçları
 • CMK 250. madde kapsamında yer alan örgütlü suçlar
 • Çocuk ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemeleri 'nin görev alanına giren suçlar
 • Fikri Sinai Haklar Ceza Mahkemesi 'nin görev alanına giren suçlar
 • Uzlaşma

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku - İş Davaları | Kurumsal - İlkay Hukuk Bürosu

En çok açılan iş davaları, işçi alacakları ile ilgili iş davaları ve hizmet tespiti ile ilgili iş davalarıdır. İşçi alacakları davalarında kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücretleri, fazla mesai ücretleri, ödenmemiş ücretler vb. istenir. Ücretlerin asgari ücret olarak gösterilmiş olması hakimi bağlamaz. Hakim gerçek ücretin tespiti için ilgili yerlere yazı yazar ve tanıkları dinler. İşe iade davaları da son zamanlarda iş mahkemelerinde çok açılan davalar arasındadır. İşe iade davasının şartları ve diğer davalarla ilgili detaylı bilgi diğer yazılarımızda yer alacaktır. Büromuz işçi ile işveren arasındaki sözleşme taslaklarını düzenlemekte ve şirketlere bireysel veya toplu olarak tavsiyelerde bulunmaktadır. Is kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıkların görüşme, uzlaşma ve dava yoluyla çözümü sağlanmaktadır.
 • Şirketlerin bölünme, birleşme ve devralınmasında isçilerin hukuki durumu
 • Hizmet tespiti ve kıdem, ihbar ve diğer tüm isçi alacakları davaları
 • Hizmet sözleşmeleri
 • İsçi ve işveren tarafından yapılan fesih sebepleri
 • İş kazası ve meslek hastalıkları
 • İş, işyeri ve isçi güvenliği kapsamında danışmanlık hizmetleri

Miras Hukuku | Kurumsal - İlkay Hukuk Bürosu

 • Veraset belgesi çıkartmak
 • Vasiyetname tanzimi
 • Vasiyetnamenin iptali
 • Miras taksim sözleşmeleri
 • Muris muvaazasına dayalı tapu iptal tescil davalar
 • Tenkis davaları
 • Miras sebebiyle istihkak davaları,

Ticaret Hukuku | Kurumsal - İlkay Hukuk Bürosu

Ticaret hukuku üretim ve tüketime yönelik ticari faaliyetleri düzenleyen hukuk dalıdır. Günümüz koşullarında ticaret, aynı ülke sınırları içinde kalmayıp uluslararası bir nitelik kazanmıştır. Yabancı ülkelerle gerçekleştirilen ticari faaliyetler, uyuşmazlık çıkması durumunda hangi ülkenin hukukunun uygulanacağı sorununu da beraberinde getirmiştir. Bu anlamda büromuz tarafından ulusal ve uluslararası şirketlere danışmanlık hizmeti sağlanmakta ve ticari sözleşmeler düzenlenmektedir.

İdare Hukuku - İdari Davaları | Kurumsal - İlkay Hukuk Bürosu

İdare ve Vergi Mahkemelerinde mahkeme baskani ve iki uyeden olusan bir heyet ile, kurul olarak calisma ve karar verme esastir. Konusu para ile olculebilen ve 2001 yili icin 1.560.000.000-liranin altinda kalan tam yargi davalarinde ise tek hakim karar vermekte ve bu kararlara karsi yapilan itirazlari Bolge Idare Mahkemesi kesin olarak sonuclandirmaktadir.

Borçlar Hukuku | Kurumsal - İlkay Hukuk Bürosu

Kefalet sözleşmeleri,Finansal Kiralama Sözleşmeleri, Franchise Sözleşmeleri,Factoring Sözleşmeleri,Satım Sözleşmeleri, BağışSözleşmeleri, Kira Sözleşmeleri,İş Görme Sözleşmeleri, Garanti Sözleşmeleri, Kredi Sözleşmeleri,Tek satıcılık Sözleşmeleri...

Sigorta Hukuku | Kurumsal - İlkay Hukuk Bürosu

Sigorta hukukundan kaynaklanan aşkın sigorta, eksik sigorta,birden çok sigorta, kısmi sigorta ,mal, hayat, yangın sigortları gibi sözleşmelerden doğan ihtilafların çözümü hizmeti verilmektedir. Diğer makalelerimize Ankara Avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

Bu haber toplam 235 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara