Noterden Gelen İhtarnameye Nasıl İtiraz Edilir?

Noterden Gelen İhtarnameye Nasıl İtiraz Edilir?
Noterden Gelen İhtarnameye Nasıl İtiraz Edilir? İhtarnamenin Hukuki Niteliği Nedir? “İhtarname”, kullanıldığı amaç itibariyle geniş anlamlar içeren bir kavramdır.

Noterden Gelen İhtarnameye Nasıl İtiraz Edilir? “İhtarname”, kullanıldığı amaç itibariyle geniş anlamlar içeren bir kavramdır. Bu konuda net bir tanım yapabilmek için, öncelikle Noterlik Kanunu Yönetmeliği’nin 98. Maddesine bakmak gerekecektir.

Burada belirtildiği şekliyle ihtarname, “Her türlü hukuki işlemlerde muhatabına kanun, sözleşme, örf ve adetten doğan hak ve isteklerin yazılı şekilde bildirilmesi veya haber verilmesi için yapılan işlemlere ihtarname veya ihbarname denir.” şeklinde tanımlanabilir.

Noterden Gelen İhtarnameye Nasıl İtiraz Edilir?

Yönetmelikte bahsedildiği şekliyle, “her türlü hukuki işlemler” şeklindeki bir tanım, hukuki işlemlerin ne kadar çok çeşitli olması karşısında; ihtarnamenin kapsamının ne kadar geniş olabileceği anlaşılabilir.

Yani, daha açık bir ifadeyle, taraflardan birinin diğerine karşı bir “ihtarname” çekmesi, zaten kelimenin kökeninden de anlaşılacağı üzere bir “uyarı, ikaz” niteliği taşımaktadır. Örneğin, ev sahibinin kira bedelini ödemekte geciken kiracısına, kirasını ödemesi için bir “ihtarname” çekmesi; ödeme yapılmazsa hukuki yollara başvurulacağını gösterir nitelik taşıyan bir tür uyarıdır.

İşin ne denli ciddi olduğunun anlaşılması ve ihtarnamenin muhatabının dikkatinin çekilmesi açısından son derece büyük önem arz etmektedir.

Bu nedenle, ihtarname çekilmesinin ZORUNLU olarak kabul edildiği birtakım hususlar vardır. Örneğin, kiracının tahliye edilmesi için gereken hukuki süreç, kiracının gereği gibi en az iki defa ihtarname ile uyarılmış olması koşuluyla başlamaktadır. Bu durum Türk hukukunda nadiren karşımıza çıkan bir “şekil şartı”dır.

Bilindiği gibi, hukuk düzenleri artık şekilci bir yapı arz etmekten uzak durmaktadır; Türk hukuku da bunlardan biridir. Ancak, bazı durumlar “şekil şartı” öngörmeyi her iki taraf için de zorunlu ve yararlı hale getirmekte olduğundan; kanun koyucu örneğini vermiş olduğumuz gibi bazı konularda “ihtarname çekmeyi” zorunluluk olarak hüküm altına almıştır.

İhtarnamenin Sonuçları Nedir?

Bir ihtarnamenin gelmesi, farklı durumlarda farklı hukuki sonuçlara yol açmaktadır. Örneğin, Türk Borçlar Kanunu’nun 117. Maddesi “muaccel bir borcun borçlusu, alacaklının ihtarıyla temerrüde düşer” diyerek, ihtarname çekmenin “temerrüt doğurucu” bir etki taşıdığını ortaya koymaktadır.

Keza, kira hukukunda da, ev sahibinin kiracıya en az iki defa ihtarname çekilmesinin, artık kiralayan kişinin hukuki süreci başlatabilme yetkisinin doğması sonucunu ortaya koyar.

İhtarname Nasıl Çekilir?

İhtarname çekmenin genel olarak bir şekil şartı bulunmamaktadır. Ancak, bazı durumlarda ihtarname çekmek de şekil esasına bağlı tutulabilir.

Şekil esası söz konusu olmasa bile, ihtarnamenin bir noter aracılığıyla çekilmesi, ispat açısından büyük kolaylıklar sağlayacaktır. Bu nedenle, noter aracılığıyla ihtar çekmek bir zorunluluk olmasa bile, ihtar çekecek olan kişiye bunu bir noter aracılığıyla yapması tavsiye edilir.

İhtarname; sözlü, adi (olağan) yazılı, telgraf ya da SMS mesajı ile, mektupla çekilebileceği gibi, bir noter aracılığıyla da çekilebilir.

Gelen İhtarnameye İtiraz Etmenin Usulü Nedir?

Eğer noter aracılığıyla bir ihtarname gelmişse, bu ihtarnamenin dayandığı gerekçeler “haklı gerekçe” niteliği taşımıyorsa, bir “itiraz beyanı” yazılarak, bu beyan yine noter aracılığıyla ihtarı çeken kişiye iletilir. Eğer noter aracılığıyla değil de, başka bir kanalla ihtarname gelmişse, hangi kanaldan tebligat yapılmışsa yine o kanal ile itiraz açıklaması yapılır. Ancak, bu aşamada da noterden itiraz beyanı yapılması önerilir.

Yine, bu konularda teknik bilgi açısından uzman olan bir avukat eşliğinde çalışılması büyük önem taşır. Eğer ihtarnameye itiraz edilmezse, “sükut inkardan gelir” mantığından hareketle, “ihtarnamedeki iddiaların reddedildiği” kabul edilir. İhtarnamede, ihtarnameye itiraz süresi sınırlı tutulmuşsa, bu süre içerisinde itiraz açıklaması yapılır. Eğer süreye bağlanmamışsa, bu durumlarda itiraz süresi değişiklik gösterir.

Örneğin, kiracının tahliyesini talep eden bir ihtarnameye itiraz süresi; keza, icra takibine ilişkin ihtarnameye itiraz süresi 7 gündür. Yine, kiralayanın kira bedelinin ödenmesine ilişkin kiracıya çektiği ihtara itiraz süresi 30 gündür.

Eğer kiracı 6 aydan daha kısa süredir kiracı ise, bu süre 6 gün ile sınırlıdır. Noterden Gelen İhtarnameye Nasıl İtiraz Edilir? konusu hakkında daha fazla bilgi için ankara avukat sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 943 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara