Trafik Kazası Kaza Sebepleri

Trafik Kazası Kaza Sebepleri
Trafik Kazası Kaza Sebepleri Bilimsel Veriler Işığı Altında Trafik Kazaları Verileri Günlük hayatımızda neredeyse her gün karşılaştığımız trafik kazalarının feci sonuçlarını her gün haberlerde izlemekte ve neredeyse hepimizin bir kerecik dahi olsa başından bir kaza geçmiş bulunmaktadır. Yıllar boyunca gerek yetkili kişiler gerek bilim insanları trafik...
Trafik Kazası Dava Sebepleri Neleridr? Trafik kazası nedeniyle dava açmak aracın sürücüsüne ya da sigorta şirketine karşı olabilir. Kaza mağduru olan kişiler bazı durumlarda çok yüksek tazminatlarla karşı karşıya kalarak tazminatı karşılayamayacağını düşüncesi ile araç sürücüsüne dava açmak istemeyebilirler. Bu durumda sadece sigorta şirketine dava açan mağdurlar meydana gelen zarar tazminatını alabilirler. Bu hususta iki ayrım bulunmaktadır. Trafik kazası mağduru kişinin hayatta olması halinde bizzat kendisi maddi ve manevi tazminat davası açma hakkına sahiptir. Trafik kazası sonucunda vefat söz konusu olmuş ise dava açmak hakkı maddi ve manevi olarak zarar gören yakınlarında bulunmaktadır. Ölümlü trafik kazasında şikâyetçi olmak hakkına sahip olan yakınlar vefat eden kişinin;
 • Annesi ya da babası olabilir.
 • Eşi ya da çocukları olabilir.
 • Kardeşleri ya da nişanlısı olabilir.
 • Bakım ve desteği altındaki kişiler olabilir.
Şayet mağdur kişi ölmeden önce tazminat davası açmış ise belirtilen yakınları tarafından dava devam ettirilmektedir.

Yaralanmayla Sonuçlanan Trafik Kazası Davaları

Trafik kazaları sonucunda davanın kime karşı açılacağı meydana gelen kazanın durumuna göre değişiklik göstermektedir. Meydana gelen kazada açılacak dava araç sürücüsüne açılabildiği gibi yasa gereği aracın maliki de kazadan sorumlu tutularak her ikisine de tazminat davası açılabilmektedir. Yaralanmalı trafik kazası tazminat davası açılmasında hak kayıplarına uğranmaması için mağdur kişilerin hukuki destek almalarında fayda olmaktadır. Açılan davalarda tazminat hesaplama yöntemleri bu davalarda oldukça önemli olmakta ve bu durumları yaşayan vatandaşların mağdur olmamaları adına açılacak tazminat davalarında bir avukattan yardım ve destek almalarında fayda bulunmaktadır.

Trafik Kazası Nedenleri Nelerdir?

Trafik kazası nedenleri şu şekilde sıralanabilmektedir;
 • Araç devrilmeleri sonucunda meydana gelen kazalar çok sayıda can kaybına sebep olmaktadır.
 • Hatalı yapılan solama, kurallara uymadan araç kullanımları ve alkol alarak trafiğe çıkan şoförler trafik kazası sebepleri arasında önemli bir yeri işgal etmektedirler.
 • Yayaların çarpma sonucunda meydana gelen trafik kazaları genel olarak yayaların kurallara uymadan karşıya geçmeye çalışmaları sonucu meydana gelmektedir.
 • Araç bakımlarını yaptırmadan trafiğe çıkan şoförler kazalara davetiye çıkartmaktadır.

Bilimsel Veriler Işığı Altında Trafik Kazaları Verileri

Trafik Kazası Kaza Sebepleri, Günlük hayatımızda neredeyse her gün karşılaştığımız trafik kazalarının feci sonuçlarını her gün haberlerde izlemekte ve neredeyse hepimizin bir kerecik dahi olsa başından bir kaza geçmiş bulunmaktadır. Yıllar boyunca gerek yetkili kişiler gerek bilim insanları trafik kazalarının oluşmaması için ya da trafik kazalarının neden kaynaklandığına dair birtakım araştırmalar yaparak trafik kazalarının azalması için birtakım önlemler alarak kurallar koymuşlar ve kurallara uymayanlara müeyyide uygulayacaklarını da yine o kurallar çerçevesi içerisinde açıkça ifade etmişlerdir. Her yıl dünya üzerinde binlerce insanın ölümüne sebep olan yaralanmasına, sakat kalmasına sebep olan trafik kazalarının bilimsel istatistikler çerçevesinde baktığımızda her gün ülkemizde Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde-600 trafik kazası gerçekleşmektedir. Saate oranladığımızda ise her saatte bir 27 tane trafik kazası gerçekleşmektedir. Yine bilimsel verilere baktığımızda her saat gerçekleşene bu trafik kazaları nedeni ile günde ortalama 5 ile 20 arasında ölü meydana gelirken her yıl ortalama olarak bu ölü sayısı 5 bin ile 6 bine kadar ulaşabilmektedir. Ve yine her yıl 100 ile 200 bin kişi de bu trafik kazaları nedeni ile basit ya da hayatının tümünü etkileyecek şekilde ağır olarak yaralanmaktadır.

Trafik Kazalarının Nedenleri

Trafik kazalarının en büyük etkeni yaya veya sürücü konumunda bulunsun genel anlamıyla insandır. Nedenleri sıraladığımızda insan dahil şunları görmekteyiz.
 • Sürücü faktörü
 • Yaya faktörü
 • Yolcu faktörü
 • Araç faktörü
 • Yol faktörü

İnsan Faktörüne Bağlı Trafik Kazalarının Nedenleri

Acemilik: sürücü belgesi alan birey ehliyeti almanın verdiği özgüven ile daha arabaya ve trafiğe alışmadan yola çıkmakta ve dikkatli kullanması gereken aracı ustalıkla kullandığını zannederek kazalara neden olmaktadır. Dikkatsizlik: hem sürücü açısından he de yaya açısından hem de bunu yolcu açısından ele almamız gerekmektedir. Sürücü açısından baktığımızda sürücü yola odaklanması gerekirken odak noktasını başka yöne çevirmesi ve yolda olması gereken dikkatini verememesi nedeniyle trafik kazalarına neden olmaktadır. Günümüzde dikkatsizliğin en büyük nedenlerine baktığımızda özellikle 25 yaş altında gençlerin araç kullanırken telefonla konuşmaları, mesajlaşmaları örnek verilebilir. Özellikle acemi sürücülerin dikkatsizlikten kaynaklanan kazaları daha fazladır. Yaya açısından incelediğimizde ise yaya yolda trafik durumunu kontrol etmeden karşıdan karşıya geçmesi trafik kazalarına sebep olmaktadır. Yolcu açısından da yolcu sürücü koltuğundaki kişinin dikkatini konuşarak, onunla muhabbet edere dağıtmaktadır. Uykusuzluk: bireyin dikkatini dağıtan ve bilincini kaybetmesine sebep olan olaylardan biri de uykusuzluktur. Uzun süre uyku ihtiyacını gideremeyen kişi yola çıktığında araç kullanımı sırasında uyuyakalabilmekte bu nedenle de trafik kazasına sebep olabilmektedir.

Trafik Kazası Kaza Sebepleri Hatalı Sollama

Aşırı hız: kamu spotu olarak da televizyonlarda sıklıkla söylenen aşırı hız bireyi varacağı yere erkenden ulaştırmamaktadır. Aksine bireyin ölümüne sebep olabilecek trafik kazasına sebep olmaktadır. Aşırı hız bireyin dikkatinin de dağılmasına neden olduğundan dolayı birey araç üzerindeki hakimiyetini aşırı hızda daha kolay kaybedebilmektedir. Bu nedenle baktığımızda aşırı hız trafik kazalarının en büyük nedenlerinden biridir.

Trafik Kazası Kaza Sebepleri Fazla Yük Taşımak

Alkollü araç kullanmak: hareketlerini kontrol altına alamayan alkollü kişi aracı kontrol etmekte zorlanacak ve kazalara sebep olabilecektir. Alkollü araç kullanımı arıca ceza hukuku açısından da önem arz etmekte ve bir suç oluşturmaktadır. Bir kişi yaralandığında ya da öldüğünde TCK kapsamı altında değerlendirilen bir suç meydana gelmektedir. Bazı ilaçları kullandıktan sonra araç kullanmak: özellikle psikiyatri alanında tedavi amaçlı kullanılan olan anti-depresan gibi beyinsel fonksiyonları etkileyen ilaçlar bireyi uykulu ve yorgun bir duruma getirebilmekte ve hatta bireyin irade hakimiyetini de etkileyebilmektedir. Bazı hastalık krizleri: epilepsi krizleri örnek verilebilir. Epilepsi hastaları araç kullanımı sırasında krize girdiklerinde araç üzerindeki hakimiyetlerini doğal olarak kaybedecekler ve bu da kazaya neden olabilecektir. Bu nedenle epilepsi hastaları uzun yolculuklara çıkmamalı ve ilerlemiş seviyedeki bireyler araç kullanmaktan kaçınmalıdır. Trafik kurallarını dikkate almamak: hem sürücüler hem de yayalar için konulan birtakım trafik kuralları vardır. Bu trafik kuralları bireylerin günlük yaşantısını düzene sokmak ve kazalara mahal vermemek için konulan kuralladır. Rutin araç bakımını yaptırmamak. Ankara Avukat diğer makaleler için göz atınız. (Trafik Kazası Kaza Sebepleri)

Trafik Kazası Kaza Sebepleri | Sıkça Sorulan Sorular

TRAFİK KAZASINDA ZARARIN DOĞMASINA SEBEBİYET VEREN ETKENLER HAKKINDA YARGI KARARI. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve trafik mevzuatı uyarınca sürücü ve yolcuların araçların kullanılması sırasında koruyucu tertibatları kullanması zorunludur. Araçlarla gerek sürücü gerekse de yolcu olarak seyir halinde iken zorunlu olan koruyucu ekipmanların kullanılmaması zararın doğmasına veya artmasına sebebiyet veren etkenlerdendir. Özellikle de motorsiklet gibi bir araçla seyir halinde iken mevzuata göre sürücülerin takmak zorunda olduğu koruma başlığı (kask) hayati öneme sahiptir. Bu nedenle davacıların desteği muris sürücünün kaza anında kasksız olduğunun anlaşılması halinde müterafik kusuru bulunduğundan 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 52. maddesi gereğince tazminattan indirim yapılıp yapılmaması hususu değerlendirilmelidir. Somut olayda düzenlenmiş kaza tespit tutanağında motorsiklet sürücüsü olan murisin kask takıp takmadığı belli değildir, ölü muayene tutanağında da murisin ölüm nedenleri arasında kafa travmasının olduğu anlaşılmıştır. Davalı vekili, davacıların desteğinin sürücüsü olduğu motorsiklet ile seyri sırasında kaskının bulunmadığını iddia etmiştir. Mahkemece davalının bu savunması kararın gerekçe kısmında tartışılmamış, bu konuda olumlu-olumsuz bir karar verilmemiştir. Bu durumda mahkemece davalının ileri sürdüğü iddialarının gerçekliği araştırılarak gerçek ise davacıların desteğinin kasksız olarak motorsiklet kullanması davranışının zararını artırıcı bir etken olup olmadığı konusunda BK’nun 44. maddesi gereğince müterafik kusurunun bulunup bulunmadığının araştırılması ve hükmün gerekçesinde tartışılması gerekmekte olup yazılı şekilde eksik inceleme ile karar verilmesi doğru görülmemiş kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.

Bu haber toplam 1061 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara