Atla

Trafik Kazası Avukatları


Trafik Kazası Avukatları

Trafik Kazası Avukatları

Trafik Kazası Tazminat Davaları

Trafik Kazalarının Hukuki Yanlarında Merak Edilenler

Trafik kazaları gerçekleştiği anda bu kazaların maddi olarak sonuçları olmasının yanında aynı zamanda kazaya karışan kişilerin yaralanması ya da hayatını kaybetmesi söz konusu olabiliyor. Kazaların sonrasında kazayı gerçekleştiren taraflar arasındaki tüm anlaşmazlıkların giderilmesi için hukuki açından hangi işlemlerin yapılması gerektiği iyi bir şekilde bilinmelidir.

Trafik Kazası Maddi ve Manevi Tazminat Nedir

Trafik kazalarının ölümlü kaza şeklinde gerçekleşmesinin sonrasında ölen kişinin yakınları için sahip oldukları hakların korunması adına tazminat talep edilmektedir. Bu tazminatlar ölen kişinin yakınlarına olan maddi desteğin karşılığı olarak hesaplanır.

Destekten yoksun kalma adı verilen bu kalemin dışında aynı zamanda tüm cenaze ve defin süreçlerinde karşılanması gereken masraflar da bu tazminata dahil edilir. Buna ek olarak ölen kişinin ardından manevi olarak yıkıma uğrayan kişiler de bu durumu gerekçe göstererek tazminat talep edebilirler.

Trafik Kazası Tazminatlarında Dikkat Edilmesi Gereken Süreler

Trafik kazalarının sonrasında tazminat talep edenler için bir diğer önemli konu tazminat süreleri olmaktadır. Eğer ceza kanunlarında belirtilen esaslar doğrultusunda var olan zaman aşımı sürelerinden daha uzun bir süre talep edilmişse bu durumda zamanların uzaması mümkün olmaktadır.

Ancak genel olarak kazalar yaralanmalı olarak sonlanmışsa 8 yıl, ölümü kazalar söz konusu ise 15 yıllık zaman aşımı süresi bulunmaktadır. 

Trafik Kazası Tazminat Miktarı Nasıl Belirlenir?

Kanunlara göre her araç sahibinin sigorta yaptırması zorunlu tutulmaktadır. Bu sebeple trafik kazaları sonrasında tazminat alınmasını gerektirecek durumların ortaya çıkması halinde tazminat miktarları belirlenirken sigorta poliçelerinde yer alan miktarlar dikkate alınır.

Ancak kazanın şeklinde ve kazanın sonuçlarına göre farklılık gösterebilecek olan tazminat miktarları konusunda mutlaka bir uzmanın görüşlerinin alınması gerekmektedir.

Trafik Kazasında Kusurlu Olan Kişi Tazminat Alabilir Mi?

Trafik kazası sonrası hayatını kaybeden kişinin birinci dereceden yakınları daha önceden tazminat alamıyorlardı. Ancak artık hayatını kaybetmiş olan kişilerin kazalarda tam kusurlu oldukları tespit edilse dahi yakınlarının tazminat alabilmesi mümkün oluyor. Bu tazminat miktarlarının belirlenmesinde destekten yoksun kalma tazminatı koşulları değerlendirilerek karar veriliyor.

 

Trafik Kazası Tazminat Davaları

Trafik Kazası Araç Değer Kaybı için Neler Yapılır?

Trafik kazalarının bir diğer boyutu olan maddi hasarlar için yine sigorta poliçelerine başvurulur. Maddi hasar almış olan aracın kaza öncesi değerinden daha düşük bir değere sahip olmasının sonucunda karşı taraftan aracın yaşadığı değer kaybı bedelinin talep edilmesi sağlanabiliyor.

Burada tazminat miktarları belirlenirken aracın markasına, modeline, üretim yılına ve yaptığı kilometreye bakılarak bir fiyat ortaya çıkarılır.

Trafik Kazası Davaları Nelerdir Nasıl Açılır

Trafik Kazası Tazminatları asliye hukuk mahkemesinde açılır.

Vücut bütünlüğünün kısmen yada tamamen kaybedilmesi yada kişinin ölümüne bağlı maddi ve manevi zararların giderilmesine ilişkin davalara asliye hukuk mahkemeleri bakar.

İdarenin sorumluluğu dışında kalan sebeplerden doğan aynı tür zararların tazminine ilişkin davalarda dahi bu hüküm uygulanır. 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

Trafik Kazası sonucu önümüze iki dava ortaya çıkmaktadır.

Birinci Trafik Kazası Nedeniyle Ceza Davası, ikincisi  ise Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davasıdır. Trafik Kazası sonucu açılacak davaların her ikisininde avukat desteği ile takip edilmesi önemlidir.

Öncelikle Trafik Kazası Ceza davaları ile Trafik Kazası sonucu açılacak tazminat davası birbiriyle bağlantılıdır. Ceza davası sonucu kusur oranı, ceza durumun tazminat davasını tamamen etkilemektedir. Bu nedenle Trafik Kazası Ceza ve Tazminat davalarında Trafik kazası avukat desteği alınmasını tavsiye ediyoruz.

trafik kazası tazminat davası nasıl açılır

Trafik Kazası Tazminat Davalarında Avukatın Rolü

Trafik Kazası Avukatları diğer tüm avukatlar gibi davalarda danışmanlık ve vekillik hizmeti sunmaktadır. Özel alanı olarak tazminata yönelen avukat kendi alanının getirdiği sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirmekle yükümlüdür.

Trafik Kazasından dolayı uğradığı zararlar  konusunda uygulanması gereken hukuk maddeleri ve içtihatları doğru bir şekilde belirlenerek, zarar kalemlerini oldukça titiz bir çalışma ile hazırlanması ve başvuruların nasıl nereye yapılacağı iyi bilinmelidir.

Bu noktada müvekkilin psikolojik olarak yıpranma durumlarını da dava dosyasına ekleyerek her yönden müvekkilin haklarını göstererek davalarda vekillik görevini yerine getirecektir. Trafik Kazası Avukatlarının sizin uğradığınız haksızlık karşısında adaletin sağlanmasına çalışması ve sizin haklarınızı gözeterek her yönden çıkarınız doğrultusunda bir savunma hazırlaması gerekecektir. 

Yargıtay Kararları - Trafik Kazası Avukatları

YARGITAY: TRAFİK KAZASI SONUCU ÖLEN SİGORTALININ HAK SAHİPLERİNE RÜCU DAVASI
T.C. YARGITAY 10.Hukuk Dairesi Esas:  2013/1253 Karar: 2013/3980 Karar Tarihi: 05.03.2013 - Trafik Kazası Avukatları
RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI - TRAFİK KAZASI SONUCU ÖLEN SİGORTALININ HAK SAHİPLERİNE BAĞLANAN PEŞİN DEĞERLİ AYLIĞIN RÜCUAN TAHSİLİ DAVASI - EYLEMİ SAPTANAN ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN KUSUR ORANI NEDENİYLE BİR İNDİRİM YAPILABİLECEĞİ - HÜKMÜN BOZULDUĞU
ÖZET: Trafik kazası sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine bağlanan peşin değerli aylığın rücuan tahsili davası; Kurumun 1479 sayılı Yasanın ilgili maddesinden doğan rücu hakkı halefiyet esasına dayanmayan, kanundan doğan bağımsız rücu hakkı niteliğindedir. ilgili madde de dendiğine göre yasanın buyurucu nitelikte olan bu hükmünün aksine, kural olarak ilk peşin değerin altında bir rücu alacağına hükmolunamaz. Ancak, suç sayılır eylemi saptanan üçüncü kişinin kusur oranı nedeniyle bir indirim yapılabilir.
Dava konusu somut olayda; Kurumca hesaplanan ve talep edilen ilk peşin değerli aylığa itibar edilerek hüküm kurulması gerekirken, yazılı şekilde peşin değer hesabının yapıldığı hesap raporunun hükme esas alınmak suretiyle, eksik rücu alacağının hüküm altına alınmış olması, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
 
Makalede Trafik Kazası Avukatları konusu bilgi amaçlı yazılmıştır. Diğer makale konusu olan Sigorta Avukatı sayfasından okuyabilirsiniz.
SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • TUBA SAYGIN -
  11 Ağustos 2016

  Ben Türkiye'ye geldiğim zaman Trafik Kazası geçirdim. Aracım da kazadan dolayı hasar meydana geldi. Ayrıca bende de kazadan dolayı yüzümde iz kaldı.Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmeme gerek var mı. dava sürecini etkilermi?

  Cevapla
  ilkayuyarkaba -
  4 Kasım 2016

  Tuba hanım merhabalar, araç değer kaybı ile ilgili olarak Türkiyeye gelmenize gerek yok. Yurt dışında yaşadığınız bölgeye yakın konsolosluk'dan Türkiye de görüşeceğiniz avukata vekalet vermeniz durumunda, davayı avukat Türkiye'de davanızı takip edebilir. Yüzünüzde ki iz nedeniyle tedavi gideri ve tazminat davasıda açmak istiyorsanız, sunacağınız resmi raporlar yeterli gelmez ise rapor için bir kez mahkemeye gelmeniz gerekebilir. Trafik kazası ile ilgili açılacak, araç değer kaybıi tedavi gideri,ve tazminat davaları için Türkiye'de bulunmanıza gerek yoktur.Tüm işlemleri avukat sizin adınıza takip edebilir.

  Cevapla
 • TÜRKAN KORMALI -
  17 Eylül 2016

  2011 yılında Babam Ankara'da trafik kazası geçirdi. Babam bu kazadan dolayı yaralandı ve tazminat alamadık. Hala tazminat davası açma süresi var mı?

  Cevapla
  ilkayuyarkaba -
  4 Kasım 2016

  Trafik kazalarının sonrasında tazminat talep edenler için bir diğer önemli konu tazminat süreleri olmaktadır. Eğer ceza kanunlarında belirtilen esaslar doğrultusunda var olan zaman aşımı sürelerinden daha uzun bir süre talep edilmişse bu durumda zamanların uzaması mümkün olmaktadır. Ancak genel olarak kazalar yaralanmalı olarak sonlanmış ise 8 yıl, ölümü kazalar söz konusu ise 15 yıllık zaman aşımı süresi bulunmaktadır.

  Cevapla
 • HUKUK TOPALOĞLU -
  4 Kasım 2016

  2015 yılının ağustos ayında trafik kazası geçirdim. Bu konuda bir avukatın yardımına ihtiyacım var.Trafik Kazası Nedeniyle Hangi Davalar Açılır.

  Cevapla
  ilkayuyarkaba -
  4 Kasım 2016

  Trafik Kazası sonucu önümüze iki dava ortaya çıkmaktadır. Birinci Trafik Kazası Nedeniyle Ceza Davası, ikincisi ise Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davasıdır. Trafik Kazası sonucu açılacak davaların her ikisininde avukat desteği ile takip edilmesi önemlidir. Öncelikle Trafik Kazası Ceza davaları ile Trafik Kazası sonucu açılacak tazminat davası birbiriyle bağlantılıdır. Ceza davası sonucu kusur oranı, ceza durumun tazminat davasını tamamen etkilemektedir. Bu nedenle Trafik Kazası Ceza ve Tazminat davalarında Trafik kazası avukat desteği alınmasını tavsiye ediyoruz.

  Cevapla
 • Musa kara -
  8 Mart 2017

  Merhabalar, babam 17 subat 2017 tarihinde direksiyon basinda kalp krizi gecirerek kaza yapti ve vefat etti. Babamin zorunli arac sigortasindan tazminat almasi ile ilgili gorustugumde ilgli firma herhangi bir tazminat alamayacagini, karsi tarafta zarara ugraya ni kisi varsa ona tazminat odenecegini soyledi. Dedikleri ne kadar dogru ve bu konu ile ilgili bi kanun varmi tesekkurler.

  Cevapla
 • Anonim -
  14 Mayıs 2017

  Merhaba, Ankarada kaza yaptim. Kazada benim kusurum olmamasına rağmen kaza tespit tutanağında ben kusurlu görünüyorum, ne yapa bilirim lütven bana yardimci olurmusunuz,???

  Cevapla
Yorum Bırak