Haksız Tutuklama Tazminatı Davası Nasıl Açılır

Haksız Tutuklama Tazminatı Davası Nasıl Açılır
Haksız tutuklama mağdurlarının maddi ve manevi tazminat talepleri, adil bir yargılama sürecinin ve mağdurların zararlarının tazmin edilmesinin temel taşlarından biridir.

Yargıtay kararları, haksız tutuklanma durumlarında maddi ve manevi tazminatın nasıl hesaplanacağına dair önemli prensipler sunmaktadır. Bu kararlar, tazminat hesaplamasında dikkate alınması gereken çeşitli faktörleri ve uygulanacak yöntemleri açıkça belirtmektedir.

Seyahat Acentesi Çalışanının Maddi Tazminatı: Haksız tutuklanma durumunda bir seyahat acentesi çalışanının maddi tazminatı, ilgili seyahat acentaları ve ticaret odası ile yapılan sorgulama sonucunda belirlenmelidir. Bu yaklaşım, davacının gerçek gelir durumunu daha doğru bir şekilde yansıtacaktır ve yasaya uygun bir tazminat tespitini sağlar.

İş Akdinin Feshi Durumunda Tazminat: Haksız tutuklama nedeniyle iş akdi feshedilen bir kişinin, çalıştığı günlerdeki ücret üzerinden hesaplanacak ücret alacağına, fesih tarihine kadar olan kıdem tazminatı ve diğer sosyal yardım taleplerine hak kazandığı kabul edilmektedir. Bu yaklaşım, işçinin mağduriyetini en aza indirgemeyi amaçlamaktadır.

İşsiz Kişilerin Maddi Tazminatı: İşsiz kişiler için maddi tazminat hesaplaması yapılırken asgari ücret esas alınmaktadır. Bu yöntem, geliri olmayan kişilerin de haksız tutukluluk durumunda adil bir tazminat almasını sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

Düzenli Geliri Olmayan Davacılar: Düzenli geliri ve işi olmayan kişiler için maddi tazminatın asgari ücret üzerinden ve net ele geçecek miktar üzerinden hesaplanması gerektiği belirtilmiştir. Bu, davacının gerçek ekonomik durumunu göz önünde bulunduran bir yaklaşımdır.

Tarım İşçilerinin Maddi Tazminatı: Haksız tutuklanan tarım işçilerinin maddi tazminatı, geçmiş yıllara ait gerçek zirai gelirlerini belgeleyememeleri durumunda, tarım işçileri için belirlenen asgari ücret üzerinden hesaplanmalıdır.

Avukatların Maddi Tazminatı: Gözaltına alındığı ve tutuklandığı süre zarfında mesleğini icra edemeyen avukatlar için maddi tazminatın belirlenmesi, tuttukları defterler ve vergi kayıtlarının incelenmesiyle gerçekleştirilmelidir. Bu süreç, avukatın gerçek zararının doğru bir şekilde tespit edilmesini sağlar.

Manevi Tazminatın Belirlenmesi: Manevi tazminatın miktarı, davacının sosyal ve ekonomik durumu, tutuklu kaldığı süre gibi faktörler göz önünde bulundurularak, zenginleşmeye yol açmayacak, hak ve adalet kurallarına uygun bir şekilde belirlenmelidir.

Haksız Tutukluluk Süresi ve Manevi Tazminat: Haksız olarak tutuklulukta geçirilen süre, manevi tazminatın belirlenmesinde dikkate alınması gereken temel ölçütlerden biridir. Bu süre, davacının yaşadığı mağduriyetin boyutunu gösteren önemli bir faktördür.

Haksız Tutuklama Tazminatı Davası Nasıl Açılır, Süreç Nasıl İşler? Haksız tutuklama nedeniyle tazminat, kanun dışı tutuklanan kişilere 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 141-144 maddeleri gereğince yapılan ödemeleri içermektedir.

Bir vatandaş anayasaya aykırı olarak tutuklanmış ise bu durumda kişi haksız tutuklama tazminatı alabilmek için dava açabilir. Bu tazminat talepleri yalnızca tutuklamalarda değil aynı zamanda haksız gözaltı, haksız yakalama ve haksız el koyma gibi durumlarda da söz konusudur.

Hangi Durumlarda Tazminat Davası Açılabilir?

Haksız yere tutuklanmaya ilişkin tazminat talebinde bulunulabilmesi için yasal düzenlemelerde belirlenen bazı koşulların sağlanması gereklidir. Bu koşullardan birisi anayasada gösterilen hal ve şartlar dışında tutuklamanın gerçekleştirilmesidir. Bunların dışında tazminat talebinde bulunabilecek kişiler şunlardır:

  • Tutuklama sebebinin ve haklarındaki iddiaların yazılı olarak hemen bildirimi yapılmamış kişiler,
  • Tutuklanıp kanuni süre içerisinde mahkeme karşısına çıkarılmayan kişiler,
  • Hakim kararı olmaksızın tutukluluğuna devam ettirilen kişiler,
  • Hükümlülük süresinden fazla tutuklu bırakılan kişiler.

Haksız Tutuklama Tazminat Davası Açma Süresi Var Mıdır?

Haksız tutuklama tazminat Yargıtay kararları mevcuttur. Bu kararların emsal gösterilmesi ile de dava süreci başlatılabilir. Bu davaların açılabilmesi için davacıya kararın tebliğ edilmesi ile 3 aylık süre mevcuttur. Kesinleşmiş karar için ise belirlenen bu süre 1 yıldır. Bu sürenin ardından zamanaşımı ile karşı karşıya kalınacaktır.

Haksız Tutuklama Tazminat Davasında Hangi Mahkeme Görevlidir?

Haksız tutuklamalara karşı alınacak tazminatlar için davalar ağır ceza mahkemelerinde görülmektedir. Tazminat talebinde bulunacak kişilerin ağır ceza mahkemelerine başvurmaları gereklidir.

Tazminat talep eden kişi ikamet ettiği yerde bulunan mahkemeye gitmelidir. Aksi durumda yerel mahkeme yetkisizlik kararı verecek ve dava dosyasını davalının ikamet ettiği yerdeki mahkemeye gönderecektir.

Haksız Tutuklama Tazminatının Hesaplanması

Haksız tutuklama manevi tazminatı da söz konusudur. Davalı hem maddi hem de manevi olarak tazminat talebinde bulunabilir. Bu tazminat hesaplanırken haksız yere tutukluluk süresi göz önünde bulundurulur. Bir kişi haksız yere ne kadar tutuklu bırakılmış ise o doğrultuda bir tazminat hesaplaması yapılır. Ayrıca haksız yere tutuklaması gerçekleşen kişinin psikolojik açıdan sağlığının bozulması gibi durumlarda manevi tazminatın miktarını belirleyen unsurlardan birisidir. Makalede Haksız Tutuklama Tazminatı konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Tazminat Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

YARGITAY: HAKSIZ TUTUKLAMA VE TAZMİNAT

TAZMİNAT DAVASI - TUTUKLAMANIN HAKSIZ HALE GELDİĞİNİN ANLAŞILMASI. KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT VERİLMESİNE İLİŞKİN BELİRTİLEN ŞARTLARIN DAVACI YÖNÜNDEN GERÇEKLEŞTİĞİ.

ÖZET: Olayda beraatle sonuçlanmış suça ilişkin olarak yapılmış olan tutuklamanın haksız hale geldiğinin anlaşılması nedeniyle, sanık hakkında beraat kararı ile birlikte uyuşturucu madde kullanmak suçundan tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine karar verilmiş olmasının.

Davacı lehine tazminata hükmedilmesine engel teşkil etmeyeceği ve koruma tedbirleri nedeniyle tazminat verilmesine ilişkin 5271 Sayılı CMK'nın ilgili maddelerinde belirtilen şartların davacı yönünden gerçekleştiği gözetilmeden, uğranıldığı iddia olunan maddi ve manevi zararla ilgili makul bir tazminata hükmedilmesi yerine davanın reddine karar verilmesi yasaya aykırıdır.

YARGITAY: UZUN SÜRE TUTUKLU KALMA TAZMİNATI TAZMİNAT DAVASI - UZUN SÜRE TUTUKLU KALMA - ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN MADDİ TAZMİNATA HÜKMEDİLMİŞ OLMASI. HESAPLAMADA HAFTA SONU DİNİ VE MİLLİ BAYRAM TATİLLERİ NEDENİYLE İNDİRİM YAPILMASININ İSABETSİZ OLUŞU.

ÖZET: Somut olayda, davacının anılan suçtan koşullu salıverilme ve tahliye edildiği, toplam 320 gün fazladan tutuklu kalınan sürenin tazminat istemine konu kabul edilmesi gerektiği, hükmün gerekçesinin de bu yönde olduğu anlaşılmasına rağmen, toplam tutukluluk süresi üzerinden maddi tazminata ilişkin bilirkişi raporunun hükme esas alınması, manevi tazminat tayininde ise hangi sürenin hükme esas alındığının açıklanmaması ayrıca asgari ücret üzerinden maddi tazminata hükmedilmiş olması karşısında, hesaplamada hafta sonu, dini ve milli bayram tatilleri nedeniyle indirim yapılması isabetsizdir.

Bu haber toplam 267 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara