Trafik Kazası Göz Kaybı Tazminatı Ne Kadar? Trafik kazasında hangi durumda tazminat alınır?

Trafik Kazası Göz Kaybı Tazminatı Ne Kadar? Trafik kazasında hangi durumda tazminat alınır?
Trafik kazalarında mağdurlar ve yakınları, ciddi bedensel zararlar ve manevi acılar nedeniyle tazminat hakkına sahiptir. Göz kaybı gibi kalıcı engellerde %32 oranında rapor verilirken, resmi engelli hakları için %40 oranı gereklidir.

Trafik kazaları, maalesef ki sıkça karşılaşılan ve çoğu zaman ciddi sonuçlara yol açabilen olaylardır. Kazalar sonucunda meydana gelen bedensel zararlar ve maluliyetler, mağdurların ve yakınlarının hayatını derinden etkileyebilir. Bu bağlamda, trafik kazası sonucu tazminat alma, maluliyet raporu alma, engellilik oranı ve ilgili indirimler gibi konularda merak edilen sorulara yanıt vermek önem taşımaktadır:

1. Trafik Kazasında Hangi Durumda Tazminat Alınır?

Trafik kazası sonucunda meydana gelen ağır bedensel zarar veya ölüm durumlarında, zarar gören kişiler veya vefat edenin yakınları, yaşanan acı, elem, keder, psikolojik yıkıntı, üzüntü ve ızdırap nedeniyle manevi tazminat talep edebilirler. Mahkeme, bu tür durumları değerlendirerek mağdurlara veya yakınlarına uygun bir miktar manevi tazminat ödenmesine hükmedebilir.

2. Gözde Yüzde Kaç Oranında Rapor Veriliyor?

Tek gözde görme engelli kişilere verilen rapor oranı genellikle %32 olarak belirlenmiştir. Ancak, bu oran, resmi olarak engelli haklarına sahip olabilmek için yeterli değildir. Resmi olarak engelli sayılabilmek için en az %40 oranında bir engellilik raporu gerekmektedir.

3. Trafik Kazası Sonucu Maluliyet Raporu Nasıl Alınır?

Maluliyet raporu almak için, yedi imzalı bir heyet raporu gereklidir. Bu raporu elde etmek amacıyla MHRS (Merkezi Hekim Randevu Sistemi) üzerinden randevu alınır. Randevu sırasında, adli tutanaklar, epikriz raporları, kaza tespit tutanağı, kimlik ve fotoğraf gibi belgelerin ilgili kuruma ibrazı zorunludur.

4. Tek Göz Kaybı Yüzde Kaç Engel?

Tek göz kaybı durumunda verilen engellilik raporu oranı %32'dir. Ancak, bu oranın tek başına resmi engelli statüsü kazandırmak için yeterli olmadığını belirtmek önemlidir; %40 ve üzeri bir oran gerekmektedir.

5. Tek Gözü Görmeyen İndirimli Araç Alabilir mi?

Görme engelli bireyler, sağlık kurulu raporunda toplam engellilik oranlarının %90 veya üzerinde olması durumunda ÖTV muafiyetli araç satın alma hakkına sahiptirler. Bu, yüksek oranda görme engelli bireyler için geçerli bir uygulamadır.

6. Tek Gözü Görmeyen Araç Kullanabilir mi?

Monoküler (tek gözü görmeyen) kişiler, A1, A2, B ve F sınıfı sürücü belgesi alabilirler. Ancak, ticari araç kullanmalarına izin verilmez. Sürücü belgelerine monoküler ibaresi yazılarak, bu kişilerin uyması gereken kuralların denetlenmesi sağlanır.

7. Tek Gözü Kör Olan Yüzde Kaç Rapor Alır?

Tek gözü görmeyen kişilere genellikle %32 oranında bir engellilik raporu verilir. Bu, toplum ve iş hayatında engelli olarak kabul edilmelerine rağmen, resmi engelli haklarına sahip olmak için yeterli bir oran değildir.

8. Göz İçin Rapor Nasıl Alınır?

Gözle ilgili sağlık raporları, genellikle işe giriş süreçlerinde gereklidir. Bu raporları almak için öncelikle aile hekimlerine başvurulmalıdır. Sağlık ocaklarında yapılan sağlık taramalarının ardından elde edilen sonuçlar, işverene teslim edilmek üzere işe giriş sağlık raporu olarak kullanılır.

Trafik Kazası Göz Kaybı ve Bedensel Zarar Tazminatı Nedir?

Günümüz modern yüzyıl teknolojisinin hızlı gelişimi ile birlikte karayolları üzerindeki araç kullanımı sayısında da çok ciddi seviyelerde artışlar yaşanıyor.

Bu durumda günümüz modern yüzyıl Türkiye’sinde trafik kazaları oranlarının paralel şekilde artış göstermesine yol açıyor. Yaşanan trafik kazaları sonucunda ortaya çıkan tabloda çok yüksek sayılarda trafik kazasında hayatını kaybeden veya yaralananın oluşmasına yol açıyor.

Trafik Kazasında Göz Kaybı ve Bedensel Zararlar

Trafik kazalarında yaşanan mağduriyetlere yönelik olarak modern hukuk sistemi dahilinde mağdurlara önemli dava hakları veriliyor. Bunlardan birisi olarak öne çıkan bedensel zararlarla ilgili tazminat davası olurken bedensel zararlar nedeniyle tazminat nasıl alınır sorusu gündeme geliyor.

Türkiye’ de Borçlar Kanunu’nun 54. Maddesi çerçevesinde bedensel zararları kapsamında tedavi giderleri, bedensel zarardan kaynaklı gelir kaybı zararları, çalışma gücünün düşmesinden veya düşmesinden dolayı oluşan kayıplar ve ekonomik geleceğin risk altına girmesinden doğan kayıplar şeklindedir. Trafik Kazası Göz Kaybı Tazminatı Ne Kadar?

Trafik Kazasında Bedensel Zararlar Durumunda Neler Karşılanır?

Bu çerçevede tazminat talebi oluşturacak trafik kazası sonucu yaralanmış kişinin maddi zararları geçici iş göremezlik sebebiyle iş ve gelir kaybı, Sürekli iş göremezlik yani kalıcı sakatlık dolayısıyla çalışma gücünün düşmesi ve beraberinde gelir kaybı, tedavi masrafları ve tüm iyileşme süreci içerisinde gerçekleştirilen tüm masraflar ve ekonomik geleceğin risk altına girmesinden dolayı meydana gelen kayıplar şeklindedir.

Bu şekilde birbirinden tamamen farklı ve geniş kapsamlı olan detaylara sahip olan tazminat davalarından birisi olması nedeni ile bedensel zararlar sebebiyle açılacak tazminat davalarında hak kayıpları yüksek olasılık olduğu gibi dava sürecinin de fazlasıyla uzaması söz konusu olabilir.

Eğer bu aşamada trafik kazaları ile ilgili olarak profesyonel seviyede deneyim sahibi olan uzman trafik kazası avukatları tarafından verilen profesyonel hukuk danışmanlığı hizmetlerinden yararlanılması öneriliyor.

Modern hukuk sistemi dahilinde bazı açıklardan yararlanan çok sayıdaki kişi iş takibiyle ilgilenerek vekaletler aracılığı ile sigorta şirketlerini ve vatandaşları kendi sahip oldukları haklar kapsamında olacak şekilde mağdur etmeye yönelebiliyor. Trafik Kazası Göz Kaybı Tazminatı

Trafik Kazası Bedensel Zararlarda (Göz Kaybı) Yetkisiz Kişilere Dikkat

Bu hallerin ardından iş takibi gerçekleştiren kişilerin sigorta şirketleri tarafından ödemesi yapılmış olan bedellerin yüzde 80’ i düzeyine kadar olan kazanç elde ediyor olması gündeme gelebiliyor.

Bu durum hem sigorta şirketlerinin ödemesini yaptıkları rakamların önemli düzeyde yükseltmekte olmasından dolayı sigortacıları hem de kişilerin almış oldukları miktar açısından çok ciddi düşüşlerin meydana gelmesine yol açmasından dolayı kazaya karışan kişilerin mağduriyet yaşamasına yol açabiliyor.

Tazminat ödemelerinin ertelenmesi ve trafik sigortası primlerinin artış göstermesi gibi pek çok farklı etken dolayısı ile bu olaylara karşı karşıya kalmamak adına iş takibinin mutlak suret ile bu alanda uzman olan avukatlar aracılığı ile gerçekleştirilmesi gerekir. | Trafik Kazası Göz Kaybı Tazminatı

Tazminat Davalarında Yetkili Kişiler Olan Avukat ve Danışmanlık

Trafik kazalarında hakların korunması ve alınması, başvuruların zamanında doğru yere yapılması ve sürecin takip edilmesi adına, Trafik kazasından kaynaklanan tazminat ve ceza davaları konularında kanunla belirlenmiş avukat ile takip edilmesi menfaat açısından en önemli davranıştır. Trafik Kazası Göz Kaybı Tazminatı

Trafik Kazası Göz Kaybı Tazminatı | Sıkça Sorulan Sorular

DAVAYA KONU TRAFİK KAZASININ GERÇEKLEŞTİĞİ TARİHE GÖRE BEŞ YILLIK CEZA ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN DOLMUŞ OLMASI

Davacının altmış gün işten güçten geri kalacak şekilde, davalının on gün işten güçten geri kalacak şekilde yaralandığı bu olayda ceza zaman aşımı müddeti beş senedir.

Olayda ilerleyen vaziyet bulunmayıp, dosya kapsamında alınan adisyoneksper raporu uyarınca davacı vekili doğrulusunda dava ıslah edilmiş, bozma ilamına uyularak ıslah dilekçesinin tebliğ edilmesi üstüne davalı şirket vekili müddeti içinde ıslah zamanaşımı itirazında yer almıştır.

Davaya konu trafik kazasının gerçekleştiği tarihe göre beş senelik ceza zamanaşımı müddetinin dolmuş olmasına göre, kısmi dava ıslah zamanaşımına uğramış olmaktadır. O durumda mahkemece davada ıslah edilen bölüm istikametinden davalı şirket vekilinin ıslah zamanaşımı itirazının kabulüne hüküm verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.

DAVACI VEKİLİNİN TALEPLERİNİ DAVALININ SİGORTALISININ TAM KUSURLU OLMASINA GÖRE TALEP ETTİĞİ

Davacı vekilinin hasar, değer kaybı ve kazanç kaybı tazminat talebinin davalının sigortalısının tam kusurlu olmasına göre talep ettiği, talep edilen tazminat tutarı üstünden kabahat indirimi yapması gerekirken, Talep aşılarak eksper raporu ile tespit edilen hasar, değer kaybı ve kazanç kaybının tespit edilen tazminat bedelinin tamamından davalınınmesul tutulması yanlış çoğu bozmayı gerektirmiştir.

GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK SÜRESİ İÇERİSİNDE DAVACININ MAHRUM KALDIĞI

Mahkemece HMK'nın 31. maddesinde düzenlenen hakimin davayı aydınlatma ödevi doğrultusunda davacı ...'in dava ve ıslah dilekçesindeki talepleri ayrı ayrı açıklattırılarak, sonucuna göre geçici işgöremezlik tazminatı da talep edilmesi halinde.

Davacı ... memur olması sebebi ile geçici iş göremezlik müddeti içinde maaşını almaya devam ediyor çoğu, bu dönemdeki zararı, varsa bu müddet içinde çalışamadığı içersinde alamadığı ek ödemeler kadar olacağından, geçici iş göremezlik müddeti içinde davacı ...'in yoksun kaldığı yan ödemelerinçoğu olmadığının araştırılarak neticenine göre geçici işgöremezlik tazminatı itibariyle da hüküm verilmesi.

Yeniden 1086 Sayılı HUMK'nun 388 ve 389. maddeleri ile 6100 Sayılı HMK'nun mukabil 297/1-2 maddeleri uyarınca mahkemece açıklatılan taleplerle bağlı kalınarak neticenine göre, Davacı ...hakkında hangi kalem içersinde ne kadar parasal tazminata hükmedildiğinin açıkça vurgulanması gerektiğinin gözetilmemesi doğru olmayıp mahalli mahkeme hükmünün bu sebeplerle de bozulması gerekmiştir.

MADDİ HASARLI TRAFİK KAZASI

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı ... A.Ş. vekili ve davalı ...-ihbar olunan...A.Ş. vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Davacı vekili, müvekkiline ait araca davalıların sürücüsü ve maliki olduğu aracın arkadan çarpması nedeniyle araçta oluşan 3.000,00 TL değer kaybının kaza tarihinden işleyecek yasal faizi ile davalılardan tahsilini talep etmiştir. Davalı ...A.Ş. vekili, davaya konu aracın ruhsatının müvekkili adına olduğunu ancak aracın ...A.Ş.'ye 2011 yılında işveren...A.Ş. tarafından kiralandığını, davanın bu iki firmaya ihbar edilmesinin gerektiğini, müvekkili şirketin meydana gelen kaza ile ilgili olarak bir kusurunun bulunmadığını beyanla davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davanın kabulüne, 3.000,00 TL'nin kaza tarihi olan 06/07/2013 tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalılardan tahsili ile davacıya ödenmesine karar verilmiş; hüküm davalı ...A.Ş. vekili, davalı ... vekili ve ihbar olunan ... A.Ş. vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1- Dava dilekçesi ile ... A.Ş. aleyhine bir dava ikame edilmemiş, ... A.Ş.'ye talep üzerine dava ihbar edilmiş, davada taraf sıfatı bulunmayan ihbar olunan sıfatını haiz ...A.Ş. aleyhine usul hükümlerine uygun olarak hüküm tesis edilmemiştir.

Davada taraf sıfatı bulunmayan ve aleyhine hüküm de tesis edilmeyen ihbar olunanın, hükmü temyiz etme yetkisi de bulunmamaktadır. Bu nedenle ihbar olunan Türk Telekomünikasyon A.Ş. vekilinin temyiz dilekçesinin reddine karar vermek gerekmiştir.

2- Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde, özellikle oluşa uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen kusur oranının hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına göre, davalı ... A.Ş. vekili ve davalı ... vekilinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

3- Dava, trafik kazasından kaynaklanan maddi tazminat istemine ilişkindir. Değer kaybı, aracın trafik kazası sonucu hasarlanıp onarılmasından sonraki değeri ile hiç hasarlanmamış haldeki değeri arasındaki farka ilişkin olup, araçtaki değer kaybı belirlenirken aracın markası, yaşı, modeli ve hasar gördüğü kısımları dikkate alınarak aracın kaza tarihinden önceki ikinci el satış değerinin tespiti ile aracın tamir edildikten sonraki ikinci el satış değerinin tespiti ve arasındaki fark göz önüne alınmaktadır. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda ise değer kaybı bu ilkeye uygun olarak belirlenmemiştir. Eksik inceleme ile karar verilemez.

Bu durumda mahkemece yukarıda belirtilen ilke doğrultusunda aynı bilirkişi heyetinden değer kaybı hususunda ek rapor aldırılıp sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir. Sonuç: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle ihbar olunan ... A.Ş. vekilinin temyiz dilekçesinin REDDİNE, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı ... A.Ş. vekili ve davalı ... vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (3) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı ... A.Ş. vekili ve davalı ... vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden ihbar olunan ... AŞ, ve ...AŞ ve davalı ...'a geri verilmesine 26.09.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN DEĞER KAYBI

Mahkemece konusunda uzman bir makine mühendisinden oluşan bilirkişi veya bilirkişi heyetinden tüm dosya kapsamına göre davacı aracının modeli, markası, kaza tarihindeki yaşı, kilometresi vs. gibi hususlar göz önünde bulundurularak kaza tarihi itibariyle.

Serbest piyasadaki 2.el piyasa rayiç değeri (hasarsız haliyle) ile aracın hasarı onarıldıktan sonraki haline göre serbest piyasadaki 2. el piyasa değeri arasındaki fark (aradaki farkın değer kaybı olarak kabul edilmesi) hususlarında Ayrıntılı,

gerekçeli, denetime elverişli bir rapor alınarak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, yazılı biçimde eksik inceleme ile hükme elverişli olmayan bilirkişi raporuna göre hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

Bu haber toplam 317 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara