Trafik Kazası Sonucu Yaralanma Tazminat

A. TRAFİK KAZASI SONUCU YARALANMA TAZMİNAT,  B. YARALANMA SONUCU MADDİ MANEVİ TAZMİNAT,  C. TAZMİNAT NASIL ALINIR

T.C. YARGITAY 17.Hukuk Dairesi Esas: 2014/10160 Karar: 2016/1107 Karar Tarihi: 28.01.2016

TRAFİK KAZASI SONUCU YARALANMA TAZMİNAT DAVASI – TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN YARALANMA SEBEBİYLE MADDİ TAZMİNAT İSTEMİ – DAVACININ KAZADAN ÖNCE NE KADAR GELİR ELDE ETTİĞİNİN TESPİTİ – YETERSİZ ARAŞTIRMA İLE KARAR VERİLMESİNİN İSABETSİZ OLUŞU

ÖZET: Dava, trafik kazasından kaynaklanan yaralanma sebebiyle maddi tazminat istemine ilişkindir. Davacının kazadan önce ne kadar gelir elde ettiğinin tespiti için mahkemece, SGK ve çalıştığı işyerinden gelire ve ödemelere ilişkin belgelerin celbedilmesi, kendi hesabına çalışıyorsa ilgili kuruluşlardan gerekli belgelerin sorulması, gelirin kazadan önce geriye doğru tespitinin yapılması, gerektiğinde bu husus da bilirkişi inceleme yapılarak davacının gerçek gelirinin tespiti ile usulü kazanılmış haklarda nazara alınarak sonucuna göre hesaplama yapılması gerekirken yetersiz araştırma ile karar verilmesi doğru görülmemiştir.

 

T.C. YARGITAY 17.Hukuk Dairesi Esas:  2014/3306 Karar: 2014/3331 Karar Tarihi: 10.03.2014

TRAFİK KAZASI SONUCU YARALANMA TAZMİNAT DAVASI – TRAFİK KAZASI – OLAY TARİHİNDEKİ PARANIN ALIM GÜCÜNE UYGUN DÜŞEN HAK VE NESAFET KURALLARI ÇERÇEVESİNDE DAVACI İÇİN MANEVİ TAZMİNATIN TAKDİR EDİLMESİ – HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ

ÖZET: Dava, trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Adli rapor formlarındaki yazının açıklığa kavuşturularak, davacının yaralanması halinde, yaralanmanın niteliğine, tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına, olayın meydana geliş şekli, kusur oranları da göz önünde tutularak, olay tarihindeki paranın alım gücüne uygun düşen hak ve nesafet kuralları çerçevesinde davacı için manevi tazminatın takdir edilmesi, yaralanma yoksa manevi tazminat talebinin reddine karar verilmesi gerekirken verilen kararın bozulması gerekmiştir.

Ankara Avukat