Yurtdışı Boşanma Tanıma ve Tenfiz Avukatı! Yurtdışı boşanma avukatı danışma!

Yurtdışı Boşanma Tanıma ve Tenfiz Avukatı! Yurtdışı boşanma avukatı danışma!
Yurt dışında yaşayan bir eşle Türkiye'de boşanma sürecini yönetmek, yabancı mahkeme kararlarının Türkiye'de tanınması ve uygulanabilir hale getirilmesiyle ilgili temel bilgileri içerir. Yurtdışı boşanma avukatı ve danışma!

Yurt dışında boşanma davası görülen kişiler bulundukları ülkelerde yasal olarak boşanmış kabul edilebilmektedir. Ancak bu yasal kararlar Türkiye'de geçerli olmamakta ve Türkiye'de bulunan kayıtlarda evli olarak görülmeye devam edeceklerdir.

Bu durumda yurt dışında boşanma işlemleri tamamlanmış ve boşanmış olsalar dahi yeni bir evlilik yapmaları mümkün olmayacaktır. Bunun yanında yasal olarak Türkiye'de boşanmamaları nedeniyle mirasçı olarak yurt dışında boşandıkları eşleri gözükecektir.

Eşim Yurt Dışında Nasıl Boşanabilirim?

Eğer eşiniz yurt dışında yaşıyorsa ve Türkiye'de anlaşmalı olarak boşanmak istiyorsanız, bu süreç genellikle Türkiye'deki bir avukat aracılığıyla yönetilir. Anlaşmalı boşanma davası için Türk mahkemelerine başvurulur ve mahkeme tarafından belirlenen duruşma gününde her iki tarafın da hazır bulunması gerekir. Bu duruşmada, anlaşmalı boşanma şartları sunulur ve uygun görülmesi halinde tek celsede boşanma kararı verilir. Bu süreç, eşler arasındaki anlaşmanın mahkeme tarafından onaylanmasını ve resmi boşanma işleminin tamamlanmasını sağlar.

Tanıma Tenfiz Davasını Kimler Açabilir?

Tanıma ve tenfiz davası, yabancı bir mahkeme kararının Türkiye'de tanınması ve uygulanabilir hale getirilmesi için açılır. Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun'un 52. maddesine göre, yabancı mahkeme kararından hukuki yarar sağlayan herkes bu davayı açabilir. Bu, yabancı ülkede alınan boşanma, velayet, nafaka gibi kararların Türkiye'de de geçerli olabilmesi için gereklidir.

Yurtdışında Boşanma Türkiye'de Geçerli mi?

Yurtdışında alınan boşanma kararlarının Türkiye'de tanınması ve geçerli olabilmesi için tanıma ve tenfiz davası açılması gereklidir. Bu süreç, yabancı mahkeme kararının Türk hukuk sistemi içinde resmi olarak kabul edilmesini ve uygulanabilir hale gelmesini sağlar. Bu şekilde, yurtdışında alınan boşanma kararı, Türkiye'de de hukuki sonuçlar doğurur.

Yurtdışı Boşanma Tanıma ve Tenfiz Ne Kadar Sürer?

Tanıma ve tenfiz davalarının süresi, davanın karmaşıklığına ve mahkemenin iş yüküne göre değişiklik gösterebilir. Ancak genellikle, her iki tarafın da Türkiye'de avukat aracılığıyla temsil edilmesi durumunda, bu tür davalar 1-2 ay içinde sonuçlanabilir. Bu süreç, yabancı mahkeme kararının hızlı bir şekilde Türkiye'de tanınmasını ve tarafların resmi olarak bekar olarak nüfusa işlenmesini sağlar.

Tanıma Tenfiz Davasında Tanık Dinlenir mi?

Tanıma ve tenfiz davalarında, yabancı mahkeme kararının Türkiye'de tanınması ve icra edilebilir hale getirilmesi sürecinde, tanık dinlenmez ve delil toplanmaz. Bu davalar, yabancı mahkeme kararının içeriğinin ve hukuki geçerliliğinin teknik yönlerine odaklanır. Mahkeme, yalnızca yabancı kararın Türk hukuku açısından uygunluğunu ve uygulanabilirliğini değerlendirir.

Tanıma ve Tenfiz Arasındaki Fark Nedir?

Tanıma ve tenfiz kavramları, yabancı mahkeme kararlarının başka bir ülkede uygulanabilirliği ile ilgilidir. Tanıma, yabancı mahkeme kararının tanındığı ülkede hüküm gücü kazanması anlamına gelirken; tenfiz, o kararın icra edilebilir hale getirilmesi işlemidir. Yani, tenfiz kararı, tanımanın bir adım ötesine geçerek, yabancı mahkeme kararının icra edilebilirliğini sağlar ve bu kararın tenfiz edildiği ülkede uygulanmasına olanak tanır.

yurtdisi-bosanma-tanima-davasi-avukatlari.jpg

Tanıma ve Tenfiz Davası Nasıl Açılır?

Ülkemizdeki kanunlara göre yurt dışında boşanmış olan kişilerin Türkiye'de de boşanmış olarak görüne bilmeleri için yurt dışındaki boşanma kararının Türkiye'de de tanınması gerekmektedir. Bu tanınma işlemi mahkemelere açılacak dava ile olabilmektedir. Bu dava dışında herhangi bir başvuru yapılması veya verilecek dilekçeler işlemin gerçekleşmesine yetmeyecektir.

Bu konuda davaların açılmasını gerektiren durumda olan Türk vatandaşı veya Türk asıllı olmaları halinde yurt dışında yaşayan kişiler olmaktadır. Yurt dışında yaşıyor olmaları nedeni ile bu davaları ülkemizde bizzat açmaları sorun yaratabilmektedir. Ayrıca dava için yurt dışındaki mahkemeden boşanma kararının alınmasının gerekliliği Türkiye'de bulunma konusunda zorluk çıkartabilmektedir.

Boşanma Tanıma ve Tenfiz Davası Avukatı

Açılacak olan tanıma ve tenfiz davalarının Uluslararası Özel Hukuk ve Aile Hukukunu ilgilendirmesi nedeni ile uzmanlık gerektiren davalar olmaktadır. Bu sebeple açılması planlanan tanıma ve tenfiz davalarında bu davaları çokça görmüş olan uzman bir avukat ile çalışmak ve davaların bu kişiler tarafından yönetilmesi avantaj sağlayacaktır.

Bu tip davalar şekil niteliğinde olmaktadır ve evrakların Uluslararası Özel Hukuk gereğinde sorunsuz ve eksiksiz bir şekilde hazırlanması gerekmektedir.

Bu evrakların hazırlanmasında ve mahkemeye sunulmasında uzmanlık oldukça önemlidir. Ancak bu şekilde sorunsuz olarak bu davalar görülebilmektedir. Bu davaların açılması konusunda destek alınabilecek Ankara, İstanbul ve İzmir gibi illerin bu davalarda genel yetkili olması sebebiyle bu davaların % 80 bu illerde açılmaktadır.

Bu sebepten dolayı bu şehirde bulunan avukatlar uluslararası hukukunda içinde olan bu tarz davalarda tecrübe edinmişlerdir. Bu konularda tecrübe edinmiş tanıma ve tenfiz avukatları ile davanın takibi daha faydalı olacaktır. Bu davaların açılması konusunda zaman kaybedilmemesi ve yurt dışında boşanma işleminin tamamlanması ardından bu davaların başlatılması da sağlanmalıdır.

Bunun yapılmaması ve boşanma davaları üzerinden zaman geçmesi durumunda gerekli olan evrakların toplanmasında sorunlar yaşanması mümkün olabilmektedir.

Bu gibi sorunların yaşanmaması ve davaların sorunsuz olarak kısa sürede tamamlanabilmesi için yurt dışındaki boşanmadan sonra zaman kaybedilmeden tanıma ve tenfiz davaları açılmalıdır.

Tanıma ve Tenfiz Davası Avukatı

Bu gibi davaların ilgilisi olan ve çoğunlukla tanıma ve tenfiz davaları Uluslararası Hukuk içerisinde yer alan dava çeşididir. Tanıma ve tenfiz davalarının görülmesi açılması sonuçlandırması Uluslararası Hukuk normları ile bağlantılı olması sebebiyle bu konuda tecrübe ve branşlaşmış olunması gerekmektedir. Çünkü bu tarz davaların ince detayları ve ayrıntıları bulunmaktadır.

Tanıma ve tenfiz davalarında avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermesi ve tanıma tenfiz davalarındaki avukat hizmeti ile başlanılmasında, dava açma şekli, dava süreci, başvuruda gerekli evrakların hazırlanması, davanın doğru yerde doğru şekilde açılması, ve kısa sürede olumlu olarak sonuçlandırması konularında faydalı olacaktır.

Tanıma ve tenfiz davalarında Avukat yol gösterici olarak bilgilendirmeler yapmakta ve davalar öncesindeki hazırlığın sorunsuz bir şekilde tamamlanmasını sağlamaktadır. Çünkü tanıma ve tenfiz davasının dava sürecinden çok dava öncesi hazırlıkların doğru yapılması davanın en önemli safhasıdır.

Avukatın bu aşamadan sonra dava aşamasına geçmesi mümkün olabilmektedir. Tanıma ve tenfiz davasındaki aşamalardan talep ve beyanlar ile aydınlatılması ve anlatılması gereken yerleri mahkemeye aktarmak ve dava sürecinin oldukça kısa sürede sonuçlanmasını sağlamak avukatın görevi ve işlevi olmaktadır.

Tanıma ve tenfiz davalarında görevlendirilen avukatların en büyük avantajlarından biriside davasını yürüttüğü müvekkilinin duruşmalarda bulunması zorunluluğunu ortadan kaldırmasıdır. Yani tanıma ve tenfiz davalarının avukat ile açılması ve yürütülmesi sırasında yurt dışında yaşanılan yerden Türkiye'ye gelme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Tüm işlemler Yurtdışı Boşanma Tanıma ve Tenfiz Avukatı aracılığı ile Türkiye'de yapılabilmektedir. Bir dava için yurt dışından Türkiye'ye gelinmesi oldukça zor olabilmektedir. İşten alınacak izinler, bu konuda harcanacak maliyet ve buna zaman ayrılması gibi durumlar ciddi sorun olabilmektedir. Avukatlar ile bu sorun ortadan kalkmaktadır.

Yurtdışı Boşanma Tanıma ve Tenfiz Avukatı | Sıkça Sorulan Sorular

"BOŞANMA DAVASI - TANIMA KARARININ DAVA DEVAM EDERKEN KESİNLEŞTİĞİ Tanıma kararının davanın devamı esnasında kesinleşmesi üzerine mahkemece; konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına dair karar verildiği görülmüştür.

Bu davanın devamı sırasında, tarafların boşanmalarına ilişkin yabancı mahkeme kararının tanınmasına karar verilmesi ve tanıma kararının kesinleşmiş olması, davacının Türk Medeni Kanununun 174/1. ve 2. maddelerine dayalı maddi ve manevi tazminat taleplerinin ve 175. maddesine dayalı yoksulluk nafakası talebinin incelenmesine engel değildir. Yabancı mahkemece verilen boşanma kararının tanınmış olması, sadece boşanma talebini konusuz kılar.

Mahkeme; tanıma kararının dava devam ederken kesinleştiği ve boşanma talebinin konusuz kaldığından bahisle, davacının yoksulluk nafakası ile maddi ve manevi tazminat taleplerinin esasını incelemekten kaçınamaz. O halde, gösterilen deliller değerlendirilmek suretiyle mahkemece, davacının, Türk Medeni Kanununun, 174/1. ve 2. maddesi ile 175. maddesi kapsamındaki maddi ve manevi tazminat ile nafaka taleplerinin esası hakkında olumlu veya olumsuz bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.

"TARAFLARIN YABANCI MAHKEMECE VERİLMİŞ BOŞANMA KARARININ KESİNLEŞTİĞİ ANDAN İTİBAREN BOŞANMIŞ HALE GELECEKLERİ

Somut olayda; tarafların.... Sayılı kararı ile 21.07.2014 tarihinde boşanmalarına karar verildiği, kararın 08.09.2014 tarihinde kesinleştiği ve yabancı mahkeme kararının Tanıma-tenfizine ilişkin ... sayılı ve 18.01.2016 tarihli ilamı ile tarafların boşanmalarına ilişkin kısım yönünde yabancı mahkeme kararının tanınmasına karar verildiği ve kararın 25.02.2016 tarihinde kesinleştiği anlaşılmaktadır. Hal böyle olunca; tarafların yabancı mahkemece verilmiş boşanma kararının kesinleştiği andan itibaren boşanmış hale gelecekleri, tedbir nafakasına talebine ilişkin işbu davanın 22.08.2014 tarihinde açıldığı,

Boşanmaya ilişkin yabancı mahkeme kararının ise 08.09.2014 tarihinde kesinleştiği, bu nedenle tedbir nafakası talebi yönünden işin esasına girilerek sonuca göre hüküm kurulması gerekirken, yanılgılı değerlendirme ve eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulmuş olması doğru görülmemiştir.

Bu haber toplam 409 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara