Borç Davası Nasıl Açılır? | Ankara Avukat

Borç Davası Nasıl Açılır?

Borç Davası Nasıl Açılır?

Borç Davası Nasıl Açılır? Borç alacak davasının açılması borçlu ve alacaklı arasında meydana gelen borcun ödenmemesi durumlarında sıkça karşılaşılan davalardandır. Günümüzde ticari ilişkilerde, satış işlemlerinde, sözleşmelerden kaynaklanan işlerde kişiler arasında borç alacak ilişkileri gündeme gelmekte ve bu ilişkilerden kaynaklanan borçların borçlu tarafından alacaklıya zamanında ödenmesi beklenmektedir.

Borcun zamanında ödenmemesi halinde alacaklının hakkının korunması bakımından kanunlar alacaklıya dava açarak hakkını koruma ve borcunu tahsil etme imkanı tanımıştır.

İcra davası nasıl açılır hakkında bilgi almak için sayfayı ziyaret ediniz.

Sözleşmeden Doğan Borç Alacak Davası Nasıl Açılır?

Borç davası nasıl açılır hakkında bilgi sahibi olmak için borcun türünün ortaya çıkarılması gerekmektedir. Alacak davalarında sözleşmeye bağlı borç alacak ilişkilerine oldukça sık karşılaşılmaktadır. Sözleşmeye dayalı borç alacak davalarında;

  • Hukuka aykırı,
  • Sözleşmeye aykırı,
  • Ahlaka aykırı
  • Kusurlu hareket

Edilerek karşı tarafın maddi ve manevi zarara uğratılması söz konusu olmaktadır. Zararı veren kimsenin bu zararı gidermeye yanaşmaması halinde bu zarara karşı borç davası açılarak zarar mahkeme kararıyla tazmin edilmeye çalışılmaktadır. Sözleşmeye dayalı alacak davası açan taraf maddi veya manevi zarara uğradığını mahkeme huzurunda ispat etmeli zarar veren kimsenin kusuru mahkemede delilleriyle ispatlanmalıdır.

Sözleşmeden kaynaklanan borç alacak davalarında zararın miktarı net olarak bilinebileceği gibi zararın tam olarak tespit edilememesi halinde zarar gören tarafın uğradığı zarar hakim tarafından da hakkaniyet prensipleri göz önünde bulundurularak belirlenmektedir.

Belirsiz Alacak Borç Davası Nasıl Açılır?

Belirsiz alacak davası alacağın miktarı tam olarak tespit edilemeyen durumlarda dava konusu olan borcun miktarının karşı tarafın vereceği bilgilerle birlikte değerlendirilerek belirlendiği dava çeşitlerindendir. Belirsiz alacak davası açmak için alacağın tahmini ve asgari miktarını dava açarken dava dilekçesinde belirtmek yeterli olmakta ve borçlunun mağdur olmaması için böyle bir yol tercih edilmektedir.

Belirsiz alacak davası borcun tam olarak bilinemediği ya da alacaklı tarafından borç miktarının tam olarak hesaplayamadığı durumlarda oldukça pratik işleve sahip bir dava türüdür. Mahkeme hakkaniyet çerçevesinde borç miktarını belirlemekte ve alacaklı borcunu mahkeme kararına göre tahsil etmektedir.

Borç alacak davası ilamlı icra takibi başlatarak borçlunun mallarının haczedilmesini sağlayan ve borcun tahsil edilmesinde alacaklıyı mahkeme önünde hak sahibi yapan dava türlerindendir.

Bu sebeple hakların korunması ve borcun tahsil edilmesi için bu alanda deneyimli avukatlık bürolarından danışmanlık ve avukatlık hizmeti almak, uğranılan zararların tazmin edilmesine ve hakların korunmasına olumlu etki edecek, borç alacak davasının hızlı ve istenilen bir biçimde sonuçlanmasına katkı sağlayacaktır.

Makalede Borç Davası Nasıl Açılır? konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve İcra Hukuku Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri